o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Existuje Bůh? – Závěrem


Břeťa Fajmon, 1.6.2011

Tento článek je závěrečnou, 9.částí v sérii článků "Existuje Bůh?".

Nedávno jsem si přečetl knihu známého obhajitele ateismu Boží blud. Richard Dawkins začíná v úvodní kapitole slovy: přál bych si, abyste se všichni po přečtení této knihy stali ateisty. Musím říci, že v mém případě se přání Richarda Dawkinse nesplnilo – i když jsem jeho knihu prozkoumal, jeho argumenty mne nepřesvědčily. Čtení jeho knihy ovšem bylo pro mne užitečné v několika směrech:
 • Zjistil jsem, jak mohou přemýšlet mnozí.

 • Uvědomil jsem si, že jako křesťan musím být pokornější v tom, jak se vyjadřuji o své víře (přiznat si, že na mnohé otázky prostě odpověď nevím – Bůh zná všecky odpovědi, ale já mnohé odpovědi nevím).
Dawkins upozorňuje na píseň Imagine od Johna Lennona, ve které se mimo jiné zpívá: představte si (= imagine) svět bez náboženství – jak by byl krásný. Určitě se jedná o oprávněný a smutný povzdech nad ničivými teroristickými útoky vycházejícími z prostředí, které má náboženský podtext. Ale mnozí jdou ještě dál a řeknou: žádné náboženství nic moc dobrého nepřineslo. Hodí tak do jednoho pytle extrémní učení islámu spolu s židovstvím, křesťanstvím a jakoukoli vírou v Boha. Překvapilo mne, že tento postoj se vyskytuje i u některých mých kolegů na VŠ: pokud nějaký náboženský fanatik sáhne k pumovému útoku, znamená to pro některé strach a odpor před jakýmikoliv otázkami víry.

Tohle jednání mi připadá zkratové. Je to jako říkat lidem: představte si, jaký by byl svět bez lidí – nebyla by zranění, která druzí lidi způsobují. Pokud například je deset procent lidí (slovy hráčů hry Dračí doupě) "zákonně zlých", tj. těch, co vždy sledují jen svůj zájem a nemají ohledy na druhé, znamená to, že se mám před lidmi zabarikádovat a vyhýbat se jakémukoli kontaktu s nimi? Určitě se jedná o přehnanou reakci, stejně jako je přehnané odmítat víru v cokoli jiného než sebe sama.

Ve druhé kapitole své knihy Richard Dawkins začíná mluvit o agnosticismu = tomu postoji, který říká, že nelze poznat, zda Bůh existuje nebo ne. Vyjadřuje víru, že agnostiky rozhodně nebudeme vždycky; že nakonec jednou s naprostou jistotou poznáme, zda existuje Bůh nebo ne.

Přitom neváhá dodat, že podle jeho názoru tím, co se potvrdí, bude, že Bůh neexistuje. Uvádí přitom jako příklad průzkum Templetonovy nadace, kdy byli křesťané požádáni, aby se modlili za konkrétní skupinu pacientů podrobujících se bypassu při operaci srdce. Při experimentu měla skupina pacientů, za kterou se křesťané modlili, stejné množství komplikací a problémů jako skupina, za kterou se nikdo nemodlil. Neplyne z toho, že Bůh, který se zajímá o situaci lidí, spíše neexistuje?

Myslím, že neplyne. Jak řekl jeden můj kamarád, předchozí věc je přesně příkladem situace, kdy se Bůh nechce nechat prokázat skrze závěry z vědeckého experimentu. Rád bych zde reagoval protiotázkou: Nesleduje Bůh nějaký cíl v tom, že se lidem nedává poznat s naprostou přesvědčivostí, že by byli přesvědčeni i naprostí skeptici jako Dawkins? Pokud Bůh Bible existuje, proč chce zůstat svým způsobem skrytý?

Mám za to, že Bůh sice někdy nereaguje na vědecký experiment, ale zato vždy reaguje na upřímnou prosbu: Bože, pokud opravdu jsi, dej se mi poznat. V Bibli na jednom místě (Jeremjáš 29,13) říká v textu Bůh: "Budete mne hledat a naleznete mne, když po mně budete pátrat celým srdcem." Věřím, že tento text lze vztáhnout i na každého, kdo vkládá do hledání Boha více než do do nestranného vědeckého experimentu. RD ve své knize argumentuje na dosti politické rovině. Říká, že existence Boha je hypotézou – a dokud tato hypotéza nebude prokázána, člověk se nemusí Bohem zabývat. Nebo jak to vyjádřila jedna moje známá – chce raději žít bez nutnosti určité věci pojmenovat, protože tak má více svobody, více prostoru pro život.

Chápu tento postoj, a přece bych chtěl určitým způsobem reagovat, a sice opět pokusem hledat analogii v mezilidských vztazích: představte si svobodného muže, který už má věk na ženění, a přitom se do nějakého vážného vztahu nějak příliš nežene; kolem něj se tu a tam vyskytne nějaká dívka, která by s ním i začala chodit; ale on říká, že zatím chce žít bez nutnosti určité věci pojmenovat, protože tak má více svobody, více prostoru pro život. Ví přitom, že na budování manželství má jen pár desítek roků, které uplynou. Má tedy zhruba dvě možnosti:
 1. Řekne si: budu čekat, dokud mne někdo naprosto nepřesvědčí, že existuje skutečná láska; budu čekat na vztah, ve kterém budu mít naprostou jistotu, že mne druhá strana miluje, bude milovat a že ten vztah bude šťastný. Musím se přesvědčit, že ta druhá strana mne neomezuje – že mi nebere svobodu (musím mít jistotu, že dva jsou více než jeden). Čeká na dokonalou lásku, ale zůstane sám.
  • Uvědomuje si, že pokud chce najít partnerku pro život, musí být sám aktivní, nikoli jen čekat.

  • Je smířený s tím, že ve vztahu s druhým člověkem se musí v lecčems omezit a ustoupit, podřídit se.

  • Uvědomuje si, že vztah není dokonalý na začátku, ale přesto na manželství je něco krásného, něco, co se v rodině buduje třeba několik let, či několik desítek let.

  • Nesní o nereálném vztahu, ale propátrá několik svých blízkých vztahů, podnikne několik pokusů o navázání hlubšího vztahu, v tomto procesu je několikrát zklamaný z různých očekávání na obou stranách; ale přesto ví, že hezké věci časem mohou růst, a že budování blízkého vztahu s druhým člověkem je jedním (možná klíčovým) z cílů života, a tak se nebojí do vztahů vstoupit a setrvat v nich, a během několika let skutečně najde vztah na celý život.
Dawkins ve své knize vyzývá vůči Bohu k takovému postoji, jenž má v mém příkladu muž, který nakonec zůstane sám – vyzývá, aby člověk nijak aktivně nehledal Boha, dokud věda (nebo někdo jiný) stoprocentně neprokáže, že Bůh existuje, že se o člověka zajímá a že vztah s Bohem bude šťastný. ALE -- není vztah k Bohu jedním (možná klíčovým) z cílů našeho lidského života? Nemáme skrze vztah s Bohem něco hezkého za několik roků (či desítek roků) vybudovat? Nejsme těmi, kteří trvají na svém způsobu důkazu existence Boha, místo abychom lépe prozkoumali, zda Bůh nám poskytl důkazy svým způsobem, ve svém stylu – a zda a jak k nám lidem mluví?

V uvedeném příkladu z mezilidských vztahů možná všechny detaily nesedí (nezáleží, zda se člověk k Bohu obrátí starý nebo mladý, protože Bůh nabízí život věčného rozměru), ale ten klíčový snad ano: aby člověk našel Boha, musí podle mne vyvinout dosti osobní aktivitu – a taky trochu nasadit svou kůži. Pravdivý je výrok: Bůh nemá vnoučata – ať jsme vyrůstali v jakékoli rodině, každý z nás si musí svůj vztah k Bohu probojovat (nebo spíš dovolit Bohu, aby se dostal až k nám, do našeho života a srdce).

Zdroje a podněty k dalšímu čtení:
 • (1) Richard Dawkins: Boží blud. Academia, Praha 2009.
 • (2) Kolektiv autorů: Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2010. Reakce některých českých myslitelů na knihu Richarda Dawkinse.
 • (3) Moje reakce na Dawkinsovo vysvětlení, proč nedůvěřuje Bibli.
zpět na sérii: Existuje Bůh?


Diskuse:


Pavel, přidáno 2011-06-03 21:37:47

Díky Břeťo. Ten příměr k čemu nabádá Dawkins mladého muže je velmi trefný.

dicardio, přidáno 2011-08-15 21:20:22

Díky za článek.
Přidávám web, třeba někomu přijde vhod: www.rozumnavira.cz

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: