o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Augustinův komentář k Janovu evangeliu


Břeťa Fajmon, 5.2.2022, příloha diplomové práce Václava Fojtíka uvedena s laskavým svolením autora, ve spodní polovině stránky i odkazy na Zlatoústého komentář k Janovu evangeliu

Z celku 124 částí Augustinova výkladu k Janovu evangeliu je jich do češtiny přeloženo z latiny zatím jen třináct. Fojtík 2009, str.4, uvádí, že několik prací hodnotí Augustinovy traktáty a obsahuje citace a úryvky (Karfíková, L: Milost a vůle u Augustina, Oikoumené 2006, str. 132-135; Svoboda, K.: Estetika svatého Augustina a její zdroje, Karolinum 2000, str. 148-151; některé vybrané oddíly z traktátů v katolickém breviáři Denní modlitba církve), ale nejedná se o překlad ucelených traktátů. ... dále zatím jen v angličtině viz stránka New Advent. Dejte mi vědět o dalších částech přeložených do češtiny. Technické informace k Augustinovu komentáři (8.5.2022 ... zejména informace o dvou novějších překladech do angličtiny, v oddílku 8d na str. 4 a 8e na str. 5). Zlatoústý a Augustin o Janovi (29.6.2022)... Pár charakteristik a srovnání s podobnou sérií promluv od Jana Zlatoústého nad Evangeliem podle Jana.

Se Zlatoústého sérií homilií na Janovo evangelium v češtině je to podobně jako u Augustina -- k dispozici na internetu je ze všech 88 homilií dostupných v češtině jen