o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Hrdinové II


Břeťa Fajmon, 18.10.2011

Tento článek, podobně jako ten předchozí, obsahuje pár myšlenek k tématu hrdiny či hrdinství.

Ptám se sám sebe, proč stále ve svém životě potřebuji tolik hrdinů. Proč mám v srdci stále chuť hrát hru Heroes of Might and Magic (Hrdinové moci a magie)? Proč potřebuji organizovat tým, který se účastní šifrovací soutěže, kde v každé fázi máte vyluštit šifru, abyste věděli, kde se nachází další stanoviště? Proč se lidé účastní těchto klání? Je to jen pro zábavu, nebo je zde hlubší důvod? Proč lidé sní o tom, že budou mistry světa ve svém oboru, aby vešli do síně slávy? Fandím fotbalovému týmu Plzně, protože v minulých dvou letech hráli hezký fotbal. Proč jsem tím tak pohlcen? Proč je pro mne zajímavé či přitažlivé radovat se ve světle jejich vítězství?

Proč vyhledávám příležitosti dělat věci, ve kterých jsem dobrý, zatímco zanedbávám oblasti, ve kterých jsem slabý? Četl jsem knihu o psychologických a duchovních motivech lidského jednání a autor v ní říká, že někdy naše "hrdinské činy" jsou kompenzací (náhradou, náhražkou) za naše slabší charakterové rysy. Souhlasím s ním. Možná, že šílím po hrdinských činech, nebo hrdinům fandím proto, že je pro mne těžké přijmout své osobní slabosti. Možná že dnes existuje tolik hrdinů proto, že vlastně ve skutečnosti není hrdinou žádný z nich.

Ve svém životě jsem dosáhl mnoha věcí, ale tím největším úspěchem možná je moment pochopení, že nejsem hrdina. Možná, že tu největší odvahu vyžaduje si přiznat, že vůbec nejsem hrdinou v mnoha ohledech.

Nechci končit smutnými tóny. Jako křesťan věřím, že existuje opravdový hrdina, který je schopný uzdravit a obnovit můj život k jeho původnímu účelu -- nehledat heroické skutky, ale žít čestný život. Jméno toho hrdiny je Ježíš Kristus.

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: