o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Update 2012


Břeťa Fajmon, 23.12.2012

Děkuji všem, kteří mi přáli osobně nebo jinak do vánoc a nového roku, a především pro ně, ale i pro čtenáře stránek rozhovor.cz bych rád napsal pár osobních slov za sebe o vánocích a na konci roku 2012.

V letošním roce jsem studoval angličtinu a začal od září pracovat jako lektor angličtiny a překladatel z/do angličtiny a jsem za tuto změnu vděčný. Jako učitel matematiky jsem pouze učil matematiku a v podstatě nědělal matematickou vědu. Nyní je paradoxně můj pracovní den "vědečtější" než dříve - přes den učím angličtinu nebo si dělám přípravy, a po několika odpoledních nebo v sobotu se ponořím do angličtiny víc, nikoli s cílem napsat matematický článek, který asi nebude nikdo číst, ale s cílem přeložit několik stránek anglického textu, který bude součástí knihy v češtině a budou ji číst mnozí. Z toho mám radost, že moje zahloubání do angličtiny má konkrétní smysl.

Co bylo pro mne letos těžší, byl rozchod s jednou dívkou. Tento rozchod jsem nebral tak, že s někým jiným si budu rozumět líp, ale jako příležitost si uvědomit, že mám potíže si rozumět s kýmkoli - že zkrátka ještě nemám dost radosti a svobody, abych je v tom nejbližším vztahu dokázal sdílet. Nezbývá mi, abych se ještě dál učil od Boha a od života více svobodě a radosti.

Rád bych i do budoucna pokračoval v psaní myšlenek ze svého čtení Bible. Se změnou zaměstnání cítím, že mi zbývá méně času a energie na další věci, takže zamyšlení nad kapitolami z knihy Exodus asi budou přibývat pomalejším tempem -- jen několik kapitol ročně (rok 2013 plánuji "strávit" s egyptskými ranami, Exodus 7-12). V rámci psaní vánočních přání a novoročních PF bych vám rád popřál citacemi z Exodus 6 a Exodus 7:
  • Exodus 6,7: Vezmu si vás za svůj lid a budu vaším Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, ten, který vás vyvede z egyptské roboty.

  • Exodus 6,9: Mojžíš sdělil Hospodinova slova lidu Izraele, ale pro slabost ducha a těžkou službu jej ani nevyslechli.

  • Exodus 7,1.5: Hospodin řekl Mojžíšovi: ... Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu.
V citovaných větách cítíme malomyslnost Izraele, ale Mojžíš se obrací k Bohu a ten mu dává vidět celkový obraz, nikoli jen akutní těžkosti. Mám za to, že podobně chce Bůh dnes povzbudit i naši víru - že v situacích, které jsou těžké nebo kde si nevíme rady, chce On jednat, být nám pomocí a uvádět nás do radosti, svobody a plnosti života.

Diskuse:


Petr Polách, přidáno 30.12.2012, 20:44:37

Ahoj Břeťo!

Díky za \"update\", tak to je zajímavý - jak my, bohemisté říkáme - \"turn\" ve tvém životě, opustit výuku matematiky a pustit se do angličtiny. Já nezapomenu, jak jednou před prázdninami jsi na posledním studentském setkání před prázdninami odpověděl na otázku \"emsíků\" co je ta první věc, která je napadne, když se řekne prázdniny slovem matematika. A Petra zase nikdy nezapomene, jak tě přibrala do dvojice na \"nerc\" a pak toho v skrytu duše litovala, neboť se bála, že budeš pomalu obracet karty, ale záhy zjistila, jaké terno v tobě udělala, protože tvůj počítač v hlavě fungoval hladce a bezchybně a tak jste slavně zvítězili... :-)Obdivuji tvoji odvahu se pustit do nových věcí a přeji ti, ať tě Pán dál vede i v oblasti vztahů a neboj, všechny skvělý sestry ještě nejsou rozebrány! :-) Tak hodně požehnání a radosti v Duchu svatém do Nového roku přeji i jménem naší rodinky!


Břeťa, přidáno 10.03.2013, 16:46:43

Petře, díky za přání, já si zase vzpomínám, jak před více než dvaceti lety, když jsme na gymplu něco překládali asi z angličtiny spíš než do angličtiny, nejlepší student matematiky, který byl o rok výš, mi řekl: \"Tebe je na matematiku škoda!\" Jsou takové větičky, pronesené z úst jiných lidí, které se vynoří i po dvaceti letech a mají vliv na naše rozhodování třeba i ohledně profese :-

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: