Efezským - úvodem
Julie Krbušková: list Efezským
Efezským:

úvodem

Efezským 1
Efezským 2
Efezským 3
Efezským 4
Efezským 5
Efezským 6

vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Nad Biblí: Efezským


Břeťa Fajmon, 1.2.2010

ÚVODEM:
Tyto poznámky k listu Efezským byly vytvořeny v letech 2009-10, včetně pokusu o překlad listu z biblické řečtiny. Děkuji Julii Krbuškové za ilustrační obrázek.

List do Efezu (a okolí) napsal apoštol Pavel pravděpodobně v rámci několika dopisů (ještě Filipským, Koloským a Filemonovi), které psal kolem roku 60 n.l. z vězení v Římě. Je v něm shrnuto křesťanské poselství poté, co Pavel věnoval podstatnou část svého života jeho šíření. Z listu cítíme zralost a důraz na stručné shrnutí poselství -- co to znamená, když lidé žijí ve vztahu se vzkříšeným Ježíšem Kristem.

Jak říká Klyne Snodgrass (viz (1)), list Efezským je možná nejvlivnějším dokumentem, který kdy byl napsán (kromě něj snad duchovnost křesťanů nejvíce v historii ovlivnily Žalmy, list Římanům a Evangelium podle Jana – list Efezským je ovšem nejkratší z těchto čtyř biblických knih). V jeho šesti kapitolách je vysvětleno, jak vnímat duchovní realitu, a přitom žít "oběma nohama na zemi" – i když duchovní realita není viditelná naším fyzickým zrakem, má vliv na náš život v rodině, v kultuře a ve společnosti, tj. není odtržena od reality tohoto světa. Z listu lze cítit vyváženost praktického života a víry.

Pokud bych měl nazvat nebo shrnout obsah tohoto listu jednou větou, řeknu Boží milost v Kristu skrze Ducha – tj. tím hlavním motivem je vysvětlit, co Bůh lidem dává a k čemu nás lidi zve. Přitom je jádrem dopisu Trojice Boha – není zde vysvětleno, jak se pojem Trojice vyvíjel v křesťanské teologii v průběhu historie, ale setkáváme se s Trojicí jaksi "naživo", "v akci": Bůh Otec je zde zobrazen jako ten, který má s lidmi určitý plán, vše se děje podle jeho vůle. Ježíš Kristus jako Bůh Syn byl poslán na zem, v něm byly a jsou dány lidem všechny dobré dary. Bůh Duch svatý je ten, který nám umožňuje na tyto dobré dary dosáhnout a navázat vztah s Bohem Otcem i Bohem Synem.

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
Efezským 1, Efezským 2, Efezským 3, Efezským 4, Efezským 5, Efezským 6.

ZÁVĚREM:
 • Autor a vznik listu Efezským
 • Stručný obsah listu
 • Pokus o vystižení poselství dopisu Efezským
 • Přehled literatury

  Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: