Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalmy – literatura


Břeťa Fajmon, 29.3.2010

Ke čtení Žalmů doporučuji online [1] v češtině nebo knihu [5] v angličtině (nebo [14], protože [5] pokrývá jen žalmy 1-72).

[update: doporučení po roce 2010 viz rozhovor.cz/preklady/0087komentare.php]
 1. Dan Drápal: Úvahy nad žalmy (vytvářeny od roku 2006). Nejlepší výkladové poznámky k Žalmům v češtině. (knižně už vyšlo: Úvahy nad Žalmy 1-41, Návrat domů, Praha 2008; Úvahy nad žalmy 42-72, Praha 2012). ).

 2. Edice WBC: Psalms 1 to 50. Peter Craigie 1983, Marvin Tate dodatek asi 100 stran 2004 (vše v jedné knize). Nakladatelství Thomas Nelson Publishers.

 3. Edice WBC: Psalms 51 to 100. Marvin Tate 1990. Nakladatelství Thomas Nelson Publishers.

 4. Edice WBC: Psalms 101 to 150. Leslie Allen, revidované vydání 2000. Nakladatelství Thomas Nelson Publishers.

 5. Gerald Wilson: Psalms Volume I (2002). Edice NIVAC, Zondervan 2002. Podle mne nejvhodnější komentářík, co k žalmům existuje. Je mnohem obsáhlejší než [2],[3],[4] - tyto tři díly mají celkem 1300 stran, kdežto tento první díl (Žalmy 1--72) má už 1000 stran. Ne že by počet stran zaručoval kvalitu, ale zdá se mi i obsahově kvalitní. Druhý díl ještě nevyšel, což je trochu slabina.

 6. Jan Zeman: Žalmy. Specielně pouze překlad žalmů starší češtinou (z roku 1946), ale zdá se hodně přesný, doplňuje dobře čtení žalmů v češtině. Nyní přístupný pro všechny, protože opět byl vydán. Rád jej používám, protože nečísluje nadpisky k žalmům jako verše, tj. má stejné číslování jako většina anglických vydání žalmů (na rozdíl od ekumenického překladu) -- to se hodí při čtení anglických komentáříků, že nemusím přemýšlet, zda je daný anglický komentář posunut o jeden verš vzhledem k českému číslování, a na kterou stranu je posun o jeden verš, zda dopředu nebo dozadu :-). Nejpřesnější český překlad žalmů do té doby, než v roce 2009 vyšel Český studijní překlad Bible.

 7. Craig Broyles: Psalms. Edice NIBC, Hendrickson Publishers 1999 (třetí dotisk 2006). Jediný cizojazyčný komentářík ke knize Žalmy, který mám jednodílný. Uvážíme-li, že Žalmy jsou třikrát obsáhlejší než třeba kniha Genesis (co se týká počtu kapitol), tak 150 žalmů okomentováno na 500 stránkách je hodně stručně popsáno. Ale chtěl jsem mít nějaký komentářík, který obsahuje poznámky ke všem žalmům v jednom svazku. Myslím, že je celkem dobrý -- minimálně provokuje čtenáře k vlastním, originálním otázkám a myšlenkám :-)

 8. B.Pípal: Hebrejsko-česlý slovník ke Starému Zákonu. Kalich 2006 (kniha je vysázena programem TEX!!). Neovládl jsem se a rozhodl se pokusit zvládnout základy hebrejštiny. Zejména u poezie má smysl umět trošku hebrejsky, protože poezie je nejnáročnější na překlad.

 9. Průvodce životem: Žalmy. Edice přístupného překladu Bible s výkladovými poznámkami (viz také poznámky k EDICI). Může být zajímavé zejména pro překlad žalmů přístupný v současné češtině. Určitě obohacující při porozumění biblické poezii.

 10. J.H.Dobson: Learn Biblical Hebrew. Baker Academic 2005 (2nd edition with audio CD).

 11. J.H.Kohlenberger III: The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament. Zondervan 1987.

 12. Don Carson (2009): v angličtině, staženo z internetu: Žalm 1, Žalm 2, Žalm 40, Žalm 110.

 13. Gordon Wenham: Reading the Psalms Messianically, Ethically & Canonically. Série čtyř přednášek (2007) na téma "žalmy" -- v angličtině, staženo z internetu:

 14. W. VanGemeren: Psalms. komentářová řada REBC (= revised EBC), svazek 5 (rok 2008). Doporučuji – asi nejvhodnější evangelikální komentář, kde ke každému žalmu je pár myšlenek napsáno. [5] je podrobnější, ale zatím je pouze k žalmům 1-72.

 15. Jacob Weingreen: Učebnice biblické hebrejštiny. Nakl. Karolinum, Praha 2008, 2.české vydání. Osvědčená učebnice, která poprvé vyšla roku 1939, důkladně uvádí do čtení a psaní hebrejského textu. Cca 260 stran + dodatky a malý česko-hebrejský a hebrejsko-český slovníček.

 16. Gordon Wenham: Psalms. Apollos Old Testament Commentary. Kniha ještě nevyšla.

 17. Jeremy Pierce: Recenze ke komentářům v angličtině (2006).

 18. Paul Apple: A Devotional Commentary on the Psalms. Pdf text zveřejněný na stránce www.bibleoutlines.com. Zaměřením je prezentace klíčových myšlenek, otázek ke skupinové diskusi a myšlenek pro osobní ztišení. Z roku 2000, stran 753.

 19. John Piper: What Jesus Demands from the World. Crossway Books 2006, volně ke stažení v pdf souboru na stránce Johna Pipera www.desiringgod.org/resource-library/online-books/by-title. Kniha obsahuje v padesáti kapitolách obsah učení Ježíše Krista.

 20. David Malick, Allen Ross: An Argument of the Book of Psalms. Stručná osnova jednotlivých žalmů, materiál Allena Rosse zestručnil David Malick, http://bible.org/article/argument-book-psalms, 1982.

 21. D.B.Allender, T.Longman III: Pravá tvár lásky. 2004 Porta Libri, Bratislava. Kniha dobře poukazuje na to, co to znamená žít jako křesťan v mezilidských vztazích. 317 stran.Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: