Marek:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literaturaNad Biblí: Evangelium podle Marka


Břeťa Fajmon, Jaroslav Schrötter 6.3.2022

ÚVODEM:
Markovo evangelium je jednou ze čtyř knih v Bibli, které mluví o životě Ježíše Krista. Tyto čtyři knihy se shodují svou výpovědí, ale z každé z nich lze vyčíst jiné věci, kterých si její autor všiml. Marek je označován za člověka, který měl velké oči -- zapsal totiž ve svém evangeliu detaily a věci, které se odehrály, které bylo možné vidět očima. Je sice nejkratší a ze všech čtyř evangelií obsahuje nejméně promluv, ale pravděpodobně je nejstarším textovým svědkem o životě Ježíše Krista. Dobře a stručně svědčí o nejdůležitějších událostech z Ježíšova života, o jeho učení i o jeho životě, smrti a vzkříšení.

Mám tu čest na této sérii spolupracovat s jáhnem Mgr. Jaroslavem Schrötterem z římskokatolické farnosti Praha-Kobylisy, který sestavil své poznámky k Markovu evangelu v rámci večerů Hovory o Novém zákoně a rád by je nadále zpřístupnil i v této písemné formě. Mým přispěním bude pokus o pracovní překlad Markova evangelia. Jaroslav Schrötter původně psal své poznámky k biblickému znění v Českém ekumenickém překladu, a z tohoto překladu (ČEP) jsou ponechány i jeho citace a nadpisky jednotlivých oddílků.

Podívejme se nyní na stručnou osnovu Evangelia podle Marka: Celý text lze rozdělit na dvě části: Ježíšova veřejná služba v Galileji a okolí (kap. 1 až 8), Ježíšova cesta do Jeruzaléma, utrpení a smrt (kap. 9 až 16). Drobnější dělení zhruba podle (Edwards 2002, 20-21):

Mk 1,1 až 8,26: Ježíšova služba v Galileji a okolí:
 • A) Prolog: Kdo je Ježíš Kristus? (kapitola 1,1-15);
 • B) Třináct obrazů a příběhů z Ježíšova života (kapitoly 1,16 až 3,25);
 • C) Ježíš mluví v podobenstvích (kap. 4);
 • D) Rostoucí opozice, vnímaví pohané a natvrdlí učedníci (5,1 až 8,26);
Mk 8,27 až 16,8: Cesta do Jeruzaléma, utrpení a smrt:
 • E) Petrovo vyznání: Ty jsi Mesiáš (kap. 8,27 až 9,1);
 • F) Ježíšovo proměnění na hoře (9,2-13);
 • G) Ježíš slouží lidem a učí učedníky (9,14 až 10,52);
 • H) Jeruzalém a chrám (kap. 11 a 12);
 • I) O budoucích věcech (kap. 13);
 • J) Ježíšovo zatčení, odsouzení a smrt (kap. 14 a 15);
 • K) Ježíšovo vzkříšení (kap. 16).

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
Marek 01, Marek 02, Marek 03, Marek 04, Marek 05, Marek 06, Marek 07, Marek 08, Marek 09, Marek 10, Marek 11, Marek 12, Marek 13, Marek 14, Marek 15, Marek 16,

ZÁVĚREM:
 • Autor a vznik Evangelia podle Marka
 • Stručný obsah knihy Evangelium podle Marka
 • Pokus o vystižení poselství knihy Evangelium podle Marka
 • Promluvy z knihy Evangelium podle Marka
 • Přehled literatury • Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: