Žalmy - úvodem
Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Nad Biblí: Žalmy


Břeťa Fajmon, 29.3.2010

ÚVODEM:
Tyto drobné myšlenky k biblické knize Žalmy budu praděpodobně psát celý život, ale rád bych už dnes začal se zveřejněním několika věcí ze své starší stránky. Autorkou obrázku je Julie Krbušková. Jinak se pokouším o vlastní pracovní překlad z hebrejštiny.

Žalmy jsou nejrozsáhlejší knihou Bible. Jedná se o sbírku 150 písní a modliteb, která vznikala v rozsahu asi jednoho tisíce let (řecké slovo psalmos je překladem hebrejského mizmor, což znamená "zpěv nebo skladba doprovázená hudbou"). Pokud přijmeme, že jména v nadpisech žalmů souvisí s jejich autory, tak od Mojžíše, který psal žalm 90 kolem roku 1250 př.n.l., přes krále Davida, kterému je připsána téměř polovina žalmů (kolem roku 1000 př.n.l.), Šalomouna (dva žalmy), Azafa (dvanáct žalmů) a syny Kórachovy (jedenáct žalmů), jsou ty chronologicky poslední žalmy datovány až do třetího či druhého století př.n.l. To znamená, že v rozsahu jedné knihy máme k dispozici některé nejstarší i nejmladší příspěvky do Starého Zákona.

Jak lidé dříve znali Boha Bible? Nesmíme si myslet, že měli k dispozici její kapesní vydání. Veřejné čtení psaného slova nebylo moc časté. Sbírky zákona znali především soudcové a kněží. Záznamy historických knih byly zřejmě uchovávány v králově paláci. Slova proroků byla asi v první verzi předávána ústně, nevíme, do jaké míry tyto promluvy proroků byly k dispozici běžným lidem v písemné formě. Spisy moudrosti, zejména přísloví, byly také záležitostí "moudrých", kteří byli napojeni na královský dvůr. Běžní lidé nejvíce přišli do styku se žalmy. Ty byly zpívány při rodinných setkáních i při chrámových svátcích. Byly nástrojem chvály, ale také hlavním zdrojem, ze kterého lidé čerpali svou víru. Žalmy byly "biblí" lidí - byly tou nejznámější částí Starého Zákona.

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
Žalm 1, Žalm 2, Žalm 3, Žalm 4, Žalm 5, Žalm 6, Žalm 7, Žalm 8, Žalm 9, ..., Žalm 150.

ZÁVĚREM:
 • Autorství a vznik knihy Žalmy
 • Obsah knihy Žalmy
 • Pokus o vystižení poselství knihy Žalmy
 • Přehled literatury

  Diskuse:


  Břeťa, přidáno 27.11.2020, 21:33:59

  Ještě jedna \"zkouška\" diskuse.

  Pavla Turková, přidáno 20.02.2021, 17:07:50

  PŘIVÍTALA BYCH NĚJAKÉ POJEDNÁNÍ K VERŠI U JOZUE 1:8, JDE MI O SLOVO "POLOHLASEM", KTERÉ JE I V ŽALMU 1:2

  "Tato kniha zákona by se neměla vzdálit od tvých úst, a budeš v ní číst POLOHLASEM dnem a nocí." Jozue 1:8

  "čte polohlasem" je přesná interpretace "rozjímání" (ČSP, ČEP), velmi blízká "přeříkává si" (ČJB).

  Šťastný je muž, který nechodil podle rady ničemných a nestál na cestě hříšníků a neseděl na sedadle posměvačů, ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně, a v jeho zákoně si čte POLOHLASEM dnem i nocí. Žalm 1:1,2

  Břeťa, přidáno 20.02.2021, 17:52:27

  Jde o to, že to slovo "rozjímá" v Žalmu 1 vlastně znamená tiché čtení, oni tehdy jinak nečetli, dobrý překlad by byl "přeříkává si". Oni prostě nečetli potichu. Stejné slovo je kupodivu v Žalmu 2,1 ... slovo "mumlají", zase je důraz na tichém spřádání plánů (= mluví tak, aby je nechtěný posluchač neslyšel).

  Zde máte všechny výskyty toho slova:
  https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1897&t=KJV

  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: