texty Tenaku:

online
interlineár kniha
učebnice v češtině:

J.Weingreen
M.Mikulicová
H-Č slovník ke SZ

Kurs biblické hebrejštiny v Brně


Břeťa Fajmon, 11.6.2013

Vím, že biblickou hebrejštinu je možné studovat na některých teologických školách či na většině filosofických fakult, ale rád bych nabídl nezávislou výuku kursu biblické hebrejštiny v Brně (buď intenzivní týdenní kurs, nebo desetitýdenní kurs jednou týdně). Přihlášení a další informace zde.

Cena kursu:
  • Jeden student ... 2700 kč za deset lekcí, včetně výukových materiálů (zejména prvních deset lekcí J. Weingreen: Učebnice biblické hebrejštiny (a též základní slovníčky, které jsou součástí učebnice: slovníček hebrejsko-český i česko-hebrejský)) + některé další materiály).
  • Dva studenti v kursu ... á 1 700 kč včetně výukových materiálů.
  • Tři a více studentů ... á 1 200 kč včetně výukových materiálů.

Co můžete od kursu čekat:

  • Naučíte se číst a psát v biblické hebrejštině.

  • Naučíte se cca 50-100 základních slovíček používaných v Bibli (výuka je od první lekce vedena pomocí slovní zásoby z Bible).

  • Naučíte se naprosté základy hebrejské gramatiky (některé vzory podstatných a přídavných jmen, množné číslo a duál, samostatný a vázaný stav podstatných jmen, časování sloves v perfektu qalu, základní předložky, přivlastňovací a osobní zájmena).

  • Nejedná se o výuku současné hebrejštiny, veškerým obsahem jsou věty vzaté z Bible -- tj. důraz kursu je na čtení a psaní.

  • Na studenta je kladen požadavek, aby před každou lekcí věnoval 1-2 hodiny vypracování zadaných úkolů.

  • Porozumění biblické hebrejštiny v originále nemá v 90 procentech případů žádný přínos -- Bible je dostatečně srozumitelná i v jakémkoli českém překladu. Ale jakási minimální znalost hebrejštiny je užitečná jak pro sledování argumentů teologů při interpretaci Bible, tak pro pečlivé čtení biblického textu např. s využitím softwaru.

Výhledy a doporučení:

Učebnice J. Weingreena je vynikajícím uvedením do biblické hebrejštiny, jejích 42 lekcí lze zhruba pokrýt ve čtyřech semestrech po desíti lekcích, tj. podle tempa studia zhruba za dva roky. Ke studiu není potřeba žádné další knihy, výuku ulehčí snad ještě Hebrejsko-český slovníček ke Starému Zákonu

Diskuse:


Karels, přidáno 12.05.2018, 07:49:06

The interlinear NIV Hebrew-English Old Testament se dá online stáhnout zde:

https://uloz.to/tam/_YEH8J44R7Gjn

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: