o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Hrdinové III


Břeťa Fajmon, 25.10.2011

Minulý článeček o hrdinech byl z jistého pohledu neúplný, rád bych k němu ještě pár myšlenek dodal o tom, proč je Ježíš Kristus větším hrdinou, než kdokoli jiný.

Naše srdce volají po hrdinech, a pokud hrdinské činy nikdo nedělá, musíme se stát hrdiny sami :- Ale existuje jeden, kdo je větším hrdinou než všichni ostatní a všechny jiné heroické činy blednou v jeho přítomnosti. Rád bych to ukázal na třech myšlenkách.

Za prvé: nejprve k počítačové hře Heroes of Might and Magic (hrdinové moci a magie). Tato hra má dva rozměry, které jsou oba "ukradnuty" od Ježíše Krista: a) hra (verze III) se svými datadisky a scénárii slibuje NEKONEČNOU HRATELNOST (fráze vzatá z obalu instalačního CD), slibuje možnost hry a radosti napořád -- ale jedná se jen o klam. Hráči jsou klamaní si myslet, že jsou hrdiny, ale ve skutečnosti se jen vyhýbají životu ve skutečném světě, a místo toho žijí ve světě imaginárním. Na druhé straně, věřit Ježíši Kristu není útěkem od reality do imaginárního světa -- on chce být naším hrdinou a pomocí v každé oblasti našeho praktického života v tomto světě. b) slib věčné radosti, kterou lze prý ve hře najít, je padělek -- po několika letech si její hráči totiž už přestávají hru užívat, začínají se nudit a radost ze hry je menší a menší. S Ježíšem Kristem je tomu naopak: lidé, kteří jej neznají, jsou zděšeni z jeho prvních pokusů oslovit jejich srdce, ale později prožívají větší a větší radost z toho, že ho mohou znát a žít s ním.

Za druhé, co se týká našich oblíbených fotbalových klubů, našich vládců a spisovatelů, vždy přichází moment vystřízlivění, že můj fotbalový klub není dost dobrý, že jeho sláva už pominula a přicházejí týmy nové, lepší. A to je též případ vlády mocnáře či spisovatelovy osobní bezúhonnosti a opravdovosti. A v tom okamžiku začínáme hledat další hrdiny, kteří jsou větší než ti předchozí. Nikoli tak u Ježíše Krista. V Bibli (list Efezským 1,20-23) je Ježíš Kristus vykreslen, jak sedí po pravici Boha Otce, s veškerou mocí, která je do jeho rukou dána navždy. On je hrdinou, který bude vyhrávat navždy, což je zdokumentováno ve skutečnosti (viz verš 21 uvedené citace), že nikdy v budoucích generacích nebude vysloveno jméno, jehož moc by předčila moc Ježíše.

Za třetí, mou největší otázkou dnes je, proč pohrdám tímto velkým hrdinou, proč se nechám přitahovat počítačovými hrami, fotbalovými zápasy, a nikoli Ježíšem Kristem, skutečným hrdinou a dárcem věčné radosti. Proč pro mne má dívat se na zápasy Plzně větší náboj, než sledovat Ježíše, jak vyhrál zápas na kříži a jak vítězi v zápase, který probíhá v mém srdci? Možná je to proto, že tolik nevěřím, že Ježíš Kristus chce a má moc zvítězit v tom zápase, který v mém srdci probíhá až příliš často.

Pane Ježíši Kriste, s mým malým zrnkem víry dnes volám k tobě s prosbou, abys mi dal oči, kterýma bych viděl, jak skrze Ducha svatého bojuješ, vítězíš a vládneš v mém srdci a životě. Kéž vidím, jak každý den vítězíš v bojích mého srdce -- a kéž jsem nadšený z toho, abych nezmeškal "ani kousek z tohoto zápasu".

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: