1. list Korintským:

úvodem

01 02 03 04
07 08 09 10
13 14 15 16
19 20 21 22

o autoru listu
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Nad Biblí: 1. list Korintským


Břeťa Fajmon, 14.11.2023

ÚVODEM:
Pokračuje spolupráce s jáhnem Mgr. Jaroslavem Schrötterem z římskokatolické farnosti Praha-Kobylisy, který sestavil své poznámky k 1. listu Korintským v rámci večerů Hovory o Novém zákoně a rád by je nadále zpřístupnil i v této písemné formě. Mým přispěním (Břetislav Fajmon) bude pracovní překlad listu z řečtiny. Jaroslav Schrötter původně psal své poznámky k biblickému znění v Českém ekumenickém překladu, a z tohoto překladu (ČEP) jsou ponechány i jeho citace a nadpisky jednotlivých oddílků.

Osnovu 1. listu Korintským navrhuje Anthony Thiselton ve svém anglickém komentáři stručně takto:
  • A) Pozdrav, díkůvzdání ... 1,1-9
  • B) Důvody a léčba rozkolu v Korintu ... 1,10 až 4,21
  • C) Morální otázky s jednoznačnou odpovědí ... 5,1 až 6,20
  • D) Odpovědi na otázky ohledně manželství a otázky spojené s modlami ... 7,1 až 11,1
  • E) Svoboda a úcta při řádu veřejných bohoslužeb a v postoji vůči duchovním darům ... 11,2 až 14,40
  • F) O vzkříšení z mrtvých ... 15,1-58
  • G) Sbírka, zamýšlená cesta, závěrečné výzvy a pozdravy ... 16,1-24

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
kapitola 1, kapitola 2, ...

ZÁVĚREM:
  • O apoštolu Pavlovi, autoru listu
  • Stručný obsah 1. listu apoštola Pavla do Korintu
  • Pokus o vystižení poselství 1. listu apoštola Pavla do Korintu
  • Promluvy z 1. listu apoštola Pavla do Korintu
  • Přehled literatury  • Diskuse:


    Vstup do diskuse:

    Jméno:   

    Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

    Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

    (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

    Váš vzkaz: