Izajáš:

úvodem

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Nad Biblí: Izajáš


Břeťa Fajmon, 10.7.2023

ÚVODEM:
V češtině existuje řada pomůcek k výkladu knihy Izajáš: (všechny vyšly knižně, tj. viz knihkupectví a knihovny): Na této stránce zřejmě nebude čas zabývat se podrobnějším výkladem, tak bych jen rád upozornil ještě i na jednu knihu v angličtině, která je důležitým příspěvkem ke kritické diskusi, jež dělí autorství knihy mezi prvního Izajáše, druhého Izajáše a třetího Izajáše: Kniha Paula House dobře naznačuje, že autorem knihy Izajáš mohl být stejně dobře i jeden a tentýž člověk, jak je to i v prvních dvou větách knihy Izajáš napsáno. Dvoudílný komentář Paula House z roku 2019 (Izajah 1-27, Isaiah 28-66) dělí knihu Izajáš na sedm cyklů či úseků, z nichž každý začíná skutečností hříchu nebo modlitbou o záchranu a končí vyvýšeným Hospodinem na Sijónu, který dává svému lidu život. V tomto stylu je navržená osnova podobná osnově knihy Zjevení (nebo bychom měli říci: osnova knihy Zjevení je podobná osnově knihy Izajáš):
 • A) (Izajáš 1,1 až 4,6) ... současný hřích Izraele a budoucnost Sijónu;
 • B) (Izajáš 5,1 až 12,6) ... výboje Asýrie a budoucí král Mesiáš;
 • C) (Izajáš 13,1 až 27,13) ... Hospodin soudí národy a shromáždí své věrné na Sijónu;
 • D) (Izajáš 28,1 až 35,10) ... Izrael věří Egyptu, ale Hospodin je soudce, král a jediný zachránce;
 • E) (Izajáš 36,1 až 56,8) ... Asýrie vládne, ale služebník Hospodinův pomůže Izraeli žít na Sijónu;
 • F) (Izajáš 56,9 až 62,12) ... v temných letech Hospodin zaslibuje zachránce;
 • G) (Izajáš 63,1 až 66,24) ... Izrael se modlí za obnovení, Hospodin dává nové nebe a novou zemi.

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
Izajáš 01 Izajáš 02, ...

ZÁVĚREM:
 • Vznik a chronologie knihy Izajáš
 • Stručný obsah knihy Izajáš
 • Pokus o vystižení poselství knihy Izajáš
 • Promluvy z knihy Izajáš
 • Přehled literatury • Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: