o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Anketa o Bibli


Břeťa Fajmon, 29.3.2011

Rád bych na tomto místě umístil anketu "o Bibli". Můžete připojit svůj názor na uvedených devět otázek, nebo i jen na některé (uveďte prosím u každé odpovědi číslo otázky).
  1. Víte, jaká je první věta Bible?

  2. Znáte nějaký příběh z Bible - jaký? Popřípadě pokud se vracíte k Bibli častěji, jaká je Vaše nejoblíbenější pasáž či kapitola?

  3. Myslíte si, že Bible má dobrý vliv na dnešní společnost? Pokud ano, v čem? Pokud ne, proč si to myslíte?

  4. Jak byste shrnul(a) poselství křesťanské Bible (Starého i Nového zákona) do dvou vět (pokud znáte Bibli - prosím maximálně celkem 25 slov)?

  5. Internetová jazyková příručka češtiny obsahuje asi 60 000 slov. Víte, jak velký slovník zhruba využívá křesťanská Bible (kolik různých slov použije)?

  6. Víte, kolik dnes existuje různých českých překladů celé křesťanské Bible (Starého i Nového zákona) do češtiny, které jsou k dispozici ke koupi knižně nebo online na internetu? (nepočítají se ty překlady, které lze najít pouze v archívech či knihovnách, v antikvariátech, starých knihovnách, apod.)

  7. Bible je vlastně knihou knih = souborem různých menších spisů, na nichž se shodují všechny křesťanské církve. Víte, kolik těchto spisů je?

  8. Co si myslíte o následujícím výroku, který řekl americký prezident Theodore Roosevelt: "Důkladná znalost Bible má větší cenu než vysokoškolské vzdělání."

  9. Jaká je poslední věta v Bibli?


Diskuse:


Břeťa, přidáno 2011-05-02 09:44:52

Moje varianta odpovědí: 1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2. Bibli čtu pravidelně, snažím se najít v každé biblické knize něco dobrého a promlouvajícího. Momentálně čtu Exodus a zaujalo mne, jak Bůh odpovídá na otázku Mojžíše, jaké jméno má Mojžíš uvést lidu Izrale -- jaký Bůh ho poslal: řekni jim, že tě posílá TEN, KTERÝ JE. Oni možná už mohli přestat věřit, zda Bůh vidí nespravedlnost, zda Bůh vůbec je. Ale Hospodin jim chce vyřídit jako to první označení sebe sama: JÁ JSEM TEN, KTERÝ JE (Exodus 3,13-14).

3. Bible by mohla mít dobrý vliv, kdyby lidi byli přesvědčeni, že to, o čem píše, je pravda. Jinak vliv mít nemůže.

4. Bůh tvoří království spravedlnosti a věčného života. Do tohoto království máme přístup navzdory svému hříchu, protože Bůh nám skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista odpustil.

5. Křesťanská Bible -- podle druhu překladu -- používá asi 40-45 tisíc slov. Bible byla po několik století (a možná je i dnes) pokladnicí, která chránila a zachovávala bohatství češtiny, protože používá většinu jejích frekventovaných slov.

6. šest – pokud nepočítáme překlady jen částí Bible (např. Žilkův nebo Škrabalův-Petrů překlad Nového zákona) nebo překlady, které dnes už lze sehnat jen v knihovnách a archívech (mezi vybranými šesti je Bible kralická z roku 1613, protože ta existuje online na internetu i ke koupi; ve vybrané šestce není třeba Hejčlův-Sýkorův překlad z roku 1933 nebo Svatováclavská Bible z roku 1715, protože ty nejsou na internetu, ani nově nevyšly v posledních třiceti letech jako kniha). Přehled současných šesti přístupných -- viz rozhovor.cz/preklady/index.php

7. Šedesát šest.

8. Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v naší republice asi 15 procent. Kdyby bylo stejné procento lidí, kteří poznali, že Bible mluví pravdu a čerpají od Boha Bible sílu pro svůj život, měli by určitě na naši společnost lepší vliv než ti vzdělaní vysokoškolsky (patnácti procentům zbožných bych věřil víc, že budou usilovat o dobré, než patnácti procentům vzdělaných). Proto souhlasím s Theodorem Rooseveltem.

9. Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi.
Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: