Julie Krbušková: Genesis
Genesis:

úvodem

Genesis 1--2
Genesis 3--5
Genesis 6--8
Genesis 9--12
Genesis 13--16
Genesis 17--19
Genesis 20--22
Genesis 23--25
Genesis 26--28
Genesis 29--31
Genesis 32--36
Genesis 37--47
Genesis 48--50

chronologie
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyNad Biblí: Genesis


Břeťa Fajmon, 30.8.2009

ÚVODEM:
Článek tohoto typu je jádrem mých příspěvků, kvůli němuž jsem se vůbec rozhodl tuto stránku dělat. Je to vlastně série článků, která sestává z textu knihy Genesis zveřejněném v Českém ekumenickém překladu Bible (zveřejněno se souhlasem České Biblické Společnosti) a výkladových poznámek k biblické knize Genesis vytvořených v letech 2005-2006. Autorkou úvodního obrázku je Julie Krbušková.

V českém ekumenickém překladu Bible (Bible v křesťanském pojetí sestává z 66 knih, z toho 39 knih Starého Zákona, 27 knih Nového Zákona) označována jako První kniha Mojžíšova, podle jejího autora respektive jednoho z editorů, který měl velký podíl na prvních pěti knihách Bible (tzv. Pentateuch = pět knih Mojžíšových). Kniha mluví o událostech z období určitě před rokem 1650 př.n.l., tj. je jednou z mála knih, které se odvažují mluvit o tomto dávném období naší historie.

V hebrejské tradici je kniha nazývána berešít (= "na počátku") podle jejího prvního slova. Její nejznámější název Genesis (= "počátek") pochází z řečtiny. A skutečně se v Genesis mluví o mnohých počátcích. První kapitola mluví o počátku našeho vesmíru, kapitoly 2-11 mluví o počátku lidstva a národů a kapitoly 12-50 o počátku "lidu smlouvy" - jedné rodiny, a později jednoho národa, se kterým měl Bůh zvláštní plán (plán, do kterého bylo ovšem také zahrnuto celé lidstvo).

Jak už to u knih obsažených v Bibli bývá, jejich hlavní postavou je Bůh. V pořadí první kniha Bible sděluje mnohé o tom, jaký je Bůh. A je zajímavé, že to není nějaký teoretický popis odtržený od reality, ale záznam toho, jak Bůh jednal v historii. V historii tohoto vesmíru, tedy v historii vaší i mé.

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
Genesis 1--2, Genesis 3--5, Genesis 6--8, Genesis 9--12, Genesis 13--16, Genesis 17--19, Genesis 20--22, Genesis 23--25, Genesis 26--28, Genesis 29--31, Genesis 32--36, Genesis 37--47, Genesis 48--50.

ZÁVĚREM:
 • Chronologie a historicita knihy Genesis
 • Stručný obsah knihy Genesis
 • Pokus o vystižení poselství knihy Genesis
 • Promluvy z knihy Genesis
 • Přehled literatury

  Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: