Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalmy – ilustrace


Julie Krbušková, 24.3.2010

Julie Krbušková: Žalmy

Šťastný je ten, kdo nepřemýšlí jako zlovolníci,
nejedná jako hříšníci a nemluví jako posměvači,
ale nachází svou radost v zákoně Hospodinově
a rozjímá nad jeho zákonem ve dne v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucích vod,
který ponese ovoce v čas sklizně
a jehož listí nebude uvadat:
ve všem, co bude dělat, jej bude provázet zdar.

Žalm 1,1-3 (volný překlad)