o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
České překlady Bible


Břeťa Fajmon, 17.8.2009, poslední úpravy článku 2014

Následující seznam uvádí všechny české překlady celé Bible (= 39 knih Starého Zákona a 27 knih Nového Zákona) dostupné dnes na internetu nebo v knižní podobě ke koupi, chronologicky podle jejich dokončení (nejsou zde uvedeny překlady jen některých knih Bible, např. překlady pouze Nového zákona), a pokusy o jejich laické recenze z mé strany: Co se týká porovnání těchto překladů, navrhuji nepovažovat je za konkurenty, ale spíše za spojence, kteří se snaží každý přispět svým dílem k odkrytí a vyjasnění poselství, které je v Bibli obsaženo. Pokus o určité srovnání slabých a silných stránek překladů stručně zde. Česká televize v roce 2008 natočila krátký dokument o některých překladech Bible, který je vzácný tím, že většinu překladů představují jejich tvůrci.

Diskuse:


Honza, přidáno 2010-05-26 21:54:56

Softwarový nástroj online je například www.bible-online.cz
Nabízí Český studijní překlad, Bible 21 a Bibli Kralickou 1613.

Břeťa, přidáno 2010-05-27 10:04:48

Perfektní nový nástroj, díky za odkaz. Bližší info zde.

Honzas, přidáno 13.08.2013, 10:50:49

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. \"liturgický překlad\" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel už v roce 1988. Uvedený rok 2004 je rokem, kdy vyšlo třetí vydání.
Překlad je zajímavý mj. luxusním množstvím poznámek (na druhou stranu jsou poznámky přístupnější pro laika a není jich \"taková přemíra\" jako v Jeruzalémské Bibli.

Pozn.: Liturgický překlad sice není celá Bible, ale svým významem a dosahem je velice důležitý - např. každý katolík v zemi má formulace z tohoto překladu _minimálně_ naposlouchané (pokud už nepatří k těm, co jej sami čtou)

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: