o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Poznámky k Bibli – literatura


Břetislav Fajmon 1.6.2024, bude průběžně doplňováno se psaním dalších článků v sérii

Toto je závěrečný článek (L09) v podsérii Teologická literatura, sestavený po absolvování bakalářského studia ETF, oboru Evangelická teologie. Nejedná se o vyčerpávající přehled literatury, ale jen o určitý výběr. Další odkazy na literaturu se vyskytují přímo v textu článků.
 • (Bartholomew 2020, God Who Acts in History) Bartholomew, C.: The God Who Acts in History -- the Significance of Sinai, Eerdmans 2020. Toto je klíčová kniha pro studium vlivu filosofie na interpretaci Bible, a právě u těch autorů, kteří jsou probíráni v bakalářském studiu (Aristoteles a Maimonides, Dionýz Aeropagitský a Tomáš Akvinský, Descartes a Spinoza, Kant).

 • (Coreth, Schöndorf 2002: Filosofie 17. a 18. století) Coreth, E., Schöndorf, H.: Filosofie 17. a 18. století, Olomouc 2002. Třetí svazek pětisvazkové "malé olomoucké série" o filosofii.

 • (Coreth, Ehlen, Schmidt 2003: Filosofie 19. století) Coreth, E., Ehlen, P., Schmidt, J.: Filosofie 19. století, Olomouc 2003. Čtvrtý svazek pětisvazkové "malé olomoucké série" o filosofii.

 • (Coreth, Ehlen, Haeffner, Ricken 2006: Filosofie 20. století) Coreth, E., Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20. století, Olomouc 2006. Pátý svazek pětisvazkové "malé olomoucké série" o filosofii.

 • (DeWitt 2004, Why Christianity) DeWitt, D.: Why Christianity. Online materiál, Relational Concepts 2004, rozsah 44 stran A4. Stručný materiál, který krátce zdůvodňuje, proč je dobré a rozumné si zvolit křesťanský pohled na svět.

 • (Garrett 2020, Problem of the Old testament 01) Garrett, D.: The problem of the Old Testament: Hermeneutical, Schematic and Theological Approaches, InterVarsity Press 2020. Tato kniha je velmi důležitým hlasem k biblické teologii a vztahu mezi Starým zákonem a Novým zákonem.

 • (Grudem 2018, Christian Ethics) Grudem, W.: Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning, 2018. Ideální monografie pro magisterské studium teologické etiky.

 • (Hanes 2015, Etika) Hanes, P: Přednáška na Youtube Odkiaľ sa vzala etika, 15.4.2015 kanál Boží Pohľad. Přednáška je také součástí knihy Baldis, Hanes: Súčasné problémy kresťanského svetonázoru, Porta libri 2017, str. 145-159. Vynikající přednáška o roli lidského svědomí, Božího Ducha a Bible v etice.

 • (Heinzmann 2000, Středověká filosofie) Heinzmann, R.: Středověká filosofie, Olomouc 2000. Druhý svazek tzv. "malé olomoucké řady", pětisvazkového průřezu filosofií.

 • (May 2005, Five Major World Religions) May, Chuck: Five Major World Religions, Online materiál, Relational Concepts 2005. Počet stran 40, formátu A4. Kniha vyšla i v češtině, ale jen v soukromém vydavatelství Rozvoj rodiny, 2007.

 • (McGrath 2014, Dějiny křesťanství - Úvod) McGrath, A.: Dějiny křesťanství - Úvod. Volvox Globator 2014, Praha, překlad originálu z roku 2013. Úvod do historie křesťanské církve. Rozsah 600 stran, ale strany jsou malého formátu, méně než A5. Jen selektivní úvod, ale má široký záběr.

 • (Pieper 1993, Scholastika) Pieper, J.: Scholastika, Vyšehrad 1993, počet stran 152. Velmi dobrá kniha o středověku.

 • (Pieper 1997, Tomáš Akvinský) Pieper, J.: Tomáš Akvinský, Vyšehrad 1997, počet stran 160. Společně s knihou Pieper: Scholastika vytváří velmi dobrý pohled na středověk.

 • (Ricken 1999, Antická filosofie) Ricken, Ricken: Antická filosofie, Olomouc 1999. První svazek tzv. "malé olomoucké řady", pětisvazkového průřezu filosofií.

 • (Thiselton 1980, Two Horizons) Thiselton, A.: The Two Horizons: New Testament Hermeneutics and Philosophical Description with Special Reference to Heidegger, Bultmann, Gadamer, Wittgenstein. Eerdmans 1980, Michigan. Základní dílo ohledně otázek výkladu Bible, jak k nim přispívají někteří filosofové 80. let 20. století.

 • (Thiselton 2002, A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion) Thiselton, A.: A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Oneworld Publications 2002, Oxford. Stručný průvodce filosofických termínů pro teology.

 • (Vanhoozer 1998, Is There a Meaning in This Text?) Vanhoozer, K.J.: Is There a Meaning in This Text? The Bible, the Reader and the Morality of Literary Knowledge. Zondervan 1998.

 • (Vonková 2012, Úvod do filosofie) Vonková, E.: Úvod do filosofie. Online kurs, Pdf MU Brno 2012, přístupné v systému Moodle (na adrese https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2076).

 • (Christopher Wright 2004, Old Testament Ethics) Wright, Ch.: Old Testament Ethics for the People of God, 2004. Dobrá kniha rozvíjející pojetí biblické etiky systematicky.
zpět na podsérii: Poznámky k Bibli (D): Literatura


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: