1. list
Korintským:


úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

o autoru listu
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

1. list Korintským – literatura


Břetislav Fajmon 14.11.2023

Následující komentáře ke čtení biblického listu 1. Korintským existují v angličtině, a také některé v češtině:

 • První orientace:
  • thegospelcoalition.org: 1 Corinthians, audio, video, texty.
  • internetové studijní biblické materiály v angličtině, které používal Jaroslav Schrötter ve svém studiu a výkladu: NET Bible study suite, Bible Hub, BIBLIATODO Bible and Study.
  • Thiselton 2006 (mimo komentářové řady, ovšem shrnuje zde své závěry ze svého mnohem obsáhlejšího podrobnějšího komentáře (viz níže), počet stran 341);
  • Ciampa, Rossner 2010, série PNTC, asi nejpodrobnější z těch komentářů, které neobsahují vlastní autorův překlad biblické knihy do angličtiny, cca 900 stran -- na výklad těžká kniha vyžaduje větší počet stran.
  • Gardner 2018, edice ZENCT, počet stran 818, literární analýza, překlad biblické knihy do angličtiny.
 • (v první dvacetiletce 21. století: Ciampa/Rossner nebo Gardner; internetové studijní materiály doporučuje Jaroslav Schrötter)


 • Podrobněji:
  • Fee 1987 (komentářová řada NICOT/NICNT, vlastní autorův překlad + komentář verš po verši, počet stran 904);
  • Thiselton 2000 (komentářová řada NIGTC, podává vlastní překlad do angličtiny, ale komentuje přímo řecký text, počet stran 1492); v roce 2013 pouze reprint beze změn;
  • David Garland 2003 (komentářová řada BECNT, vlastní autorův překlad + komentář po oddílech, 896 stran);
  • Fitzmyer 2008, edice AYB, počet stran 660, překlad do angličtiny a kritické poznámky.
 • (v první dvacetiletce 21. století: Garland pro teologii nebo Thiselton vědecky i teologicky (kromě exegeze dovádí Thiselton témata na úroveň systematické teologie, a tak je do jisté míry modelovým komentářem -- podobně jako dobrý historik dovede věci až do současného názoru na věc, dobrý vykladač dovede biblickou knihu až do vyváženého vztahu s poselstvím všech ostatních knih Bible);


 • V češtině:
  • VIDEO: Projekt Bible, v prvním sloupci českých videí najdete dvě jedenáctiminutová videa, která podávají přehled obsahu knihy Izajáš.
  • KNIHA: 1.list Korintským -- W. Mac Donald, A-Alef 1990, 210 stran.
  • KNIHA: F.J.Ortkemper: První list Korinťanům. Počet stran 170, edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 7. Karmelitánské nakladatelství 1999. (využíval Jaroslav Schrötter ve svém výkladu)
  • KNIHA: Dopis mladému sboru -- T.Pala, A-Alef (2005?), 200 stran.
  • AUDIO: Reggie Kidd: Pavlova teologie a misijní cesty (datum??? asi kolem 2010). Série 22 promluv, z toho 4 se týkají listu Galatským, 5 listů do Tesaloniky a 7 prvního listu do Korintu.
  • KNIHA: Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum 2014. Není vyloženě komentář k listu, ale mluví o životě apoštola Pavla, autora listu, v češtině jedinečný zdroj. (využíval Jaroslav Schrötter, zde tištěná kniha i e/kniha)
  • KNIHA: Ladislav Tichý: 1. list Korintským. Edice Český ekumenický komentář k Novému zákonu, počet stran 248, Praha 2016. (Jaroslav Schrötter využíval ke svým výkladům)
  • VIDEO: série kázání jaro 2023 v křesťanském sboru Elim Písek, viz Youtube:

  • (doporučuji uvedené audio i video, z knih Tomáše Palu; v závorkách jsou označeny knihy, které využíval Jaroslavem Schrötter ke svému výkladu)

   [update: doporučení po roce 2020 nebo některé další zdroje viz rozhovor.cz/preklady/0087komentare.php]

   Diskuse:


   Vstup do diskuse:

   Jméno:   

   Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

   Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

   (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

   Váš vzkaz: