o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Existuje Bůh?


Břeťa Fajmon, 7.9.2009

Cílem této série článků není uvést úplný důkaz, že existuje Bůh. Spíše bych chtěl prezentovat některé střípky, které jistým lidem pomohly vnímat Boha nebo byly součástí jejich cesty k Bohu (části 1,4,5,6). Na druhé straně bych rád mluvil o dvou nejčastějších otázkách, které lidé pokládají jako argument proti existenci Boha — proč Bůh mlčí (části 2,3) a proč Bůh dopouští zlo (části 7,8).
  1. Úvodem
  2. Proč Bůh mlčí? (I)
  3. Proč Bůh mlčí? (II)
  4. Bůh existuje: kosmologický důkaz
  5. Bůh existuje: důkaz inteligentního plánu
  6. Bůh existuje: důkaz skrze morální principy
  7. Problém zla (I)
  8. Problém zla (II)
  9. Závěrem
  10. Last but not least
Celá série se dosti silně opírá o kurs Jeremyho Pierce Knowledge and Reality, který vzniká v letech 2005 až 2009 jako doplněk vysokoškolské přednášky O poznání a realitě. Moje výpisky budou jen slabým odvarem pokrývajícím některé z Jeremyho myšlenek — takže pokud čtete v angličtině, nemusíte čekat na doplnění těchto článků ode mne.

Diskuse:


Dinaj, přidáno 04.01.2012, 21:35:20

Každej chvalite křestanskeho boha ale co kdyš je on ten špatný

Břeťa, přidáno 05.01.2012, 08:42:00

Tímto tématem se zabýváme zde:
http://www.rozhovor.cz/krestanstvi/index.php

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:40:06

<script>alert(\"NASRAT!\");</script>

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:41:03

<script>alert(\\\"NASRAT!\\\");</script>

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:41:49

<script>alert(\'NASRAT!\');</script>

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:42:53

<?php echo \"HAOJ\"; ?>

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:44:12

nasrat

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:52:17

nasrat!

Karel, přidáno 08.11.2016, 01:58:43

Bůh neexistuje!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:00:27

Bůh neexistuje!!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:00:36

Bůh neexistuje!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:01:02

Bůh neexistuje!!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:01:16

Bůh neexistuje!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:01:26

Bůh neexistuje!!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:01:52

Bůh neexistuje!

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:09:28

?><script>alert(\"NASRAT!\");</script>

Karel, přidáno 08.11.2016, 02:09:55

<?php echo \"AHO\";

Břeťa, přidáno 08.11.2016, 08:56:13

No, ale tímto útokem fakta nezměníte -- pravda se neřídí statistikou nebo počtem hlasovacích lístků. BF

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: