o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Nadstavbové kursy matematiky na VŠ: skripta


Břeťa Fajmon, 6.12.2011

Pod nadstavbovými kursy matematiky na VŠ rozumím ty kursy, které se učí na VŠ většinou ve vyšším než prvním ročníku. Tyto kursy jsem většinou učil a rád bych zde zveřejnil některé své materiály, a některé doporučil.

A) Numerické metody

B) Pravděpodobnost a statistika

  • Přednáškové slajdy: 07, 08, 09, 10, 11, 12.

  • Skriptum Matematika 3, strany 123-238: zejména pravděpodobnost.

  • Skriptum Statistika a operační výzkum, strany 7-149: zejména statistika.

  • Jiný zdroj na pravděpodobnost a statistiku: velmi kvalitní skriptum VŠB TUO: Pravděpodobnost a statistika. Doporučuji zejména velmi kvalitní sady příkladů k samostatnému řešení a online testy pro každou kapitolu. Je to dobrý pohled z jiné vysoké školy než FEKT VUT.

C) Operační výzkum

  • Skriptum Statistika a operační výzkum, strany 150-297. Tuto část textu jsem nikdy nepřednášel a je možné, že se zde vyskytují chyby; obrázky na str. 165,171,172 mají svislou šipku nastavenou trochu blíže, než má být, správně by šipka měla být přesně nad či pod sloupcem tabulky, ve kterém se vyskytuje číslo ve čtvercovém rámečku.

((D) Odkazy na knihy v angličtině)

Ve svém doporučení knihy number one o vysokoškolské matematice jsem prohlásil, že z této knihy lze klidně vytvořit materiál pro sedm vysokoškolských kursů matematiky. Toto prohlášení bych rád doplnil odkazem na učebnice rozvíjející poslední tři z těchto sedmi dnes už základních a klasických témat, která jsem měl tu čest učit, a mohl jsem sehnat vynikající učebnice na každé z těchto témat, které jsou samy o sobě stejně obsáhlé jako už zmiňovaná number one:
  • Numerical methods for engineers, 4th Edition (2002): vynikající učebnice numerických metod; měl jsem k dispozici toto 4.vydání, které má 925 stran, zdá se, že 5. vydání (2008) a 6. vydání (2009) byly jen o třicet stran doplněny a přepracovány, což je skoro zanedbatelné vylepšení. 4.vydání obsahuje i mírný úvod do prostředí MATLAB. Zde si můžete prohlédnout podle obsahu, které metody jsou ve 4.vydání knihy obsaženy.

  • Applied Statistics and Probability for Engineers, 5th Edition (2010): solidní kniha pro vyučující i studenty, kteří nechtějí tahat míčky z urny či kuličky z klobouku, ale chtějí se zaměřit na příklady, které jsou trochu blíže praktické realitě. Vynikající kniha, používal jsem ji též pro kurs o pravděpodobnosti, protože kapitoly 2 až 4 obsahují solidní kurs do základů pravděpodobnosti právě s příklady velmi blízko inženýrské praxi, zaměřený na ta rozdělení pravděpodobnosti, která jsou klíčová. V knize je vloženo CD s dalším materiálem, který je pouze na CD (na CD je též celý manuál řešených úloh pro studenty a výsledků, který též vyšel knižně samostatně, ale stačí elektronicky). Měl jsem k dispozici třetí vydání, zdá se, že 5.vydání není moc změněno.

  • Operations research: An introduction, 9th Edition (2010): výborná učebnice uvádějící do metod operačního výzkumu - a proto je hodně drahá. Měl jsem k dispozici 5.vydání, které už ani na amazon.com nemohu najít, ale pokud seženete levněji některé starší vydání (6, 7, 8), bude stejně dobré. Učebnice se schovává na CD, takže novější vydání mají méně stran. Obsah kapitol 8. vydání: 1 úvod, 2 lineární programování, 3 simplexová metoda, citlivostní analýza, 4 dualita v úlohách lineárního programování, 5 dopravní model, 6 tok sítí, 7 proměnné v úlohách lineárního programování, 8 cílové programování, 9 celočíselné lineární programování, 10 dynamické programování, 11 deterministické modely inventáře, 12 základy pravděpodobnosti, 13 rozhodování a hry (jen úvod - úlohy související s lineárním programováním), 14 pravděpodobnostní modely inventáře, 15 teorie front (vynikající úvod), 16 modelování a simulace (vynikající úvod), 17 Markovovy řetězce, 18 teorie klasické optimalizace, 19 algoritmy nelineárního programování . V Technické knihovně v Brně lze půjčit 5.vydání, kde se mi mimo jiné líbí kapitola shrnující pravděpodobnost, kde je obsažen velmi zajímavý graf souvislostí mezi různými rozděleními pravděpodobnosti - vzpomínám, že tento obrázek byl velmi objevný, z pozdějších vydání byl vypuštěn.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: