o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
P01: povaha pravdy


Břetislav Fajmon 1.6.2024

Toto je první článek v sérii Poznámky k Bibli, a první článek v podsérii o poznání pravdy, založený na str. 4-6 textu (DeWitt 2004, Why Christianity). Součástí této podsérie budou testové otázky -- v levém sloupci nejprve zodpovězte otázky, u každé je právě jedna z variant správná (teprve pak se podívejte do pravé části na zhodnocení odpovědí):

otázky k tématu "povaha pravdy":zhodnocení odpovědí
1) Jestliže v lese spadne velký strom a není tam nikdo, kdo by pád slyšel, způsobí pád stromu hluk?
 • 1a) Ano, protože velké stromy při pádu působí hluk.

 • 1b) Ne, protože v lese není nikdo, kdo by pád slyšel.

 • 1c) Záleží na úhlu pohledu -- jestliže jsem tam nebyl, pád stromu nezpůsobil hluk.
 • ad 1a) správná odpověď; je absolutní pravda, že velké stromy při pádu působí hluk;

 • ad 1b) nesprávná odpověď; zaměňuje poznání pravdy za pravdu samotnou;

 • ad 1c) nesprávná odpověď; pravda není závislá na mém úhlu pohledu;
2) Který z výroků uvádí ten správný důvod?
 • 2a) Křesťanství je pravdivé, protože mu věří na této planetě nejvíce lidí.

 • 2b) Jestliže je křesťanství pravdivé pro mne, je pravdivé i pro vás.

 • 2c) Protože je křesťanství pravdivé pro mne, je pravdivé i pro vás.
 • ad 2a) nesprávný důvod; pravda není závislá na tom, zda pro ni hlasuje většina nebo ne;

 • ad 2b) správný důvod; jestliže křesťanství je opravdu pravdou, tak je pravdou pro každého;

 • ad 2c) nesprávný důvod; důkazem pravdivosti křesťanství není to, že mu věřím já; existuje doklad jeho pravdivosti mimo mne;

Předchozí otázky měly ilustrovat, že v diskusi o povaze pravdy používáme různé argumenty, jejichž kvalitu prozkoumáme v této krátké sérii článků (P01 až P09). Ale hlavně by z nich mělo být jasné, že pravdou je to, jaké věci opravdu jsou, tj. pravdivé věci jsou pravdivé vždy.

a) pravda se týká času, místa i osoby

Někdo by řekl, že výrok "Ronald Reagan je prezidentem USA" byl pravdivý v roce 1985, ale není pravdivý dnes. To ovšem neznamená, že zde není zlomek naprosté pravdy, protože můžeme říct výrok "Ronald Reagan byl v roce 1985 prezidentem USA", který je pravdivý vždy a pro každého, ať už tuto pravdu lidi znají nebo neznají.

Podobně by někdo řekl, že výrok "Pero leží napravo od pouzdra" je pravdivý jen z určitého úhlu pohledu, podobně jako lidi říkají, že pohled lidí žijících na východě na Boha je jiný jako pohled lidí žijících na západě. To ovšem neznamená, že neexistuje absolutní (naprostá) pravda. Úhel pohledu nemění pravdu. Ze všech úhlů pohledu je totiž pravdou, že z mého úhlu pohledu leží 1.6.2024 v mém bytě v Brně na stolku v mém pokoji pero napravo od pouzdra. Perspektiva je, jako když se z různých míst díváme na fotbalový zápas -- daný fotbalový zápas je jen jeden, je jedinou pravdou, která se dějě.

Tedy když v tomto krátkém kursíku budeme mluvit o pravdě, budeme mít na mysli pravdu absolutní (naprostou), nikoli relativní. Řadu výroků lze chápat jako výroky absolutně pravdivé, jestliže dobře specifikujeme osobu, která je vyslovila, a místo, čas a prostorové vymezení jejího výroku.

Kdyby pravda byla relativní, musely by existovat prostorově-časově-úhlově dobře vymezené situace či stavy v rozporu s těmito samotnými situacemi či stavy. Pokud vy i já prohlásíme rozporuplné výroky v uvedeném smyslu, existují jen tři možnosti: 1) mýlím se já; 2) mýlíte se vy; 3) mýlíme se oba. Ale v žádném případě nemůžeme mít oba pravdu.

b) Pravdivý světonázor

Plán této podsérie je tento: V článcích P2, P3, P4 se zamyslíme nad tím, jakým způsobem vlastně my lidi věci poznáváme a přijímáme je za své. V článcích P5, P6 se podíváme na šest hlavních světonázorů, jakýchsi celkových pohledů na svět. A v článku P7, P8 projdeme argument Davida DeWitta, proč si zvolil křesťanský teismus.

Musím se přiznat, že příklady uvedené v části (a) jsou poněkud zavádějící, protože to, že se někde odehrál nějaký fotbalový zápas, nebo že napravo od pouzdra leží pero, jsou drobnostmi v porovnání s tím, když chceme něco říct nebo poznat o povaze celého světa a celého vesmíru, ba co víc, když chceme něco říct o povaze Boha, který je možná až za tímto vesmírem. Nicméně pokusím se vybírat v dalším z argumentů Davida DeWitta ty, které snad budou někomu aspoň trochu k užitku.

zpět na sérii: Poznámky k Bibli


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: