o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Matematika v souvislostech


Břeťa Fajmon, 20.9.2009

Tuto sérii plánuji vytvářet během podzimu 2009 jako nepovinný doplněk při výuce předmětů INM a BMA3 (Numerické metody a pravděpodobnost). Jedná se o věci, které souvisí s pohledem na matematiku a s otázkami, které si já osobně pokládám. Tato série spojuje dvě témata (nebo tři): za prvé je to matematika (logika, věda), za druhé je to víra (zejména křesťanský pohled na svět) — a tím třetím tématem by mohla být filosofie (filosofie jako pokus o logické vysvětlení podstaty světa a života). Rád bych v této sérii poukázal na skutečnost, že všechna tato témata spolu souvisí. Postupně budu doplňovat odkazy na články, až vzniknou.

Omlouvám se studentům, že je tímto odkazuji na stránku s názvem "Rozhovor nad Biblí" – nebojte se, Bible se tato diskuse nebude tolik dotýkat, snad jen v závěru. Omlouvám se svým přátelům, že je trápím trochou matematiky a filosofie – snad jí nebude příliš. Nechtělo se mi vést tuto diskusi na dvou místech současně; stejně bych rád, aby z tohoto průniku témat každý něco měl.
 1. Úvod
 2. Čím si můžeme být jisti?
 3. Někteří nehledají odpovědi
 4. Dvoupatrový pohled na svět
 5. Dvoupatrový pohled na svět II
 6. Vztah vědy a víry
 7. Vztah vědy a víry II
 8. Vztah vědy a víry III
 9. Poznání a Bible
 10. Poznání a Bible II
 11. Poznání a Bible III


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: