o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2018
2017
2016

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč
Principy výkladu Písma


Břeťa Fajmon, 22.12.2010

V roce 2009 se na internetu objevila stránka českobudějovického sboru křesťanů slovobozi.cz a několik článků na téma principy výkladu Písma. Je zde stručně a vtipně představeno, jakým způsobem činit vhodné závěry při čtení některého ze spisů dva tisíce let a více staré knihovny knih – Bible. Jsou zde zmíněny hlavně tři principy:
  • princip jednoznačnosti: na základě jistých indicií si můžeme být jednoznačně jisti, že naše chápání je přesné.

  • princip kontextu: věty v Bibli nesou to správné sdělení, pokud je chápeme v kontextů celých odstavců, kapitol a celků.

  • princip souladu s celkem, nebo též princip výkladu Bible Biblí: posleství Bible musí ladit nejen v dané kapitole, ale musíme hledat jeho soulad s poselstvím všech 66 knih základního kánonu (= všemi křesťany přijímaného svědectví) Bible.
Po stručném shrnutí těchto principů je pro čtenáře připraveno několik výkladových cvičení, kde si může sám zkusit, jakou pozornost při čtení Bible dobrým principům výkladu věnuje: cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3.

Hodně se mi líbí zejména (trochu skryté) cvičení na otázku, zda je víra v Boha dar, nebo se nějak musíme o víru sami zasadit. Je víra Božím darem, který přichází bez přičinění člověka? Velmi se mi líbí závěr, který tento článeček z daných biblických veršů vyvozuje: Víra je ze slyšení Božího slova, což je aktivita, ke které se může každý rozhodnout (například skrze čtení Bible).

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: