o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Poznámky k Bibli


Břeťa Fajmon, 1.6.2024

V posledních pěti letech jsem dálkově studoval bakalářské studium teologie a našel různé myšlenky-zdroje, které bych rád uspořádal sám pro sebe i pro další lidi. Většinou lze tyto věci uspořádat pod hlavičku systematické teologie, ale souvisí hodně i s historií, filosofií.

A) Jak lze vůbec něco poznat, být si o něčem jistý?
(stručná obrana křesťanské víry a Bible)

... tato část jen pro pořádek, od Davida Dewitta, bývalého učitele matematiky, stručně, ale výstižně poskytuje základ k diskusi v materiálech, které David dává k dispozici bez autorských práv. Úvahy budou silně závislé na jeho materiálu Why Christianity a dávají k dispozici určitý slovníček, na základě něhož bude možné mluvit o dalších věcech:

B) Jaké bylo vyznání víry církevních otců kdysi, a co lze k němu dodat dnes?
(vyznání křesťanské víry, základní články systematické teologie)

... zde bych rád začal Nicejsko-Cařihradským vyznáním víry a dodal k němu pár odkazů na materiály z historie a systematické teologie, a přes Kalvínovy Základy křesťanského náboženství došel k sedmi základním tématům křesťanské víry dnes:
 • V-01) Nicejsko-cařihradské vyznání víry
 • V-02) Philip Schaff, materiály o Vyznání víry
 • V-03) Dnešní vyznání církve, upravené od: Craig Bartholomew (a modifikace: Christopher Wright)
 • V-04) Kalvín: Základy křesťanské církve
 • V-05) Sedm hlavních témat systematické teologie dnes (Thiselton)
 • V-06) Shrnutí vyznání: Bůh je ten, kdo jedná v historii: a) stvořil vesmír, b) vyvedl Izrael z otroctví a žil uprostřed nich, c) vyvádí nás lidi z hříchu a žije uprostřed nás.
 • V-07)

C) Jak v moderní době přistoupit k Bibli?
(stručné principy křesťanského výkladu Bible dnes)

... tato část článků aktuálně hodnotí historicko-kritickou metodu praktikovanou při čtení Bible v posledních sto letech (cca 1890-1990), ukazuje na její slabiny a navrhuje, zejména pod pohledem knih Anthony Thiseltona (1937-2023), Craiga Bartholomew (1961-dosud) a N.T. Wrighta (1948-dosud) nový model pečlivého čtení Bible, tzv. metodu kritického realismu, vhodnou pro dvacáté první století našeho letopočtu (toto je hlavní směr článků, pak následují i další věci s tímto směrem spojené):
 • B-01) René Descartes: Pochybuji o všem ... absolutní skeptik přistupuje k poznání
 • B-02) Spinoza -- absolutní skeptik při přístupu k Bibli
 • B-03) Kant: Nelze poznat Boha, jen to, co máme dělat
 • B-04) Existuje jednotné poselství Bible? (každý světový názor vychází z víry; Booleho algebra jako příklad jednotné struktury definované několika prvky; jednotný pohled na Bibli jako modifikace Garretta, The Problem of The Old Testament (svědectví o pověření a zmocnění))
 • B-05) Každý pohled na svět vychází z mýtu-narativu-příběhu, má svou tradici
 • B-06) Nešvary moderní doby při výkladu Bible: recenze některých komentářů (Genesis, Exodus), myšlenek v nich
 • B-07)

D) Literatura k této stránce, doporučující základní zdroje:
(další odkazy na literaturu a internetové zdroje jsou umístěny průběžně)

... zde bych rád doporučil klíčovou literaturu, kterou jsem během studia (2019-2024) našel či viděl jako základní při studiu teologie:
 • L-01) Základní zdroje k etice pro teology
 • L-02) Základní zdroje k filosofii pro teology
 • L-03) Základní zdroje k religionistice pro teology
 • L-04) Základní zdroje ke Starému zákonu pro teology
 • L-05) Základní zdroje k Novému zákonu pro teology
 • L-06) Základní zdroje k historické teologii
 • L-07) Základní zdroje k systematické teologii
 • L-08) Základní zdoje k praktické teologii
 • L-09) Veškeré zdroje souhrnně, ale nedůsledně


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: