o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Update 2013


Břeťa Fajmon, 14.12.2013

Rád bych řekl několik slov u příležitosti končícího roku 2013, pro své přátele, známé a čtenáře této stránky:

Moje práce: Už druhým rokem zkouším jako OSVČ učit angličtinu a překládat z/do angličtiny. Práce mě Těší a učím se nové věci -- zatímco když jsem pracoval na vysoké škole, nikoho skoro nezajímalo, jak učím, hlavně že jsem odborník ve svém oboru, v soukromé a firemní výuce angličtiny je situace trochu jiná: každého zajímá, jak učíte, jak dokážete zaujmout a jak poutavá je vaše hodina. Měl jsem pocit, že než se mi podaří zaujmout své studenty a vydělat si na živobytí, asi umřu hladem -- proto jsem měl velkou radost, že jsem ke konci tohoto roku navázal nějakou spolupráci v oblasti překladů z/do angličtiny, kde je vedlejší, zda čtenáře svého výtvoru zaujmete, hlavně když zachováte přesný význam daného textu při překladu (zjišťuji, že tato role mi vyhovuje více než výuka, i když novým výukovým kursům se zatím nebráním).

Moje rodina: Nejbližší rodinu nemám, nicméně učím se radovat ze vztahů s lidmi a ve svých přátelstvích, stále nacházím své místo při návštěvách svých rodičů a svých bráchů, z nichž někteří už rodinu mají, takže jsem už třikrát strýcem. Též jsem absolvoval jedny taneční, jakési klasické zopakování toho, co jsem od středoškolských tanečních kursů už dávno zapomněl - to byl velmi milý čas.

Tato stránka rozhovor.cz: Díky tomu, že kromě výuky ještě o víkendech překládám, nemám už tolik energie něco číst nebo psát jako v dřívějších letech. Nicméně si myslím, že tato stránka má na internetu své místo, i když pojede víceméně jen setrvačností a občasnými články. K nejnavštěvovanějším článkům patří:
  • Přehledové články české překlady Bible, programy ke čtení Bible, komentáře k Bibli.

  • Jádrem stránky jsou myšlenky k některým biblickým knihám Genesis, Exodus, Žalmy, Matouš, Efezským, které snad obsahují některé základní věci k daným kapitolám. Rád bych dodával další myšlenky ke kapitolám knihy Exodus, ale přitom se díval i do hebrejského textu, abych sám viděl některé bližší souvislosti a nebylo to jen opisování toho, co řekli jiní, jak někteří o mé stránce říkají. Ale kdyby to mělo být i jen opisování - rád zviditelním některé klíčové věci, které řekli jiní :- Můj původní plán šest kapitol ročně ovšem asi nebudu moci zvládat, vzhledem ke svým pokusům uchytit se profesně v novém oboru.

  • Rád bych v dalším roce přidal i nějakou tu recenzi, ať už to bude nějaká kniha krásné literatury nebo možná recenze nového překladu Bible do češtiny (překlad Miloše Pavlíka by měl vyjít kolem velikonoc 2014, jednu recenzi už vypracoval Jiří Hedánek, který mi též udělal radost svými zmínkami o ponožkách v sandálech).

  • Svoje místo mají též odkazy na přednáškové texty z numerických metod (asi proto, že daný předmět na vysokých školách se stále přednáší) a odkazy na anglicko-české slovníčky k učebnicím New English File.
Vánoce: Na rozdíl od lidí, kteří jedou o vánocích na dovolenou do teplejších krajin, se na týdenní vánoční volno v zimě celkem těším. Ta hustá studená mlha, která vám vleze za krk i na čelo, pokud nejste zvyklí nosit čepici, má něco do sebe. Kouzlo zimní procházky a toho, jak pak přijdete do tepla a jste celí rozlámaní, je krásným kontrastem k letním vedrům, kdy teplota v bytě neklesla pod 27 stupňů (v zimě je možné vyvětrat!). Nehostinné počasí vánoc také více sedí na to, když se zaměřuji na Ježíše Krista - k němu byl život též nehostinný, a tak přemýšlet o poselství vánoc mi jde v zimě tak nějak líp.

Pohled do nového roku 2014: Zrovna jsem se začetl do stránek biblické knihy Izaiáš a v souvislosti s budoucím rokem vidím několik paralel: Slovo spravedlnost bylo použito v mnoha ohledech při letošní volební kampani v ČR, a je to i klíčové slovo v Bibli. Bůh vytýká svému lidu, který zachránil a který chce mít za svůj lid (v překladu B21):
  • Izaiáš 1,16: Odkliďte mi z očí zlo, jež jste napáchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, ...
Život spravedlivý vůči Bohu i lidem je klíčovým motivem Bible. Též klíčovým motivem shromáždění (a též klíčovým motivem čtení Bible) je přijmout povzbuzení od Boha i od lidí k životu ve spravedlnosti. Bible mluví o budoucím spravedlivém životě slovy:
  • Izaiáš 2,3-4: Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví.
Vše to pramení z toho, že Bůh je soudce, on určuje meze dobrého a špatného, on se svým učením a životem učí nás lidi spravedlivému životu. Jenže poselstvím prvních kapitol knihy Izajáš je to, že lidi "odešli od Hospodina" v tom smyslu, že přestali usilovat o spravedlivý život. Je zvláštní slyšet, co Bůh říká svému milovanému lidu, kteří se rozhodli ignorovat Boha jako nositele spravedlnosti:
  • Izaiáš 3,1-2: Hospodin zástupů z Jeruzaléma a Judy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby potravy i všechny zásoby vody, hrdinu i bojovníka, soudce i proroka ...
Izaiášovo slovo nebylo moc populární už ve své době, protože začínal mluvit o tom, že Izrael bude dobyt a lidi budou zabiti či odvlečeni do vyhnanství. Zajímavá je formulace, že Bůh "odstraní bojovníka, soudce i proroka" - ti nejlepší vůdcové lidu buď padnou, nebo budou odvlečeni do zajetí. To vše se asi České Republiky netýká, ale myslím, že tady funguje i hlubší princip: Bůh odejme z lidu moudré lidi, pokud většina společnosti se rozhodla jít proti spravedlnosti. Hlubší princip spočívá v tom, že spravedlivou společnost nevytvoří ani ten nejlepší vůdce -- spíše Bůh vezme nespravedlivé společnosti moudré vůdce, pokud většina ve společnosti je taková, že by moudré vůdce stejně neposlechla.
  • Izaiáš 5,22-23: Běda hrdinům v pití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou!
Přál bych do nového roku vám i sobě, abychom se učili té nové spravedlnosti, která nám není nikomu stoprocentně vlastní: nemít na prvním místě materiální zisk a svou vlastní zábavu, a nebýt si tak jisti tím, že život nějak zvládneme bez Boha. Učit se uplatňovat spravedlnost u sebe, mezi svými blízkými. Myslím na odpuštění minulosti u sebe i navzájem, a na změnu svého současného jednání. Spravedlnost ve společnosti nevznikne "shora", když nám ji někdo nařídí, ale "zdola", když ji začneme žít.
  • Izaiáš 2,5: Pojďme, choďme v Hospodinově světle!


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: