Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalm 3


1Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Absolónem.

2Hospodine, mých protivníků je víc a víc!
Mnozí povstávají proti mně!
3Mnozí říkají: jeho život Bůh už nezachrání. (Sela)

4Ale ty, Hospodine, jsi štítem po mém boku.
Jsi moje sláva -- ten, kdo pozvedá mou hlavu.
5Svým hlasem jsem volal k Hospodinu
a on mi odpověděl ze své svaté hory (Sela)

6Lehl jsem si a usnul jsem.
Probudil jsem se, neboť Hospodin je mi oporou.
7Nebojím se velkého davu lidí,
co mne obklíčili ze všech stran.
8Povstaň přece, Hospodine, zachraň mne, můj Bože!
Vždyť jsi zbil všechny mé nepřátele,
zlovolníkům jsi zvyrážel zuby.
9Od Hospodina přichází záchrana.
Na tvém lidu spočívá tvoje požehnání. (Sela)Můj vlastní překlad. © Břetislav Fajmon 2011 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 1.6.2010

Žalm 3 lze považovat za žalozpěv v okamžiku tísně nebo i v několikadenním období intenzívního boje.

Verše 2-3: třikrát se opakuje, že nepřátel je mnoho (viz např. [7]). Snaží se vštípit nebo říct člověku, že u Boha nenajde pomoc (viz [5]).

Verše 4-5: člověk ale přichází v modlitbě k Bohu a chce hledat pomoc u něj (viz [2]: jeho slávou není to, čeho dosáhl v minulosti, ani síla nebo schopnosti, které má teď, ale jeho slávou je Bůh). Hlasitě volá k Bohu a prosí jej o pomoc (viz [1]: Potřebuješ se dostat do stavu, kdy s Bohem skutečně hovoříš, ne o něm pouze přemýšlíš.).

Verše 6-9: Člověk vyjadřuje svou důvěru, že Bůh jej "vytrhne" a vysvobodí. Některé varianty překladu (např. starší český [6]) dovolují věty v minulém čase (verš 6: ulehl jsem, usnul jsem a probudil jsem se, neboť mne Hospodin podepírá; verš 8: vždyť jsi rozbil čelist všem mým nepřátelům, svévolníkům jsi zvyrážel zuby), což naznačuje, že žalmista si připomíná, jak jej Bůh zachránil v minulosti, a s důvěrou se svěřuje Bohu, protože jeho zkušeností je (navzdory verši 2), že Bůh vysvobozuje (dává spásu, vítězství).

Poznámka: význam slova (-sela-) je nejasný. Pravděpodobně se jedná o znamení pro zesílení hudby při mezihře.

následující: Žalm 4


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: