o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Software pro čtení Bible


Břeťa Fajmon, 29.6.2010, upraveno 24.1.2019; pokud zjistíte zastaralou informaci v tomto článku, napište mi prosím.

(1A) Programem "number one" pro čtení Bible na internetu je OFFLINE prostředí DAVAR 4 (hebrejsky davar=slovo, trojka znamená třetí verzi programu). Lze zdarma stáhnout CD na stránce produktu davar3.net. Stažený soubor je obraz CD, který se musí vypálit na CD a teprve pak nainstalovat. Doprovodné video Libora Diviše (viz část 1, část 2, část 3) jednak dobře předvádí, co vše je možné v programových prostředích s Biblí dělat, jednak uvádí některé důvody, proč je navzdory svému offline charakteru tento program nejvíce ceněn. Mé osobní důvody jsou tyto:
 • Program je od českého autora Josefa Planety z Lelekovic (u Brna), a proto má hodně českých prvků (v menu "languages" lze zvolit jako ovládací jazyk češtinu), jako je český Biblický slovník Adolfa Novotného, anglicko-český slovníček, česky psanou učebnici současné hebrejštiny, slovníček překládající z biblické hebrejštiny do češtiny, z ivrit do češtiny, hebrejsko-český biblický lexikon -- čili pro zájemce o vážné studium je zde spousta česky šitých nástrojů.

 • Důležité zejména je, že z osmi dnes široce přístupných či dokončovaných překladů Bible do češtiny jich má Davar4 zakomponovaných nejvíc, a sice ČEP, BK, ČSP, B21, (a částečně i) ČJB.

 • Pro zájemce o čtení původních jazyků Bible má Davar 4 možnost otevřít a číst hebrejské (Biblia Hebraica) a řecké (např. Greek New Testament with variants) texty Bible (také je zde pro zájemce i Septuaginta = řecký překlad hebrejského Starého Zákona), k biblické hebrejštině je k dispozici transliterovaná Bible, tj. přepis české výslovnosti hebrejského textu, který dobře pracuje s anglickou King James Version Bible se Strongovými čísly: kliknutím na příslušné Strongovo číslo u daného anglického slova se při současně zapnutém Websterově lexikonu (řečtiny či hebrejštiny) objeví všechny možné překlady daného originálního slova do angličtiny + všechny možné výskyty těchto slov v Bibli – okamžitě je možné na kterýkoliv výskyt tohoto slova přejít ve všech zapnutých Biblích.

 • Oceňuji také to, že u překladů ČSP či ČEP2001 lze vypnout poznámky k jednotlivým veršům (viz video výše), takže pokud člověk chce jen souvisle číst text, má možnost se poznámkami nerušit. Vím, že předností zejména ČSP jsou dané poznámky, ale také mi přišlo škoda, že u ČSP nelze číst na internetu pouhý text bez poznámek – tato volba v Davar 4 významně obohatila tento překlad (a věřím, že tato věc je atraktivní i pro další české překlady Bible, protože poznámkového aparátu má každý z nich hodně). Pozn: tento článek je psán pro starší verzi Davar3, tj. možná jsou nyní ve verzi 4 některé věci jinak.

(1B) Na stejnou úroveň jako Davar4 se po mnohých vylepšeních dostalo online prostředí SOB = Studijní on-line Bible: www.obohu.cz/bible , které vypracoval Libor Diviš. Mnohé biblické programy jsou offline, protože jsou nesmírně rozsáhlé, a musíte si je nejprve stáhnout a nainstalovat. Ovšem výhony online prostředí jsou také zřejmé, a nejlepší z online produktů je v češtině nyní podle mne právě stránka obohu.cz/bible.
 • Kromě toho, že Libor Diviš zřejmě ví o různých programových prostředích více než já (a uvádí sérii představující různá programová prostředí pro čtení Bible, kde se dotýká i dalších programů, o kterých nevím nic), sám nejlépe představuje svůj produkt obohu.cz/bible zde (DOPORUČUJI ZEJMÉNA VIDEA V DANÉM ODKAZU, která názorně seznamují s možnostmi prostředí SOB).

 • Dobrá práce s Biblí v originálních jazycích: Libor Diviš zakomponoval též audio SZ v hebrejštině - volba "Westminster Leningrad Kodex + český přepis výslovnosti". Podobně v Novém Zákoně napři volbě řeckého originál NZ Tischendorf - 8.edice se při nastavení ukazatele na Strongovo číslo objevuje řecko-český slovníček, a při nastavení ukazatele na gramatické zkratky v závorce se objevuje v okně morfologie neboli VYSVĚTLENÍ GRAMATICKÝCH ZKRATEK V ČEŠTINĚ! Tedy pro zvládnutí biblické řečtiny se požaduje na čtenáři jen minimální spolupráce ... nevím o jiném zdroji, kde by tyto značky byly vysvětleny česky! Lze zapnout Nový zákon v řečtině i kraličtině současně s morfologií.

 • SOB (stránka o Bohu - studijní on-line bible ... dvakrát použitá stejná zkratka :-) má nyní i verzi pro mobily; i když existují pro mobilní aplikace i další stránky (nebo i zde), SOB je nyní atraktivní v tom ohledu, že při čtení řeckého textu Nového Zákona nabízí i řecko-český slovníček.

 • Projekt SOB obsahuje z českých překladů zejména ČSP, dále pak B21 a BK, pak jsou dodány též některé překlady pouze Nového Zákona (Pavlík, Žilka, Petrů). Před rokem 2009 nejrozšířenější český překlad ČEP má svou škodu, že nesvolil s autorskými právy -- myslím, že po vylepšení prostředí SOB v posledních dvou letech by mohla Česká Biblická Společnost znovu tuto otázku přehodnotit. Davar4 má ČEP zakomponovaný, a v tomto smyslu nabízí tedy lepší "pokrytí".

 • Řada překladů Bible je v SOB též v audioverzi -- můžete si příslušný poslech vždy aktivovat na stránce daného překladu.

(2) Protože "Everybody reads English today", druhé místo dostávají některé nástroje pracující s anglickými překlady Bible (které jsou většinou silné i pro čtení Bible v originálních jazycích):
 • NET Bible (2003) je internetovým projektem nového anglického překladu vyráběným speciálně pro internet, s kvalitním poznámkovým aparátem. Doporučuji jako nejlepší stručné online výkladové poznámky k Bibli v angličtině (2011 ... nové prostředí spojující poznámky z NET Bible (NET notes) a poznámky Thomase Constableho (Costable's notes) + možnost po registraci psát své vlastní poznámky při čtení Bible).

 • ONLINE prostředí v angličtině blueletterbible.org předstihuje podporou hebrejštiny a řečtiny programu Davar3 v tom smyslu, že u každého verše lze zapnout originální verzi -- např. Žalm 1,1, a zde u každého slovesa lze v obdélníku PARSE kliknutím zjistit mód slovesa, tj. např. u hebrejštiny zda se jedná o perfektum, či imperfektum, a o kterou dimenzi sloves -- zda qal, niphal, piel, pual, hifil, hofal či hitpael (ani Davar3, ani SOB tuto hebrejskou morfologii nemají zakomponovánu -- na druhém místě za Davar3 a SOB uvádím blueletterbible primárně proto, že se jedná o anglické prostředí, které neobsahuje české překlady Bible), a kliknutím na Strongovo číslo podrobnější informace o překladu v jednotlivých slovesných dimenzích.

 • Kdo chce číst Bibli online v originálních textech, nejpřístupnější je NZ zde (Nestle Alland verze 26), SZ zde (zobrazuje se verš po verši tlačítkem TOOLS), eventuálně Septuaginta zde.

 • Tzv. Interlineární překlady (= hebrejsko-anglický či řecko-anglický text) doporučuji spíše ve fromě knih (SZ zde, NZ zde). Online možnosti SZ+NZ online interlinear či PDF online SZ + PDF online NZ jsou méně přesné (jak při překladu, tak v přepisu výslovnosti), ale pro orientaci určitě pomocné.

 • Bibleworks v roce 2018 přestal s prodejem programu, naopak Logos Bible Software se daří, ale je dosti drahý -- pro studium Bible v originálních jazycích většinou bohatě vystačí Davar3 (freeware - viz výše bod 1) a Blueletterbible (prostředí online, viz výše v tomto bodě 2). Maximálně, základní verze prostředí Logos (verze 8) je zdarma a kromě několika inspirací pro čtení Bible v angličtině obsahuje i Český studijní překlad (nebo lze tento překlad dodatečně po registraci "zakoupit za 0 dolarů", tj. stáhnout zdarma; dalším důvodem pro instalaci a pokusů něco hodnotného hledat je to, že jednou měsíčně v té volbě domečku na liště vlevo nahoře, kdy odkazy na stovky článků zaplní celou obrazovku, nabízejí v té záplavě ke stažení jednu až dvě knihy zdarma).


(3) V této kategorii uvádím další česká programová prostředí, nebo další zahraniční prostředí, která obsahují aspoň některé z českých překladů Bible:
 • Aplikace Bible pochází ze zahraničí, ale nabízí české překlady B21 a ČSP pro všechna možná zařízení -- dnes se jedná o často využívaný zdroj ke stažení programu, s jedním českým překladem poutavějším (B21) a jedním doslovnějším (ČSP). Bible kralická je zde také, ale nějak špatně se zobrazuje čeština.

 • Program MyBible z roku 2015-16 je podle Libora Diviše nejlepší možností pro Android, a na své stránce nabízí představení i řadu modulů pro českou verzi.

 • Toto ONLINE prostředí (z roku 2010) obsahuje české překlady BK, ČSP, B21 (podobně jako v Davar 3 je zde možnost poznámky k překladu vypnout a číst pouze biblický text). Trochu pláču nad strohým fontem hebrejštiny, který mi tomu tři tísíce let starému textu jaksi nesedne. Ale co naplat, oproti krásnějšímu fontu je ten novější font automaticky šířený v prohlížečích, kdežto jiné fonty hebrejštiny je potřeba instalovat.

 • Theophilos (nyní s českými překlady ČEP, B21, ČSP, BK) byl nejlepším OFFLINE produktem (ke stažení a instalaci) na české scéně před pár lety; nyní je stále hodnotný zejména proto, že díky doprovodnému programu umožňujícímu vytvářet soubory a poznámky a provazovat je s textem Bible v tomto prostředí je zapsáno mnoho knih, poznámek a prací (např. tato stránka obsahuje řadu prací V ČEŠTINĚ, které lze otevřít, pokud si nainstalujete základní verzi programu Theophilos) -- možnost zapisovat své vlastní poznámky k jednotlivým kapitolám Bible činí tento produkt stále atraktivním (podobnou volbu nabízí, pokud je mi známo, ještě třeba nové online prostředí NET Bible po registraci, nebo základní offline modul Logos - version 8 - blíže viz kategorii programů (2)).

 • Offline prostředí THE WORD, které obsahuje kromě řady anglických překladů, komentářů a slovníků též české překlady BK a B21. Tento program neznám, bližší recenzi poskytuje na svých stránkách Libor Diviš, který má o programu celkem vysoké mínění (program umožňuje psaní vlastních poznámek k biblickým veršům). Mně tam vadilo, že mám pocit že nebyla interpunkce v řečtině či hebrejštině, čili program neposkytuje pro studium původních jazyků takový komfort jako Davar3 či blueletterbible.org.

 • Sword zmiňuji v této konkurenci zejména proto, že obsahuje i o variantu pro různá malá zařízení, a navíc i české překlady Bible ČEP a ČSP. Pro čtení originálních jazyků, např. biblické řečtiny, je nyní snad vhodnější prostředí SOB (viz bod 1B), protože příslušný slovníček v SOB není řecko-anglický, ale řecko-český, a gramatické poznámky (tzv. "morfologie" (pro milovníky cizích slov)) je v SOB v češtině.

 • Bibleserver.com doporučuji zejména kvůli českému překladu Slovo na cestu (blížší popis zde), z něhož řada programů obsahuje jen Nový zákon, ale Bibleserver má všech 66 knih.

(4) Poslední kategorie v tomto žebříčku patří samostatným ONLINE přístupům k jednotlivým českým překladům celé Bible:

 • Bible Kralická (BK)je součástí prostředí Davar 3, SOB, Bible-online.cz, Teophilos, nebo Bibleserver.com.

 • Český ekumenický překlad (ČEP) je k dispozici v prostředích Davar 3, Theophilos, Bibleserver, Sword, ale samostatně nově ONLINE ještě na stránce biblenet.cz.

 • Překlad Nového Světa (PNS) Náboženské Společnosti Svědkové Jehovovi je k dispozici (nový český překlad z roku 2019 anglického překladu z roku 2013) ONLINE zde.

 • Slovo na cestu (SNC) je CELÉ (i včetně Starého zákona) přístupné ONLINE pouze jako součást prostředí Bibleserver, viz bod (3).

 • Bible 21 (B21) je kromě prostředí Davar 3, SOB, Bible-online a Theophilos přístupná ONLINE samostatně na stránce online.bible21.cz.

 • Český studijní překlad (ČSP) je přístupný v řadě prostředí -- doporučuji obohu.cz/bible (možnost číst v porovnání s řeckým textem (Textus Receptus) i hebrejským textem (Leningradský kodex), či anglickým King James Version se Strongovými čísly).

 • Česká Jeruzalémská bible (ČJB) byla knižně vydána v roce 2009. Elektronická verze je k dispozici na stránkách ČJB jen jako modul pro Davar4 a zatím jen ve staré pracovní verzi, bez Nového zákona. Asi není prioritou zveřejnit text elektronicky, tím spíše že vyšly nově liturgické texty online pro katolickou mši (viz níže). Badatelé a zkoumači si Bibli zakoupí vytištěnou.

 • Studijní překlad Miloše Pavlíka (SPMP) byl knižně vydán v roce 2014 a okamžitě je též přístupný celý text ve formátu pdf na stránce překladu, a dále například v programovém prostředí obohu.cz/bible (výhodou programového prostředí oproti knize je to, že lze zobrazit poznámky překladatele za každým veršem, ve kterém jsou použity -- vyvolat je z databáze poznámek při čtení dané kapitoly ... poznámky se automaticky napíší, pokud máte zapnutu volbu "zobrazit poznámky překladatelů").

 • Český katolický překlad (ČKP): Liturgické texty jsou zpřístupněny na stránce obohu.cz nebo bible.liturgie.cz. Přitom se pracuje na podrobnějším překladu s výkladovými poznámkami, z nichž byly vydány některé knihy nově, nejnověji Izajáš (2018), ale zatím ne Bible jako celek.

 • Bible kralická revidovaná (BKR): tento překlad ještě není dokončen.


Diskuse:


Oto, přidáno 2010-12-12 21:15:57

Ahoj Břeťo,
zrovna jsem řešil otázku, který biblický soft je pro českého studenta Bible nejlepší a tenhle článek mi hodně pomohl :) Díky za něj a ahoj.
Oto

Tonda, přidáno 2011-08-23 19:59:40

Poněkud mi tu chybí program The World.

Břeťa, přidáno 2011-08-23 23:11:19

Měl jste asi na mysli THE WORD - ten neznám, dívám se na theword.net, že se jedná o offline program s mnoha moduly zdarma (jen některé nadstavbové jsou placené) - zřejmě by stál v mém žebříčku za doporučení v anglických prostředích v bodu 2), pravděpodobně pod blueletterbible - nebo v bodu 3, protože lze proň stáhnout české překlady B21 a BK i český interface (dobrý v současnosti pro ty, kdo čtou B21). Podívám se blíže, až budu mít čas. Díky za zmínku.

Libor, přidáno 2011-09-07 11:11:22

Zdravím. Připravil jsem on-line verzi Českého studijního překladu, s možností zobrazení či vypnutí poznámek překladatelů, funkcí vyhledávání, namluvenou novou smlouvou (novým zákonem) s možností on-line poslechu, s možností nastavení velikosti písma. Kromě toho jsem právě přidal i originální text nového zákona - Textus Receptus, rozšířený o Strongova čísla, s propojením na řecko-český slovník prof. Tichého. Chybějící slova ve slovníku časem zřejmě doplním sám. Kromě toho je možné zapnout porovnávací režim ČSP/TR. Prozatím poslední vymožeností je možnost on-line poslechu řeckého originálu v Koine řečtině v režimu TR nebo v porovnávacím režimu. Jinak zvažuji přidání King James verze se Strongovými čísly a napojením na nějaký slovník (nebo několik slovníků), možná včetně King James Concordance. Ťato on-line verze je dostupná z hlavní nabídky www.obohu.cz (zobrazení bez ovládacích panelů), nebo přímo na adrese www.obohu.cz/csp .

Břeťa, přidáno 2011-09-07 13:42:43

to Tonda: doplnil jsem odkaz na program THE WORD do bodu 3;

to Libor: díky za odkaz na Tvou stránku, a též za zpřístupňování překladu ČSP ve formě porovnání NS s řeckým textem -- bylo by fajn doplnit i porovnání SS s hebrejským textem či aspoň s King James Version se Strongem. Doplnil jsem do bodu 6 - zdá se, že Tvoje stránka je tou nejvhodnější pro čtení ČSP online, díky!!

Libor Diviš, přidáno 27.02.2012, 12:27:49

Zdravím. Z on-line Českého studijního překladu jsem během několika měsíců udělal internetový biblický software - \"Studijní on-line bibli\" (www.obohu.cz/bible). Momentálně tato aplikace obsahuje více než 40 překladů bible - z toho 7 českých (o dalších jednám s autory práv), konkordance, slovníky, komentáře apod. K dispozici je možnost vyhledávání, porovnávací režim s možností porovnávat libovolné překlady, možnost zadávání přímých odkazů, možnost on-line poslechu namluvených biblí (cca polovina překladů). Nově jsem prostředí \"SOB\" lokalizoval do 8 jazyků. Doplnil jsem chybějící slova v Tichého řecko-českém slovníku, v nabídce najdete mimo jiné i všechny hlavní originální texty (Westminster Leningradský kodex, 3 hlavní řecké texty nového zákona i Septuagintu).

Libor Diviš, přidáno 13.07.2012, 10:59:38

Zdravím. SOB (Studijní on-line bibli) - www.obohu.cz/bible - jsem opět značně vylepšil a rozšířil. Momentálně nabízí něco málo přes 100 překladů a zdrojových textů (9 českých), slovníky, konkordance, komentáře, 30 namluvených biblí atd. Nově nabízí vylepšené vyhledávání s výpisem počtu výskytů v jednotlivých knihách, s možností omezení na konkrétní knihu. Kompletně lokalizovány jsou i zkratky ve výpisu vyhledávek a Meta tagy. Všechny hlavní řecké zdroje nového zákona + analytická Septuaginta jsou nyní osazeny Strongovými čísly a morfologií, přičemž jazyk Strongova slovníku i morfologie se mění automaticky - dle výběru jazyka rozhraní SOB. Morfologii jsem přeložil i do češtiny, a vytvořil jsem i hebrejsko-ruský a řecko-ruský slovník s napojením na Strongova čísla. Takže nyní se opravdu každý může podívat, co stojí v originále bible :-)

Břeťa, přidáno 18.07.2012, 08:58:33

Díky Libore, podíváme se. Díky za skvělý nástroj. Už jsem poslouchal nějaké texty v hebrejské části Bible. Mám jednu otázku: Je možné při porovnání překladů vypnout i poznámky ČSP? Nějak se mi to nedařilo. Rád bych měl možnost porovnání hebrejského textu a ČSP bez poznámek. Ale možná jsem vybíravý, pokud je to náročné zařídit, nevadí.

Libor Diviš, přidáno 13.09.2012, 10:13:12

Technicky to samozřejmě problém není. Jde však o to, že bych musel přidávat další ovládací prvky ke každému překladu s poznámkami v porovnávacím režimu, což by bylo dost nepřehledné. Navíc obvykle pokud někdo porovnává texty překladů, chce mít přehled i o dostupných poznámkách překladatelů k daným veršům. Takže to asi nechám takto.

SOB má za ty 2 měsíce opět mnoho novinek. Nyní nabízí již cca 150 překladů, má přehlednější výběr i v porovnávacím režimu, přidal jsem např. německou konkordanci k Lutherově překladu (1912 - s osazením Strongovými čísly i pro hebrejskou část), morfologii řeckého textu jsem připravil i v češtině, slovenštině a němčině. SOB nyní automaticky rozpozná jazyk návštěvníka a otevře se mu s rozhraním v odpovídajícím jazyce. Kromě jiného jsem do SOB naprogramoval i podporu pro deuterokanonické knihy.

Libor Diviš, přidáno 01.06.2013, 13:54:52

Zdravím. SOB má opět mnoho novinek. ČSP je v porovnávacím režimu možné zobrazit s poznámkami či bez nich (dle nastavení při standardním zobrazení). SOB nyní nabízí přes 170 překladů (z toho 12 českých), nově např. i překlady Septuaginty a Pešity. Strongovy slovníky jsou k dispozici již v 5 jazycích (EN, CZ, RU, DE, ES), morfologie řeckého textu v 6 jazycích (CZ, SK, EN, DE, PL, ES). K SOB jsem připravil i internetové diskusní fórum s podrobnými informacemi ve 3 jazycích (CZ, EN, DE). Mezi novinky v SOB patří dále např. vylepšené vyhledávání Strongových čísel, možnost volby zobrazení překladů coby plynulého textu či každého verše na novém řádku, přímý přístup ke k podrobným komentářům v několika jazycích, 10 nových namluvených biblí apod.

Břeťa, přidáno 02.06.2013, 09:43:33

Libore, perfektní, děkujeme, dobrá práce.

Libor Diviš, přidáno 09.10.2013, 15:03:28

Zdravím. SOB (www.obohu.cz/bible) má opět novinky, které myslím stojí za zmínku. Aktuálně nabízí 200 překladů (16 v češtině). Do jazykových mutací přibyla francouzština. V diskusním fóru najdete video-návody ve vysokém rozlišení s možností on-line sledování. Nejzásadnější novinkou je zřejmě vytvoření samostatné verze SOB určené pro mobily, PDA, tablety apod., která se přizpůsobí jakémukoli rozlišení displeje, a která funkčně nabízí stejné možnosti jako standardní verze. Přidal jsem i inverzní režim pro šetření baterií a možnost skrytí čísel veršů (např. pro možnost využití hlasových syntezátorů k předčítání biblí). Pro mobilní verzi jsem připravil řecko-český slovník bez přízvuků a přídechů.

Břeťa, přidáno 29.12.2013, 19:05:40

SOB už obsahuje tolik změn, že jsem přepracoval trochu svůj článek a posunul SOB do první kategorie hned za Davar3.

Také jsem z původních šesti kategorií vyrobil čtyři - starší kategrie 3,4,5 jsem sloučil v novější (3) těch programů, které moc nepoužívám nebo neznám, ale na internetu existují a mnozí je znají.

Paveljan, přidáno 11.02.2016, 09:45:13

Dobrý den, chtěl bych obnovit rozhovory s panem Divišem o SOB. Nevím, zda jsem na dobré adrese, ale práce na SOB a překladech jsou skvělé. Mějte se dobře!

Gemza Tomáš, přidáno 13.04.2016, 17:10:12

Dobrý den, kde bych našel analýzu hebrejských sloves z Bible, pod kterým programem? Představuji si to tak, že kliknu na sloveso a objeví se mi tam čas, rod, tvar slovesa atd. Díky za odpověď. Tomáš

Břeťa, přidáno 13.04.2016, 20:20:16

Tomáši, https://www.blueletterbible.org/kjv/psa/1/1/t_conc_479001
zde máte základní tvar slovesa, anglický překlad, pod tlačítkem PARSE je čas (perfektum, imperfektum,participium aktivní-pasivní) a mód slovesa = qal, nifal, piel, pual, hifil, hofal, hitpael, ale není tam rod
(kliknutím na Strongovo číslo získáte obecné info o významech slovesa, Geseniův lexikon).

V interlineáru http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm
zase v zeleném anglickém překladu vidíte HE nebo SHE, THEY tedy zhruba osobu a singular-plural toho slovesného tvaru (vyslovnost je pro čecha nepoužitelná, ale ten zelený překlad se dá vydržet) -- tj. zase zde není mód (qal, nifal, atd), čas se dá vytušit (např participium se překládá ingovým tvarem, pasivní participium pasivním -ed tvarem, to sedí docela dobře) -- jediné, co z toho nepoznáte, je zda sloveso spojené s THEY nebo YOU je ženského nebo mužského rodu (plurál tam je malým p v závorce YOU(p), ale to se zpravidla dá najít správným nalezením podst. jména, na které se THEY nebo YOU odkazuje ( a tak poznáte rod),respektive je to základní věc podle předpon a koncovek se to v přehledech sloves v učebnici dá dohledat -- není to tak elegantní, ale za eleganci se platí viz níže:

kombinace těchto dvou zdrojů mi zpravidla stačí, pokud byste chtěl něco elegantnějšího, existuje to v programech Logos či Bibleworks, které jsou oba ovšem komerční, za dolárky (viz bod (2)). Nevím o nástroji, který by toto elegantně dělal online či zadarmo, na rozdíl od prostředí SOB v případě Nové smlouvy (viz bod 1).Gemza Tomáš, přidáno 14.04.2016, 12:49:01

Milý Breťo, moc děkuji za Vaši informaci, velice jste mi pomohl. Hebrejština je sice pro mě povinná (ETF UK), ale není to moje parketa. Ještě jednou díky! S pozdravem Tomáš

Libor Diviš, přidáno 28.04.2016, 13:43:06

Zdravím. SOB (www.obohu.cz/bible) má od mého posledního příspěvku mnoho vylepšení, zejména v oblasti \"Strongových\" slovníků, konkordancí a propojení na ně přímo ze zdrojových textů a překladů, které jsou Strongovými čísly osazeny. Morfologii řeckého textu jsem přeložil i do ruštiny a francouzštiny, vytvořil jsem konkordanci k Analytické Septuagintě a připravil jsem Analytickou Septuagintu s akcenty, morfologií a Božím jménem (podle hebrejských textů), NZ Bible Kralické jsem osadil Strongovými čísly i morfologií, přidal jsem cca 30 překladů a zdroj. textů, ... (http://obohu.cz/bible/sob-navod_11-2015.pdf). Kromě toho zvažuji novou verzi SOB, s vylepšeními jako např. možností kopírovat obsah tooltipů a využívat aktivní odkazy na nich, poslech bez potřeby Flash playeru apod.

I mně by se líbila hebrejská část bible rozšířená o morfologii (nejlépe i v češtině), ale neumím hebrejsky. Pokud by se však našel nějaký hebrejštinář s chutí pomoci, třeba by se to podařilo. Možná by se podařilo domluvit se s autory morfologie k WLC, nebo ji koupit a upravit... Martin Volný již pracuje na hebrejsko-českém slovníku, tak že potom by se i hebrejská část bible stala přístupnou pro české uživatele.

Břeťa, přidáno 04.05.2016, 09:48:24

Tak už se pracuje na hebrejsko-české slovníku, výborně. S morfologií bych možná mohl pomoci, pokud by se tedy ukázalo, že umím hebrejštinu dostatečně, ale nikoli jako práci po večerech, protože ten čas věnuji komentáříkům ke Zjevení a Exodus, které pro mne mají větší prioritu. Ale za 15-16 tisíc měsíčně bych mohl pomoci jako pracovní úvazek přes den. A nebo se snad najde někdo vhodnější, kdo má nějaký příjem, a naopak časové rezervy (někdo mladší, kdo má čas a energii :-).

V hebrejštině je teda typické spojování několika slov do jednoho celku, tj. například v Žalmu 1,2 je ú-v-tórát-ó = a-v-zákoně-jeho, tj. vepředu (nebo vlastně vzadu, protože čteme zprava doleva) je navázána spojka a předložka a nakonec je ještě navázáno zájmeno \"jeho\", vše do jednoho slova!! Proto pro hebrejštinu je klíčový tzv. interlineární překlad, nikoli morfologie. Tj. kromě slovníku a morfologie by podle mne v hebrejském přepisu musel být interlineární překlad. Stránka
http://biblehub.com/interlinear/psalms/1.htm
to má ideově dobře -- kromě textu, slovníku a morfologie by v dobrém hebrejském přepisu musel být ještě ten červený řádek, souběžně = paralelně pod každou tou slovní jednotkou jeden vstup (nebo by možná stačilo, aby ten doslovný překlad a-v-zákoně-jeho mohl být jako první řádek \"bubliny\" morfologie, a na dalších řádcích by byly ty morfologické kategorie).

Libor Diviš, přidáno 31.05.2016, 13:30:33

Do SOB (www.obohu.cz/bible) jsem přidal hebrejskou a aramejskou morfologii přeloženou do češtiny. Nabídka zobrazení morfologie se zobrazuje pouze pro rozhraní v češtině a slovenštině, u Westminster-Leningradského kodexu a BH se Strongovými čísly. Morfologie má i barevně rozlišeno Qere/Ketiv.

http://www.obohu.cz/bible/index.php?wlc_morf=ano&k=Na&styl=WLC&kap=2


Břeťa, přidáno 01.07.2016, 11:44:34

To Libor: No Libore, vy jste superman! Morfologie ke Staré smlouvě do měsíce, to je neuvěřitelné! Až bude ten slovník k hebrejštině, který plánujete, hotov, bude to nejlepší nástroj k přístupu k hebrejštině pro Čechy.

Malinká připomínka: Anglické i hebrejské kategorie přídavných jmen (adjektiv) jsou trochu obecnější v tom, že nazývají i nepřímé přívlastky adjektivem (např. frázi ben-adam lze přeložit jako "syn člověka" nebo jako "lidský syn", kde "člověka" je české podstatné jméno a "lidský" je české přídavné jméno), ale věřím, že čtenáři překladu morfologie se s tím vypořádají ... minimálně informuje označení "přídavné jméno" u slova "adam", že se jedná o podstatné jméno ve vázaném stavu, tj. hebrejské přídavné jméno.

Libor Diviš, přidáno 25.04.2017, 15:23:59

Naprogramoval jsem novou verzi SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible. Aplikace má mnoho vylepšení, mezi jinými např. možnost kopírování obsahu tooltipů, možnost volby fontu písma, inteligentní vyhledávací pole se 4 funkcemi (automatické rozpoznání), pokročilé vyhledávání Strongových čísel, možnost předčítání (TTS) u 170 překladů bible v 25 jazycích, vyhledávání ve slovnících, česká výslovnost u řecko-českého slovníku, detekce (+ možnost volby) dotykových zařízení, možnost zobrazení seznamu veršů a další. Bez pročtení návodu všechny možnosti a funkce SOB jistě neobjevíte :-) (http://obohu.cz/bible/sob_navod_4_2017.pdf)

Libor Diviš, přidáno 16.04.2018, 08:06:38

Překladatele bible a ty, kteří chtějí bibli studovat do hloubky, bych chtěl upozornit na 2 nové moduly v SOB (www.obohu.cz/bible). Jedná se o vylepšený \"Nový zákon s variantami\" (http://obohu.cz/bible/index.php?styl=GNTV&k=1J), který je nyní osazen nejen Strongovými čísly, ale i morfologií. Jako úplnou novinku jsem připravil zpracování projektu OHSB (OpenScriptures Hebrew Bible) - což je vlastně Westminster-Leningradský kodex osazený plnou punktací, Strongovými čísly a hlavně morfologií. Pro tento modul jsem naprogramoval možnost jednoduchého i pokročilého vyhledávání, samostatný modul morfologického vyhledávání, vyhledávání bez ohledu na punktaci, počítání s možností změny koncových hlásek [ךםןףץ] a podobně. Morfologické vyhledávání i samotnou morfologii jsem připravil i v češtině.
(http://obohu.cz/bible/?k=Z&styl=OSH)


Břeťa, přidáno 04.12.2020, 09:11:09

Ke čtení Bible se občas doporučuje Logos Bible Software, třeba bezplatná varianta Logos 8 Basic (nyní mají Logos 9, ale tam je tolik voleb, můžete zkusit najít Logos 9 basic a zjistit, zda je zdarma, teď jsem se tam neproklikal). Dost zpomaluje počítač, indexuje si knihovnu zdrojů, ale tuto funkci lze vypnout (je to spíše na volné dny). Mají český překlad Bible ČSP, ale musíte si jej koupit za 0 dolarů, tj. sami najít v nabídce a přes obchod jej nabízejí zdarma.

www.logos.com/basic

Rád bych doporučil zejména, že jednou měsíčně v té volbě domečku na liště vlevo nahoře, kdy odkazy na stovky článků zaplní celou obrazovku, nabízejí v té záplavě ke stažení jednu až dvě knihy zdarma. Nyní před vánoci nabízejí zdarma komentář ke knize Exodus ze série Preaching the Word, od Phillipa Rykena, doporučuji, je to 102 kázání na celou knihu Exodus.

www.amazon.com/Exodus-Redesign-Saved-Glory-Preaching/dp/1433535394/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445021529&sr=1-1-fkmr0&keywords=ryken+ptw+exodus

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: