o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Komentáře k Bibli z pohledu křesťana


Břeťa Fajmon, 22.2.2010, poslední aktualizace 2023

V následujícím přehledu najdete:
 • P ... v oddílu "první orientace" doporučuji cokoli, ale nejvíce knihy (zpravidla anglické) poskytující první orientaci v dané biblické knize označené písmenem P

 • T ... v oddílu "podrobněji" jsou tak označeny podrobnější (zpravidla anglické) teologické poznámky většinou z evangelikálního hlediska (uznávajícího, že Bible je kniha teologická, ale též historicky věrná)

 • V ... v oddílu "podrobněji" jsou tak označeny knihy, které se zabývají Biblí na vědecké úrovni, z různých zdrojů, ne nutně křesťanských, ale i hebrejských, nebo silně kritických (uznávajících, že Bible má nějakou teologickou výpověď, ale nemusí být historicky věrná: extrémně až názory blízké ateistické literární kritice); tyto knihy mají cenu z lingvistického hlediska, ale nemusí být pomocí životu víry. (TV ... dobrý teologicky (pro život víry) i na vysoké vědecké úrovni)
 • Genesis:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Genesis, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Genesis verš po verši, Desmond Alexander, online komentářík 2023.
   • Allen Ross 1997 (mimo komentářové řady, klíčová myšlenka ke každému oddílu, 744 stran);
   • John Walton 2001 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 759 stran, včetně NIV textu knihy Genesis); dobrý výklad starozákonní, ale málo spojnic s Novým zákonem.
   • Bruce Waltke 2001 (mimo komentářové řady, výkladové poznámky k některým veršům + klíčové myšlenky ke každému oddílu, 656 stran); P
   • Phillips 2023, série REC, počet stran 1392, spíše série kázání, ale může být dobrá (poutavěji napsaná než např. Waltke), dvojsvazková sada. P
   • možná vyjde: Averbeck 2024, série Pillar Old Testament Commentary (série známá z NZ se rozšiřuje na SZ, podle všeho komentář ke Genesis bude první biblická kniha pokrytá)
   • možná vyjde: Baker, série Apollo Old Testament Commentary (AOTC)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Genesis (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Genesis (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Genesis (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Genesis (605 stran). T
   • Wenham 1987 + Wenham 1994 (komentářová řada WBC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, 352+560 stran); nejlepší kritický komentář před rokem 2000, co se zabývá přímo hebrejským textem. TV
   • Hamilton 1990 + Hamilton 1995 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, 540+733 stran); dobrý přehled historie kritiky (různí teologové) 20. století. TV
   • Matthews 1996 + Matthews 2005 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 528+960 stran, včetně NIV textu knihy Genesis). TTTV
   • Goldingay 2020, překlad do angličtiny a výklad po oddílech, série BCOT, počet stran 832. V
   • Matthews 2023+ Matthews??, série CSC (Christian Standard Commentary), revize komentáře Matthews 1996 doplněná asi o 120 stran, počet stran 656+???, revidovaná série změnila název z NAC na CSC. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Genesis:
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Genesis. Poznámky při čtení Bible 2006. P
   • ONLINE AUDIO Ronnie Stevens: Genesis. (kolem 2008?) Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny. TTT
   • ONLINE AUDIO Hector Morrison: Stvoření a smlouvy (kolem 2008?). Série 28 promluv s překladem do češtiny na dvě základní témata vyplývající z knihy Genesis: téma stvoření (především kap. 1-11: osmnáct promluv na téma stvoření, lidstvo, manželství, naslouchání Božímu hlasu, stvoření v knize Izajáš) a deset promluv na téma smluv, které Hospodin Bůh uzavřel s Noem, Abrahamem, Izraelem, Davidem, téma vyvolení). T
   • ONLINE AUDIO Jiří Beneš, Petr Vaďura:Zejména Genesis 1 až 11 (série audiopořadů Českého Rozhlasu cca 2004-2009).
   • Kolektiv autorů: Genesis. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 1, Kalich 1968. Počet stran 283, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Ve slovenštině: Genesis, Dubovský a kol. 2008, edice "Komentáre k SZ" (svazek 1), počet stran 830. V
   • Jiří Beneš, Petr Vaďura: Pradějiny. Kalich 2010, stran 288. Výklad kapitol 1-11 knihy Genesis. Knižní verze audiopořadů (viz výše).
   • Martin Prudký: Genesis 1,1 -- 6,8. Prvních pět kapitol knihy Genesis komentováno (ještě budou následovat další díly). Český ekumenický komentář, 2019, počet stran 396. V


 • Exodus:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Exodus, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Exodus verš po verši, Jay Sklar, online komentářík 2023.
   • F.G.Ryken 2005, reprint 2012 (komentářová řada PTW, 1248 stran, poutavá prezentace knihy Exodus ve 102 kázáních, tj. zhruba 2-3 kázání na jednu kapitolu biblického textu);
   • Douglas Stuart 2006 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 826 stran, včetně NIV textu knihy Exodus); dobré exkurzy o svaté válce a o počtu lidí vyšlých z Egypta (:eléf nemusí znamenat tisíc, ale skupinu lidí, jednotku), o proměnění vody v krev (nemusíme interpretovat jako doslovnou krev, ale tekutina v barvě krve; to ovšem neznamená, že se jedná o něco přirozeného, stále je tato událost nadpřirozená). P
   • Victor Hamilton 2011 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 752; v preview této knihy najdete dobrých prvních třicet stran, takže lze okusit kvalitu knihy);
   • Duane Garret 2013 (komentářová řada KEL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 752 stran); včetně diskuse o datování exodu a historické situace v Egyptě.
   • Christopher Wright 2021, série SGBC, počet stran 672, stručný komentář pro laiky; Wright má obdarování shrnout náročné věci výstižně. P
   • Možná vyjde 2024: Catherine Smith, série ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Exodus (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Exodus (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Exodus (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Exodus (335 stran). T
   • Brevard Childs 1974 (komentářová řada OTL/NTL, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, 659 stran; kritická část vyslovuje různé domněnky o dokumentech E,J,P, které by možná revidoval, kdyby měl k dispozici o dvacet let novějšího Wenhama ke Genesis; ovšem uvádí zajímavou historii interpretace u každého oddílu); V
   • Houtman 1993 + Houtman 1996 + Houtman 1999 (komentářová řada HCOT, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, stran 554+500+748+ ve čtvrtém dílu jsou pouze zveřejněny citace literatury na 70 stranách); V
   • Propp 1999 + Propp 2006 (komentářová řada AYB, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 720+865); pro kritiku textu důležitý, protože zakomponoval i svitky od Mrtvého moře. V
   • Eugene Carpenter: Exodus 1-18 (2017), Exodus 19-40 (2017). Vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritické poznámky (ale nižší kritika, ne ta vysoká neproduktivní). Počet stran 688+544. T
   • Desmond Alexander 2017 (komentářová řada AOTC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, 708 stran); TTTV
   • Davies 1-10 (2020), 11-18 (2020), 19-40 (????), série ICC, počet stran 728+632+???, kritický komentář, zabývá se prameny P, J, E, D, zdůrazňuje užití pramene E, bez třetího dílu je neúplný. V
   • možná vyjde: Charlie Trimm, Chloe Sun: 1-18, 19-40, série NICOT.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Exodus:
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Exodus, poznámky při čtení Bible (ve výstavbě). P
   • ONLINE AUDIO Hector Morrison: Stvoření a smlouvy (kolem 2008?). Série 28 promluv s překladem do češtiny na dvě základní témata, první téma stvoření se věnuje především knize Genesis, druhé z témat (deset posledních promluv) se týká smluv, které Hospodin Bůh uzavřel s Noem, Abrahamem, Izraelem, Davidem, téma vyvolení. Téma smlouvy je klíčové pro výklad knihy Exodus. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Exodus, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2006-2007).
   • Kolektiv autorů: Exodus, Leviticus. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 2, Kalich 1975. Počet stran 348, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Ve slovenštině: Exodus. Kolektiv autorů, 2013, edice Komentáre k SZ. Počet stran 950. V
   • Petr Sláma: Exodus 1-15 (aneb Jak jsem zatočil s Egyptem). Z edice Český ekumenický komentář, ještě bude následovat další díl (díly?) pokrývající kapitoly 16-40. Počet stran 416, Česká biblická společnost, Praha 2020. V
   • J. Dybdahl: Exodus (aneb Bůh utváří svůj lid). Z edice Bible pro dnešek, Advent-Orion 2023, počet stran 248, pomůcka pro čtení knihy Exodus s řadou poznámek. P


 • Leviticus:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Leviticus, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Leviticus verš po verši, Peter Lee, online komentářík 2023.
   • Gordon Wenham 1979 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář veš po verši, 375 stran); PTV
   • Mark Rooker 2000 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 352 stran, včetně NIV textu knihy Leviticus); P
   • Allen Ross 2002 (mimo komentářové řady, klíčová myšlenka ke každému oddílu, 496 stran); P
   • Roy Gane 2004 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 848 stran -- včetně komentáře k Numeri, včetně NIV textu knih Leviticus a Numeri);
   • Kiuchi 2007 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 538 stran); P
   • Kenneth Mathews, 2019, počet stran 304, série Preaching the Word, pouze reprint staršího textu z roku 2009. Série kázání na knihu Leviticus.
   • možná vyjde 2025: Christine Palmer, série NICOT.
   • možná vyjde 2029: Katherine Smith, série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Leviticus (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Leviticus (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Leviticus (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Leviticus (242 stran). T
   • Hartley 1992, série WBC, počet stran 515, překlad do angličtiny a kritické poznámky k textu. TV
   • Milgrom 1991 + Milgrom 2000 + Milgrom 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 1184+656+848, z hebrejského pohledu); V
   • James Watts: Leviticus 1-10 (2013) (dosud vyšel jen první díl, komentářová řada HCOT, komentář verš po verši + kritika textu + vlastní autorův překlad, pro vědce); V
   • Sklar 2023, edice ZECOT, literární analýza textu i teologické poselství, počet stran 800. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Leviticus:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Leviticus, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2015).
   • Kolektiv autorů: Exodus, Leviticus. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 2, Kalich 1975. Počet stran 348, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Roy Gane: Leviticus (aneb Pozvání k oltáři). Edice Bible pro dnešek 2018, 256 stran, pomůcka pro čtení knihy Leviticus. P


 • Numeri:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Numbers, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Numeri verš po verši, Adrian Reynolds, online komentářík 2023.
   • Gordon Wenham 1981 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, 240 stran);
   • Dennis Cole 2000 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 590 stran, včetně NIV textu knihy Numeri); P
   • Roy Gane 2004 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 848 stran -- včetně komentáře k Leviticus, včetně NIV textu knih Leviticus a Numeri);
   • Iain Duguid: Numbers, 2006, série Preaching the Word, 400 stran, série kázání poutavě napsaná.
   • Jay Sklar 2023, série SGBC, počet stran 496, oddíl "poslech vyprávění", "vysvětlení", "žij tento příběh" (podobné sérii NIVAC)
   • možná vyjde: Cole, upgrade z roku 2000, série CSC.
   • možná vyjde: Collins, série ZECOT.
   • možná vyjde: Harper, série Pillar OTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Numbers (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Numbers (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Numbers (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Numbers (214 stran). T
   • Milgrom 1990 (řada JPS z perspektivy hebraismu, komentuje (v angličtině) přímo hebrejský text, součástí komentáře je hebrejský text knihy Numeri i hebrejský (JPS) překlad knihy Numeri do angličtiny, 520 stran). V
   • Ashley revize 2022 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář veš po verši; revize, od knihy z roku 1993 se liší asi o dvacet stránek, počet stran 650. TV
   • Awabdy 2023, edice BCOT, počet stran 656, překlad do angličtiny, komentář po oddílech. V
   • Morales 1-19 (2024), Morales 20-36 (????), série AOTC, překlad a poznámky k textu, výkladové poznámky a vysvětlení, počet stran 560+???. TTTV
   • možná vyjde: Bibb, série WBC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Numeri:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Numeri, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2008-2016).
   • Kolektiv autorů: Numeri, Deuteronomium. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 3, Kalich 1974. Počet stran 340, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Deuteronomium:
  • První orientace:

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Deuteronomy (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Deuteronomy (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Deuteronomy (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Deuteronomy (228 stran). T
   • Peter Craigie 1976 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 424 stran); TV
   • Moshe Weinfeld 1991 + 02 + 03 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, díly 2,3 dosud nevyšly a budou napsány jiným autorem, protože Weinfeld zemřel, počet stran 488+?+?, z hebrejského pohledu); V
   • McConville 2002 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 448 stran); TV
   • Jack Lundbom 2013 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 1064 stran); V
   • Arnold 2022 + ?? = komentářové řady NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 702 + ???; TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Deuteronomium:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Deuteronomium, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2012-2017).
   • Kolektiv autorů: Numeri, Deuteronomium. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 3, Kalich 1974. Počet stran 340, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Moskala: Deuteronomium, kniha lásky. Advent-Orion 2021, počet stran 134. P


 • Jozue:
  • První orientace:

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Joshua (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Joshua (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Joshua (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Joshua (160 stran). T
   • Woudstra 1981, edice NICOT, počet stran 410. Vlastní překlad autorův do angličtiny. TTV
   • Pitkanen 2010, počet stran 476, edice Apollos commentary. TTV
   • Butler 2014 (komentářová řada WBC, revize komentáře z roku 1983, hodně rozšířená do dvou dílů, počet stran dvojdílné sady 720+544); V
   • T. Dozeman: Joshua 1-12 (2015), Joshua 13-24 (2024) počet stran 656+440, pro vědce čtoucí v hebrejštině. V
   • Goldingay 2023, Počet stran 560, edice BCOT, překlad do angličtiny, výklad po oddílech. V
   • možná vyjde: Graeme Auld, série ICC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jozue:
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: Jozue (cca 1990-2000?). T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jozue, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2004-2006).
   • Kolektiv autorů: Jozue, Soudců, Rút. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 4, Kalich 1969. Počet stran 229, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Jozue (aneb Svatá slova), Advent-Orion 2017, počet stran 226. Edice Slovo pro dnešek, pomůcka pro čtení Bible. P


 • Soudců:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Judges, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Soudců verš po verši, John Currid, online komentářík 2023.
   • Block 1999 (společně s knihou Rút) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 761 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút); P
   • Chisholm 2013, edice KEL, společně s knihou Rút, počet stran 688. P
   • Younger 2021 (společně s knihou Rút) (komentářová řada NIVAC, revize po dvaceti letech, poutavé čtení, 640 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút); P
   • Možná vyjde: Block revize (NAC se přejmenovalo na CSC = Christian Standard Commentary)
   • Možná vyjde: série Pillar OTC, tedy celkem zkratka POTC.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Judges (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Judges (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Judges (248 stran). T
   • Niditch 2008, OTL, 336 stran, kritika textu a překlad do angličtiny. V
   • Trent Butler 2009, reprint 2014 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 636 stran); TV
   • Webb 2012 (komentářová řada NICOT/NICNT, komentář verš po verši, 480 stran, napsán čtivě); TTV
   • Jack Sasson 2014 + Sasson 02 (ještě nevyšel) (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 616+??, z hebrejské perspektivy); V
   • Nelson 2017, T&T Clark, 300 stran, critical-rhetorical commentary. V
   • Spronk 2019, počet stran 580, edice HCOT. V
   • Hermeneia 01 + Hermeneia 02, počet stran 800+???, překlad do angličtiny, kritické poznámky, 2021+????. V
   • Boda, Conway 2022, série ZECOT, počet stran 600, literární analýza, překlad do angličtiny. TTV
   • Možná vyjde: série AOTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Soudců:
   • Kolektiv autorů: Jozue, Soudců, Rút. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 4, Kalich 1969 Počet stran 229, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • G.Keddie: Navzdory temnotě (výklad biblických knih Soudců a Rút). Poutníkova četba 2005, 152 stran. P
   • vo slovenčine: Gary Inrig: Božia ruka siaha ďalej. Výklad knihy Sudcov, 312 stran, 2013. T


 • Rút:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ruth, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ruth verš po verši, John Currid, online komentářík 2023.
   • Block 1999 (společně s knihou Soudců) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 761 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút); P
   • Chisholm 2013, edice KEL, společně s knihou Soudců, počet stran 688. P
   • Younger 2021 (společně s knihou Soudců) (komentářová řada NIVAC, revize po dvaceti letech, poutavé čtení, 640 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút); P
   • Možná vyjde: Block revize (NAC se přejmenovalo na CSC = Christian Standard Commentary)

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ruth (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ruth (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ruth (64 stran). T
   • Hubbard 1989 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 331 stran); TV
   • Frederick Bush 1996 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, společně s knihou Ester, na obě knihy počet stran 528, z toho cca polovina je na každou z nich); TV
   • Daniel Hawk 2015 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, důraz na praktické využití, počet stran 176); TV
   • Block 2015, počet stran 304, zérie ZECOT, literární analýza. TV
   • Schipper 2016, série AYB, počet stran 240. V
   • Lau 2023, série NICOT, počet stran 384, překlad do angličtiny, kritické poznámky a teologie. TTTV

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Rút:
   • Kolektiv autorů: Jozue, Soudců, Rút. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 4, Kalich 1969. Počet stran 229, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • kniha v češtině: Navzdory temnotě (výklad biblických knih Soudců a Rút). G.J.Keddie, Poutníkova četba 2005, 152 stran. P
   • Saša Jacobea: Rút. Nakl. Dóron 2023, počet stran 108. Výklad Bible očima dnešních osobností -- Bible čtená tady a teď.


 • 1. a 2. kniha Samuelova:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to 1st and 2nd Samuel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: 1. Samuelova verš po verši,
    2. Samuelova verš po verši, S.Fix, J.Vannoy, online komentářík 2023.
   • Bergen 1996 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 512 stran, včetně textu NIV knih Samuelových);
   • Bill Arnold 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 688 stran, včetně textu NIV knih Samuelových); P
   • David Firth 2009, série Apollo Commentary, počet stran 608.
   • Youngblood 2010 (komentářová řada EBC, komentář verš po verši, cca 600 stran věnováno knihám Samuelovým, včetně textu NIV knih Samuelových, v jednom svazku s komentáři ke knihám 1. a 2. Královská (cca 340 stran));
   • Možná vyjde: série Pillar OTC.

  • Podrobněji:

  • Některé komentáře v češtině ke knihám Samuelovým:
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: 1. kniha Samuelova, 2. kniha Samuelova (1991, též i kniha Evangelická církev metodistická, Praha 1991). T
   • ONLINE AUDIO Ronnie Stevens: Život krále Davida (kolem 2008?). Série dvaceti promluv zejména na 1.knihu Samuelovu 17 až konec 2.knihy Samuelovy, život Davida tvoří stěžejní osnovu této části. Kurs ETS. TTT
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy 1. Samuelovy, z knihy 2. Samuelovy, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2003-2019).
   • Kolektiv autorů: Knihy Samuelovy a První Paralipomenon. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 5, Kalich 1977. Počet stran 418, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Petr Chalupa: 1.kniha Samuelova 2019 (počet stran 380), 2.kniha Samuelova 2019 (počet stran 248). Český ekumenický komentář. V


 • 1. a 2. kniha Královská:
  • První orientace:

  • Podrobněji:

  • Některé komentáře v češtině ke knihám 1. a 2. Královská:
   • ONLINE AUDIO Jiří Hurta: 1. kniha královská, 2. kniha královská (cca 1992). T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy 1. Královské, z knihy 2. Královské, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-20014).
   • Kolektiv autorů: Knihy Královské a Druhá Paralipomenon. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 6, Kalich 1980. Počet stran 455, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • 1. a 2. kniha Paralipomenon = 1. a 2. kniha Letopisů:

 • Ezdráš a Nehemjáš:
  • První orientace:

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ezra, Nehemiah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ezra, Nehemiah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ezra (84 stran), Nehemiah (78 stran). T
   • Fensham 1983 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 301 stran); TV
   • Williamson 1985 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 472 stran); TV
   • John Cook 2019: Aramaic Ezra and Daniel, 448 stran. V
   • Fried: Ezra 2017, Nehemiah 2021, počet stran 448+462, série CC (Critical Commentaries). V
   • Hannah Harrington 2022, (komentářová řada NICOT/NICNT - revize, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši), počet stran 563; TV
   • Smith 2022, ZECOT, počet stran 608, literární analýza. TTTV
   • Eskenazi 2023: Ezra, edice AYB, počet stran 500. V

  • Některé komentáře v češtině ke knihám Ezdráš a Nehemjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ezdráš, z knihy Nehemjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-20014).
   • Kolektiv autorů: Ezdráš, Nehemjáš, Ester. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 7, Kalich 1970. Počet stran 172, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Velkolepé dílo (výklad knih Ezdráš a Nehemjáš). Stan K. Evers, Poutníkova četba 2003, 216 stran. P


 • Ester:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Esther, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ester verš po verši, David Firth, online komentářík 2023.
   • Karen Jobes 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, počet stran 256); P
   • možná vyjde: CSC.
   • možná vyjde: ZECOT.

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Esther (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Esther (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Esther (82 stran). T
   • Frederick Bush 1995 (včetně knihy Rút) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 528); TV
   • Adele Berlin 2001 (hebrejská komentářová řada JPS, autorka komentuje (v angličtině) přímo hebrejský text, počet stran 110, součástí komentáře je hebrejský text i anglický židovský (JPS) překlad knihy Ester); V
   • Tomasino 2016, série EEC, 416 stran. TV
   • Erica Brown 2020, počet stran 500, Tanach studies, z perspektivy hebraismu. V
   • možná vyjde: NICOT.
   • možná vyjde: AOTC.

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ester:
   • Kolektiv autorů: Ezdráš, Nehemjáš, Ester. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 7, Kalich 1970. Počet stran 172, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Petr Chalupa: Ester (2017). Český ekumenický komentář, počet stran 382. V


 • Job:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Job, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Job verš po verši, Christopher Ash, online komentářík 2023.
   • Andersen 1976 (komentářová řada TOTC-TNTC, poutavé čtení, počet stran 294, reprint v roce 2008);
   • Alden 1994 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Job, počet stran 432);
   • Gerald Wilson 2007 (komentářová řada UBOT-UBNT, komentář po oddílech, počet stran 494);
   • John Walton: Job, 2012, edice NIVAC, včetně textu NIV knihy Job.
   • Webb 2023, série Theology Commentary, počet stran 672.

  • (před rokem 2000 asi Alden, v prvním třicetiletí 21. století asi Webb)

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Job (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Job (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Job (170 stran). T
   • Hartley 1988 (komentářová řada NICOT-NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 605);
   • Clines 1989 + Clines 2006 + Clines 2011 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 624+560+480);
   • Longman 2012 (komentářová edice BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 496 stran);
   • Seow 01-21 (2013) + Seow 22-42 (komentářová řada IC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, počet stran 999+???);

  • (pro normální lidi Longman; vědecky před rokem 2000 Hartley, v první dvacetiletce asi Seow)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Job:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Job, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Jób. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 8, Kalich 1981. Počet stran 310, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Vo slovenčine: Henry Morris: Jobova úžasná správa, 2007, 134 stran. T
   • Daniel Pastirčák: Evangelium podle Jóba. Karmelitánské nakladatelství 2017, počet stran 367. Rozjímavé čtení z biblické knihy Jób. PP


 • Žalmy:
  • První orientace:

  • (Vangemeren je silný ve struktuře jednotlivých žalmů; Hamilton ve vzájemných vztazích mezi žalmy, tj. ve struktuře knihy žalmů jako celku)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Psalms (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Psalms (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Psalms (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Psalms (538 stran). T
   • Craigie 1983 + Tate 1990 + Allen 2002 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 414+589+384);
   • Goldingay 2006 + Goldingay 2007 + Goldingay 2008 (komentářová řada BCOTW, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši, počet stran (640+752+816);
   • Ross 2012 + Ross 2013 + Ross 2014 (komentářová řada KEL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 896+848+992);
   • Walford + Jacobson+Tanner 2014 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1080) -- jedná se o mladší neznámé autory; asi nelze zaručit takovou kvalitu, jako jsou ostatní podrobnější komentáře zde uvedené, ale někteří si jej pořídí, protože se jedná o komentář k Žalmům v jednom svazku;
   • Bruce Waltke, James Houston, Erika Moore: Waltke též žalmy představil v sérii 27 přednášek (2016), která byla vydána i knižně 2023 jako přehled různých přístupů k žalmům. A ve svých 93 letech Bruce neúnavně pracuje na komentáři ke všem žalmům, který by se měl objevit online na stránce úvodních komentářů the gospel coalition.
   • Susan Gillingham, 2008-2018-2022, počet stran 400-490-560, série věnující se historii interpretace;

  • (doporučuji k žalmům knihy a materiály od Waltkeho)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Žalmy:
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Výklad některých žalmů (2015 ... zpracováno jen prvních deset žalmů). P
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Žalmy, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2004-2014).
   • Kolektiv autorů: Žalmy. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 9, Kalich 1975. Počet stran 558, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Úvahy nad žalmy, C.S.Lewis, Návrat domů 1999, 134 stran. T
   • Davidovy žalmy, Derek Prince, Postilla 2004, 221 stran. T
   • Dan Drápal: Žalmy 1-41, Návrat domů, Praha 2008; Žalmy 42-72, Návrat domů, Praha 2012. 3. a 4. kniha Žalmů, Návrat domů 2016. 5. kniha Žalmů, Návrat domů 2017. Počet stran 215+143+136+144. PP
   • Jiří Beneš: Žalmy 1-30, Advent-Orion 2022, počet stran 432. Vědecká studijní řada. V
   • Vo slovenčine: Miroslav Varšo, Bohdan Hroboň a kolektiv: první díl zatím nevyšel; Žalmy 26-50 (2023), Žalmy 51-75 (2017), Žalmy 76-100 (2018), Žalmy 101-118 (2020), Žalm 119 (2019), Žalmy 120-150 (2021). V edici Komentáre k SZ, počet stran ???+728+692+670+502+300+632, spíše vědečtější komentář, ale má i partie od církevních otců. V


 • Přísloví:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Proverbs, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Přísloví verš po verši, Ivan de Silva, online komentářík 2023.
   • Paul Koptak 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Přísloví, 720 stran);
   • Longman 2006 (komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 608);
   • Waltke and Silva 2021, A Shorter Commentary, počet stran 500, stručný výtah dvoudílného komentáře z podrobnější sekce.
   • Overland 2022, série Apollo OTC, počet stran 688, překlad do angličtiny a výklad po oddílech.

  • (poutavý Koptak, přesnější Longman, nejlépe asi Overland)

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Proverbs (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Proverbs (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Proverbs (306 stran). T
   • Waltke: Proverbs 1-15, 2004 + Waltke: Proverbs 15-31, 2004 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 693+589); též výborně představeno v 27 hod videokursu na stránce biblicaltraining.org;
   • Fox 01-09 (2000) + Fox 10-31 (2009) (komentářova řada AYB, překlad autorův + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 496+752, pro vědce);
   • Schipper 2019+ ???, série Hermeneia, počet stran 624+???, překlad do angličtiny a kritické poznámky.

  • (podrobný dvoudílný Waltke pro normální lidi i vědce současně)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Přísloví:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Přísloví, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Přísloví, Kazatel, Píseň. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 10, Kalich 1979. Počet stran 328, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Přímé řeči v knize Přísloví. Bible pro dnešek - studijní (vědecká) řada, Advent-Orion 2023, 612 stran. V


 • Kazatel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ecclesiastes, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Kazatel verš po verši, Richard Belcher, online komentářík 2023.
   • thegospelcoalition.org: Ecclesiastes, audio, video, texty.
   • Iain Provan 2001 (společně s komentářem k Písni písní) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně NIV textu knih Kazatel a Píseň písní, počet stran 400);
   • Allender + Longman 2007: Breaking the Idols of Your Heart - How to Navigate the Temptations of Life (190 stran); výklad sedmi oblastí života formou téměř beletrie, zajímavý doplněk od dvojice exeget-psycholog.
   • Fredericks + Estes 2010 (Estes komentuje Píseň písní) (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 472 stran (včetně komentované Písně písní));
   • Athas 2020, počet stran 416, edice Story of God commentary.
   • Goldingay 2021, edice Bible in God's World, počet stran 338.

  • (z prvního dvacetiletí: určitě Fredericks-Estes, a pak Athas; jako doplněk i Allender-Longman)

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ecclesiastes (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ecclesiastes (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2024): Ecclesiastes (81 stran). T
   • Seow 1997 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 448);
   • Longman 1997 (komentářová řada NICOT/NICNT, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad, počet stran 306);
   • Craig Bartolomew 2014 (448 stran, komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);
   • Weeks 2020 + Weeks 2021, série ICC, počet stran 750 plus 730.

  • (pro teologii Bartholomew; vědecký Seow před rokem 2000, v prvním dvacetiletí Weeks)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Kazatel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Kazatel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Přísloví, Kazatel, Píseň. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 10, Kalich 1979. Počet stran 328, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jacques Doukhan: Kazatel - marnost nad marnost. Bible pro dnešek, pomůcka pro čtení biblické knihy Kazatel, Advent-Orion 2017, 120 stran. P
   • Filip Čapek: Kazatel. Český ekumenický komentář, počet stran 382. V


 • Píseň písní:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Song of Solomon, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Píseň písní verš po verši, Douglas O'Donnell, online komentářík 2023.
   • Tom Gledhill 1994 (komentářová řada BST, včetně autorova doslovného překladu i parafrázovaného překladu Písně písní, počet stran 254)
   • Ian Provan 2001 (společně s komentářem k Písni písní) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně NIV textu knih Kazatel a Píseň písní, počet stran 400);
   • Tremper Longman III - 2001 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 254);
   • Richard Hess 2005 (komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 288);
   • Fredericks + Estes 2010 (Estes komentuje Píseň písní) (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 472 stran (včetně komentované Písně písní);
   • Athas 2020, počet stran 416, edice Story of God commentary.

  • (v prvním dvacetiletí: Fredericks-Estes, nebo Athas)

  • Podrobněji:
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Song of Solomon (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Song of Solomon (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Song (62 stran). T
   • Duane Garret 2004 (včetně komentáře k Pláči Jeremjášově od Paula Househo) (komentářová řada WBC, autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 265 k Písni písní, 210 k Pláči Jeremjášově);
   • Fishbane 2015, JPS Commentary, počet stran 400.

  • (Garrett teologicky i vědecky; z prespektivy hebraismu vědecky Fishbane)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Píseň písní:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Píseň písní, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Přísloví, Kazatel, Píseň. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 10, Kalich 1979. Počet stran 328, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Martina Kopecká: Píseň písní, nakl. Dóron 2022. Čtení starověkého textu moderními autory.


 • Izajáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Isaiah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Izajáš verš po verši, Ray Ortlund, online komentářík 2023.
   • J. Alec Motyer, 1993 (mimo komentářové řady, komentář verš po verši, 544 stran);
   • J. Alec Motyer, 1999 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, 416 stran, zkrácená verze předchozí knihy u jiného vydavatele, s mírnou revizí);
   • Oswalt 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Izajáš, počet stran 736);
   • Smith 01-39 (2007) + Smith 40-66 (2009) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Izajáš, počet stran 704 + 784)
   • House 01, House 02, 2019, edice Mentor Commentary, počet stran 750+780.
   • Wegner 2021, edice Tyndale OTC, počet stran 512, úvodní poutavě psaný komentář.
   • McConville 2023, počet stran 780, edice BCOT, překlad do angličtiny a výklad po oddílech.

  • (před rokem 2000 určitě Motyer 1993, v prvním třicetiletí 21. století určitě dvoudílný House, který nabízí velmi zajímavou osnovu knihy a i proti kritikům dobře argumentuje, že autorem celého proroctví je jeden Izajáš)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Isaiah (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Isaiah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Isaiah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Isaiah (502 stran). T
   • Oswalt 1986 + Oswalt 1998 (komentářová řada NICOT/NICNT, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši, počet stran 759+755);
   • Blenkinsopp 2001 + Blenkinsopp 2002 + Blenkinsopp 2003 (komentářová řada AYB, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 544+432+368);
   • Paul Shalom: Isaiah 40-66 (2012) (komentářová řada ECC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 728);
   • J.J.M. Roberts: Isaiah 1-39 (2015) (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 692);
   • Penner 2020, série Septuaginta, počet stran 720.
   • Williamson 2014, Williamson 2019, a zbytek ještě neni, série ICC, počet stran 448+808+???, nejvědečtější komentář, ale zatím jen dvanáct kapitol pokryto.

  • (pro normální lidi Oswalt 1986+1998 jako doplněk Househo z první orientace; pro vědce je aktuální třetí volbou Blenkinsopp nebo o deset let novější kombinace Robertse a Shaloma na úplné pokrytí Izajáše)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Izajáš:


 • Jeremjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Jeremiah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Jeremjáš verš po verši, Matthew Patton, online komentářík 2023.
   • Andrew Dearman 2002 (společně s knihou Pláč) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Jeremjáš, počet stran 496, z toho Pláč cca 40 stran);
   • Longman III (2008, společně s knihou Pláč) (komentářová řada UBOT, komentář oddíl po oddílu, vhodný pro pozdější odkazování, počet stran 432, z toho Pláč cca 60);
   • Wright 2014, edice BST, počet stran 448.
   • Mackay 01, Mackay 02, 2015, série Mentor, počet stran 570+640, bez biblického textu.
   • Ryken 2016, reprint starší série kázání, včetně knihy Pláč, počet stran 832.

  • (v první dvacetiletce: stručný Wright bez Pláče nebo rozvláčnější Ryken i s Pláčem)

  • Podrobněji:

  • (pro vědce v hebrejštině jednoznačně Lundbom, pro normální lidi Goldingay nebo Shepherd)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jeremjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jeremjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Jeremjáš, Pláč. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 12, Kalich 1983. Počet stran 369, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Stanislav Pacner: Jeremjáš 1-5. Vznikající série Český ekumenický komentář, 2020, počet stran 432. Další kapitoly ještě nejsou pokryty. V


 • Pláč:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Lamentations, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Pláč verš po verši, Samuel Saldivar, online komentářík 2023.
   • Andrew Dearman 2002 (společně s knihou Jeremjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, komentář po oddílech, včetně textu NIV knih Jeremjáš a Pláč Jeremjášův, celkový počet stran 496);
   • Longman III (2008, společně s knihou Jeremjáš) (komentářová řada UBOT, komentář oddíl po oddílu, vhodný pro pozdější odkazování, počet stran 432, z toho Pláč cca 60);
   • Wright 2015, edice BST, počet stran 170. Poutavý úvod bez biblického textu.
   • Ryken 2016, reprint starší série kázání, včetně knihy Pláč, počet stran 832.

  • (v první dvacetiletce: stručně Wright nebo rozvláčněji Ryken i s Jeremjášem)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Lamentations (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Lamentations (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Lamentations (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Lamentations (76 stran). T
   • Berlin 2002, edice OTL, počet stran 156, překlad do angličtiny, kritické a literární poznámky.
   • Paul House 2004 (společně s komentářem Garret: Píseň písní) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran k Pláči: 200);
   • Salters 2011, edice ICC, počet stran 410; překlad do angličtiny a kritické a textové poznámky.
   • Goldingay 2022, edice NICOT, počet stran 240; překlad do angličtiny a komentář verš po verši.

  • (v první dvacetiletce: pro vědce v hebrejštině Salters, pro normální lidi House (včetně Garretta na Píseň písní))

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Pláč Jeremjášův:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Pláč Jeremjášův, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Jeremjáš, Pláč. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 12, Kalich 1983. Počet stran 369, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Ezechiel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Ezekiel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ezechiel verš po verši, Donna Petter, online komentářík 2023.
   • Iain Duguid 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Ezechiel, počet stran 576);
   • Mackay 01, Mackay 02, 2018, série Mentor, počet stran 730+570, komentář bez textu biblické knihy.

  • (před rokem 2000 Dugiud (s textem biblické knihy), v první dvacetiletce Mackay (bez textu))

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Ezekiel (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Ezekiel (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Ezekiel (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Ezekiel (387 stran). T
   • Block 1997 + Block 1998 (komentářová řada NICOT-NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 887+826); jako dobrý dovětek lze brát poznámky židovského učence Jacoba Milgroma ke kapitolám 38-48 (2012, vydáno po smrti Jacoba Milgroma, 338 stran) druhého dílu Blockova komentáře;
   • Greenberg 1983, Greenberg 1995, Cook 2018, edyce AYB, počet stran 408+372+368, překlad do angličtiny, kritické a lingvistické poznámky.

  • (v první dvacetiletce: pro normální lidi Block, pro vědce v hebrejštině Greenberg+Cook, ale až po Blockovi)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ezechiel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ezechiel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Ezechiel, Daniel. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 13, Kalich 1984. Počet stran 349, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Daniel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Daniel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Daniel verš po verši, Mitch Chase, online komentářík 2023.
   • Joyce G. Baldwinová, kniha v češtině 2003 (slovenské vydavatelství, ale kniha je v češtině!! (překlad originálu z roku 1978 (reprint 2009), 210 stran, z komentářové řady TOTC-TNTC, poutavé čtení po oddílech);
   • Longman 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Daniel, počet stran 320);
   • Andrew Hill 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Daniel, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos, Longman III ke knize Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • Sprinkle 2021, série Theological, počet stran 500.

  • (doporučuji Longmana 1999, ale byla by škoda si nesehnat Joyce Baldwin, když vyšla v češtině, aspoň půjčit z knihovny; v první dvacetiletce 21. století asi Sprinkle)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Daniel (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Daniel (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Daniel (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Daniel (245 stran). T
   • John Cook 2019: Aramaic Ezra and Daniel, 448 stran.
   • Goldingay 2019, série WBC, 2nd Edition, revize staršího komentáře z roku 1989, do kterého dodáno asi 200 stran. Zastává vznik knihy ve 2. století ante, fiktivní zpětná historiografie. Ale jinak má řadu postřehů dobrých.
   • Tanner 2021, série EEC, počet stran 830. Překlad do angličtiny a lingvistické i výkladové poznámky. Zastává vznik knihy v 6 století ante.
   • Young 2023, z hebrejské perspektivy, 496 stran.
   • Wendy Widder, Daniel, edice ZECOT, 2023, počet stran 605.

  • (po první orientaci (Longman, Sprinkle) bude asi nejlepším rozvinutím Widder 2023 s literární analýzou textu)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Daniel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Daniel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Ezechiel, Daniel. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 13, Kalich 1984. Počet stran 349, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V


 • Ozeáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Hosea, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ozeáš verš po verši, Erix Tully, online komentářík 2023.
   • Duane Garret 1997 (společně s knihou Joel) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Ozeáš, počet stran k Ozeášovi 280);
   • Smith 2001 (včetně knih Amos a Micheáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 608);
   • Daniel Carrol 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Ozeáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Moon 2018, edice Apollo OTC, počet stran 288, vlastní překlad autora do angličtiny, překladové i výkladové poznámky.
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech.
   • Hwang 2021, edice ZECOT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 384.

  • (doporučuji: před rokem 2000 Garrett, v prvním dvacetiletí Moon nebo Hwang)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Hosea (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Hosea (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Hosea (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Hosea (115 stran). T
   • Andersen + Freedman 1980 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 699);
   • Macintosh 2000, levnější paperback 2014 (komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 704);
   • Dearman 2010 (NICOT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 424 stran);
   • Gruber 2017, T-T Clark z hebrejské perspektivy, 680 stran.

  • (teologicky nejlepší podrobnější volbou e Dearman; vědecky v hebrejštině: Andersen-Freedman spíše než Macintosh)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ozeáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ozeáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Adam Mackerle: Etické aspekty předexilních malých proroků. Krystal OP 2019, počet stran 366. Co se můžeme učit z biblických knih Ozeáš, Amos, Micheáš, Sofonjáš. V


 • Joel:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Joel, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Jóel verš po verši, Irv Busenicz, online komentářík 2023.
   • Finley 1990, reprint staršího komentáře opět v roce 2013 (společně s knihami Amos a Abdiáš) (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341);
   • Duane Garret 1997 (společně s knihou Ozeáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Joel, počet stran k Joelovi 120);
   • Baker 2006 (včetně knih Abdiáš, Malachjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Joel, počet stran celkem 352);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Barker 2020, série ZECOT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 190.
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech.

  • (pře rokem 2000 Garrett, v prvním dvacetiletí Barker; NIVAC (Baker 2006) je trochu lehčí a poutavější)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Joel (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Joel (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Joel (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Joel (56 stran). T
   • James Crenshaw 1995 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 272);
   • Nogalski 2023, Joel, Obadiah, Jonah, série NICOT, počet stran 470, překlad do angličtiny ak omentář verš po verši.

  • (teologicky je podrobnější Nogalski, pro vědce Crenshaw)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jóel:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jóel, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Amos:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Amos, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Amos verš po verši, Andrew Hill, online komentářík 2023.
   • Finley 1990, reprint staršího komentáře opět v roce 2013 (společně s knihami Abdiáš a Joel) (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341);
   • Gary Smith 1998, druhé vydání obsáhlejšího komentáře, než je ten uvedený v první orientaci výše (komentářová řada Mentor Commentary, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 390);
   • Gary Smith 2001 (společně s knihami Ozeáš a Micheáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIv knih Amos, Ozeáš, Micheáš, počet stran celkem 608);
   • McKomiskey 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Amos, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech.

  • (Gary Smith 1998 je nejpodrobnější úvod; pro lehčí a poutavější verzi je NIVAC (Gary Smith 2001))

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Amos (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Amos (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Amos (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Amos (104 stran). T
   • Paul Shalom 1991 (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 409);
   • Robert Gordon 2016 (komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, pro vědce, počet stran 448)
   • Hoyt 2019: Amos, Jonah, Micah, série EEC, počet stran 880 (tj. cca 300 stran na každého proroka), překlad a exegeze.
   • Carroll 2020, série NICOT, počet stran 640, překlad do angličtiny a komentář verš po verši.

  • (teologicky je dobrý podrobnější Carroll, vědecky: Shalom z hebrejské perspektivy před rokem 2000, v první dvacetiletce Gordon)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Amos:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Amos, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Adam Mackerle: Ámos. Edice Český ekumenický komentář 2017, počet stran 382. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Adam Mackerle: Etické aspekty předexilních malých proroků. Krystal OP 2019, počet stran 366. Co se můžeme učit z biblických knih Ozeáš, Amos, Micheáš, Sofonjáš. V


 • Abdiáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Obadiah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Abdijáš verš po verši, Irv Busenitz, online komentářík 2023.
   • Baker-Alexander-Waltke 1988 (společně s knihami Jonáš a Micheáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, rozsah celkem 207 stran, k Abdiášovi jen 30 stran);
   • Finley 1990 (včetně knih Joel a Amos) (mimo komentářové řady, reprint téhož v roce 2013, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341, k Abdiášovi cca 35 stran);
   • Baker 2006 (společně s knihami Joel a Malachjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Abdiáš, počet stran 352, k Abdiáši cca 60 stran);
   • Carl Armerding 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Abdijáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • Block 2017, série ZECOT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 144.
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech.
   • Phillips 2022, edice Apollo OTC, počet sran 416, překlad do angličtiny a komentář, Abdiáš, Jonáš, Micheáš (více než sto stran na každého?).

  • (před rokem 2000 Baker, v první třicetiletce Phillips(ová) nebo Block)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Obadiah (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Obadiah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Obadiah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Obadiah (42 stran). T
   • Paul Raabe 1996 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 336);
   • Nogalski 2023, Joel, Obadiah, Jonah, série NICOT, počet stran 470, překlad do angličtiny ak omentář verš po verši.

  • (teologicky Nogalski, vědecky v hebrejštině Raabe)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Abdijáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Abdijáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Slovensky: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010, série Komentáre k SZ. V


 • Jonáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Jonah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Jonáš verš po verši, Jay Sklar, online komentářík 2023.
   • Desmond Alexander 1988 (společně s Waltke: Micheáš a Baker: Abdiáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 207);
   • James Bruckner 2004 (též s knihami Nahum, Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Jonáš, počet stran celkem 368);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Youngblood 2019, série ZECOT, literární struktura, počet stran 208.
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech.
   • Phillips 2022, edice Apollo OTC, počet sran 416, překlad do angličtiny a komentář, Abdiáš, Jonáš, Micheáš (více než sto stran na každého?).

  • (před rokem 2000 Alexander, v první třicetiletce Phillips(ová) nebo Youngblood)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Jonah (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Jonah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Jonah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Jonah (78 stran). T
   • Jack Sasson 1990 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 384);
   • Hoyt 2019: Amos, Jonah, Micah, série EEC, počet stran 880 (tj. cca 250 stran na každého proroka), překlad a exegeze.
   • Erickson 2020, série Illuminations, počet stran 500, poznámky kritické, překlad do angličtiny.
   • Niditch 2022, edice Hermeneia, počet stran 300, překlad do angličtiny a kritické poznámky.
   • Nogalski 2023, Joel, Obadiah, Jonah, série NICOT, počet stran 470, překlad do angličtiny a komentář verš po verši.

  • (teologicky Nogalski, vědecky v hebrejštině Erickson)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Jonáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Jonáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Slovensky: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010, série Komentáre k SZ. V


 • Micheáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Micah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Micheáš verš po verši, Bruce Waltke, online komentářík 2023.
   • Waltke 1988 (společně s Alexander: Jonáš a Baker: Abdiáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 207);
   • Gary Smith 2001 (společně s knihami Ozeáš a Amos) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Micheáš, Ozeáš, Amos, počet stran 608);.
   • McKomiskey 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Micheáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Goldingay 2021, série BCOT, 560 stran na prvních šest malých proroků ( na každého 90 stran), překlad a výklad po oddílech.
   • Phillips 2022, edice Apollo OTC, počet sran 416, překlad do angličtiny a komentář, Abdiáš, Jonáš, Micheáš (více než sto stran na každého?).

  • (před rokem 2000 Waltke, v první třicetiletce Phillips(ová))

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Micah (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Micah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Micah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Micah (72 stran). T
   • William McKane, Micah, 1998 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 272, vydavatelství T&T Clark);
   • Andersen+Freedman 2000 (komentářová řada AYB, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad, počet stran 664);
   • Bruce Waltke 2007 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, místo cca 80 stran v edici TOTC (viz první orientace) je zde prostor cca 450 stran);
   • OTL 2015, počet stran 300, překlad do angličtiny a kritické poznámky.
   • Hoyt 2019: Amos, Jonah, Micah, série EEC, počet stran 880 (tj. cca 300 stran na každého proroka), překlad a exegeze.
   • de Moor 2020, série HCOT, počet stran 470.
   • Becking 2023, série AYB, počet stran 300, překlad a kritické poznámky k textu.

  • (teologicky i vědecky Waltke 2007, v další vědecké vlně AYB 2000 (Andersen-Freedman) nebo v první třicetiletce Becking)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Micheáš:


 • Nahum:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Nahum, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Nahum verš po verši, Michael Barrett, online komentářík 2023.
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Abakuk a Sofonjáš a nedoporučovaným Micheášem od jiného autora) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran celkem 360 na Nahuma, Abakuka a Sofonjáše, cca 140 stran na nedoporučovaného Micheáše)
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Jonáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran celkem 368)
   • Carl Armerding 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Nahum, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, každému z malých proroků je věnováno zhruba 70 stran včetně NIV textu knihy);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • Timmer 2020, série ZECOT, počet stran 208, literární analýza, překlad do angličtiny.

  • (před rokem 2000 Bailey, v první dvacetiletce Timmer; trochu poutavější je NIVAC 2004)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Nahum (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Nahum (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Nahum (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Nahum (56 stran). T
   • Robertson 1990 (společně s knihami Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 350);
   • Duane Christensen 2009 (komentářová řada AYB, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad + kritika textu, vědečtější komentář jako třetí volba, počet stran 464);
   • Renz 2021, série NICOT, počet stran 743, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, čili na každého z nich cca 250 stran.

  • (teologickou volbou je Renz, vědecky: Christensen)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Nahum:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Nahum, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Abakuk:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Habakkuk, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Abakuk verš po verši, David Firth, online komentářík 2023.
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Nahum a Sofonjáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Nahum, Abakuk a Sofonjáš, počet stran cca 360 k těmto třem prorokům);
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Nahum, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení pooddílech, včetně textu NIV knih Jonáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran 368)
   • Carl Armerding 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Abakuk, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, každému z malých proroků je věnováno zhruba 70 stran včetně NIV textu knihy);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.

  • (doporučuji Baileyho; trochu v lehčím a poutavějším stylu je NIVAC)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Habakkuk (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Habakkuk (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Habakkuk (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Habakkuk (56 stran). T
   • Robertson 1990 (společně s knihami Nahum, Sofonjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 350 celkem);
   • Francis Andersen 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši+ kritika textu, počet stran 416);
   • Renz 2021, série NICOT, počet stran 743, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, čili na každého z nich cca 250 stran.

  • (Renz pro teologii; pro vědce: Andersen)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Abakuk:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Abakuk, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Sofonjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Zephaniah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Sofonjáš verš po verši, Jason DeRouchie, online komentářík 2023.
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Nahum a Abakuk) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran k daným třem prorokům cca 360);
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Nahum, Abakuk) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV, počet stran 368);
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.

  • (doporučuji Baileyho; v trochu lehčím a poutavějším stylu je NIVAC)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Zephaniah (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Zephaniah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Zephaniah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Zephaniah (51 stran). T
   • Robertson 1990 (společně s knihami Nahum, Abakuk) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 350);
   • Adele Berlin 1994 (komentářová řada AYB, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 160, z hebrejské perspektivy);
   • Renz 2021, série NICOT, počet stran 743, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, čili na každého z nich cca 250 stran.

  • (pro teologii Renz; pro vědce: Adele Berlin z perspektivy hebraismu)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Sofonjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Sofonjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V
   • Adam Mackerle: Etické aspekty předexilních malých proroků. Krystal OP 2019, počet stran 366. Co se můžeme učit z biblických knih Ozeáš, Amos, Micheáš, Sofonjáš. V


 • Ageus:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Haggai, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Ageus verš po verši, Michael Barrett, online komentářík 2023.
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Zacharjáš a Malachjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368).
   • Petterson 2015 (společně s knihami Zacharjáš a Malachjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC, podněty pro využití v životě víry.
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.

  • (poutavější Hill, a též i podrobnější Petterson ... dvě knihy z první dvacetiletky)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Haggai (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Haggai (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Haggai (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Haggai (48 stran). T
   • Peter Verhoef 1987 (společně s Malachjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran cca 350)
   • Meyers 1987 (se Zacharjáš 1-8) (komentářová řada AYB, kritický vědecký komentář, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 468 včetně i poloviny Zacharjáše);
   • Jacobs 2017, série NICOT, počet stran 423, společně s Malachjášem, překlad do angličtiny.
   • Koopmans 2017, série HCOT, počet stran 380, překlad do angličtiny.

  • (Jacobs pro teologii; pro vědce před rokem 2000 Meyers, v první dvacetiletce novější Koopmans)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Ageus:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Ageus, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Zacharjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Zechariah, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Zacharjáš verš po verši, Michael Barrett, online komentářík 2023.
   • Barry Webb 2004 (komentářová řada BST, poutavé čtení verš po verši, počet stran 188);
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Ageus a Malachjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368);
   • Petterson 2015 (společně s knihami Ageus a Malachjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC.
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.

  • (Hill v první desetiletce, Petterson ve druhé)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Zechariah (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Zechariah (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Zechariah (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Zechariah (148 stran). T
   • Meyers 1987 + Meyers 1998 (první díl včetně Aggea) (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran i včetně Aggea 468+576);
   • Wolters 2014, edice HCOT, počet stran 475, překlad do angličtiny.
   • Mark Boda 2015 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 880 stran); podle recenzí nemá Boda dosti přesné souvislosti k Novému zákonu, takže první orientace nebo Petterson v tom musí pomoci.

  • (Boda pro teology i vědce; nemá moc návaznost v Novém zákoně, ale s podporou Hilla i Pettersona z první orientace je dobrým doplněním starozákonních souvislostí)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Zacharjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Zacharjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Malachjáš:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Malachi, první "krabice" vlevo (ESV study Bible).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Malachi verš po verši, Matthew Harmon, online komentářík 2023.
   • Baker 2006 (Joel, Abdiáš, Malachjáš), počet stran 352, edice NIVAC, poutavější úvod, s anglickým překladem NIV.
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Ageus a Zacharjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368);
   • Petterson 2015 (společně s knihami Ageus a Zacharjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC, podněty pro využití v životě víry.
   • Ross: Malachi 2016, počet stran 272. Pečlivý úvod do čtení knihy.
   • Shepherd 2018, Book of the Twelve, edice KEL, krátce o všech dvanácti prorocích malých, počet stran 528, překlad do angličtiny a krátký výklad, dobrá kniha, kterou mít na všech dvanáct proroků.
   • možná vyjde: Malachi, edice ZECOT 2024, počet stran 208, samostatně k Malachi literární analýza textu.

  • (Hill v první desetiletce, Petterson ve druhé, ZECOT ve třetí)

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Malachi (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Malachi (1706). T
   • ONLINE Carl Keil, Franz Delitzsch: Malachi (1857-1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Malachi (74 stran). T
   • Andrew Hill 1998 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 480)
   • Snyman 2015, počet stran 206, edice HCOT, překlad do angličtiny.
   • Jacobs 2017, série NICOT, počet stran 423, společně s Malachjášem, překlad do angličtiny.
   • možná vyjde: Douglas Stuart, WBC revize, Micheáš až Malachjáš (sedm malých proroků).

  • (v první dvacetiletce podrobněji teologicky Jacobs; v první dvacetiletce vědecky o hebrejštině Hill)

  • Některé komentáře v češtině k biblické knize Malachjáš:
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s různými hosty rozhlasového pořadu:z knihy Malachjáš, série audiopořadů Českého Rozhlasu (cca 2007-2014).
   • Kolektiv autorů: Dvanáct proroků. Edice "Starý zákon - překlad s výkladem", svazek 14, Kalich 1968. Počet stran 311, starší komentář k Českému ekumenickému překladu Bible. V
   • Malachiáš -- Vzdáleni živému Bohu. J.Benton, Poutníkova četba 2003, 136 stran. P
   • Jiří Beneš: Dvanáctka, uvedení do malých proroků. Počet stran 432, druhé přepracované vydání 2019. V


 • Evangelium podle Matouše:
  • První orientace:
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Introduction to Matthew, první "krabice"vlevo (ESV study Bible 2008).
   • ONLINE thegospelcoalition.org: Matthew verš po verši, Douglas O'Donnell, online komentářík 2023.
   • Don Carson 1984 + revize 2010 (komentářová řada revize EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Matoušova evangelia, v jednom svazku s komentářem k Markovu evangeliu, celkový rozsah 992 stran); P
   • Osborne 2010,série ZECNT, počet stran 1060, literární analýza, překlad do angličtiny. P
   • Quarles 2023, série Theological, počet stran 920. P

  • Podrobněji:
   • ONLINE John Calvin (1509-1564): Matthew (1578). T
   • ONLINE Matthew Henry (1662-1714): Matthew (1706). T
   • ONLINE Phillip Schaff: Matthew (1878). T
   • ONLINE Thomas Constable (2023): Matthew (805 stran). T
   • ONLINE R.Krejcir: Matthew. Personal and group bible study notes 2002-2004, Into Thy Word Ministries. T
   • Davies + Allison (1988 + 1991 + 1997 (komentářová řada ICC, komentuje přímo řecký text, rozsah 808+808+789). V
   • Luz 01, Luz 02, Luz 03 2002,2005,2007, edice Hermeneia, švýcarský komentář z 90. let přeložený do angličtiny, počet stran 436+646+726, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V
   • France 2007 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1233); TTTV
   • Turner: Matthew, BENTC 2008, 848 stran. Podle recenzí není tak kvalitní jako France 2007 nebo Carson 2010. TV
   • Culpepper 2022, počet stran 660, edice NTL, překlad do angličtiny a kritické poznámky. V

  • Některé komentáře v češtině k Matoušovu evangeliu:
   • ONLINE Petr Doušek: Matouš, text z roku 2005, s překladem ČSP, 144 stran. T
   • ONLINE Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Evangelium podle Matouše. Poznámky při čtení Bible 2008. P
   • ONLINE AUDIO James Young: Matouš 5-7: Kázání na hoře (kolem 2008?). Série 20 promluv s překladem do češtiny. T
   • ONLINE AUDIO Petr Vaďura s řadou hostů rozhlasového pořadu: Matouš (cca 2006-2008).
   • Meinrad Limbeck: Evangelium sv. Matouše. Počet stran 279, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 1. Karmelitánské nakladatelství 1996. V
   • Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Matouše. 631 stran, Karmelitánské nakladatelství 2009. Modlitební rozjímání (lectio divina) nad textem Matoušova evangelia. T
   • Jiří Mrázek: Evangelium podle Matouše. Edice Český ekumenický komentář, počet stran 512, Česká biblická společnost 2012. T


 • Evangelium podle Marka:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Mark, audio, video, texty.
   • Garland 1996 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV Markova evangelia, počet stran 656);
   • Edwards 2001 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 578);
   • Strauss 2014, edice ZECNT, počet stran 784, literární analýza, překlad do angličtiny.

  • (Edwards v první desetiletce, Strauss ve druhé; lehčí NIVAC je poutavější)

  • Podrobněji:
   • France 2002 (komentářová řada NIGTC, komentuje přímo řecký text, počet stran 757);
   • Adela Yarbro 2007, edice Hermeneia, počet stran 800.
   • Marcus 2002, Marcus 2009, série AYB, počet stran 592+672, překlad do anglčtiny a kritické poznámky.

  • (France teologicky; vědecky Yarbro nebo Marcus)

  • Další komentáře k Markovu evangeliu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Marek Hančík: Evangelium podle Marka (2008). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Daniel Heczko: Evangelium podle Marka. Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Markovo evangelium (série kázání, kde je asi větší časový prostor než na předchozí zhuštěné konferenci).
   • Ján Sokol, Ivan Štampach, Jiří Mrázek, Jiří Beneš a další: Marek (série rozhlasových pořadů 2006-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
  • Kniha vo slovenčine: Marek. (2013, první svazek obdoby na česko-slovenské poměry velmi podrobné starozákonní série - viz ukázka z knihy o Genesis)
  • KNIHY v angličtině:
   • Stein 2008 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 848);
  • ONLINE v angličtině:


 • Evangelium podle Lukáše:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Luke, audio, video, texty.
   • Bock 1994 (online verze knižního vydání bez úvodu knihy) (komentářová řada IVPNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 412);
   • Bock 1996 (v jiné edici s trochu jiným obsahem, poutavější čtení) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV Lukášova evangelia, počet stran 640);
   • Garland 2011, edice ZECNT, počet stran 1040, literární analýza, překlad do angličtiny.
   • James Edwards 2015 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 859);

  • (Edwards nebo Garland v první dvacetiletce)

  • Podrobněji:

  • (teologicky Bock; pro vědce v řečtině Bovon)

  • Další komentáře k Lukášovu evangeliu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Metoděj Chamrád: Lukášovo evangelium.
   • Ján Sokol, Mireia Ryšková, Pavel Filipi, Jiří Beneš a další: Lukáš (série rozhlasových pořadů 2003-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Scott Gilchrist: Lukášovo evangelium (datum??? snad 2000 až 2010). Série dvaceti promluv s překladem do češtiny.
  • Knihy v angličtině:
   • Stein 1993 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Lukášova evangelia, počet stran 642);
  • ONLINE v angličtině:


 • Evangelium podle Jana:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: John, audio, video, texty.
   • Don Carson 1990 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 715);
   • Whitaker online 1999 (online verze knižního vydání -- online verze neobsahuje několik desítek stran úvodu) (komentářová řada IVPNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 526, v roce 2010 reprint beze změny);
   • Klink 2016, edice ZECNT, počet stran 976, literární analýza a překlad do angličtiny.

  • (před rokem 2000 Carson, v první dvacetiletce Klink; Whitacre je poutavější zpestření)

  • Podrobněji:
   • Keener 2003 (nejrozsáhlejší komentář k Janovi od evangelikálního autora, ale cenově nyní dostupnější ve vydání obou dílů za cenu jednoho, mimo komentářové řady, počet stran 1696)
   • Kostenberger 2004 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 720); podle recenzí dosti silně souhlasí s Carsonem (viz první orientace);
   • Michaels 2010 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1132);
   • Marianne Meye Thompson 2015 (edice NTL, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši, 568 stran)

  • (pro nalezení podrobností slouží nejobsáhlejší Keener, pro stručné shrnutí Thompson)

  • Další komentáře k Janovu evangeliu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Janovo evangelium.
   • Metoděj Chamrád: Janovo evangelium.
   • Ján Sokol, Miloš Rejchrt, Petr Pokorný a mnozí další: Jan (série rozhlasových pořadů 2005-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Ronnie Stevens: Janovo evangelium. (datum??? snad 2000-2010) Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny, zhruba jedna promluva na kapitolu textu.
   • Don Carson: Janovo evangelium a listy. (datum??? snad kolem 2010) Série 25 promluv v angličtině s překladem do češtiny na vybrané oddíly Janova evangelia a 3 promluv na 1.list Janův, kapitoly 1 a 2.
  • Knihy vo slovenčine:
   • Ján Majerník, Josph Ponessa: Poďte a uvidíte. Vienala, Košice 2010, stran 130.
  • AUDIO vo slovenčine:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Skutky:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Acts, audio, video, texty.
   • Longenecker 2007 (ten ovšem vychází v jedné knize s komentářem k Lukášovi, Janovi, ke kterýmžto knihám existují lepší komentáře, celkem 1104 stran) (revize EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Lukáš, Jan, Skutky);
   • Darrel Bock 2007 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 880 stran);
   • David Peterson 2009 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, 846 stran);

  • (v první dvacetiletce Bock nebo Petterson)

  • Podrobněji:
   • C.K.Barret 1994 + C.K.Barret 1998 (komentářová řada ICC, reprint paperbacku v roce 2004, autor komentuje přímo řecký text, 720+704 stran);
   • Pervo 2008, edice Hermeneia, počet stran 800, překlad do angličtiny a kritické poznámky.
   • Schnabel 2012, edice ZECNT, literární analýza, počet stran 1160, překlad do angličtiny.
   • Keener 2012 + Keener 2013 + Keener 2014 + Keener 2015 se svým rozsahem (počet stran 1104+1200+1200+1152) i erudicí stal top komentářem (mimo komentářové řady).
   • Holladay 2016, edice NTL, počet stran 672, překlad do angličtiny a kritické poznámky.
   • Stanley Porter (série NIGTC, komentuje přímo řecký text, ještě nevyšel).

  • (pro teologii, sociologii a dobové souvislosti Keener, nebo aspoň Schnabel jako doplnění první orientace; pro vědce lingvisty v řečtině: Barrett před rokem 2000, po roce 2000 Porter, bude-li)

  • Další komentáře ke knize Skutky:
  • knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Skutky.
   • Ronnie Stevens: Skutky (datum??? snad kolem 2010). Série 20 promluv s českým překladem.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:
   • Ronnie Stevens: série kázání Acts (2008-11, zatím je pokryto prvních dvanáct kapitol; do adresáře jsou kázání ukládána klasickým způsobem zásobníku LIFO).


 • Římanům:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Romans, audio, video, texty.
   • Moo 2000 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 544, včetně textu NIV listu Římanům);
   • Cruse 2012 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 669, včetně textu NIV listu Římanům);
   • Thielman 2018, série ZECNT, literární analýza, počet stran 800.
   • Moo 2018, revize vydání z roku 1996, série NICNT, počet stran 1184, tedy 150 stran ke staršímu vydání přidáno.
   • Schreiner 2018, edice BECNT, počet stran 1040, revidované vydání, přidáno asi sto stran oproti 1998, několik interpretačních myšlenek bylo změněno (viz zákaznické recenze na Amazonu).
   • Peterson 2021, edice Theological, počet stran 688.

  • (Moo 2018 nebo Schreiner 2018)

  • Podrobněji:

  • (pro podrobnější běžnější text doporučuji Moo i Schreinera z první orientace; zde jen vědecky pro čtenáře v řečtině: před rokem 2000 Cranfield, v první dvacetiletce Longenecker)

  • Další komentáře k listu Římanům:
  • knihy v češtině:
   • P.A. Pomerville: Galatským a Římanům, 432 stran, 1992. Starší vydání, stále levně k dispozici (2013).
   • M.Theobald: List Římanům. Počet stran 489, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 6. Karmelitánské nakladatelství 2002.
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • Knihy vo slovenčine:
  • AUDIO vo slovenčine:
  • Knihy v angličtině:
   • Edwards 1992 (komentářová řada UBOT/UBNT, poutavé čtení po oddílech, počet stran 416);
   • Stott 1995 (komentářová řada BST, poutavé čtení po oddílech, počet stran 432);
  • ONLINE v angličtině:
   • Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Commentary on the Epistle to the Romans.
   • Jan Kalvín (1509-1564): Romans.
   • R.Krejcir: Romans. Personal and group bible study notes 2001-2002, Into Thy Word Ministries.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Romans.


 • 1.list Korintským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Corinthians, audio, video, texty.
   • Thiselton 2006 (mimo komentářové řady, ovšem shrnuje zde své závěry ze svého mnohem obsáhlejšího podrobnějšího komentáře (viz níže), počet stran 341);
   • Ciampa, Rossner 2010, série PNTC, asi nejpodrobnější z těch komentářů, které neobsahují vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny, cca 900 stran -- těžká kniha výkladem vyžaduje větší počet stran.
   • Gardner 2018, edice ZENCT, počet stran 818, literární analýza, překlad biblické knihy do angličtiny.

  • (v první dvacetiletce: Ciampa/Rossner nebo Gardner)

  • Podrobněji:
   • Fee 1987 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 904);
   • Thiselton 2000 (komentářová řada NIGTC, podává vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1492); v roce 2013 pouze reprint beze změn;
   • David Garland 2003 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 896 stran);
   • Fitzmyer 2008, edice AYB, počet stran 660, překlad do angličtiny a kritické poznámky.

  • (Garland pro teologii; Thiselton vědecky i teologicky, kromě exegeze dovádí témata na úroveň systematické teologie, a tak je do jisté míry modelovým komentářem (podobně jako dobrý historik dovede věci až do současného názoru na věc, dobrý vykladač dovede biblickou knihu až do vyváženého vztahu s poselstvím všech ostatních knih Bible));

  • Další komentáře:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: 1. list Korintským.
   • Dave Patty: 1. list Korintským (2001). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení (včetně textů pro doplnění mluveného slova).
   • Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
  • Knihy v angličtině:
   • Craig Blomberg 1995 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV 1.listu Korinstkým, počet stran 352);
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině: Don Carson: Showing the Spirit (1985). Studium 1 Kor, kapitoly 12-14 o duchovních darech a projevech ducha. část 1, část 2, část 3, část 4, část 5 (nebo kniha zde). Carson odmítá jak pohled, že duchovní dary už ustaly, tak názor charizmatiků, že všichni necharizmatici se musí stát charizmatiky, aby prožívali plnost Ducha (a nebo aspoň veřejně prokazovat jisté dary či projevy označované jako "charizmatické").


 • 2.list Korintským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 2 Corinthians, audio, video, texty.
   • Linda Belleville 1996, online verze knižního vydání bez úvodu knihy (komentářová řada IVPNTC, poutavé čtení, počet stran 357);
   • Garland 1996 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV 2.listu Korintským, počet stran 352);
   • Seifrid 2014 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 569);

  • (v první dvacetiletce Seifrid)

  • Podrobněji:
   • Murray Harris 2005 (komentářová řada NIGTC, uvádí vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1117);
   • Guthrie 2015 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 736);

  • (Guthrie pro teologii, Harris pro vědce čtoucí v řečtině)

  • Další komentáře ke 2.listu Korintským:
  • Knihy v češtině:
   • J.Kremer: Druhý list Korinťanům. Počet stran 115, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 8. Karmelitánské nakladatelství 2000.
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Galatským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Galatians, audio, video, texty.
   • George 1994 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Galatským, počet stran 464);
   • Philip Ryken (REC) 2005 (komentářová řada REC, poutavé čtení, počet stran 290);
   • Schreiner 2010, edice ZECNT, literární analýza, překlad do angličtiny, počet stran 432.
   • Keener 2019, komentář mimo série, počet stran 896, sociologický-rétorický komentář, silnou stránkou jsou dobové souvislosti.
   • Harmon 2021, edice Theological, počet stran 552.

  • (v první dvacetiletce Keener na dobové souvislosti, Schreiner nebo Harmon na teologii; dobrý kompromis je asi Schreiner, který pečlivě čte (literární analýza) i vykládá (teologie))

  • Podrobněji:
   • de Boer 2011, edice NTL, počet stran 496, překlad biblického textu do angličtiny a kritické poznámky.
   • Moo 2013 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 496);
   • de Silva 2018, edice NICNT, počet stran 622, překlad biblického textu do angličtiny a teologie.

  • (podrobněji v první dvacetiletce: Moo nebo de Silva; pouze pro vědce: de Boer, ale až po Mooovi nebo de Silvovi)

  • Další komentáře k listu Galatským:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Galatským.
   • Ján Šipka, Jiří Beneš, Jan Sokol: List Galatským (série rozhlasových pořadů 2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
  • Knihy vo slovenčine:
   • Jon Wellumson: List Galatským. Porta libri 2010, počet stran 84.
   • Vydavatelství EVS: List Galatským. V katalogu knihkupectví se objevilo v roce 2010.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Efezským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Ephesians, audio, video, texty.
   • Snodgrass 1996 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Efezským, počet stran 384);
   • O'Brien 1999 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Efezským, počet stran 539);
   • Clinton Arnold 2010 (komentářová řada ZEC, vlastní autorův překlad + poutavé čtení, počet stran 544);
   • Campbel 2023, edice Pillar, počet stran 358.

  • (v první třicetiletce Arnold nebo Campbel)

  • Podrobněji:
   • Hoehner 2002 (mimo komentářové řady, počet stran 960);
   • Thielman 2010 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544);
   • Fowl 2012, edice NTL, počet stran 288, překlad do angličtiny a kritické poznámky.
   • Baugh 2016, edice EEC, počet stran 672.
   • Cohick 2020, edice NICNT, počet stran 521, překlad do angličtiny a teologie.
   • Max Turner (edice NIGTC, komentuje přímo řecký text, ještě nevyšel).

  • (teologicky Thielman nebo Cohick; vědecky v řečtině Fowl, ale až po Thielmanovi nebo Cohickové)


  • Další komentáře k listu Efezským:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro List Efezským (2010) se stručným popisem knih.

  • Knihy v češtině:
   • R.Hoppe: List Efezanům, List Kolosanům. Počet stran 138, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 10. Karmelitánské nakladatelství 2000.
   • Francois Vouga: Staveniště. Výklad listu Efezským, 72 stran. Vydavatelství Mlýn, v katalogu knihkupectví se objevilo v roce 2010 (z franc. přeložil Jan Keřkovský).
   • Stuart Olyott: Život v Kristu. O listu Efezským, rok 2011, 164 stran.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Efezským.
   • Tomáš Pala: List Efezským. Nedatovaný text na internetu (216 stran). Výklad listu s mnoha exkurzy a praktickými výzvami pro život víry.
   • Petr Doušek: Efezským, text z roku 2010, s překladem ČSP, 29 stran.
   • Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Efezským. Poznámky při čtení listu Efezským, 2010.
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: List Efezským.
   • Jiří Hurta: Efezským (cca 1990-2000?).
   • Dave Patty: List Efezským (2006). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Scott Gilchrist: Efezským (datum??? snad 2000-2010). Série 19 promluv s překladem do češtiny.
  • Knihy vo slovenčine:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Filipským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Philippians, audio, video, texty.
   • Thielman 1995 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Filipským, počet stran 256);
   • Bockmuehl 1998 (komentářová řada BNTC, komentář verš po verši, počet stran 352)
   • Hansen 2009, edice Pillar, počet stran 392.
   • Harmon 2015, edice Mentor, počet stran 512.

  • (před rokem 2000 Bockmuehl, v první dvacetiletce 21. století Hansen nebo Harmon)

  • Podrobněji:
   • O'Brien 1991 (komentářová řada NIGTC, uvádí svůj překlad do angličtiny, ale pak komentuje přímo řecký text, počet stran 590);
   • Fee 1995 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 543);
   • Silva 2005 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 272)
   • Holloway 2017, edice Hermeneia, počet stran 286, překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky.
   • Keown 01, Keown 02, 2017, edice EEC, překlad do angličtiny a výklad počet stran 584+600.

  • (teologicky Silva nebo obsáhlejší Keown; vědecky v řečtině: před rokem 2000 O'Brien, v první dvacetiletce Holloway)

  • Další komentáře k listu Filipským:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Filipským.
   • Dave Patty: Série 1 (2006), Série 2. Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Petr Vaďura, Mireia Ryšková, Pavel Hošek, Jiří Beneš, Ivan Štampach, Petr Pokorný, Vojtěch Soudský: List Filipským, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2012.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Koloským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Colossians, audio, video, texty.
   • Garland 1998 (společně s listem Filemonovi) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 402);
   • Marianne Thompson 2005 (společně s listem Filemonovi) (komentářová řada TH, počet stran 297);
   • Moo 2008 (včetně listu Filemonovi) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 502).
   • Pao 2012, Collosians and Philemon, edice ZECNT, počet stran 464, literární analýza.

  • (v první dvacetiletce Moo nebo Pao)

  • Podrobněji:
   • Sumney 2008, edice NTL, počet stran 336, překlad do řečtiny a kritické poznámky.
   • McKnight 2018, edice NICNT, počet stran 502, překlad do angličtiny a teologie.
   • Beale 2019, Colossians and Philemon (edice BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544);

  • (Beale teologicky pro Koloským i Filemonovi, vědecky v řečtině speciálně jen Koloským: McKnight)

  • Další komentáře k listu Koloským:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Koloským.
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Jiří Beneš: List Koloským, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2010.
   • Vyvýšenost Krista: Koloským 3-4 (datum??? snad kolem 2010). Série šesti VIDEO výkladů od šesti různých mluvčích na konferenci organizací Zápas o duši a Poutníkova četba.
  • ONLINE v angličtině:


 • 1. a 2. list Tesalonickým:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, audio, video, texty.
   • Holmes 1998 (komnetářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listů Tesalonickým, počet stran 304);
   • Green (PNTC) 2002 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listů Tesalonickým, počet stran 440);
   • Fee 2009, série NICNT, počet stran 404, překlad do angličtiny a teologie.
   • Shogren 2012, edice ZECNT, počet stran 384, literární analýza.

  • (v první dvacetiletce Fee nebo Shogren)

  • Podrobněji:
   • Malherbe 2000 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 508);
   • Weima 2014, edice Baker, počet stran 714, překlad do angličtiny a komentář po oddílech.
   • Bruce, Kim 2023, Revize v edici WBC (počet stran 560, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu; oproti 1. edici přidáno více než tři sta stran);

  • (teologicky i vědecky v první třicetiletce: Weima i Kim-Bruce, a na víc už nebude prostor, jen když musíte)

  • Další komentáře k 1.a 2. listu Tesalonickým:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Jan Sokol, Petr Pokorný, Mireia Ryšková: 1. list Tesalonickým, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2010.
   • Petr Vaďura, Miloš Rejchrt, Mireia Ryšková: 2. list Tesalonickým, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2010.
   • Scott Gilchrist: 1.list Tesalonickým (datum??? snad 2000-2010). Série 19 promluv s překladem do češtiny.
   • Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
   • Radostné spasení: 1.list Tesalonickým 1 (2013). Série šesti promluv od různých autorů na Zimní konferenci 2013 organizace Zápas o duši.
  • ONLINE v angličtině:


 • 1. list Timoteovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Timothy, audio, video, texty.
   • Andreas Kostenberger 2006 (revidovaná EBC = REBC, obsahuje výklady od různých autorů ke knihám: Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi, Filemonovi - ale krátké poznámky, k Titovi je zde 25 stran - pokud je to dobrých 25 stran, tak je to jakési minimum; Celkově Andreas Kostenberger dává na 140 stranách dobrý úvod k pastorálním epištolám Timoteovi a Titovi).
   • Philip Ryken 2007 (komentářová řada REC, poutavé čtení --- série kázání nad textem, počet stran 312);
   • Yarbrough 2018 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi), série Pillar, počet stran 608.
   • Kostenberger 2021, edice Theological, počet stran 640.

  • (Yarbrough 2018 nebo Kostenberger 2021 v první dvacetiletce; oba jsou komplementaristé ve výkladu vztahu muže a ženy)

  • Podrobněji:
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786);
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928);
   • Johnson 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 512) -- neobsahuje list Titovi, jen 1.a 2.list Timoteovi;
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934);
   • Porter 2023, mimo série, počet stran 1000.

  • (teologicky i vědecky: před rokem 2000 Mounce (komplementarista), v první třicetiletce Porter (rovnostář ... aspoň jeden zástupce z tábora rovnostářů je důležitý); třetí vědeckou volbou je Marshall (rovnostář), ale až po Mouncem a Porterovi, pokud je to vůbec potřebné)

  • Další komentáře k 1.listu Timoteovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • 2. list Timoteovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 2 Timothy, audio, video, texty.
   • Andreas Kostenberger 2006 (revidovaná EBC = REBC, obsahuje výklady od různých autorů ke knihám: Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi, Filemonovi - ale krátké poznámky, k Titovi je zde 25 stran - pokud je to dobrých 25 stran, tak je to jakési minimum; Celkově Andreas Kostenberger dává na 140 stranách dobrý úvod k pastorálním epištolám Timoteovi a Titovi).
   • Yarbrough 2018 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi), série Pillar, počet stran 608.
   • Kostenberger 2021, edice Theological, počet stran 640.

  • (Yarbrough 2018 nebo Kostenberger 2021 v první dvacetiletce; oba jsou komplementaristé ve výkladu vztahu muže a ženy)

  • Podrobněji:
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786);
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928);
   • Johnson 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 512) -- neobsahuje list Titovi, jen 1.a 2.list Timoteovi;
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934);
   • Porter 2023, mimo série, počet stran 1000.

  • (teologicky i vědecky: před rokem 2000 Mounce (komplementarista), v první třicetiletce Porter (rovnostář ... aspoň jeden zástupce z tábora rovnostářů je důležitý); třetí vědeckou volbou je Marshall (rovnostář), ale až po Mouncem a Porterovi, pokud je to vůbec potřebné)

  • Další komentáře k 2.listu Timoteovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • Knihy v slovenčině:
   • 2.Timoteovi -- J.W.Stott: 2.list Timoteovi, 110 stran, Praha 1992, ve slovenčine. Překlad Tyndale komentáře z roku 1988, stále levně ke koupi (2013).
  • ONLINE v angličtině:


 • Titovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Titus, audio, video, texty.
   • Andreas Kostenberger 2006 (revidovaná EBC = REBC, obsahuje výklady od různých autorů ke knihám: Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi, Filemonovi - ale krátké poznámky, k Titovi je zde 25 stran - pokud je to dobrých 25 stran, tak je to jakési minimum; Celkově Andreas Kostenberger dává na 140 stranách dobrý úvod k pastorálním epištolám Timoteovi a Titovi).
   • Yarbrough 2018 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi), série Pillar, počet stran 608.
   • Kostenberger 2021, edice Theological, počet stran 640.

  • (Yarbrough 2018 nebo Kostenberger 2021 v první dvacetiletce; oba jsou komplementaristé ve výkladu vztahu muže a ženy)

  • Podrobněji:
   • Quinn 1990, edice AYB, počet stran 384.
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786);
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928);
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934);
   • Porter 2023, mimo série, počet stran 1000.

  • (teologicky i vědecky: před rokem 2000 Mounce (komplementarista), v první třicetiletce Porter (rovnostář ... aspoň jeden zástupce z tábora rovnostářů je důležitý); třetí vědeckou volbou je Marshall (rovnostář), ale až po Mouncem a Porterovi, pokud je to vůbec potřebné)

  • Další komentáře k listu Titovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Titovi.
   • Jaroslav Kernal: Titovi 1. Série textů zveřejněných v časopise Reformace.cz v roce 2014-2015.
  • AUDIO v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Filemonovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Philemon, audio, video, texty.
   • Garland 1998 (společně s listem Koloským) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 402);
   • Marianne Thompson 2005 (společně s listem Koloským) (komentářová řada TH, počet stran 297);
   • Moo 2008 (včetně listu Filemonovi) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 502).
   • Pao 2012, Collosiand and Philemon, edice ZECNT, počet stran 464, literární analýza.

  • (v první dvacetiletce Moo nebo Pao)

  • Podrobněji:
   • Fitzmyer 2000 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 160);
   • McKnight 2017, edice NICNT, počet stran 156, překlad do angličtiny a teologie.
   • Beale 2019, Colossians and Philemon (edice BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544);

  • (v první dvacetiletce teologicky Beale, vědecky v řečtině aspoň McKnight)

  • Další komentáře k listu Filemonovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Jan Sokol: Filemonovi, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2007.
  • ONLINE v angličtině:


 • Židům:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Hebrews, audio, video, texty.
   • P.E. Hughes 1977, reprint 2019, takže je ke koupi, počet stran 640, dobrý teologicky.
   • George Guthrie 1998 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Židům, počet stran 480);
   • O'Brien 2010 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Židům, počet stran 630);
   • Schreiner 2021, edice Theological, počet stran 560.

  • (Hughes 1977 před rokem 2000, nebo Schreiner v první dvacetiletce, nebo oba)

  • Podrobněji:

  • (vědecky i teologicky: před rokem 2000 Lane, v první dvacetiletce Cockerill)

  • Další komentáře k listu Židům:
  • Knihy v češtině:
   • F.Laub: List Židům. Počet stran 154, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 14. Karmelitánské nakladatelství 2001.
   • Jiří Otter: List Židům, List Judův, Kalich 2009, 77 stran.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Židům.
   • Steve Cole: Židům (součást časopisu Reformace.cz v roce 2015), online texty, další oddíly jsou zatím přidávány, v roce 2015 byly probrány první tři kapitoly.
  • AUDIO v češtině:
   • Steve Cole: List Židům.
   • Ken Wilson: List Židům (2009). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Pavel Filipi, René Milfait, Mireia Ryšková, Jiří Beneš: List Židům, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2006.
  • ONLINE v angličtině:
   • Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Hebrews.
   • Jan Kalvín (1509-1564): Hebrews.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Hebrews.
   • R.Krejcir: Hebrews. Personal and group bible study notes 2008, Into Thy Word Ministries.


 • List Jakubův:
  • Pro první orientaci:
   • thegospelcoalition.org: James, audio, video, texty.
   • Blomberg 2008 (komentářová řada ZEC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, čtivější, počet stran 288), literární analýza, překlad biblické knihy do angličtiny;
   • McCartney 2009, edice BECNT, počet stran 380, komentář po oddílech, překlad biblické knihy do angličtiny.
   • Spencer 2020, edice KEL, počet stran 352, překlad biblické knihy do angličtiny.
   • Moo 2021, edice Pillar, revize o sto stran delší než první vydání v roce 2000, nyní počet stran 380. Bez textu biblické knihy, ale na stránce bestcommentaries.com je jeho komentář nejoblíbenější.

  • (v první dvacetiletce Blomberg, McCartney, Spencer nebo Moo; vlastně se jedná o čtyři dobré výkladové série z evangelikálního hlediska, které existují)

  • Podrobněji:
   • Johnson 1995 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 432);
   • McKnight 2011 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 532);
   • Allison 2013 (komentářová řada ICC, počet stran 848, vlastní autorův překlad a komentář verš po verši a kritika textu, pro vědce, levnější paperback ještě nevyšel);

  • (teologicky podrobněji McKnight; pro vědce v řečtině Johnson před rokem 2000, Allison v první dvacetiletce)

  • Další komentáře k biblické knize List Jakubův:
  • Knihy v češtině:
   • R.Hoppe: List Jakubův. Počet stran 109, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 15. Karmelitánské nakladatelství 2001.
   • Jiří Mrázek: Bláznovství víry podle Jakuba. Vydavatelství Mlýn, 122 stran, v katalogu prodejny kumran.sk se objevilo v roce 2010.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): List Jakubův.
   • Petr Doušek: List Jakubův, text z roku 2012, 34 stran; text Bible v překladu ČSP, zveřejněno se souhlasem autora.
   • Steve Cole: List Jakubův (2012-2014). Série online textů v časopise reformace.cz
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko: List Jakubův. Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení (včetně textů pro doplnění mluveného slova).
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: List Jakubův. Asi možnost mluvit obsáhleji než ve zhuštěné formě na konferenci v předchozí odrážce.
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Miloš Rejchrt, Pavel Filipi, Jiří Mrázek: List Jakubův, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2011.
   • Rick Bourque: List Jakubův (datum??? snad 2000-2010). Série 15 promluv s českým překladem.
   • Jaroslav Kernal: list Jakubův (2008-2011). Série cca třiceti promluv, díky nedokonalosti zobrazovacího skriptu nejsou tyto na stránce chronologicky a čtenář je musí pohledat.
  • Knihy vo slovenčine:
   • František Trstenský: Jakub. Počet stran 127, vydav. KBD Svit, na stránce kumran.sk se objevilo v roce 2010.
  • ONLINE v angličtině:


 • 1. list Petrův:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Peter, audio, video, texty.
   • Clowney 1989 (komentářová řada BST, poutavé čtení po oddílech, počet stran 250);
   • Schreiner 2020 (1. list Petrův, 2. list Petrův, list Judův), série CSC, revize komentáře ze série NAC z roku 2003, která byla v novém vydání přejmenována na CSC. Počet stran 350.
   • Keener 2021, mimo série, počet stran 656, socio-rétorický komentář, silný na kulturu a historii doby.

  • (v první dvacetiletce Schreiner (i na 2.list Petrův a Judu) nebo Keener (jen na 1. list Petrův))

  • Podrobněji:
   • Paul Achtemeier 1996 (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 432);
   • Donelson 2010, série NTL, počet stran 330. Překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky.
   • Jobes 2022, druhé vydání knihy z roku 2005 (na Amazonu zatím doprodávají to staré vydání, ale je stejně dobré), jen trochu opravené, asi o dvacet stran, nyní počet stran 400, překlad biblické knihy do angličtiny, komentář po oddílech.
   • Horrell 2023, edice ICC, počet stran obou dílů 890+850, překlad do angličtiny a kritické poznámky.

  • (teologicky Karen Jobes; pro vědce v řečtině je Achtemeier 1996 před rokem 2000, Donelson nebo obludný Horrell v první dvacetiletce)

  • Další komentáře k biblické knize 1.list Petrův:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Petr Pokorný: 1. list Petrův, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2011.
   • Život apoštola Petra a 1.list Petrův (datum??? snad kolem 2010). Série 19 promluv, sedm z nich se týká Petrova života, 12 se týká jeho prvního listu.
  • KNIHY v angličtině:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • 2.list Petrův:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 2 Peter, audio, video, texty.
   • Moo 1996 (včetně Judova listu) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Judova, počet stran 316);
   • Davids 2006 (včetně Judova listu) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran 380 pro obě knihy celkem);
   • Schreiner 2020 (1. list Petrův, 2. list Petrův, list Judův), série CSC, revize komentáře ze série NAC z roku 2003, která byla v novém vydání přejmenována na CSC. Počet stran 350.

  • (Schreiner nebo Davids v první dvacetiletce)

  • Podrobněji:
   • Bauckham 1983 (2. list Petrův, list Judův), série WBC, počet stran 357, čeká se revize po roce 2000. Klíčový novodobý komentář na tyto dvě biblické knihy.
   • Green 2008 (společně i s Judovým listem) (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran k oběma knihám 448);
   • Donelson 2010, série NTL, počet stran 330. Překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky.

  • (teologicky v první dvacetiletce Green; pro vědce v řečtině Bauckham před rokem 2000, Donelson v první dvacetiletce)

  • Další komentáře k biblické knize 2.list Petrův:
  • ONLINE v češtině:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Janovy listy:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 John, 2 John, 3 John, audio, video, texty.
   • Akin 2001 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listů Janových, počet stran 352);
   • Jobes 2014, počet stran 368, edice ZECNT, literární analýza, překlad do angličtiny.
   • Cruse 2020, edice PNTC, počet stran 350, revize staršího vydání z roku 2000 doplněná cca o 70 stran, bez biblického textu.

  • (v první dvacetiletce Akin, Jobes nebo Cruse)

  • Podrobněji:
   • Yarbrough 2008 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 464).
   • Derickson 2014, edice EEC, počet stran 800.

  • (v první dvacetiletce teologicky Yarbrough)

  • Další komentáře k Janovým listům:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Miloš Rejchrt, Pavel Hošek: 1. list Janův, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2009.
   • Don Carson: 1. list Janův, kapitoly 1 a 2 (datum??? snad kolem 2010) Série pěti promluv s českým překladem v rámci cyklu Janova evangelia a úvodu do 1.listu Janova.
  • Knihy vo slovenčine:
   • Gary Jorgenson: Listy Jánove. Porta libri 2009, počet stran 90.
  • ONLINE v angličtině:


 • List Judův:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Jude, audio, video, texty.
   • Moo 1996 (včetně druhého listu Petrova) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Judova, počet stran 316);
   • Davids 2006 (včetně 2.listu Petrova) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran 380 pro obě knihy celkem);
   • Schreiner 2020 (1. list Petrův, 2. list Petrův, list Judův), série CSC, revize komentáře ze série NAC z roku 2003, která byla v novém vydání přejmenována na CSC. Počet stran 350.

  • (Davids nebo Schreiner v první dvacetiletce)

  • Podrobněji:
   • Bauckham 1983 (2. list Petrův, list Judův), série WBC, počet stran 357, čeká se revize po roce 2000. Klíčový novodobý komentář na tyto dvě biblické knihy.
   • Green 2008 (společně i s 2.listem Petra) (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran k oběma knihám 448);
   • Donelson 2010, série NTL, počet stran 330. Překlad biblické knihy do angličtiny a kritické poznámky.
   • Bateman 2017, edice EEC, počet stran 512, překlad do angličtiny.

  • (teologicky v první dvacetiletce Green; pro vědce v řečtině Bauckham před rokem 2000, Donelson v první dvacetiletce)

  • Další komentáře k Judovu listu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Commentary on Jude.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Jude.


 • Zjevení:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Revelation, audio, video, texty.
   • V ČEŠTINĚ William Hendriksen: Více než vítězové, 2022, reprint z roku 1939!! Stručnější úvod (224 stran), který ovšem obstál v čase, protože podává klasický amileniální výklad.
   • V ČEŠTINĚ Ross Taylor 1997-2010, počet stran 341, pdf online, včetně překladu ČSP knihy Zjevení;
   • Phillips 2017, počet stran 768, série REC, sbírka kázání z knihy Zjevení (tj. poutavé čtení, využití v životě víry).
   • Fanning 2020, edice ZECNT, počet stran 624, spíše budoucnostní premileniální výklad.

  • (oba zdroje v češtině jsou dobré; v angličtině v první dvacetiletce Phillips nebo Fanning)

  • Podrobněji:
   • Beale 1999 (komentářová řada NIGTC, komentuje přímo řecký text, počet stran 1309);
   • Osborne 2002 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 896);
   • Craig Koester hardcover 2014, levnější paperback 2015 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 928; z vědečtější perspektivy);
   • Schreiner 2023, edice BECNT, počet stran 960, překlad do angličtiny a komentář po oddílech (2. vydání v sérii BECNT po 21 letech od jiného autora).

  • (před rokem 2000 Beale, nejpodrobnější teologicky i vědecky; v první třicetiletce snad Schreiner, ale až po Bealem)

  • Další komentáře k biblické knize Zjevení:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro Zjevení Janovo (2015) se stručným popisem knih.

  • Knihy v češtině:
   • H. Giesen: Kniha Zjevení. Počet stran 175, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 18. Karmelitánské nakladatelství 1999.
   • Zjevení -- Trůn, beránek a drak, P.Spilsbury, Návrat domů 2005, 92 stran.
   • Luděk Rejchrt: Apokalypsa aneb Zpěv o naději. Kalich 2006, 264 stran.
   • Larkin Clarence: Kniha Zjevení. V češtině v roce 2009.
   • Jiří Mrázek: Zjevení Janovo. Edice Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 2009.
   • Elian Cuvillier: Apokalypsa byla zítra. Vydavatelství Mlýn, 80 stran, v katalogu prodejny kumran.cz se objevilo v roce 2010 (z francouzštiny přeložil Jan Keřkovský).
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Apokalypsa.
   • Petr Doušek: Zjevení, text z roku 2005, s překladem ČSP, 35 stran.
  • AUDIO v češtině:
   • Jiří Hurta: Zjevení (cca 1990-2000?).
   • Petr Vaďura, Jiří Mrázek: Zjevení, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2010.
  • KNIHY v angličtině:
   • Mounce 1997 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 475), jen mírná revize z roku 1977; velmi dobrý přehled, dokud nevyšel podrobnější Osborne (viz podrobnější doporučení výše).
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Revelation.
   • J. Ramsey Michaels: Revelation. ONLINE verze knižního vydání bez úvodu knihy. IVPNTC 1997.
   • R.Krejcir: Revelation. Personal and group bible study notes 2005-2007, Into Thy Word Ministries.


  Diskuse:


  Petr, přidáno 2010-10-03 01:03:00

  Upozorňuji na projekt Vezmi a čti: http://www.vezmiacti.cz/

  Angličtina online zdarma, přidáno 2011-07-24 00:28:19

  Moc zajímavý článek, hezké stránky

  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: