o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Překlad z angličtiny: Ross Taylor - Zjevení


Břeťa Fajmon, 2.8.2018

Dávám českým čtenářům k dispozici český překlad anglického komentáře Rosse Taylora k biblické knize Zjevení:

Ross Taylor (2010) - Zjevení: poznámky k biblickému textu

Tato kniha je překladem anglického textu Revelation: A Reference Commentary, kterou Ross Taylor napsal roku 1997, a pak aplikoval "tekoucí časový upgrade", tj. měnil rok vydání textu jen s drobnými úpravami, poslední verze z roku 2010.

Protože kniha Zjevení se těší většímu počtu navzájem odlišných výkladů také v češtině, rád bych přístup přeložené knihy aspoň trochu vymezil mezi českými komentáři. Výklady knihy Zjevení lze zhruba rozdělit do tří kategorií:
 • Budoucnostní přístup (BP): snaží se o co největší doslovnost, obsah kapitol 6-22 se podle tohoto pohledu odehraje teprve v budoucnu. Příkladem komentáře v češtině jsou


  Pro studium tohoto přístupu nejvíce doporučuji knihy [22] a [23] z toho důvodu, že nejlépe uvádějí argumenty a biblické odkazy pro své závěry.

 • Idealistický přístup (IP): chápe většinu obrazů jako symboly, preferuje ten pohled, že většina knihy Zjevení se týká našeho současného života a světa. Příkladem v češtině jsou knihy

  • Ross Taylor 2010 ... právě předkládaný český překlad anglického komentáře, literatura číslo 2;

  • Harrington: Kniha Zjevení, český překlad vyšel v roce 2012, literatura číslo 21;

  • P Spilsbury: Trůn, Beránek a drak, Návrat domů 2005, literatura číslo 15, knihu je kupodivu stále možné koupit;

  Pro studium tohoto přístupu nejvíce doporučuji knihu [15] (Spilsbury), ale ta je velmi útlá, a tak překládaný online materiál [2], který má třikrát větší rozsah, je jejím dobrým doplněním;

 • Umírněný budoucnostní přístup (UBP): snaží se o smíření doslovného a symbolického výkladu, preferuje ovšem ten pohled, že většina kapitol knihy Zjevení se týká budoucnosti. Příkladem v češtině jsou knihy


  Pro studium tohoto přístupu nejvíce doporučuji knihu [16], protože ke standardním výkladovým otázkám obsahuje obvyklejší odpovědi.
Předkládaná kniha [2] (Taylor 2010 - Zjevení: poznámky k biblickému textu) tedy není zdaleka jediným zdrojem ke studiu biblické knihy Zjevení v češtině, ale je se svými 341 stranami českého překladu obsáhlejší než jakýkoli z právě uvedených osmi českých zdrojů, a tak v ní lze najít mnohé přehledy a argumenty, na které v těch ostatních komentářích nezbylo místo.

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: