o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2016
2015
2014

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč

Petr 2017-06-09 14:00:01 Křest a Večeře Páně: Dle mého názoru kře

Vlasta 2017-05-31 11:23:10 Křest a Večeře Páně: Vážený bratře Fajmo

Libor Diviš 2017-04-25 15:23:57 Software pro čtení Bible: Naprogramoval jsem

Břeťa 2017-02-15 17:03:18 Břeťa - intro: Vracím se k výuce m
Svědectví o holokaustu: desatero lži


Břeťa Fajmon, 3.9.2015

Proč zde existuje antisemitismus? Na tuto otázku byly napsány knihy. Jako křesťan jsem se shodl s jedním kamarádem, že za tím stojí démonská síla, která se zlobí na to, že z židovského národa přišel Ježíš Kristus, nebo na to, že Židé jsou národ, který si vyvolil Bůh, aby lidstvu sdělil svoje zákony.

Tato odpověď ovšem v případě holokaustu (holokaust = cílené vyvražďování celého národa) v průběhu 2.světové války nestačí, protože holokaust v té době znamenal cílené vyvražďování nejen Židů, ale též Rómů, Poláků a Rusů. Židům byl zabaven jejich majetek, ale Rómové majetek často neměli, a přesto byli zabíjeni ve velkém měřítku (viz [5], str.9). Ať už byly příčiny vyvražďování celých národnostních skupin v historii jakékoli, Fedor Gál ve filmu [5] shrnuje tyto důvody na jiné rovině: lidé a) přestali vidět lidi v jiných; b) a současně sami přestali být lidmi.

Pokračovat ve čtení: Svědectví o holokaustu: desatero lži

Symboly vánoc


Břeťa Fajmon, 2.12.2014
 • A) Z dob komunismu k nám o vánocích promlouvá zamyšlení Jana Wericha ... přemítá nad tím, že nadějí pro tento svět je dobrá vůle, nikoli zlá vůle. Zmiňuje i Ježíše, ale nikoli ideologicky, ale lidsky, jako toho, kdo byl pronásledovaný už od začátku svého života.

 • B) Z myšlenek té mladší generace, která byla nebo je dospělá až po roce 1989, vyčnívá píseň Štědrý večer nastal od Xindla X ... zobrazuje opilého Santu Clause, který už je unavený neustálým doručováním dárků a chtěl by dělat raději něco úplně jiného.

 • C) Poněkud umírněnější představy vzbuzuje "klasický" Santa Claus, jak jej známe z televize, nebo píseň Rolničky,rolničky (v anglické verzi Jingle Bells) ... přemýšlíme nad příběhem, o kterém všichni víme, že není pravdivý, a my češi se k tomu ještě možná podíváme na nějakou pohádku.

 • D) Vánoce jsou časem, který trávíme se svými blízkými, třeba jedeme na dovolenou, jak to dobře představuje písnička Last Christmas od skupiny Wham -- ale co když uprostřed těchto chvil prožijeme zklamání? Zbyde nám nějaký důvod k radosti?

Pokračovat ve čtení: Symboly vánoc

Update 2013


Břeťa Fajmon, 14.12.2013

Rád bych řekl několik slov u příležitosti končícího roku 2013, pro své přátele, známé a čtenáře této stránky:

Moje práce: Už druhým rokem zkouším jako OSVČ učit angličtinu a překládat z/do angličtiny. Práce mě Těší a učím se nové věci -- zatímco když jsem pracoval na vysoké škole, nikoho skoro nezajímalo, jak učím, hlavně že jsem odborník ve svém oboru, v soukromé a firemní výuce angličtiny je situace trochu jiná: každého zajímá, jak učíte, jak dokážete zaujmout a jak poutavá je vaše hodina. Měl jsem pocit, že než se mi podaří zaujmout své studenty a vydělat si na živobytí, asi umřu hladem -- proto jsem měl velkou radost, že jsem ke konci tohoto roku navázal nějakou spolupráci v oblasti překladů z/do angličtiny, kde je vedlejší, zda čtenáře svého výtvoru zaujmete, hlavně když zachováte přesný význam daného textu při překladu (zjišťuji, že tato role mi vyhovuje více než výuka, i když novým výukovým kursům se zatím nebráním).

Moje rodina: Nejbližší rodinu nemám, nicméně učím se radovat ze vztahů s lidmi a ve svých přátelstvích, stále nacházím své místo při návštěvách svých rodičů a svých bráchů, z nichž někteří už rodinu mají, takže jsem už třikrát strýcem. Též jsem absolvoval jedny taneční, jakési klasické zopakování toho, co jsem od středoškolských tanečních kursů už dávno zapomněl - to byl velmi milý čas.

Pokračovat ve čtení: Update 2013

Výuka angličtiny v Brně


Břeťa Fajmon, 16.3.2013

Rozhodl jsem se tematicky oddělit tyto stránky o Bibli od svých článků na téma výuky angličtiny, ze které se loni stala moje profese, a vytvořit speciálně poddoménu pro články ohledně angličtiny a výuky angličtiny. Zde bych jen rád uvedl dva klíčové odkazy na nově vzniklou stránku:
 • Výuka angličtiny v Brně: Tento článek představuje mou nabídku výuky angličtiny nebo překladů z/do angličtiny a odkaz na něj zůstává v levém sloupci menu stránky rozhovor.cz. Kdo chcete, hlaste se, ještě mám volno na jednu až dvě výuky ve čtvrtek.

 • anglicky.rozhovor.cz/index.php ... hlavní menu nové stránky, s odkazy na nově přidané články k tématu angličtiny.
Pokračovat ve čtení: Výuka angličtiny v Brně

Update 2012


Břeťa Fajmon, 23.12.2012

Děkuji všem, kteří mi přáli osobně nebo jinak do vánoc a nového roku, a především pro ně, ale i pro čtenáře stránek rozhovor.cz bych rád napsal pár osobních slov za sebe o vánocích a na konci roku 2012.

V letošním roce jsem studoval angličtinu a začal od září pracovat jako lektor angličtiny a překladatel z/do angličtiny a jsem za tuto změnu vděčný. Jako učitel matematiky jsem pouze učil matematiku a v podstatě nědělal matematickou vědu. Nyní je paradoxně můj pracovní den "vědečtější" než dříve - přes den učím angličtinu nebo si dělám přípravy, a po několika odpoledních nebo v sobotu se ponořím do angličtiny víc, nikoli s cílem napsat matematický článek, který asi nebude nikdo číst, ale s cílem přeložit několik stránek anglického textu, který bude součástí knihy v češtině a budou ji číst mnozí. Z toho mám radost, že moje zahloubání do angličtiny má konkrétní smysl.

Pokračovat ve čtení: Update 2012

Vysvětlení některých rozporů a nejasností v Bibli


autor: Petr Doušek, 14.10.2012 (úvod: Břeťa Fajmon)

Mám tu čest uvést pdf spisek svého kamaráda Petra Douška, který ukazuje pohled křesťana na některé problémy nebo obtížnější místa v Bibli. Snaží se řešit tyto "rozpory" z hlediska víry, nechce používat těžce pochopitelná místa jako výmluvu od Boha odejít.

Knihu je možné přečíst od začátku do konce, nebo si jen vyhledat jeho poznámky k místu Bible, které vás zajímá - jeho odpovědi jsou řazeny podle běžného řazení biblických knih.

Pokračovat ve čtení: Vysvětlení některých rozporů a nejasností v Bibli

Vánoční zamyšlení


Břeťa Fajmon, 14.12.2011

Rád bych i na této stránce sdílel několik předvánočních myšlenek, které jsou téměř všechny založeny na obsáhlejším anglickém článku Richard Krejcir: What can we give God?

Motiv dávání dárků se v Bibli objevuje ve druhé kapitole Evangelia podle Matouše, verše 1-12, kdy mudrci od východu přinesli dary právě narozenému židovskému králi (v překladu ČEP):

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
...
Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.


Mudrci od východu jaksi poznali, že se v Betlémě stala událost významu, který přesahuje židovský národ, a uctili sami Ježíše jako krále. Pokud vánoce jsou oslavou Ježíše Krista (anglické Christmas = Christ mass, mše Kristova, oslava Kristova), tak v sobě obsahují otázku: Kým je pro Tebe Ježíš Kristus?

Pokračovat ve čtení: Vánoční zamyšlení

Hrdinové III


Břeťa Fajmon, 25.10.2011

Minulý článeček o hrdinech byl z jistého pohledu neúplný, rád bych k němu ještě pár myšlenek dodal o tom, proč je Ježíš Kristus větším hrdinou, než kdokoli jiný.

Naše srdce volají po hrdinech, a pokud hrdinské činy nikdo nedělá, musíme se stát hrdiny sami :- Ale existuje jeden, kdo je větším hrdinou než všichni ostatní a všechny jiné heroické činy blednou v jeho přítomnosti. Rád bych to ukázal na třech myšlenkách.

Za prvé: nejprve k počítačové hře Heroes of Might and Magic (hrdinové moci a magie). Tato hra má dva rozměry, které jsou oba "ukradnuty" od Ježíše Krista: a) hra (verze III) se svými datadisky a scénárii slibuje NEKONEČNOU HRATELNOST (fráze vzatá z obalu instalačního CD), slibuje možnost hry a radosti napořád -- ale jedná se jen o klam. Hráči jsou klamaní si myslet, že jsou hrdiny, ale ve skutečnosti se jen vyhýbají životu ve skutečném světě, a místo toho žijí ve světě imaginárním. Na druhé straně, věřit Ježíši Kristu není útěkem od reality do imaginárního světa -- on chce být naším hrdinou a pomocí v každé oblasti našeho praktického života v tomto světě. b) slib věčné radosti, kterou lze prý ve hře najít, je padělek -- po několika letech si její hráči totiž už přestávají hru užívat, začínají se nudit a radost ze hry je menší a menší. S Ježíšem Kristem je tomu naopak: lidé, kteří jej neznají, jsou zděšeni z jeho prvních pokusů oslovit jejich srdce, ale později prožívají větší a větší radost z toho, že ho mohou znát a žít s ním.

Pokračovat ve čtení: Hrdinové III

Hrdinové II


Břeťa Fajmon, 18.10.2011

Tento článek, podobně jako ten předchozí, obsahuje pár myšlenek k tématu hrdiny či hrdinství.

Ptám se sám sebe, proč stále ve svém životě potřebuji tolik hrdinů. Proč mám v srdci stále chuť hrát hru Heroes of Might and Magic (Hrdinové moci a magie)? Proč potřebuji organizovat tým, který se účastní šifrovací soutěže, kde v každé fázi máte vyluštit šifru, abyste věděli, kde se nachází další stanoviště? Proč se lidé účastní těchto klání? Je to jen pro zábavu, nebo je zde hlubší důvod? Proč lidé sní o tom, že budou mistry světa ve svém oboru, aby vešli do síně slávy? Fandím fotbalovému týmu Plzně, protože v minulých dvou letech hráli hezký fotbal. Proč jsem tím tak pohlcen? Proč je pro mne zajímavé či přitažlivé radovat se ve světle jejich vítězství?

Pokračovat ve čtení: Hrdinové II

Hrdinové


Břeťa Fajmon, 14.10.2011

Tento článek nemá nic společného se stejnojmennou filmovou sérií, ale je jen souborem mých myšlenek o jakýchkoli dalších hrdinech, které jsem napsal v rámci procvičování třistaslovných esejí v angličtině, a přitom jsem měl pocit, že to i dává smysl, tak jsem přeložil do češtiny.

Hrával jsem počítačovou hru, která se jmenuje Hrdinové (Heroes of Might and Magic version 3 = Hrdinové moci a magie). Jiné počítačové hry jsem moc v životě nehrál, ale tato jedna "na mne uplatnila svou magii" - byl jsem naprosto zaměstnán tím, že jsem se pokoušel najít dost surovin na mapě "mého světa", abych mohl stavět města a najímat jednotky vojáků a bojovníků, a pak objevovat nová území, a vyhrát nějakou tu bitvu, pokud to bylo potřeba.

Dnes se sám sebe ptám: Proč jsem byl tak posedlý tou hrou? Byl jsem tak zasunut do toho imaginárního světa jen proto, abych utekl požadavkům svého skutečného světa, nebo lze najít i něco pozitivního na mém velkém úsilí dosáhnout "hrdinských činů" na počítači? Co to vše říká o mém srdci?

Někdy mne bráchové nebo přátelé pozývají na šifrovací hry. Tyto hry sestávají z několika úrovní či stanovišť, a na každém stanovišti máte rozluštit zakódovanou zprávu, abyste věděli, kde se nachází následující stanoviště či co máte dělat v následující fázi. Cílem těchto her je projít celou trasu co možná nejrychleji. O tyto druhy her se dnes zajímají tisíce lidí v celé republice. Vejít do síně slávy těchto her, což znamená je vyhrát, nebo aspoň projít celou trasu, je otázkou prestiže pro mnohé. Co je tím, co pohání tolik lidí ke hledání zakódované zprávy v nic neříkajícím článku či úkolu? Proč lidé hladoví po této slávě? A po čem hladovíš ty?

Pokračovat ve čtení: Hrdinové

Seminář: Jak číst Bibli s užitkem


Břeťa Fajmon, upraveno 4.10.2011

Dovolte mi říci pár slov na téma JAK ČÍST BIBLI S UŽITKEM. Budou to v podstatě dvě myšlenky, které doplňují jedna druhou a jsou obě stejně důležité.

A) čtení hlavou aneb CO ČTU

Velmi dobrým dokumentem, který ukazuje na naše těžkosti při porozumění Bibli, je dokument, který je online přístupný na internetu -- kurs omega: induktivní čtení Bible. Slovem "induktivní" v uvedeném textu se nemyslí, že se při čtení na povrchu našeho těla hromadí elektrický náboj, ale spíše logický přístup při čtení (od konkrétních příkladů postupujeme k obecnému závěru). Česky řečeno, ke čtení Bible nepřistupujeme už s hotovými závěry, ale činíme své závěry až na základě toho, co jsme přečetli. Hlavním literárním žánrem Bible je totiž svědectví: stejně jako rodiče svým malým dětem pečlivě vysvětlují, jak co funguje, tak pisatelé Bible chtějí pečlivě předat dalším generacím, jakým způsobem se setkali s Bohem a jaké poselství Bůh lidem sdělil.

Autoři odkazovaného textu (viz strana s číslem 4) připomínají tři kroky čtení jakéhokoli textu, a tedy i textu Bible (podrobněji viz daný text, zde jen velmi stručně):

1) pozorování (co se tu píše): nejčastější chybou je ošidit vlastně tento první krok, tj. nevěnovat dost úsilí a přemýšlení tomu, co se vlastně v textu píše: odpovědi na otázky kdo, co dělá, kde, kdy, jak, proč (literární analýza textu); která slova autora jsou klíčová? která se vyskytují nejčastěji? Důležitá je ochota vidět v textu to, co tam skutečně je napsáno (viz str.10-14 odkazu).

Pokračovat ve čtení: Seminář: Jak číst Bibli s užitkem

Anketa o Bibli


Břeťa Fajmon, 29.3.2011

Rád bych na tomto místě umístil anketu "o Bibli". Můžete připojit svůj názor na uvedených devět otázek, nebo i jen na některé (uveďte prosím u každé odpovědi číslo otázky).
 1. Víte, jaká je první věta Bible?

 2. Znáte nějaký příběh z Bible - jaký? Popřípadě pokud se vracíte k Bibli častěji, jaká je Vaše nejoblíbenější pasáž či kapitola?

 3. Myslíte si, že Bible má dobrý vliv na dnešní společnost? Pokud ano, v čem? Pokud ne, proč si to myslíte?

 4. Jak byste shrnul(a) poselství křesťanské Bible (Starého i Nového zákona) do dvou vět (pokud znáte Bibli - prosím maximálně celkem 25 slov)?

 5. Internetová jazyková příručka češtiny obsahuje asi 60 000 slov. Víte, jak velký slovník zhruba využívá křesťanská Bible (kolik různých slov použije)?

 6. Víte, kolik dnes existuje různých českých překladů celé křesťanské Bible (Starého i Nového zákona) do češtiny, které jsou k dispozici ke koupi knižně nebo online na internetu? (nepočítají se ty překlady, které lze najít pouze v archívech či knihovnách, v antikvariátech, starých knihovnách, apod.)

 7. Bible je vlastně knihou knih = souborem různých menších spisů, na nichž se shodují všechny křesťanské církve. Víte, kolik těchto spisů je?

 8. Co si myslíte o následujícím výroku, který řekl americký prezident Theodore Roosevelt: "Důkladná znalost Bible má větší cenu než vysokoškolské vzdělání."

 9. Jaká je poslední věta v Bibli?
Odpovězte prosím sami pro sebe, dříve než se podíváte na moje odpovědi.

Principy výkladu Písma


Břeťa Fajmon, 22.12.2010

V roce 2009 se na internetu objevila stránka českobudějovického sboru křesťanů slovobozi.cz a několik článků na téma principy výkladu Písma. Je zde stručně a vtipně představeno, jakým způsobem činit vhodné závěry při čtení některého ze spisů dva tisíce let a více staré knihovny knih – Bible. Jsou zde zmíněny hlavně tři principy:
 • princip jednoznačnosti: na základě jistých indicií si můžeme být jednoznačně jisti, že naše chápání je přesné.

 • princip kontextu: věty v Bibli nesou to správné sdělení, pokud je chápeme v kontextů celých odstavců, kapitol a celků.

 • princip souladu s celkem, nebo též princip výkladu Bible Biblí: posleství Bible musí ladit nejen v dané kapitole, ale musíme hledat jeho soulad s poselstvím všech 66 knih základního kánonu (= všemi křesťany přijímaného svědectví) Bible.
Po stručném shrnutí těchto principů je pro čtenáře připraveno několik výkladových cvičení, kde si může sám zkusit, jakou pozornost při čtení Bible dobrým principům výkladu věnuje: cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3.

Hodně se mi líbí zejména (trochu skryté) cvičení na otázku, zda je víra v Boha dar, nebo se nějak musíme o víru sami zasadit. Je víra Božím darem, který přichází bez přičinění člověka? Velmi se mi líbí závěr, který tento článeček z daných biblických veršů vyvozuje: Víra je ze slyšení Božího slova, což je aktivita, ke které se může každý rozhodnout (například skrze čtení Bible).

Diskuse k tomuto příspěvku: Principy výkladu Písma

Rozhlasové pořady o Bibli


Břeťa Fajmon, 12.7.2010

Dnes se odehrává hodně rozhlasových pořadů o Bibli, ale v tomto ukazateli bych rád upozornil zejména na dva pořady, které pravidelně a systematicky představují Bibli.

Pokračovat ve čtení: Rozhlasové pořady o Bibli

John Lennon a Imagine


Břeťa Fajmon, 1.5.2010

Nedávno jsme na hodině angličtiny poslouchali a diskutovali asi dnes nejpopulárnější píseň Johna Lennona – Imagine (zde je video klip a zde je anglický text i český překlad). Rád bych tyto myšlenky v podstatě reprodukoval, a jednu nebo dvě k nim ještě přidal.

Jak říká titulek v učebnici angličtiny, píseň Imagine napsal John Lennon v roce 1975, už na své samostatné dráze odděleně od Beatles. Tato píseň se stala hitem, pak opět vyšla do popředí po Lennonově smrti v roce 1980, a pak zase ještě zazářila po útoku na World Trade Center v září 2001. Nedávno byla zvolena Britskou nejpopulárnější písní všech dob. Co je na ní tak přitažlivého?

Pokračovat ve čtení článku John Lennon a Imagine

Horňácko a Bílé Karpaty


Břeťa Fajmon, 6.4.2010

Pocházím z Velké nad Veličkou, což je středisková obec, která je srdcem Horňácka na úpatí Bílých Karpat. Jeden kamarád se mne kdysi zeptal, proč jsem studoval matematiku, když pocházím z tak hezkého kraje. Čest naší rodiny před tímto zoologem (Martin Gajdošík) zachránil můj brácha (Karel Fajmon), který vystudoval botaniku. Zejména díky jeho přispění bych rád poukázal tímto článečkem na krásu svého rodného kraje.

Pokračovat ve čtení článku Horňácko a Bílé Karpaty

Promluvy k srdci ze stránky STUDNICE.ORG


Břeťa Fajmon, 16.11.2009

Doporučuji promluvy od srdce k srdci, od člověka k člověku ze stránky studnice.org, zejména na tomto místě chci doporučit kategorii kázání. Několik autorů se střídá v promluvách, které byly pravděpodobně vysloveny na setkání křesťanů. Mnohé z nich mne zaujaly a potěšily, a jak je i původní záměr názvu stránky, občerstvily.

Namátkou dvě konkrétní promluvy (v krátkých citacích jsem zvyraznil ty milé obraty, které mne potěšily a ukazují na "lidské" vyjadřování autora):

Pokračovat ve čtení článku Promluvy k srdci ze stránky STUDNICE.ORG