texty Nového Zákona:

online
online pdf
interlineár kniha
texty od Marcela Bruse:

fonty ve wordu
skloňování podst. jm.
časování sloves
osobní zájmena
sloveso BÝT

další odkazy:

Septuaginta online


Kurs novozákonní řečtiny v Brně


Břeťa Fajmon, 1.5.2012

Vím, že biblickou řečtinu je možné studovat na některých teologických školách či na většině filosofických fakult, ale rád bych nabídl nezávislou výuku kursu biblické řečtiny v Brně (buď intenzivní týdenní kurs, nebo desetitýdenní kurs jednou týdně). Email na mne najdete zde.

Cena kursu:
 • Jeden student ... 2700 kč za deset lekcí včetně učebnice (Josef Bartoň).
 • Dva studenti v kursu ... á 1 700 kč včetně učebnice.
 • Tři a více studentů ... á 1 200 kč včetně učebnice.

Co můžete od kursu čekat:

 • Naučíte se číst a psát v řečtině.

 • Naučíte se cca 200 základních slovíček používaných v Bibli (výuka je od první lekce vedena na větách a textech z Bible (řecký NZ či Septuaginta = do řečtiny přeložený SZ).

 • Naučíte se naprosté základy řecké gramatiky (některé vzory podstatných jmen, základní časování sloves, participium, absolutní genitiv, aorist), takže budete moci pomalu louskat řecký text Nového zákona za pomoci slovníčku nebo některého z programů pro čtení Bible.

 • Nejedná se o výuku současné řečtiny, veškerým obsahem jsou věty vzaté z Bible -- tj. důraz kursu je na čtení a psaní.

Některé další poznámky:

 • Na studenta je kladen požadavek, aby před každou lekcí věnoval 1-2 hodiny vypracování zadaných úkolů.

 • Kromě ostrého přídechu, který má silný vliv na výslovnost, není na výuku přízvuků v učebnici brán zřetel.

 • Porozumění biblické řečtiny v originále nemá v 90 procentech případů žádný přínos -- Bible je dostatečně srozumitelná i v jakémkoli českém překladu. Ale jakási minimální znalost řečtiny je užitečná jak pro sledování argumentů teologů při interpretaci Bible, tak pro pečlivé čtení biblického textu např. s využitím softwaru.

Výhledy a doporučení:

Učebnice Josefa Bartoně je vynikajícím uvedením do novozákonní řečtiny, jejích 36 lekcí lze zhruba pokrýt ve čtyřech semestrech po devíti lekcích, tj. podle tempa studia zhruba za dva roky. Tuto učebnici doporučuji doplnit ještě dvěma dalšími knihami, které by mohly vytvářet obsah třetího ročníku studia novozákonní řečtiny (jsou ovšem přístupné pouze v angličtině), nebo pro vážného čtenáře Bible minimálně tou první z nich:
 • Don Carson: Exegetical Fallacies. Kniha určená studentům novozákonní řečtiny, seznamující s možnými chybami při čtení Nového Zákona přímo v řečtině ... vítané doplnění výkladových omylů a zkratů pro začátečníky - velmi doporučuji.

 • Don Carson: Greek Accents (A Student's Manual). Kniha pro perfekcionisty a zvídálky, kterým nedá spát, jak to s těmi různými přízvuky a přídechy v biblické řečtině vlastně je. Učebnice se ve 36 lekcích (cca 130 stranách) věnuje pouze výuce přízvuků v biblické řečtině. Podle mne je možné ji zvládnout zhruba dvakrát rychleji, tj. jen za rok, pokud už student zná obsah Bartoňovy učebnice. Jedná se o cvičebnici, která vyloží základní pravidla a umožní je procvičit, s klíčem ke cvičením na konci učebnice.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: