o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Marek
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Komentáře k Bibli z pohledu křesťana


Břeťa Fajmon, 22.2.2010, poslední aktualizace 2015

Tento přehled ke každé biblické knize uvádí některé anglické, české (a i několik slovenských) komentáře pomáhající číst Bibli, a to ve formě knihy, online materiálu či audio materiálu. Většinou doporučované komentáře k Bibli v angličtině jsou dobrým partnerem do diskuse pro vznikající Český ekumenický komentář k Bibli (od roku 2005), sérii Septuaginta (od roku 2016), sérii Bible pro dnešek (od roku 2017) nebo slovenskou sérii Komentáre k Starému zákonu a Komentáre k Novému zákonu (od roku 2008).
 • Genesis:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Genesis, audio, video, texty.
   • Allen Ross 1997 (mimo komentářové řady, klíčová myšlenka ke každému oddílu, 744 stran);
   • Bruce Waltke 2001 (mimo komentářové řady, výkladové poznámky k některým veršům + klíčové myšlenky ke každému oddílu, 656 stran);
   • John Walton 2001 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 759 stran, včetně NIV textu knihy Genesis);
   • Mathews 1996 + Matthews 2005 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 528+960 stran, včetně NIV textu knihy Genesis).

  • (dvoudílný Matthews je jednoznačně nejpodrobnější, a též nejnovější (i novější než Wenham a Hamilton z podrobnější sekce - viz níže), takže jej doporučuji jako dobrý jediný komentář ke Genesis; Ross nebo Walton jsou kvalitní v komentování k textu, ale možná trochu podceňují spojení knihy Genesis s novým zákonem (= s pohledem křesťana). Stručný koment ke Genesis a současně dobrý pohled křesťana nabízí Bruce Waltke)

  • Podrobněji:
   • Wenham 1987 + Wenham 1994 (komentářová řada WBC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, 352+560 stran);
   • Hamilton 1990 + Hamilton 1995 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, 540+733 stran);
   • David Baker: Genesis (ještě nevyšlo, komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, měl by být kvalitním jednosvazkovým pomocníkem při čtení knihy Genesis vydaným po roce 2005);
   • Richard Clifford: Genesis (ještě nevyšlo, komentářová řada Hermeneia, komentář verš po verši + kritika textu, vlastní překlad autora -- komentář pro vědce z katolické perspektivy);

  • (Pokud byste rádi četli pečlivý výklad Genesis, pořiďte si Matthewse z první orientace a počkejte na Bakera -- Wenham je spíše pro vědce, kteří chtějí přemýšlet nad strukturou textu, nebo diskutovat o hypotéze dokumentů J,E,P ... má dobré závěry, ale je dost vědecký (kromě toho, i diskuse nad prameny P a spol je v Matthewsovi aktuálnější a do jisté míry modelová))

  • Další komentáře k biblické knize Genesis:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro Genesis (2006).
  • Knihy v češtině:
   • Witness Lee: Genesis 1-17. Vydavatelství Proud, asi 200 stran (rok ???? v katalogu kumran.sk se objevilo 2010).
   • Witness Lee: Abraham povolaný Bohem. Vydavatelství Proud (rok ???? v katalogu kumran.sk se objevilo 2010).
   • Jiří Beneš, Petr Vaďura: Pradějiny. Kalich 2010, stran 288. Výklad kapitol 1-11 knihy Genesis.
   • Štěpán Hájek: Genesis 1-11: Příběhy nových počátků. Třiadvacet kázání na první kapitoly Bible (už 2.vydání, v katalogu kumran.sk přibylo v roce 2010).
   • Štěpán Hájek: Genesis 12-25: Vyjdi - a vyšel. Jednadvacet kázání na příběh Abrahamův.
   • Martin Prudký: Genesis 1,1 -- 6,8. Prvních pět kapitol knihy Genesis komentováno. Český ekumenický komentář, 2019, počet stran 396.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Genesis = 1.kniha Mojžíšova.
   • Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Genesis. Poznámky při čtení Bible 2006.
  • AUDIO v češtině:
   • Pavel Vopalecký: Světem Bible 1: Genesis (nebo kniha zde).
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Genesis.
   • Jiří Beneš a další: Genesis (série rozhlasových pořadů 2005-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Ronnie Stevens: Genesis. (datum??? snad 2000-2010) Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny.
   • Jan Suchý: Genesis 1-11 (2009-2010). Série 12 promluv, zhruba jedna kapitola pokryta v jedné promluvě.
   • Jaroslav Kernal: Genesis 12-50 (2011-2013). Série cca čtyřiceti promluv (a několika studií v pdf) na dané kapitoly.
   • Hector Morrison: Stvoření a smlouvy (datum??? snad kolem 2010). Série 28 promluv s překladem do češtiny na dvě základní témata vyplývající z knihy Genesis: téma stvoření (především kap. 1-11: osmnáct promluv na téma stvoření, lidstvo, manželství, naslouchání Božímu hlasu, stvoření v knize Izajáš) a deset promluv na téma smluv, které Hospodin Bůh uzavřel s Noem, Abrahamem, Izraelem, Davidem, téma vyvolení).
  • Kniha vo slovenčine: Genesis, 2008. (ukázka)
  • ONLINE v angličtině:
   • John Calvin (1509-1564): Genesis (Volume 1, Volume 2).
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Genesis.


 • Exodus:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Exodus, audio, video, texty.
   • Peter Enns 2000 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 624 stran, včetně NIV textu knihy Exodus);
   • F.G.Ryken 2005, reprint 2012 (komentářová řada PTW, 1248 stran, poutavá prezentace knihy Exodus ve 102 kázáních, tj. zhruba 2-3 kázání na jednu kapitolu biblického textu);
   • Douglas Stuart 2006 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 826 stran, včetně NIV textu knihy Exodus);

  • (Ryken je lepší širší úvod do tématu jako série promluv, Stuart se lépe zaměřuje lingvisticky a teologicky -- vyjadřuje se např. k číslovce 600 tisíc jako počtu bojeschopných Izraelců a uvádí alternativu tohoto počtu (a uvádí několik zajímavých teologických exkurzů, např. exkurz ohledně svaté války v knize Exodus);

  • Podrobněji:
   • Brevard Childs 1974 (komentářová řada OTL/NTL, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, 659 stran; kritická část vyslovuje různé domněnky o dokumentech E,J,P, které by možná revidoval, kdyby měl k dispozici o dvacet let novějšího Wenhama ke Genesis; ovšem uvádí zajímavou historii interpretace u každého oddílu);
   • Houtman 1993 + Houtman 1996 + Houtman 1999 (komentářová řada HCOT, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, stran 554+500+748+ ve čtvrtém dílu jsou pouze zveřejněny citace literatury na 70 stranách);
   • Propp 1999 + Propp 2006 (komentářová řada AYB, vlastní překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 720+865);
   • Victor Hamilton 2011 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 752; v preview této knihy najdete dobrých prvních třicet stran, takže lze okusit kvalitu knihy, porovnat s první orientací, apod.);
   • Duane Garret 2013 (komentářová řada KEL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 752 stran);
   • Desmond Alexander 2017 (komentářová řada AOTC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, 708 stran);
   • Eugene Carpenter: Exodus 1-18 (2017), Exodus 19-40 (2017). Vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritické poznámky. Počet stran 688+544. Byl napsán 2012, kdy Carpenter zemřel, nejnovější je tedy spíše Alexander.

  • (Jako druhou knihou po první orientaci doporučuji Alexandera, který je novější teologicky i vědecky; Carpenter spíše jen opakuje a shrnuje starší evangelikální pozice, vědecký standard je nyní Alexander, protože kritizuje některé kritické přístupy k výkladu, brání tradiční výkladové linie: že k exodu skutečně došlo v 15. stol. př.n.l., kniha zákona pochází z jednoho zdroje, apod.).

  • Další komentáře k biblické knize Exodus:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro Exodus (2011).
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Exodus = 2.kniha Mojžíšova.
   • Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Exodus, poznámky při čtení Bible (ve výstavbě).
  • AUDIO v češtině:
   • Michael Waloschek Exodus (2002). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Hector Morrison: Stvoření a smlouvy (datum??? snad kolem 2010). Série 28 promluv s překladem do češtiny na dvě základní témata, první téma stvoření se věnuje především knize Genesis, druhé z témat (deset posledních promluv) se týká smluv, které Hospodin Bůh uzavřel s Noem, Abrahamem, Izraelem, Davidem, téma vyvolení. Téma smlouvy je klíčové pro výklad knihy Exodus.
  • Knihy vo slovenčine:
  • ONLINE v angličtině:


 • Leviticus:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Leviticus, audio, video, texty.
   • Mark Rooker 2000 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 352 stran, včetně NIV textu knihy Leviticus);
   • Allen Ross 2002 (mimo komentářové řady, klíčová myšlenka ke každému oddílu, 496 stran);
   • Roy Gane 2004 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 848 stran -- včetně komentáře k Numeri, včetně NIV textu knih Leviticus a Numeri);
   • Kenneth Mathews, 2019, počet stran 304, série Preaching the Word, pouze reprint staršího textu z roku 2009. Série kázání na knihu Leviticus.

  • (Ross a Matthews jsou spíše sérií kázání, ne vyloženě komentářem verš po verši. Rooker a Gane jsou lépe komentářem verš po verši, tj. výklad v nich je podrobnější; mohli by se dobře doplnit -- např. Matthews jako přehled promluv a hlavních myšlenek, Rooker jako komentář verš po verši).

  • Podrobněji:
   • Gordon Wenham 1979 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář veš po verši, 375 stran);
   • Milgrom 1991 + Milgrom 2000 + Milgrom 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 1184+656+848, z hebrejského pohledu);
   • Kiuchi 2007 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 538 stran);
   • James Watts: Leviticus 1-10 (2013) (dosud vyšel jen první díl, komentářová řada HCOT, komentář verš po verši + kritika textu + vlastní autorův překlad, pro vědce);
   • Gary Anderson (dosud nevyšlo, komentářová řada Hermeneia, komentář verš po verši + kritika textu + vlastní autorův překlad, pro vědce);

  • (Wenham je starší, ale kvalitní vysvětlení, nepřekonané dosud novějšími; Kiuchi některé věci shrnuje nověji, pro význam slov a překlad je ovšem lepší začít od Wenhama. Třetí volbou pro vědce a čtenáře Bible v hebrejštině je rozsáhlý Milgrom)

  • Další komentáře k biblické knize Leviticus:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Leviticus = 3.kniha Mojžíšova.
  • ONLINE v angličtině:


 • Numeri:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Numbers, audio, video, texty.
   • Gordon Wenham 1981 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, 240 stran);
   • Dennis Cole 2000 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 590 stran, včetně NIV textu knihy Numeri);
   • Roy Gane 2004 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 848 stran -- včetně komentáře k Leviticus, včetně NIV textu knih Leviticus a Numeri);
   • Iain Duguid: Numbers, 2006, série Preaching the Word, 400 stran, série kázání poutavě napsaná.

  • (Cole je pro uvedení do knihy Numeri nejpečlivější varianta)

  • Podrobněji:
   • Milgrom 1990 (hebrejská komentářová řada JPS, komentuje (v angličtině) přímo hebrejský text, součástí komentáře je hebrejský text knihy Numeri i hebrejský (JPS) překlad knihy Numeri do angličtiny, 520 stran)
   • Ashley 1993 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář veš po verši, 690 stran);

  • (křesťanskou teologii rozvíjí Ashley (ovšem není tak kvalitní úvod jako Cole nebo i Wenham, proto Ashleyho samotného nedoporučuji jako komentář ke knize (nemluví vyváženě o událostech Baláma a Baláka), možná by lepší než Ashley spíše byla nějaká další kniha z první orientace), třetí volbou pro vědce a z hebrejské perspektivy je Milgrom)

  • Další komentáře k biblické knize Numeri:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Numeri = 4.kniha Mojžíšova.
  • ONLINE v angličtině:


 • Deuteronomium:
  • První orientace:

  • (Wright je nejstručnější, ale velmi výstižný, Block by mohl být novějším a podrobnějším doplněním Wrighta)

  • Podrobněji:
   • Peter Craigie 1976 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 424 stran);
   • McConville 2002 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 448 stran);
   • Moshe Weinfeld 1991 + 02 + 03 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, díly 2,3 dosud nevyšly a budou napsány jiným autorem, protože Weinfeld zemřel, počet stran 488+?+?, z hebrejského pohledu);
   • Bill Arnold, ještě nevyšlo (revize komentářové řady NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);
   • Jack Lundbom 2013 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 1064 stran);

  • (druhou volbou po první orientaci je Craigie, McConville nebo Arnold (ideálně nejnovější z nich). Třetí volbou pro vědce čtoucí v hebrejštině je kritický (hlavně k historii) Lundbom)

  • Další komentáře k biblické knize Deuteronomium:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Deuteronomium = 5.kniha Mojžíšova.
  • ONLINE v angličtině:


 • Jozue:
  • První orientace:

  • (asi bych volil NAC verš po verši pro pozdější odkazování; mnozí chválí i stručného Davise jako dobrý příklad, jak kázat a využít historické knihy v životě víry; nebo NAC a nejnovější Matthews)

  • Podrobněji:
   • Butler 2014 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran dvojdílné sady 720+544);
   • T. Dozeman: Joshua 1-12 (2015), počet stran 656, druhý díl dosud nevyšel, z vědeckého mainstreamu.

  • (Butler by mohl dobrým doplněním první orientace z vědečtějšího pohledu)

  • Další komentáře k biblické knize Jozue:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Jozue.
  • AUDIO v češtině:
   • Jiří Hurta: Jozue (cca 1990-2000?).
   • Petr Papež: Jozue (2008-2009). Série 24 promluv.
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Joshua.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Joshua.


 • Soudců:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Judges, audio, video, texty.
   • Block 1999 (společně s knihou Rút) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 761 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút);
   • Younger 2002 (společně s knihou Rút) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 512 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút);

  • (Younger je poutavěji napsán, Block je vhodnější kniha pro opakované odkazování a vyhledávání, nejen první přečtení)

  • Podrobněji:
   • Trent Butler 2009, reprint 2014 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 636 stran);
   • Webb 2012 (komentářová řada NICOT/NICNT, komentář verš po verši, 480 stran, napsán čtivě);
   • Jack Sasson 2014 + Sasson 02 (ještě nevyšel) (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 616+??, z hebrejské perspektivy);

  • (Webba bych doporučil jako podrobnější nejnovější čtivější volbu; třetí volbou pro vědce čtoucí v originálních jazycích je Butler spíše než Sasson (Butler je evangelikální křesťan, zatímco Sasson píše z hebrejské perspektivy a je slabý na historické souvislosti)

  • Další komentáře k biblické knize Soudců:
  • Kniha v češtině: Navzdory temnotě (výklad biblických knih Soudců a Rút). G.J.Keddie, Poutníkova četba 2005, 152 stran.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Soudců.
  • Knihy vo slovenčine:
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Judges.


 • Rút:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Ruth, audio, video, texty.
   • Block 1999 (společně s knihou Soudců) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 761 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút);
   • Younger 2002 (společně s knihou Soudců) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 512 stran, včetně textu NIV knih Soudců a Rút);

  • (Younger by mohl být napsán poutavěji, Block by mohl mít dobré přehledy a souvislosti jako vhodnější kniha pro opakované odkazování a vyhledávání, nejen první přečtení)

  • Podrobněji:
   • Hubbard 1989 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 331 stran);
   • Frederick Bush 1996 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, společně s knihou Ester, na obě knihy počet stran 528, z toho cca polovina je na každou z nich);
   • Daniel Hawk 2015 (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, důraz na praktické využití, počet stran 176);

  • (doporučil bych spíše Hubbarda, protože je čtivější než Bush a má pro Rút dvakrát tolik prostoru než Block z první orientace nebo Hawk).

  • Další komentáře k biblické knize Rút:
  • kniha v češtině: Navzdory temnotě (výklad biblických knih Soudců a Rút). G.J.Keddie, Poutníkova četba 2005, 152 stran.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Rút.
   • Na Bóazově poli (výklad knihy Rút). Josef Mačák 200?. Přístupné v souboru doc na stránce Josefa Mačáka.
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Ruth.


 • 1. a 2. kniha Samuelova:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 and 2 Samuel, audio, video, texty.
   • Bergen 1996 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 512 stran, včetně textu NIV knih Samuelových);
   • Bill Arnold 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 688 stran, včetně textu NIV knih Samuelových);
   • Youngblood 2010 (komentářová řada EBC, komentář verš po verši, cca 600 stran věnováno knihám Samuelovým, včetně textu NIV knih Samuelových, v jednom svazku s komentáři ke knihám 1. a 2. Královská (cca 340 stran));

  • (Bergen je osvědčený, Youngblood je dobrý komentář společně s knihami Královskými v jednom svazku od jiného autora; osobně jsem nyní před dobrým formátem Bergena upřednostnil Arnolda díky tomu, že je novější a vyhrává v některých recenzích.)

  • Podrobněji:
   • Tsumura 2007+ Tsumura 02 (dosud nevyšel) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 698+??)
   • Graeme Auld 2011 (komentářová řada OTL/NTL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 744 stran);

  • (Auld je nejnovější vědecký komentář, ale poté co vyjde Tsumura 02, bude Tsumura nejkvalitnějším evangelikálním podrobným komentářem pro obě knihy Samuelovy)

  • Další komentáře k 1. a 2. knize Samuelově:
  • Knihy v češtině:
   • Jiří Hurta: Hledejte krále - 1.díl (1.kniha Samuelova: 36 kázání). Vydala Evangelická církev metodistická, Evangelické nakladatelství v Praze, 1991.
   • Petr Chalupa: 1.kniha Samuelova (počet stran 380), 2.kniha Samuelov (počet stran 248). Český ekumenický komentář.
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Jiří Hurta: 1. kniha Samuelova, 2. kniha Samuelova (cca 1990-2000?).
   • Ronnie Stevens: Život krále Davida (datum??? snad kolem 2010). Série dvaceti promluv zejména na 1.knihu Samuelovu 17 až konec 2.knihy Samuelovy, život Davida tvoří stěžejní osnovu této části. Kurs ETS.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • 1. a 2. kniha Královská:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 and 2 Kings, audio, video, texty.
   • Provan 1995 (komentářová řada UBOT/UBNT, komentář po oddílech, počet stran 320);
   • Paul House 1995 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, 432 stran, včetně textu NIV knih Královských);
   • Konkel 2006 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, 704 stran, včetně textu NIV knih Královských);

  • (Provan a Konkel představují poutavější čtení po oddílech, osobně mám Paula Househo, který má lepší formát pro pozdější vyhledávání)

  • Podrobněji:
   • Cogan 2001 + Cogan, Tadmor 1988 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, textová kritika, počet stran 576+408, z hebrejské perspektivy);
   • Simon DeVries 2004 + Hobbs 1985 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 376+452);
   • Richard Hess, (ještě nevyšel) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);

  • (DeVries a Hobbs (Hobbs je ještě první edice, která bude časem revidována) jsou podrobnějším evangelikálním komentářem, dokud nevyjde Hess (osobně bych počkal až na Hesse jako na druhý komentář po první orientaci); třetí, vědeckou volbou po první orientaci a WBC nebo NICOT je AYB z hebrejské perspektivy)

  • Další komentáře k 1. a 2. knize královské:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): 1 Kings, 2 Kings.
  • AUDIO v angličtině:


 • 1. a 2. kniha Paralipomenon = 1. a 2. kniha Letopisů:
  • První orientace:

  • Podrobněji:
   • Roddy Braun 1986 + Raymond Dillard 1987 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 358+330);
   • Sarah Jafet 1993 (komentářová řada OTL/NTL, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši, počet stran 1077);
   • Knoppers 2004 + Knoppers 2004 + Knoppers 03 (ještě nevyšel) (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 544+608+??);
   • Eugene Merrill: Chronicles (2015), série KEL, vlastní autorův překlad biblických knih do angličtiny, 640 stran.

  • (po některé z knih v první orientaci je dobrým dalším průvodcem novější Merrill; pro ty, kdo chtějí podrobnější poznámky k textu, je asi nejvhodnější jako třetí volba Sarah Jafet psaná z hebrejské perspektivy)

  • Další komentáře k 1. a 2. knize Paralipomenon:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Ezdráš a Nehemjáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Ezra, Nehemiah, audio, video, texty.
   • Derek Kidner 1979 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, reprint 2009, počet stran 174);
   • Mark Boda, (ještě nevyšlo) (komentářová řada TOTC/TNTC - revize, poutavé čtení);

  • (Kidner bude zřejmě v brzké době nahrazen novějším komentářem Marka Body v edici TOTC, ale to je součást běžného procesu, že po třiceti až čtyřiceti letech jsou komentáře v dané řadě nahrazovány novějšími -- stále se jedná o nejužitečnější úvodní komentář pro knihy Ezdráš a Nehemjáš; další možností úvodního komentáře je Fensham z podrobnější orientace (viz níže), který sice obsahuje svůj vlastní překlad knih do angličtiny, ale je čtivý)

  • Podrobněji:
   • Fensham 1983 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 301 stran);
   • Williamson 1985 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, 472 stran)
   • Hannah Harrington, (ještě nevyšlo) (komentářová řada NICOT/NICNT - revize, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);

  • (doporučuji Williamsona jako druhou i třetí volbu současně -- nejlépe vystihuje výklad i kritické otázky; Fensham by mohl být dobrý i jako první orientace; Hannah Harrington bude zřejmě dobrou náhradou Fenshama i Williamsona)

  • Další komentáře k biblickým knihám Ezdráš a Nehemjáš:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Ezra, Nehemiah.


 • Ester:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Esther, audio, video, texty.
   • Karen Jobes 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, počet stran 256);

   (Karen Jobes je vynikající, jak pro kazatele, tak pro argumentaci, že děj knihy se odehrál v historii. Tato kniha se osvědčila, v našem sboru Evangelikální společenství proběhla série kázání z knihy Ester motivovaná i touto knihou a ohlasy byly dobré)

  • Podrobněji:
   • Frederick Bush 1995 (včetně knihy Rút) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 528);
   • Adele Berlin 2001 (hebrejská komentářová řada JPS, autorka komentuje (v angličtině) přímo hebrejský text, počet stran 110, součástí komentáře je hebrejský text i anglický židovský (JPS) překlad knihy Ester);
   • Robert Hubbard, ještě nevyšlo (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);

  • (podrobnějším starším evangelikálním komentářem je Bush, novějším bude po dvaceti letech Hubbard; zpestřením z hebrejského pohledu by mohla být literární analýza textu z pera Adele Berlin)

  • Další komentáře k biblické knize Ester:
  • Knihy v češtině:
   • Petr Chalupa: Ester. Český ekumenický komentář, počet stran 382.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Ester.
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Esther.


 • Job:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Job, audio, video, texty.
   • Andersen 1976 (komentářová řada TOTC-TNTC, poutavé čtení, počet stran 294, reprint v roce 2008);
   • Alden 1994 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Job, počet stran 432);
   • Gerald Wilson 2007 (komentářová řada UBOT-UBNT, komentář po oddílech, počet stran 494);
   • John Walton: Job, 2012, edice NIVAC, včetně textu NIV knihy Job.

  • (Job je těžká kniha na první orientaci, ale zkuste Aldena)

  • Podrobněji:
   • Hartley 1988 (komentářová řada NICOT-NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 605);
   • Clines 1989 + Clines 2006 + Clines 2011 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 624+560+480);
   • Longman 2012 (komentářová edice BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 496 stran);
   • Seow 01-21 (2013) + Seow 22-42 (komentářová řada IC, vlastní překlad autora + komentář verš po verši, počet stran 999+???);

  • (Hartley je dobrý začátek a Longman dobré pokračování, a před kritickým CLinesem bych pak asi dal přednost poetickému a uměleckému Seowovi)

  • Další komentáře k biblické knize Job:
  • Knihy vo slovenčine:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Job.
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Job.


 • Žalmy:
  • První orientace:

  • (NIVAC je dobrou první orientací, dvakrát obsáhlejší než Van Gemeren -- VanGemeren je revizí dobrého staršího komentáře a levnější alternativou v jednom svazku)

  • Podrobněji:
   • Craigie 1983 + Tate 1990 + Allen 2002 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika, počet stran 414+589+384);
   • Goldingay 2006 + Goldingay 2007 + Goldingay 2008 (komentářová řada BCOTW, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši, počet stran (640+752+816);
   • Ross 2012 + Ross 2013 + Ross 2014 (komentářová řada KEL, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 896+848+992);
   • Walford + Jacobson+Tanner 2014 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1080) -- jedná se o mladší neznámé autory; asi nelze zaručit takovou kvalitu, jako jsou ostatní podrobnější komentáře zde uvedené, ale někteří si jej pořídí, protože se jedná o komentář k Žalmům v jednom svazku;
   • Bruce Waltke, James Houston, Erika Moore: ... i když tyto knihy neuvádí překlad a interpretaci všech žalmů, jsou nejlepším současným úvodem k jednotlivým žánrům žalmů do té doby, než vyjde Wenham. Waltke též žalmy představil v sérii 27 přednášek (2016).
   • Gordon Wenham, (dosud nevyšlo) (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši), měl by být velmi kvalitní komentář s vlastním autorovým překladem žalmů do angličtiny;

  • (nejlepší podrobný vhled do žalmů dává zatím Waltke+Houston+Moore, uvidíme, jak kvalitní bude Wenham)

  • Další komentáře k biblické knize Žalmy:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro Žalmy (2010).

  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Žalmy.
   • Online komentář Dana Drápala, přístupný zde.
   • Břeťa Fajmon: Výklad některých žalmů (2015 ... zpracováno prvních deset žalmů).
  • AUDIO v češtině:
   • Jan Heller, Jiří Beneš a další: Žalmy (série rozhlasových pořadů 2004-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
  • KNIHY v angličtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Přísloví:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Proverbs, audio, video, texty.
   • Paul Koptak 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Přísloví, 720 stran);

  • Podrobněji:
   • Waltke: Proverbs 1-15, 2004 + Waltke: Proverbs 15-31, 2004 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 693+589); též výborně představeno v 27 hod videokursu na stránce biblicaltraining.org;
   • Longman 2006 (komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 608);
   • Fox 01-09 (2000) + Fox 10-31 (2009) (komentářova řada AYB, překlad autorův + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 496+752, pro vědce);

  • (z podrobnějších komentářů bych doporučil přímo Waltkeho dvojdílný komentář, na kterém pracoval cca 25 let a kde je hodně cenného materiálu, zejména výklady mnoha starozákonních slov, ale i dobrá návaznost na Nový zákon a dnešní dobu. Kniha přísloví může být pro přemýšlení o využití v našem životě náročná -- kde jinde mít komentář většího kalibru, než u knihy Přísloví? Samozřejmě že Waltke, jako většina podrobnějších komentářů, komentuje přímo hebrejský text, ale tyto komentáře lze vnímat i bez znalostí hebrejštiny, pokud máte otevřený překlad Bible např. ze stránky blueletterbible.org (podrobnosti u jednotlivých veršů lze zapnout pomocí tlačítka TOOLS), v každém případě ovšem okamžitě za každým hebrejským slovíčkem v komentáři je v závorce jeho anglický překlad, takže dovoluje se orientovat v autorově anglickém překladu textu, který je součástí Waltkeho komentáře; Longman je dobrý kratší přehled; Fox je text pro vědce, ale bez Waltkeho by bylo Foxe škoda číst)

  • Další komentáře k biblické knize Přísloví:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Ken Wilson: Přísloví (2008). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Jiří Kostelník: Moudrost. Sedmidílný cyklus kázání z knihy Přísloví, z roku 2009. Sbor AC Kopřivnice.
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Proverbs.


 • Kazatel:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Ecclesiastes, audio, video, texty.
   • Iain Provan 2001 (společně s komentářem k Písni písní) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně NIV textu knih Kazatel a Píseň písní, počet stran 400);
   • Allender + Longman 2007: Breaking the Idols of Your Heart - How to Navigate the Temptations of Life (190 stran);

  • (v recenzi Provana je doporučena část ke Kazateli jako jedinečná, k Písni písní pak není tak vyvážený a budou lepší jiné komentáře; pro nejkvalitnější úvod do čtení knihy Kazatel však má Provan své místo; Allender+Longman není komentářem, ale hlavní interpretační klíče Longmanova obsáhlejšího komentáře (viz podrobnější Longmanův komentář níže v řadě NICOT/NICNT) jsou v této knize shrnuty -- pak ve spolupráci teologa s psychologem se věnuje kniha sedmi tématům knihy Kazatel ve spojení s našim praktickým životem, celým textem probíhá fiktivní příběh, jehož cílem je ilustrovat většinu věcí na konkrétním životě, ale též autoři uváději spoustu konkrétních situací ze své praxe a života)

  • Podrobněji:
   • Seow 1997 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 448);
   • Longman 1997 (komentářová řada NICOT/NICNT, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad, počet stran 306);
   • Fredericks + Estes 2010 (Estes komentuje Píseň písní) (komentářová řada AOTC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 472 stran (včetně komentované Písně písní));
   • Craig Bartolomew 2014 (448 stran, komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);

  • (Nejkvalitnější z podrobnějších komentářů je Bartholomew -- ten sice není tak vědecky laděný jako Seow (třetí volba pro čtenáře v hebrejštině), ale je téměř o dvacet let novější a shrnuje novější interpretační diskusi. Nutno říci, že i Bartholomew je docela složitý pro ty, kdo se nezajímají o současnou diskusi křesťanství s postmodernismem, tj. u této biblické knihy určitě platí, že první orientaci by měla poskytnout první orientace (tj. Provan nebo Allender-Longman).

   Nicméně, Bartholomew je skutečně dobrý -- interaguje s dnešní filosoficko-teologickou diskusí na okraji interpretace Bible, ale dělá to dobře a s tím správným cílem, tj. poukázat na to, že právě Kazatel je takový tulák po hvězdách, který srovnává svět kolem sebe s tím, co o životě ví od Boha, a nakonec v otázce smyslu života dává za pravdu Bohu)

  • Další komentáře k biblické knize Kazatel:
  • Knihy v češtině:
   • Filip Čapek: Kazatel. Český ekumenický komentář, počet steran 382.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Kazatel.
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Ecclesiastes.


 • Píseň písní:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Song of Solomon, audio, video, texty.
   • Tom Gledhill 1994 (komentářová řada BST, včetně autorova doslovného překladu i parafrázovaného překladu Písně písní, počet stran 254)

  • (Tato linie výkladu v češtině chybí - píseň totiž není alegorická, ale oslavuje lidskou lásku; i když kniha vyšla v komentářové řadě pro naprosté začátečníky, Gledhill poskytuje svůj vlastní překlad, a zvlášť i parafrázovaný překlad celé písně pro větší srozumitelnost hlavních myšlenek)

  • Podrobněji:
   • Tremper Longman III - 2001 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 254);
   • Duane Garret 2004 (včetně komentáře k Pláči Jeremjášově od Paula Househo) (komentářová řada WBC, autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 265 k Písni písní, 210 k Pláči Jeremjášově);
   • Richard Hess 2005 (komentářová řada BCOTW, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 288);
   • Dobbs-Alsopp (2015 dosud nevyšlo, komentářová řada ECC, překlad autora + komentář verš po verši + kritika textu);

  • (preferuji Garreta, který podává stostránkový úvod, kde je mimo jiné podán na dvaceti stranách přehled různých interpretací Písně písní v průběhu historie. Někteří mají rádi též Longmana, který Píseň písní vykládá volněji jako kolekci písní -- mně osobně vyhovuje spíše Garret, který vidí Píseň písní jako jednu básnickou skladbu a snaží se odhalit její strukturu (osobně mám Garreta, který v jednom svazku pokrývá i Jeremjášův pláč od Paula Househo); pokud nechcete plakat spolu s Garretem-Jeremjášem-Housem, je možné jen zpívat píseň s Richardem Hessem, který se zdá novější a nejpřijatelnější podrobnější volba; třetí volbou pro vědce bude Dobbs-Alsopp, až vyjde)

  • Další komentáře k biblické knize Píseň písní:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Song of Songs.


 • Izajáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Isaiah, audio, video, texty.
   • J. Alec Motyer, 1993 (mimo komentářové řady, komentář verš po verši, 544 stran);
   • J. Alec Motyer, 1999 (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení, 416 stran, zkrácená verze předchozí knihy u jiného vydavatele, s mírnou revizí);
   • Oswalt 2003 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Izajáš, počet stran 736);
   • Smith 01-39 (2007) + Smith 40-66 (2009) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Izajáš, počet stran 704 + 784)

  • (Izajáš je delší kniha, proto doporučuji dvoudílného Smithe pro více detailů)

  • Podrobněji:
   • Oswalt 1986 + Oswalt 1998 (komentářová řada NICOT/NICNT, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši, počet stran 759+755);
   • Blenkinsopp 2001 + Blenkinsopp 2002 + Blenkinsopp 2003 (komentářová řada AYB, autorův vlastní překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 544+432+368);
   • Paul Shalom: Isaiah 40-66 (2012) (komentářová řada ECC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 728);
   • J.J.M. Roberts: Isaiah 1-39 (2015) (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 692);

  • (doporučuji Oswalta 1986+1998 jako protiváhu k Smithovi z první orientace v některých otázkách; pro vědce je aktuální třetí volbou Blenkinsopp nebo o deset let novější kombinace Robertse a Shaloma, což není na škodu, protože stejně v obou řadách píšou další díly jiní autoři a žádná z těchto dvou řad samostatně ani žádná další ještě celého Izajáše nepokrývá)

  • Další komentáře k biblické knize Izajáš:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Izajáš.
  • AUDIO v češtině:
   • Jan Heller, Jiří Beneš, Martin Prudký, Pavel Hošek: Izajáš (série rozhlasových pořadů 2004-2008 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
  • ONLINE v angličtině:


 • Jeremjáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Jeremiah, audio, video, texty.
   • Andrew Dearman 2002 (společně s knihou Pláč) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, včetně textu NIV knihy Jeremjáš, počet stran 496, z toho Pláč cca 40 stran);
   • Longman III (2008, společně s knihou Pláč) (komentářová řada UBOT, komentář oddíl po oddílu, vhodný pro pozdější odkazování, počet stran 432, z toho Pláč cca 60);

  • (asi bych spíše doporučil Dearmana, protože obsahuje i biblický text dané knihy)

  • Podrobněji:

  • (dosavadní podrobnější evangelikální komentář je dvoudílný v řadě WBC od šesti autorů, jedna z těchto autorů, Pamela Scalise, píše komentář ke všem kapitolám Jeremjáše v edici NICOT; jeden z těchto komentářů bych doporučil jako druhou volbu, třetí volbou pro vědce je velmi podrobný a technický Lundbom.

  • Další komentáře k biblické knize Jeremjáš:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Pláč:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Lamentations, audio, video, texty.
   • Andrew Dearman 2002 (společně s knihou Jeremjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení, komentář po oddílech, včetně textu NIV knih Jeremjáš a Pláč Jeremjášův, celkový počet stran 496);
   • Longman III (2008, společně s knihou Jeremjáš) (komentářová řada UBOT, komentář oddíl po oddílu, vhodný pro pozdější odkazování, počet stran 432, z toho Pláč cca 60);

  • (asi bych spíše doporučil Dearmana, protože obsahuje i biblický text dané knihy)

  • Podrobněji:
   • Paul House 2004 (společně s komentářem Garret: Píseň písní) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran k Pláči: 200);
   • Robert Hubbard (komentářová řada NICOT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, kniha ještě nevyšla).

  • Další komentáře k biblické knize Pláč Jeremjášův:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Pláč.
  • ONLINE v angličtině:


 • Ezechiel:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Ezekiel, audio, video, texty.
   • Iain Duguid 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Ezechiel, počet stran 576);

  • Podrobněji:
   • Block 1997 + Block 1998 (komentářová řada NICOT-NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 887+826); jako dobrý dovětek lze brát poznámky židovského učence Jacoba Milgroma ke kapitolám 38-48 (2012, vydáno po smrti Jacoba Milgroma, 338 stran) druhého dílu Blockova komentáře;

  • Další komentáře k biblické knize Ezechiel:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Ezechiel.
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Volume 1, Volume 2.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Ezekiel.


 • Daniel:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Daniel, audio, video, texty.
   • Joyce G. Baldwinová, kniha v češtině 2003 (slovenské vydavatelství, ale kniha je v češtině!! - pravděpodobně ji už nelze koupit, protože na stránce vydavatele Porta Libri Bratislava ji vůbec nenabízejí) (překlad originálu z roku 1978 (reprint 2009), 210 stran, z komentářové řady TOTC-TNTC, poutavé čtení po oddílech);
   • Longman 1999 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Daniel, počet stran 320);
   • Andrew Hill 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Daniel, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos, Longman III ke knize Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);

  • (doporučuji Longmana 1999, ale byla by škoda si nesehnat Joyce Baldwin, když vyšla v češtině, aspoň půjčit z knihovny)

  • Podrobněji:
   • John Goldingay 1989 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 406);

  • Další komentáře k biblické knize Ezechiel:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Daniel.
  • AUDIO v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Volume 1, Volume 2.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Daniel.


 • Ozeáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Hosea, audio, video, texty.
   • Duane Garret 1997 (společně s knihou Joel) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Ozeáš, počet stran k Ozeášovi 280);
   • Smith 2001 (včetně knih Amos a Micheáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 608);
   • Daniel Carrol 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Ozeáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);

  • (doporučuji Garreta pro pozdější přehledné odkazování a vyhledávání ... tato linie verš po verši (zhruba komentáře NAC) je pokrytím dvanácti malých proroků pěti knihami (Garrettem + další doporučení viz Nahum níže); jinou možnost pokrytí dvanácti malých proroků (čtyřmi knihami ... zhruba komentáře NIVAC) spíše poutavějším čtením jde přes Smithe 2001 + doporučení u první orientace k Micheáši viz níže)

  • Podrobněji:
   • Andersen + Freedman 1980 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 699);
   • Macintosh 2000, levnější paperback 2014 (komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 704);
   • Dearman 2010 (NICOT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 424 stran);
   • Stuart (WBC revize, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + textová kritika).

  • (teologicky nejlepší podrobnější volbou je Dearman, Stuart bude dobrý přehledově; Andersen-Freedman a Macintosh reprezentují vědecké komentáře jako třetí volbu po Stuartovi nebo Dearmanovi (asi bych z těchto dvou variant třetí volby doporučil spíše Andersena a Freedmana)

  • Další komentáře k biblické knize Ozeáš:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Ozeáš.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Joel:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Joel, audio, video, texty.
   • Duane Garret 1997 (společně s knihou Ozeáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Joel, počet stran k Joelovi 120);
   • Baker 2006 (včetně knih Abdiáš, Malachjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Joel, počet stran celkem 352);

  • (Osobně mám Garreta pro pozdější přehledné odkazování a vyhledávání; pokud máte Ozeáše pokrytého jinak než Garrettem, lze místo Garreta volit i Finleyho, který je zhruba jako NAC, jen navíc uvádí svůj vlastní překlad knihy Joel)

  • Podrobněji:
   • Finley 1990, reprint staršího komentáře opět v roce 2013 (společně s knihami Amos a Abdiáš) (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341);
   • James Crenshaw 1995 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 272);
   • Počkejte si na Stuart (WBC revize, ještě nevyšlo, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad + kritika textu). Stuart je výborný komentátor a má v plánu udělat revizi všech dvanácti malých proroků v edici WBC;

  • (podrobnější Finley je docela kvalitní volba, a to na všechny tři knihy Joel, Amos a Abdiáš; pokud vás netlačí čas a stačí vám Garrett, počkáním na revizi Stuarta dostanete dobré pokrytí pěti malých proroků Ozeáš-Joel-Amos-Abdiáš-Jonáš v jedné knize; Crenshaw je představitelem třetí volby = vědeckého komentáře od lingvisty);

  • Další komentáře k biblické knize Joel:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Joél.
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Joel.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Joel.
  • AUDIO v angličtině:


 • Amos:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Amos, audio, video, texty.
   • Gary Smith 2001 (společně s knihami Ozeáš a Micheáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIv knih Amos, Ozeáš, Micheáš, počet stran celkem 608);
   • McKomiskey 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Amos, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);

  • (doporučuji Amose a Abdiáše pokrýt kvalitním Finleym pro pozdější dobré vyhledávání - viz podrobnější komentáře; pokud dáváte přednost komentářům NIVAC, Gary Smith je perfektní volba )

  • Podrobněji:
   • Finley 1990, reprint staršího komentáře opět v roce 2013 (společně s knihami Abdiáš a Joel) (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341);
   • Paul Shalom 1991 (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 409);
   • Gary Smith 1998, druhé vydání obsáhlejšího komentáře, než je ten uvedený v první orientaci výše (komentářová řada Mentor Commentary, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 390);
   • Robert Gordon 2016 (komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, pro vědce, počet stran 448)
   • Daniel Carrol (komentářová řada NICOT/NICNT, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši);
   • Douglas Stuart (WBC revize, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši). Stuart je výborný komentátor a má v plánu udělat revizi všech dvanácti malých proroků v edici WBC;

  • (doporučuji Finleyho na základní pokrytí Amose a Abdiáše; jako druhý evangelikální komentář je Gary Smith 1998 nebo Carrol; pokud vás netlačí čas, druhým komentářem by mohl být Stuart, kterým pokryjete pět malých proroků Ozeáš-Joel-Amos-Abdiáš-Jonáš v jedné knize; třetí volbou na pokrytí Amose by mohl být vědecký Shalom nebo Gordon (Gordon je hodně drahý, možná za pár let vyjde levnější paperback))

  • Další komentáře k biblické knize Amos:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Ámos.
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Amos.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Amos.
  • AUDIO v angličtině:


 • Abdiáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Obadiah, audio, video, texty.
   • Baker-Alexander-Waltke 1988 (společně s knihami Jonáš a Micheáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, rozsah celkem 207 stran, k Abdiášovi jen 30 stran);
   • Baker 2006 (společně s knihami Joel a Malachjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Abdiáš, počet stran 352, k Abdiáši cca 60 stran);
   • Carl Armerding 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Abdijáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);

  • (Abdiáš je kratičký biblický spisek o délce jedné kapitoly -- máte ho pokrytý Finleym (kterým pokrýváte Amose ... viz pokročilejší komentáře níže) a též Bakerem 1988, protože toho potřebujete na pokrytí Jonáše a Micheáše ... tj. Abdijáš je pokryt jako vedlejší produkt dvou jiných knih)

  • Podrobněji:
   • Finley 1990 (včetně knih Joel a Amos) (mimo komentářové řady, reprint téhož v roce 2013, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 341, k Abdiášovi cca 35 stran);
   • Paul Raabe 1996 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 336);
   • Douglas Stuart (WBC revize, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + koentář verš po verši). Stuart je výborný komentátor a má v plánu udělat revizi všech dvanácti malých proroků v edici WBC;
   • Robert Gordon (ještě nevyšlo, komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu);

  • (doporučuji Finleyho jako první volbu na Amose a Abdiáše; jako druhou volbu můžete počkat na Stuarta, což bude pět malých proroků komentováno v jedné knize: Ozeáš, Jóel, Amos, Abdiáš, Jonáš; pro šílené vědce je určen Paul Raabe, protože 300 stránek komentáře na jednu kapitolu o 21 verších je naprostá šílenost; též Robert Gordon bude vhodný spíše pro vědce než pro kazatele a normální lidi)

  • Další komentáře k biblické knize Abdiáš:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Abdiáš.
  • kniha vo slovenčine: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010. (zřejmě podobné kvality jako kniha Genesis v téže edici - ukázka)
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Obadiah.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Obadiah.
  • AUDIO v angličtině:


 • Jonáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Jonah, audio, video, texty.
   • Desmond Alexander 1988 (společně s Waltke: Micheáš a Baker: Abdiáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 207);
   • James Bruckner 2004 (též s knihami Nahum, Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Jonáš, počet stran celkem 368);

  • (Alexander je vynikající jak v historické přesnosti (dobře argumentuje o různých pohledech, a uzavírá, že příběh se odehrál v historii), tak v kvalitě výkladu; Bruckner 2004 je rovněž kvalitní na všechny biblické knihy, které pokrývá, pokud dáváte přednost poutavějšímu čtení NIVAC)

  • Podrobněji:
   • Jack Sasson 1990 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 384);
   • Douglas Stuart (WBC revize, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši); Stuart je výborný komentátor a má v plánu udělat revizi všech dvanácti malých proroků v edici WBC;

  • (Jonáš není dobře pokrytý komentáři -- ale pokud nebude stačit jeden, můžete si pořídit oba komentáře z první orientace; v podrobnějších textech by do té doby, než je přečtete, měl být přístupný Stuart jako dobrý evangelikální autor pokrývající v jedné knize pět malých proroků Ozeáš-Joel-Amos-Abdiáš-Jonáš, Sasson je spíše volbou pro vědce nebo lidi čtoucí Bibli v originálu)

  • Další komentáře k biblické knize Jonáš:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Jonáš.
  • kniha vo slovenčine: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010. (zřejmě podobné kvality jako kniha Genesis v téže edici - ukázka)
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Jonah.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Jonah.
  • AUDIO v angličtině:


 • Micheáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Micah, audio, video, texty.
   • Waltke 1988 (společně s Alexander: Jonáš a Baker: Abdiáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran celkem 207);
   • Gary Smith 2001 (společně s knihami Ozeáš a Amos) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Micheáš, Ozeáš, Amos, počet stran 608);.
   • McKomiskey 2008 (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Micheáš, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, lze očekávat cca 70 stran na každého z proroků);

  • (Mám osobně Waltkeho 1988 také kvůli výbornému komentáři k Jonášovi od Desmonda Alexandera; Smith je v recenzích též chválen za Ozeáše, Amose i Micheáše; pokud nechcete mít první orientaci i pokročilejší komentář (Waltke 2007 ... viz pokročilejší komentáře níže) od jednoho autora, místo Waltkeho 1988 by pokryl Smith 2001 z první orientace Micheáše, Ozeáše i Amose; Joele i Abdiáše pak pokryje Finley, Jonáše pak pokryje Bruckner společně s knihami Nahum, Abakuk, Sofonjáš, a Hill pokryje Aggea, Zacharjáše, Malachjáše ... první orientaci v dvanácti malých prorocích pokryjete čtyřmi knihami!! ... pokrýváte většinou knihami poutavě psanými komentujícími po oddílech (zhruba řada NIVAC); u první orientace k Nahumovi najdete pokrytí pěti knihami, které je více verš po verši pro lepší pozdější odkazování (zhruba řada NAC))

  • Podrobněji:
   • William McKane, Micah, 1998 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 272, vydavatelství T&T Clark);
   • Andersen+Freedman 2000 (komentářová řada AYB, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad, počet stran 664);
   • Bruce Waltke 2007 (mimo komentářové řady, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, místo cca 80 stran v edici TOTC (viz první orientace) je zde prostor cca 450 stran);

  • (podrobnějším evangelikálním komentářem je Waltke 2007, vědečtější komentáře jako třetí volba jsou zastoupeny McKanem a Andersenem+Freedmanem)

  • Další komentáře k biblické knize Micheáš:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Micheáš.
  • kniha vo slovenčine: Abdijáš, Jonáš, Micheáš, 2010. (zřejmě podobné kvality jako kniha Genesis v téže edici - ukázka)
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Micah.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Micah.
  • AUDIO v angličtině:


 • Nahum:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Nahum, audio, video, texty.
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Abakuk a Sofonjáš a nedoporučovaným Micheášem od jiného autora) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran celkem 360 na Nahuma, Abakuka a Sofonjáše, cca 140 stran na nedoporučovaného Micheáše)
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Jonáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran celkem 368)
   • Carl Armerding 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Nahum, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, každému z malých proroků je věnováno zhruba 70 stran včetně NIV textu knihy);

  • (doporučuji Nahuma pokrýt Baileym 1998 společně s knihami Abakuk, Sofonjáš; dále pokryjete Aggeus, Zacharjáš, Malachjáš pomocí Hilla 2012 (viz níže), Ozeáše a Joele pomocí Garretta, Amose a Abdiáše pomocí Finleyho, Jonáše a Micheáše pomocí Alexandera+Waltkeho 1988 (zhruba pokrýváno sérií NAC vhodnou pro pozdější odkazování ... pět knih na pokrytí dvanácti malých proroků); další možnost je pokrýt dvanáct malých proroků zhruba poutavými komentáři NIVAC ... čtyři knihy doporučené v první orientaci k Micheáši (viz výše), jedna z nich je Bruckner 2004 na Nahuma)

  • Podrobněji:
   • Robertson 1990 (společně s knihami Abakuk, Sofonjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 350);
   • Duane Christensen 2009 (komentářová řada AYB, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad + kritika textu, vědečtější komentář jako třetí volba, počet stran 464);

  • (evangelikální volbou je zde Robertson; Christensen je třetí volbou pro vědce čtoucí v hebrejštině)

  • Další komentáře k biblické knize Nahum:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Nahum.
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Nahum.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Nahum.
  • AUDIO v angličtině:


 • Abakuk:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Habakkuk, audio, video, texty.
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Nahum a Sofonjáš) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Nahum, Abakuk a Sofonjáš, počet stran cca 360 k těmto třem prorokům);
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Nahum, Sofonjáš) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení pooddílech, včetně textu NIV knih Jonáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, počet stran 368)
   • Carl Armerding 2008, (revize komentářové řady EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Abakuk, ... v tomto svazku REBC kromě kvalitního Hilla k Danielovi (počet stran k Danielovi 200) najdete dalších 800 stran ke všem dvanácti malým prorokům Ozeáš až Malachjáš od různých autorů, Jeremy Pierce šest z nich doporučuje jako kvalitní úvodní komentáře: Carl Armerding ke knihám Abdiáš, Nahum, Abakuk, Daniel Carrol ke knize Ozeáš, McKomiskey ke knize Amos a Micheáš, každému z malých proroků je věnováno zhruba 70 stran včetně NIV textu knihy);

  • (doporučuji Baileyho pro dobré pozdější odkazování)

  • Podrobněji:
   • Robertson 1990 (společně s knihami Nahum, Sofonjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 350 celkem);
   • Francis Andersen 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši+ kritika textu, počet stran 416);

  • (druhou volbou je Robertson; třetí volbou je Andersen pro ty, co čtou Abakuka v hebrejštině, příliš vědecký pro běžné čtenáře)

  • Další komentáře k biblické knize Abakuk:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Abakuk.
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Habakkuk.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Habakkuk.
  • AUDIO v angličtině:


 • Sofonjáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Zephaniah, audio, video, texty.
   • Wailon Bailey 1998 (společně s knihami Nahum a Abakuk) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran k daným třem prorokům cca 360);
   • Bruckner 2004 (společně s knihami Jonáš, Nahum, Abakuk) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV, počet stran 368);

  • (doporučuji Baileyho pro pozdější lepší vyhledávání a odkazování)

  • Podrobněji:
   • Robertson 1990 (společně s knihami Nahum, Abakuk) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 350);
   • Adele Berlin 1994 (komentářová řada AYB, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 160, z hebrejské perspektivy);

  • (po první orientaci je druhou volbou Robertson; dále Adele Berlin je zpestřením literární analýzy z hebrejské perspektivy)

  • Další komentáře k biblické knize Sofonjáš:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Zephaniah.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Zephaniah.
  • AUDIO v angličtině:


 • Ageus:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Haggai, audio, video, texty.
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Zacharjáš a Malachjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368)

  • (Hill je revidovaným komentářem v edici Tyndale = TOTC, kde nahradil už čtyřicet let starý komentářík od Joyce Baldwinové -- Hill by měl být také kvalitní, je o sto stran obsáhlejší než Baldwin a má pověst pečlivého komentátora)

  • Podrobněji:
   • Peter Verhoef 1987 (společně s Malachjáš) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran cca 350)
   • Meyers 1987 (se Zacharjáš 1-8) (komentářová řada AYB, kritický vědecký komentář, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 468 včetně i poloviny Zacharjáše);
   • Petterson 2015 (společně s knihami Zacharjáš a Malachjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC, podněty pro využití v životě víry.
   • Náhrada Verhoefa v edici NICOT, vyjde pravděpodobně roku 2018, vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny.

  • (Aggea, Zacharjáše, Malachjáše dobře pokrývá Petterson, nebo o něco vědečtější, ale stále evangelikální kombinace Verhoef + na Zacharjáše Boda; v roce 2018 pravděpodobně Verhoefa nahradí novější komentátor, bude dobré počkat na recenzi jeho komentáře)

  • Další komentáře k biblické knize Ageus:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Haggai.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Haggai.
  • AUDIO v angličtině:


 • Zacharjáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Zechariah, audio, video, texty.
   • Barry Webb 2004 (komentářová řada BST, poutavé čtení verš po verši, počet stran 188);
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Ageus a Malachjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368);

  • (Webb se 188 stranami má na Zacharjáše trochu více prostoru než Hill, ale Hill pokrývá současně tři biblické knihy, což je atraktivní)

  • Podrobněji:
   • Meyers 1987 + Meyers 1998 (první díl včetně Aggea) (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran i včetně Aggea 468+576);
   • Mark Boda 2015 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 880 stran); podle recenzí nemá Boda dosti přesné souvislosti k Novému zákonu, takže první orientace nebo Petterson v tom musí pomoci.
   • Petterson 2015 (společně s knihami Ageus a Malachjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC.
   • Stuart (WBC revize, ještě nevyšlo).

  • (Aggea, Zacharjáše, Malachjáše dobře pokrývá Petterson; vědeckého Meyerse nyní nahradil novější evangelikální autor Boda jako třetí volba pro čtenáře v hebrejštině)

  • Další komentáře k biblické knize Zacharjáš:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Zechariah.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Zechariah.
  • AUDIO v angličtině:


 • Malachjáš:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Malachi, audio, video, texty.
   • Andrew Hill (TOTC) 2012 (společně s knihou Ageus a Zacharjáš) (komentářová řada TOTC/TNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 368);
   • Ross: Malachi 2016, počet stran 272. Pečlivý úvod do čtení knihy.

  • (pokud chcete pokrýt i Agea, Zacharjáše i Malachjáše v jednom, vhodnější je Hill -- ovšem samostatný nejkvalitnější úvod ke čtení je od Rosse, který vytvořil podobná díla i ke Genesis, Leviticus a je autorem dobrého komentáře k Žalmům)

  • Podrobněji:
   • Peter Verhoef 1987 (společně s Ageus) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran celkem 350);
   • Andrew Hill 1998 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 480); spíše pro vědce, možná bude dobře pokryt updatem komentáře v sérii NICOT v roce 2018, viz níže.
   • Petterson 2015 (společně s knihami Ageus a Zacharjáš), 448 stran, vlastní autorův překlad daných tří knih do angličtiny, edice AOTC, podněty pro využití v životě víry.
   • Náhrada Verhoefa v edici NICOT, pravděpodobně 2018, vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny.
   • Robert Gordon, ještě nevyšlo, komentářová řada ICC, hodně drahý hardcover, paperbacky levněji vycházejí se zpožděním);

  • (Aggea, Zacharjáše, Malachjáše dobře pokrývá Petterson, nebo o něco vědečtější, ale stále evangelikální kombinace Verhoef + na Zacharjáše Boda; v roce 2018 pravděpodobně Verhoefa nahradí novější komentátor, bude dobré počkat na recenzi jeho komentáře. Třetí volbou pro vědce jsou Hill 1998 nebo Gordon)

  • Další komentáře k biblické knize Malachjáš:
  • kniha v češtině: Malachiáš -- Vzdáleni živému Bohu. J.Benton, Poutníkova četba 2003, 136 stran.
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Malachi.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Malachi.
  • AUDIO v angličtině:


 • Evangelium podle Matouše:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Matthew, audio, video, texty.
   • Don Carson 1984 + revize 2010 (komentářová řada revize EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Matoušova evangelia, v jednom svazku s komentářem k Markovu evangeliu, celkový rozsah 992 stran);

  • Podrobněji:
   • Davies + Allison (1988 + 1991 + 1997 (komentářová řada ICC, komentuje přímo řecký text, rozsah 808+808+789)
   • France 2007 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1233);

  • (doporučuji Franceho 2007; Davies + Allison je nejvědečtější komentář k Matoušovi, dosti skeptický k historicitě Bible a taky ze starší gardy komentářů, které mluví o redakční snaze evangelistů, tj. přemýšlejí o tom, že některá slova Ježíše v evangeliích skutečný Ježíš nikdy neřekl -- tedy spíše jen jako třetí volba po Carsonovi a France, pokud je to vůbec potřebné).

   U France je možná dobré upozornit na to, že zastává okrajový výklad kapitol o budoucích věcech (Matouš 24 a 25), že více veršů, než je běžně uznáváno, mluví podle něj o zkáze Jeruzaléma a nikoli o konfliktu mezi Kristem a Antikristem na konci budoucnosti -- ale Carson z první orientace je dobrou korekcí)

  • Další komentáře k Matoušovu evangeliu:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro Evangelium podle Matouše (2008) se stručným popisem knih.

  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Matoušovo evangelium.
   • Ján Sokol, Miloš Rejchrt, Petr Pokorný, Pavel Hošek a další: Matouš (série rozhlasových pořadů 2006-2008 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • James Young: Matouš 5-7: Kázání na hoře (datum??? snad 2000-2010). Série 20 promluv s překladem do češtiny.
  • KNIHY v angličtině:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Evangelium podle Marka:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Mark, audio, video, texty.
   • Garland 1996 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV Markova evangelia, počet stran 656);
   • Edwards 2001 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 578);

  • (těžko volit doporučení -- Garland je hodně poutavý, Edwards je pro pozdější lepší vyhledávání)

  • Podrobněji:
   • France 2002 (komentářová řada NIGTC, komentuje přímo řecký text, počet stran 757);

  • (France je nejlepší podrobnější komentář -- až na to, že zastává okrajový výklad kapitoly o budoucích věcech (Marek 13): více veršů, než je obecně uznáváno, podle něj mluví o zkáze Jeruzaléma a nikoli také o konfliktu mezi Kristem a Antikristem -- je dobré zkorigovat např. první orientací (Garland nebo Edwards), nebo též Carsonem (první orientace na Matoušovo evangelium) a nepokrývat Matouše i Marka výlučně Francem)

  • Další komentáře k Markovu evangeliu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Marek Hančík: Evangelium podle Marka (2008). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Daniel Heczko: Evangelium podle Marka. Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Markovo evangelium (série kázání, kde je asi větší časový prostor než na předchozí zhuštěné konferenci).
   • Ján Sokol, Ivan Štampach, Jiří Mrázek, Jiří Beneš a další: Marek (série rozhlasových pořadů 2006-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
  • Kniha vo slovenčine: Marek. (2013, první svazek obdoby na česko-slovenské poměry velmi podrobné starozákonní série - viz ukázka z knihy o Genesis)
  • KNIHY v angličtině:
   • Stein 2008 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 848);
  • ONLINE v angličtině:


 • Evangelium podle Lukáše:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Luke, audio, video, texty.
   • Bock 1994 (online verze knižního vydání bez úvodu knihy) (komentářová řada IVPNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 412);
   • Bock 1996 (v jiné edici s trochu jiným obsahem, poutavější čtení) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV Lukášova evangelia, počet stran 640);
   • James Edwards 2015 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 859);

  • (Bock 1994 nebo Bock 1996 jsou dobré pro přehled; Edwards už má dost prostoru na jistou hloubku, takže by mohl být dostatečným jediným komentářem k Lukášovi, pokud si netroufáte na dvojdílného Bocka v podrobnější orientaci - viz níže)

  • Podrobněji:
   • Bock obsáhlejší 01 + Bock obsáhlejší 02 (komentářová řada BECNT, 1994-1996, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, rozsah 988+1162);
   • Richard Bauckham: Luke (dosud nevyšlo, komentářová řada ICC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, tento komentář by měl být pro vědce, ale vynikající kvality, pokud bude napsán);

  • Další komentáře k Lukášovu evangeliu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Metoděj Chamrád: Lukášovo evangelium.
   • Ján Sokol, Mireia Ryšková, Pavel Filipi, Jiří Beneš a další: Lukáš (série rozhlasových pořadů 2003-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Scott Gilchrist: Lukášovo evangelium (datum??? snad 2000 až 2010). Série dvaceti promluv s překladem do češtiny.
  • Knihy v angličtině:
   • Stein 1993 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Lukášova evangelia, počet stran 642);
  • ONLINE v angličtině:


 • Evangelium podle Jana:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: John, audio, video, texty.
   • Don Carson 1990 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 715);
   • Whitaker online 1999 (online verze knižního vydání -- online verze neobsahuje několik desítek stran úvodu) (komentářová řada IVPNTC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 526, v roce 2010 reprint beze změny);

  • (Carson obsahuje více faktů a upřesnění, Whitaker je poutavějším čtením, na kterém je sympatické, že kromě úvodu je online)

  • Podrobněji:
   • Keener 2003 (nejrozsáhlejší komentář k Janovi od evangelikálního autora, ale cenově nyní dostupnější ve vydání obou dílů za cenu jednoho, mimo komentářové řady, počet stran 1696)
   • Kostenberger 2004 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 720); podle recenzí dosti silně souhlasí s Carsonem (viz první orientace);
   • Michaels 2010 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 1132);
   • Marianne Meye Thompson 2015 (edice NTL, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši, 568 stran)
   • spíše věděčtější Richard Bauckham (NIGTC, dosud nevyšel, komentuje přímo řecký text),

  • (pro nalezení podrobností slouží nejobsáhlejší Keener, pro stručné shrnutí snad bude dobrá novější Meye Thompson; ideálně obě knihy nahradí Bauckham, pokud bude napsán)

  • Další komentáře k Janovu evangeliu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Janovo evangelium.
   • Metoděj Chamrád: Janovo evangelium.
   • Ján Sokol, Miloš Rejchrt, Petr Pokorný a mnozí další: Jan (série rozhlasových pořadů 2005-2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Ronnie Stevens: Janovo evangelium. (datum??? snad 2000-2010) Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny, zhruba jedna promluva na kapitolu textu.
   • Don Carson: Janovo evangelium a listy. (datum??? snad kolem 2010) Série 25 promluv v angličtině s překladem do češtiny na vybrané oddíly Janova evangelia a 3 promluv na 1.list Janův, kapitoly 1 a 2.
  • Knihy vo slovenčine:
   • Ján Majerník, Josph Ponessa: Poďte a uvidíte. Vienala, Košice 2010, stran 130.
  • AUDIO vo slovenčine:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Skutky:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Acts, audio, video, texty.
   • Longenecker 2007 (ten ovšem vychází v jedné knize s komentářem k Lukášovi, Janovi, ke kterýmžto knihám existují lepší komentáře, celkem 1104 stran) (revize EBC = REBC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Lukáš, Jan, Skutky);
   • David Peterson 2009 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, 846 stran);

  • (ideálním je Peterson 2009, který by též svým rozsahem i kvalitou mohl být jediným komentářem ke knize Skutky, pokud tedy nechcete raději do série zhruba stejně rozsáhlého Bocka (viz podrobněji níže), tj. stejného autora v sérii BENTC též k BECNT o Lukášově evangeliu)

  • Podrobněji:
   • C.K.Barret 1994 + C.K.Barret 1998 (komentářová řada ICC, reprint paperbacku v roce 2004, autor komentuje přímo řecký text, 720+704 stran);
   • Darrel Bock 2007 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 880 stran);
   • Keener 2012 + Keener 2013 + Keener 2014 + Keener 2015 se svým rozsahem (počet stran 1104+1200+1200+1152) i erudicí stal top komentářem (mimo komentářové řady).
   • Stanley Porter (série NIGTC, komentuje přímo řecký text, ještě nevyšel).

  • (druhou volbou po první orientaci nebo Bockovi je jednoznačně čtyřsvazkový Keener, který je napsán i v jedodušším stylu, v textu neužívá řečtinu, pouze v poznámkách pod čarou; vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní dílo rané historie církve a Nové smlouvy, některé knihovny v ČR by si je měly pořídit; kdo počká deset let po vydání hardcoveru, zřejmě se dočká vydání levnějšího paperbacku; třetí volbou pro čtenáře v řečtině je Barret nebo bude časem Porter -- oba komentují přímo řecký text)

  • Další komentáře ke knize Skutky:
  • knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Skutky.
   • Ronnie Stevens: Skutky (datum??? snad kolem 2010). Série 20 promluv s českým překladem.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:
   • Ronnie Stevens: série kázání Acts (2008-11, zatím je pokryto prvních dvanáct kapitol; do adresáře jsou kázání ukládána klasickým způsobem zásobníku LIFO).


 • Římanům:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Romans, audio, video, texty.
   • Moo 2000 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, počet stran 544, včetně textu NIV listu Římanům);
   • Cruse 2012 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 669, včetně textu NIV listu Římanům);

  • (Moo 2000 bude snad dobrý v toku textu a čtivosti, Cruse spíše v pozdějším odkazování se na verše a vyhledávání)

  • Podrobněji:
   • Douglas Moo 1996 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 1038 stran);
   • Schreiner 1998 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, 944 stran);
   • Longenecker 2015 (komentářová řada NIGTC, autor komentuje přímo řecký text, 1104 stran);

  • (Moo 1996 je v recenzích označován jako vyváženější než Schreiner, proto je první volbou před rokem 2000; po dalších cca 20 letech by mohl být dalším slovem do diskuse vědečtější Longenecker)

  • Další komentáře k listu Římanům:
  • knihy v češtině:
   • P.A. Pomerville: Galatským a Římanům, 432 stran, 1992. Starší vydání, stále levně k dispozici (2013).
   • M.Theobald: List Římanům. Počet stran 489, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 6. Karmelitánské nakladatelství 2002.
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • Knihy vo slovenčine:
  • AUDIO vo slovenčine:
  • Knihy v angličtině:
   • Edwards 1992 (komentářová řada UBOT/UBNT, poutavé čtení po oddílech, počet stran 416);
   • Stott 1995 (komentářová řada BST, poutavé čtení po oddílech, počet stran 432);
  • ONLINE v angličtině:
   • Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Commentary on the Epistle to the Romans.
   • Jan Kalvín (1509-1564): Romans.
   • R.Krejcir: Romans. Personal and group bible study notes 2001-2002, Into Thy Word Ministries.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Romans.


 • 1.list Korintským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Corinthians, audio, video, texty.
   • Thiselton 2006 (mimo komentářové řady, ovšem shrnuje zde své závěry ze svého mnohem obsáhlejšího podrobnějšího komentáře (viz níže), počet stran 341);
   • Ciampa, Rossner 2010, série PNTC, asi nejpodrobnější z těch komentářů, které neobsahují vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny, cca 900 stran -- těžká kniha výkladem vyžaduje větší počet stran.

  • Podrobněji:
   • Fee 1987 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 904);
   • Thiselton 2000 (komentářová řada NIGTC, podává vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1492); v roce 2013 pouze reprint beze změn;
   • David Garland 2003 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 896 stran);
   • Linda Belleville (série WBC, 2015 dosud nevyšlo, vlastní autorčin překlad + komentář verš po verši + kritika textu);

  • (Garlandovo BENCT je stručnější, ale dobře podává shrnutí oddílů a návaznosti mezi nimi; vědečtější Thiselton 2000 je spíše pro ty, co čtou Bibli v řečtině);

  • Další komentáře:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: 1. list Korintským.
   • Dave Patty: 1. list Korintským (2001). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení (včetně textů pro doplnění mluveného slova).
   • Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
  • Knihy v angličtině:
   • Craig Blomberg 1995 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV 1.listu Korinstkým, počet stran 352);
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině: Don Carson: Showing the Spirit (1985). Studium 1 Kor, kapitoly 12-14 o duchovních darech a projevech ducha. část 1, část 2, část 3, část 4, část 5 (nebo kniha zde). Carson odmítá jak pohled, že duchovní dary už ustaly, tak názor charizmatiků, že všichni necharizmatici se musí stát charizmatiky, aby prožívali plnost Ducha (a nebo aspoň veřejně prokazovat jisté dary či projevy označované jako "charizmatické").


 • 2.list Korintským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 2 Corinthians, audio, video, texty.
   • Linda Belleville 1996, online verze knižního vydání bez úvodu knihy (komentářová řada IVPNTC, poutavé čtení, počet stran 357);
   • Garland 1996 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV 2.listu Korintským, počet stran 352);
   • Seifrid 2014 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, počet stran 569);

  • (Beleville je asi poutavější čtení, Garland nebo Seifrid jsou lepší přehledy pro pozdější odkazy, Seifrid tak kvalitní, že by dobře mohl být jediným komentářem k této knize)

  • Podrobněji:
   • Murray Harris 2005 (komentářová řada NIGTC, uvádí vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1117);
   • Guthrie 2015 (komentářová řada BENTC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 736);

  • (Guthrie je komentář v ideální edici, která komentuje řecký text, ale má dobrý cit pro tok argumentů a souvislosti mezi kapitolami, takže toho doporučuji hlavně. Harris je vědečtější a obsáhlejší, ale pořád dobrý a osvědčený -- NIGTC je sice vědecká edice, ale vědecká evangelikální edice, tj. komentáře jsou často nejpodrobnější, ale pomocné)

  • Další komentáře ke 2.listu Korintským:
  • Knihy v češtině:
   • J.Kremer: Druhý list Korinťanům. Počet stran 115, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 8. Karmelitánské nakladatelství 2000.
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Galatským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Galatians, audio, video, texty.
   • George 1994 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Galatským, počet stran 464);
   • Philip Ryken (REC) 2005 (komentářová řada REC, poutavé čtení, počet stran 290);
   • Carson (edice PNTC, ještě nevyšel, komentář verš po verši).

  • (Ryken má spíše charakter kázání, George je podrobnější a komentuje každý verš zvlášť; Carson bude zřejmě ještě pečlivější než George)

  • Podrobněji:
   • Moo 2013 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 496);

  • Další komentáře k listu Galatským:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Galatským.
   • Ján Šipka, Jiří Beneš, Jan Sokol: List Galatským (série rozhlasových pořadů 2009 s Petrem Vaďurou v edici Audiovýklad Bible).
   • Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
  • Knihy vo slovenčine:
   • Jon Wellumson: List Galatským. Porta libri 2010, počet stran 84.
   • Vydavatelství EVS: List Galatským. V katalogu knihkupectví se objevilo v roce 2010.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Efezským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Ephesians, audio, video, texty.
   • Snodgrass 1996 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Efezským, počet stran 384);
   • O'Brien 1999 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Efezským, počet stran 539);
   • Clinton Arnold 2010 (komentářová řada ZEC, vlastní autorův překlad + poutavé čtení, počet stran 544);

  • (nejkvalitnějším je O'Brien 1999, který by klidně mohl být jediným komentářem k listu Efezským; Snodgrass a Clinton Arnold jsou poutavějším čtením)

  • Podrobněji:
   • Hoehner 2002 (mimo komentářové řady, počet stran 960);
   • Thielman 2010 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 544);
   • Max Turner (edice NIGTC, komentuje přímo řecký text, ještě nevyšel).

  • (podrobnější volbou je O'Brien z první orientace nebo Thielman; třetí volbou pro čtenáře v řečtině (nebo máte-li O'Briena nebo Thielmana, tak i jen druhou volbou) je Hoehner nebo Turner, ideálně ten novější z nich)


  • Další komentáře k listu Efezským:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro List Efezským (2010) se stručným popisem knih.

  • Knihy v češtině:
   • R.Hoppe: List Efezanům, List Kolosanům. Počet stran 138, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 10. Karmelitánské nakladatelství 2000.
   • Francois Vouga: Staveniště. Výklad listu Efezským, 72 stran. Vydavatelství Mlýn, v katalogu knihkupectví se objevilo v roce 2010 (z franc. přeložil Jan Keřkovský).
   • Stuart Olyott: Život v Kristu. O listu Efezským, rok 2011, 164 stran.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Efezským.
   • Tomáš Pala: List Efezským. Nedatovaný text na internetu (216 stran). Výklad listu s mnoha exkurzy a praktickými výzvami pro život víry.
   • Petr Doušek: Efezským, text z roku 2010, s překladem ČSP, 29 stran.
   • Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Efezským. Poznámky při čtení listu Efezským, 2010.
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: List Efezským.
   • Jiří Hurta: Efezským (cca 1990-2000?).
   • Dave Patty: List Efezským (2006). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Scott Gilchrist: Efezským (datum??? snad 2000-2010). Série 19 promluv s překladem do češtiny.
  • Knihy vo slovenčine:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Filipským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Philippians, audio, video, texty.
   • Thielman 1995 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Filipským, počet stran 256);
   • Bockmuehl 1998 (komentářová řada BNTC, komentář verš po verši, počet stran 352)
   • Guthrie (edice ZEC, vlastní autorův překlad + měl by být též poutavým obsáhlejším úvodem do dopisu).

  • (Thielman a Guthrie jsou poutavějšími příspěvky, Bockmuehl pečlivějším pro pozdější odkazy)

  • Podrobněji:
   • O'Brien 1991 (komentářová řada NIGTC, uvádí svůj překlad do angličtiny, ale pak komentuje přímo řecký text, počet stran 590);
   • Fee 1995 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 543);
   • Silva 2005 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 272)
   • N.T.Wright, dosud nevyšlo, komentářová řada ICC, překlad a poznámky verš po verši, pro vědce čtoucí v řečtině;

  • (Silva je polovičního obsahu než ostatní dva, ale pro přehled by byl dobrý -- možná v roli první orientace. Podrobnější volbou je O'Brien nebo Fee. Třetí volbou pro vědce je O'Brien (ten má tedy dvě funkce, podrobnější i vědeckou) nebo po letech bude N.T.Wright)

  • Další komentáře k listu Filipským:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: Filipským.
   • Dave Patty: Série 1 (2006), Série 2. Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Petr Vaďura, Mireia Ryšková, Pavel Hošek, Jiří Beneš, Ivan Štampach, Petr Pokorný, Vojtěch Soudský: List Filipským, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2012.
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Koloským:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Colossians, audio, video, texty.
   • Garland 1998 (společně s listem Filemonovi) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 402);
   • Marianne Thompson 2005 (společně s listem Filemonovi) (komentářová řada TH, počet stran 297);
   • Moo 2008 (včetně listu Filemonovi) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 502)

  • (PNTC komentáře jsou tak obsáhlé, že i když nedávají svůj vlastní překlad biblické knihy do angličtiny, mohou být docela dobře jediným komentářem k dané knize -- příkladem je zde právě Moo 2008)

  • Podrobněji:
   • Beale (edice BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, ještě (2015) nevyšel);
   • revize v edici WBC (O'Brien a Clinton Arnold, ještě nevyšlo, překlad autorů + komentář verš po verši);

  • Další komentáře k listu Koloským:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Koloským.
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Jiří Beneš: List Koloským, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2010.
   • Vyvýšenost Krista: Koloským 3-4 (datum??? snad kolem 2010). Série šesti VIDEO výkladů od šesti různých mluvčích na konferenci organizací Zápas o duši a Poutníkova četba.
  • ONLINE v angličtině:


 • 1. a 2. list Tesalonickým:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, audio, video, texty.
   • Holmes 1998 (komnetářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listů Tesalonickým, počet stran 304);
   • Green (PNTC) 2002 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listů Tesalonickým, počet stran 440);

  • Podrobněji:
   • Malherbe 2000 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 508);
   • Revize v edici WBC (Bruce a Kim, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu);

  • (nejlepší pokrytí listů Tesalonickým je schopný zastat na nějakou dobu Green; mainstreamový vědecký text Malherbeho by měla za nějakou dobu korigovat revize evangelikálního WBC)

  • Další komentáře k 1.a 2. listu Tesalonickým:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Jan Sokol, Petr Pokorný, Mireia Ryšková: 1. list Tesalonickým, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2010.
   • Petr Vaďura, Miloš Rejchrt, Mireia Ryšková: 2. list Tesalonickým, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2010.
   • Scott Gilchrist: 1.list Tesalonickým (datum??? snad 2000-2010). Série 19 promluv s překladem do češtiny.
   • Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
   • Radostné spasení: 1.list Tesalonickým 1 (2013). Série šesti promluv od různých autorů na Zimní konferenci 2013 organizace Zápas o duši.
  • ONLINE v angličtině:


 • 1. list Timoteovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Timothy, audio, video, texty.
   • Andreas Kostenberger 2006 (revidovaná EBC = REBC, obsahuje výklady od různých autorů ke knihám: Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi, Filemonovi - ale krátké poznámky, k Titovi je zde 25 stran - pokud je to dobrých 25 stran, tak je to jakési minimum; Celkově Andreas Kostenberger dává na 140 stranách dobrý úvod k pastorálním epištolám Timoteovi a Titovi).
   • Philip Ryken 2007 (komentářová řada REC, poutavé čtení --- série kázání nad textem, počet stran 312);
   • Yarbrough (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (PNTC, ještě nevyšlo, komentář verš po verši),
   • Beale (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (ZEC, ještě nevyšlo, autorův překlad + komentář po oddílech, poutavě napsáno).

  • (poutavý bude Beale, nejdůkladnější bude Yarbrough; zatím je k dispozici přehledový Kostenberger; Rykenova série kázání se týká jen 1.listu Timoteovi a je dobrým doplňkem Konstenbergera)

  • Podrobněji:
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786);
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928);
   • Johnson 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 512) -- neobsahuje list Titovi, jen 1.a 2.list Timoteovi;
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934);
   • Porter (BECNT, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech) (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi)

  • (podrobnější volbou je Mounce 2000 nebo Towner; třetí volbou pro vědce Marshall, Johnson nebo Porter; doporučuji Mounce a počkat na Portera)

  • Další komentáře k 1.listu Timoteovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • 2. list Timoteovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 2 Timothy, audio, video, texty.
   • Andreas Kostenberger 2006 (revidovaná EBC = REBC, obsahuje výklady od různých autorů ke knihám: Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi, Filemonovi - ale krátké poznámky, k Titovi je zde 25 stran - pokud je to dobrých 25 stran, tak je to jakési minimum; Celkově Andreas Kostenberger dává na 140 stranách dobrý úvod k pastorálním epištolám Timoteovi a Titovi).
   • Yarbrough (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (PNTC, ještě nevyšlo, komentář verš po verši),
   • Beale (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (ZEC, ještě nevyšlo, autorův překlad + komentář po oddílech, poutavě napsáno).

  • (poutavý bude Beale, nejdůkladnější bude Yarbrough; zatím je k dispozici přehledový Kostenberger)

  • Podrobněji:
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786);
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928);
   • Johnson 2001 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 512) -- neobsahuje list Titovi, jen 1.a 2.list Timoteovi;
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934);
   • Porter (BECNT, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech) (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi)

  • (podrobnější volbou je Mounce 2000 nebo Towner; třetí volbou pro vědce Marshall, Johnson nebo Porter; doporučuji Mounce a počkat na Portera)

  • Další komentáře k 2.listu Timoteovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
  • Knihy v slovenčině:
   • 2.Timoteovi -- J.W.Stott: 2.list Timoteovi, 110 stran, Praha 1992, ve slovenčine. Překlad Tyndale komentáře z roku 1988, stále levně ke koupi (2013).
  • ONLINE v angličtině:


 • Titovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Titus, audio, video, texty.
   • Andreas Kostenberger 2006 (revidovaná EBC = REBC, obsahuje výklady od různých autorů ke knihám: Efezským, Filipským, Koloským, Tesalonickým, Timoteovi, Titovi, Filemonovi - ale krátké poznámky, k Titovi je zde 25 stran - pokud je to dobrých 25 stran, tak je to jakési minimum; Celkově Andreas Kostenberger dává na 140 stranách dobrý úvod k pastorálním epištolám Timoteovi a Titovi).
   • Yarbrough (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (PNTC, ještě nevyšlo, komentář verš po verši),
   • Beale (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (ZEC, ještě nevyšlo, autorův překlad + komentář po oddílech, poutavě napsáno).

  • (poutavý bude Beale, nejdůkladnější bude Yarbrough; zatím je k dispozici přehledový Kostenberger)

  • Podrobněji:
   • Mounce 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 786);
   • Marshall 2000 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada ICC, komentář řeckého textu, počet stran 928);
   • Towner 2006 (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi) (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 934);
   • Porter (BECNT, ještě nevyšlo, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech) (všechny pastorální epištoly = 1.list Timoteovi, 2.list Timoteovi, list Titovi)

  • (podrobnější volbou je Mounce 2000 nebo Towner; třetí volbou pro vědce Marshall nebo Porter; doporučuji Mounce a počkat na Portera)

  • Další komentáře k listu Titovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Titovi.
   • Jaroslav Kernal: Titovi 1. Série textů zveřejněných v časopise Reformace.cz v roce 2014-2015.
  • AUDIO v češtině:
  • ONLINE v angličtině:


 • Filemonovi:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Philemon, audio, video, texty.
   • Garland 1998 (společně s listem Koloským) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 402);
   • Marianne Thompson 2005 (společně s listem Koloským) (komentářová řada TH, počet stran 297);
   • Moo 2008 (včetně listu Koloským) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV knih Koloským a Filemonovi, počet stran 502)

  • (PNTC komentáře jsou tak obsáhlé, že i když nedávají svůj vlastní překlad biblické knihy do angličtiny, mohou být docela dobře jediným komentářem k dané knize -- příkladem je zde právě Moo 2008)

  • Podrobněji:
   • Fitzmyer 2000 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 160);
   • Beale (edice BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, ještě nevyšel);
   • revize v edici WBC (O'Brien a Clinton Arnold, ještě nevyšlo, překlad autorů + komentář verš po verši);

  • (Fitzmyer je z vědeckého mainstreamu, BECNT nebo WBC jej bude korigovat z evangelikální perspektivy)

  • Další komentáře k listu Filemonovi:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Jan Sokol: Filemonovi, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2007.
  • ONLINE v angličtině:


 • Židům:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Hebrews, audio, video, texty.
   • George Guthrie 1998 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Židům, počet stran 480);
   • O'Brien 2010 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listu Židům, počet stran 630);
   • Douglas Moo v (edice ZEC, ještě nevyšlo, navzdory autorovu překladu do angličtiny má skromné záměry a náleží do první orientace);

  • (i když Pillar = PNTC neposkytuje vlastní autorův překlad do angličtiny, je často tak podrobná jako některé nejobsáhlejší komentáře na danou knihu v jiných edicích; to určitě platí též o O'Brienovi, který bude možná dostatečným jediným komentářem ke knize Židům)

  • Podrobněji:
   • Lane 1991 - 01 + Lane 1991 - 02 (komentářová řada WBC, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 372+450);
   • Don Carson (BECNT, ještě nevyšel, důraz na komentování celých oddílů, vlastní autorův překlad do angličtiny);

  • (O'Brien z první orientace vám možná bude stačit; pokud ne, Lane je jeho důstojným obsáhlejším starším bratrem, dokud nevyjde Carson, který má být též dobrý)

  • Další komentáře k listu Židům:
  • Knihy v češtině:
   • F.Laub: List Židům. Počet stran 154, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 14. Karmelitánské nakladatelství 2001.
   • Jiří Otter: List Židům, List Judův, Kalich 2009, 77 stran.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Židům.
   • Steve Cole: Židům (součást časopisu Reformace.cz v roce 2015), online texty, další oddíly jsou zatím přidávány, v roce 2015 byly probrány první tři kapitoly.
  • AUDIO v češtině:
   • Steve Cole: List Židům.
   • Ken Wilson: List Židům (2009). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Pavel Filipi, René Milfait, Mireia Ryšková, Jiří Beneš: List Židům, rozhlasové pořady o Bibli, cca z roku 2006.
  • ONLINE v angličtině:
   • Chrysostom (= Jan Zlatoústý, žil 347-407): Homilies on Hebrews.
   • Jan Kalvín (1509-1564): Hebrews.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Hebrews.
   • R.Krejcir: Hebrews. Personal and group bible study notes 2008, Into Thy Word Ministries.


 • List Jakubův:
  • Pro první orientaci:
   • thegospelcoalition.org: James, audio, video, texty.
   • Douglas Moo 2000 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Jakubova listu, dobrý pro pozdější vyhledávání podle verše, počet stran 270)
   • Blomberg 2008 (komentářová řada ZEC, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, čtivější, počet stran 288);

  • Podrobněji:
   • Johnson 1995 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 432);
   • McKnight 2011 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 532);
   • Allison 2013 (komentářová řada ICC, počet stran 848, vlastní autorův překlad a komentář verš po verši a kritika textu, pro vědce, levnější paperback ještě nevyšel);

  • (jako druhou volbu doporučuji McKnighta, jako třetí volbu pro vědce čtoucí v řečtině Johnsona nebo novějšího Allisona, ale toho až tehdy, co vyjde levněji v paperbacku)

  • Další komentáře k biblické knize List Jakubův:
  • Knihy v češtině:
   • R.Hoppe: List Jakubův. Počet stran 109, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 15. Karmelitánské nakladatelství 2001.
   • Jiří Mrázek: Bláznovství víry podle Jakuba. Vydavatelství Mlýn, 122 stran, v katalogu prodejny kumran.sk se objevilo v roce 2010.
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): List Jakubův.
   • Petr Doušek: List Jakubův, text z roku 2012, 34 stran; text Bible v překladu ČSP, zveřejněno se souhlasem autora.
   • Steve Cole: List Jakubův (2012-2014). Série online textů v časopise reformace.cz
  • AUDIO v češtině:
   • Daniel Heczko: List Jakubův. Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení (včetně textů pro doplnění mluveného slova).
   • Daniel Heczko, CB Dejvice: List Jakubův. Asi možnost mluvit obsáhleji než ve zhuštěné formě na konferenci v předchozí odrážce.
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Miloš Rejchrt, Pavel Filipi, Jiří Mrázek: List Jakubův, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2011.
   • Rick Bourque: List Jakubův (datum??? snad 2000-2010). Série 15 promluv s českým překladem.
   • Jaroslav Kernal: list Jakubův (2008-2011). Série cca třiceti promluv, díky nedokonalosti zobrazovacího skriptu nejsou tyto na stránce chronologicky a čtenář je musí pohledat.
  • Knihy vo slovenčine:
   • František Trstenský: Jakub. Počet stran 127, vydav. KBD Svit, na stránce kumran.sk se objevilo v roce 2010.
  • ONLINE v angličtině:


 • 1. list Petrův:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 Peter, audio, video, texty.
   • Clowney 1989 (komentářová řada BST, poutavé čtení po oddílech, počet stran 250);
   • Schreiner 2003 (1. a 2. list Petrův, + list Judův) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Petrových listů a Judova listu);
   • Hafemann (edice PNTC, ještě nevyšel, komentář verš po verši, včetně textu NIV 1.listu Petrova);

  • (Osobně mám Schreinera, protože v jednom komentáři uvádí do tří biblických knih (1.list Petrův 230 stran, 2.list Petrův 150 stran, list Judův 90 stran))

  • Podrobněji:
   • Paul Achtemeier 1996 (komentářová řada Hermeneia, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 432);
   • Karen Jobes 2005 (komentářová řada BECNT, vlastní autorčin překlad + komentář po oddílech, počet stran 384);
   • Troy (NIGTC, ještě nevyšlo, komentuje přímo řecký text);

  • (doporučuji Karen Jobes; třetí volbou pro vědce je Achtemeier 1996 nebo raději Troy, pokud vyjde)

  • Další komentáře k biblické knize 1.list Petrův:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Pavel Hošek, Petr Pokorný: 1. list Petrův, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2011.
   • Život apoštola Petra a 1.list Petrův (datum??? snad kolem 2010). Série 19 promluv, sedm z nich se týká Petrova života, 12 se týká jeho prvního listu.
  • KNIHY v angličtině:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • 2.list Petrův:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 2 Peter, audio, video, texty.
   • Moo 1996 (včetně Judova listu) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Judova, počet stran 316);
   • Schreiner 2003 (i 1. a 2. list Petrův + listu Judův) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Petrových listů a Judova listu, počet stran 400);
   • Davids 2006 (včetně Judova listu) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran 380 pro obě knihy celkem);

  • (Osobně mám Schreinera, protože v jednom komentáři uvádí do tří biblických knih (1.list Petrův 230 stran, 2.list Petrův 150 stran, list Judův 90 stran); Peter Davids 2006 bude pro 2. list Petrův podrobnějším komentářovým textem, protože svých téměř 400 stran věnuje o jedné knize méně než Schreiner)

  • Podrobněji:
   • Green 2008 (společně i s Judovým listem) (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran k oběma knihám 448);
   • vědečtější Scot Hafemann (včetně Judova listu) (komentářová řada NIGTC, ještě nevyšlo, komentuje přímo řecký text, pro lidi čtoucí NZ v řečtině).

  • Další komentáře k biblické knize 2.list Petrův:
  • ONLINE v češtině:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
  • AUDIO v angličtině:


 • Janovy listy:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: 1 John, 2 John, 3 John, audio, video, texty.
   • Colin Cruse 2000 (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Janových listů, počet stran 280);
   • Akin 2001 (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV listů Janových, počet stran 352);

  • (série NAC v novozákonní části a PNTC (vytvářená jen pro nový Zákon) jsou tak trochu rivalové, protože obě komentují anglický text NIV a jsou komentáři verš po verši; v NZ v této konfrontaci většinou snadno vyhrává PNTC, který je zpravidla obsáhlejší a od osvědčenějších komentátorů; u Janových listů to však neplatí, obsáhlejší je NAC, a oba komentátoři se těší oblíbenosti v recenzích; možná bych spíše volil NAC)

  • Podrobněji:
   • Yarbrough 2008 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 464)
   • revize NIGTC (Don Carson, ještě nevyšla, komentuje přímo řecký text);

  • Další komentáře k Janovým listům:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • AUDIO v češtině:
   • Petr Vaďura, Miloš Rejchrt, Pavel Hošek: 1. list Janův, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2009.
   • Don Carson: 1. list Janův, kapitoly 1 a 2 (datum??? snad kolem 2010) Série pěti promluv s českým překladem v rámci cyklu Janova evangelia a úvodu do 1.listu Janova.
  • Knihy vo slovenčine:
   • Gary Jorgenson: Listy Jánove. Porta libri 2009, počet stran 90.
  • ONLINE v angličtině:


 • List Judův:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Jude, audio, video, texty.
   • Moo 1996 (včetně druhého listu Petrova) (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV listu Judova, počet stran 316);
   • Schreiner 2003 (i 1. a 2. list Petrův kromě listu Judova) (komentářová řada NAC, komentář verš po verši, včetně textu NIV Petrových listů a Judova listu, počet stran 400);
   • Davids 2006 (včetně 2.listu Petrova) (komentářová řada PNTC, komentář verš po verši, včetně textu NIV, počet stran 380 pro obě knihy celkem);

  • (Osobně mám Schreinera, protože v jednom komentáři uvádí do tří biblických knih (1.list Petrův 230 stran, 2.list Petrův 150 stran, list Judův 90 stran); Peter Davids 2006 bude pro list Judův podrobnějším komentářovým textem, protože svých téměř 400 stran věnuje o jedné knize méně než Schreiner)

  • Podrobněji:
   • Green 2008 (společně i s 2.listem Petra) (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran k oběma knihám 448);
   • vědečtější Scot Hafemann (včetně 2.listu Petrova) (komentářová řada NIGTC, ještě nevyšlo, komentuje přímo řecký text, pro lidi čtoucí NZ v řečtině).

  • Další komentáře k Judovu listu:
  • Knihy v češtině:
  • ONLINE v češtině:
  • ONLINE v angličtině:
   • Jan Kalvín (1509-1564): Commentary on Jude.
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Jude.


 • Zjevení:
  • První orientace:
   • thegospelcoalition.org: Revelation, audio, video, texty.
   • William Hendriksen: Více než vítězové, 2022, reprint z roku 1939!! Stručnější úvod (224 stran), který ovšem obstál v čase, protože podává klasický amileniální výklad. Není to komentář verš po verši, komentuje jen jednotlivé oddíly a hlavní myšlenky.
   • Gerhard Krodel: Revelation, 1989 série ACNT (reprint 2009), 396 stran. Výklad jde dobře do duchovní hloubky, nejen co se týká pronásledování, ale též kompromisů následovníků Ježíše Krista s dnešním světem. Výklad premileniální, ale velmi speciální (tisíc let není mezidobí, ale počátek nového života; Nový Jeruzalém přichází z nebe na začátku milénia, nikoli na jeho konci).
   • Craig Keener 1997 (komentářová řada NIVAC, poutavé čtení po oddílech, včetně textu NIV knihy Zjevení, počet stran 576);
   • Ross Taylor online 2000 (přehledový online, 2018 přeložen do češtiny!!), počet stran 341;
   • Carson (komentářová řada PNTC, ještě nevyšel, komentář verš po verši, včetně textu NIV knihy Zjevení);

  • (ideální je kombinace Krodela a Hendriksena -- Hendriksen představuje symbolický amileniální výklad, Krodel spíše umírněný budoucnostní výklad, číst obě knihy je asi ideální možností, která dává představu o výkladových kontrastech těchto dvou přístupů; další alternativou je pouze Ross Taylor, který ve svých sedmdesáti stranách úvodu dává dobré hrubé představení základních přístupů, a pak ve vlastním komentáři dává dobré důvody pro premileniální i amileniální výklad Zjevení 20)

  • Podrobněji:
   • Beale 1999 (komentářová řana NIGTC, komentuje přímo řecký text, počet stran 1309);
   • Osborne 2002 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, počet stran 896);
   • Craig Koester hardcover 2014, levnější paperback 2015 (komentářová řada AYB, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši + kritika textu, počet stran 928; z vědečtější perspektivy);

  • (podrobnější volbou je Osborne nebo Beale, ideálně oba pro představení kontrastních výkladů -- Osborne dobře představuje premileniální chronologii událostí, Beale amileniální chronologii, tj. v této kombinaci dobře vyvstanou kontrasty hlavních dvou proudů interpretace; více viz níže -- můj osobní seznam literatury ke Zjevení)

  • Další komentáře k biblické knize Zjevení:
  • Můj osobní seznam literatury a zdrojů pro Zjevení Janovo (2015) se stručným popisem knih.

  • Knihy v češtině:
   • H. Giesen: Kniha Zjevení. Počet stran 175, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 18. Karmelitánské nakladatelství 1999.
   • Zjevení -- Trůn, beránek a drak, P.Spilsbury, Návrat domů 2005, 92 stran.
   • Luděk Rejchrt: Apokalypsa aneb Zpěv o naději. Kalich 2006, 264 stran.
   • Larkin Clarence: Kniha Zjevení. V češtině v roce 2009.
   • Jiří Mrázek: Zjevení Janovo. Edice Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 2009.
   • Elian Cuvillier: Apokalypsa byla zítra. Vydavatelství Mlýn, 80 stran, v katalogu prodejny kumran.cz se objevilo v roce 2010 (z francouzštiny přeložil Jan Keřkovský).
  • ONLINE v češtině:
   • Antonín Uhlíř (asi 1980-1990): Apokalypsa.
   • Petr Doušek: Zjevení, text z roku 2005, s překladem ČSP, 35 stran.
  • AUDIO v češtině:
   • Jiří Hurta: Zjevení (cca 1990-2000?).
   • Petr Vaďura, Jiří Mrázek: Zjevení, rozhlasové komentáře o Bibli, cca z roku 2010.
  • KNIHY v angličtině:
   • Mounce 1997 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 475), jen mírná revize z roku 1977; velmi dobrý přehled, dokud nevyšel podrobnější Osborne (viz podrobnější doporučení výše).
  • ONLINE v angličtině:
   • Překlad NET Bible + poznámky Thomase Constableho (kolem roku 2003): Revelation.
   • J. Ramsey Michaels: Revelation. ONLINE verze knižního vydání bez úvodu knihy. IVPNTC 1997.
   • R.Krejcir: Revelation. Personal and group bible study notes 2005-2007, Into Thy Word Ministries.


  Diskuse:


  Petr, přidáno 2010-10-03 01:03:00

  Upozorňuji na projekt Vezmi a čti: http://www.vezmiacti.cz/

  Angličtina online zdarma, přidáno 2011-07-24 00:28:19

  Moc zajímavý článek, hezké stránky

  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: