o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2018
2017
2016

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč
Vysvětlení některých rozporů a nejasností v Bibli


autor: Petr Doušek, 14.10.2012 (úvod: Břeťa Fajmon)

Mám tu čest uvést pdf spisek svého kamaráda Petra Douška, který ukazuje pohled křesťana na některé problémy nebo obtížnější místa v Bibli. Snaží se řešit tyto "rozpory" z hlediska víry, nechce používat těžce pochopitelná místa jako výmluvu od Boha odejít.

Knihu je možné přečíst od začátku do konce, nebo si jen vyhledat jeho poznámky k místu Bible, které vás zajímá - jeho odpovědi jsou řazeny podle běžného řazení biblických knih.

 • Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit

  Petr zná Bibli dobře, byl dvakrát vítězem Mistrovství ČR ve znalostech Písma. Své odpovědi ovšem nestaví na svých znalostech, ale na své víře, jak ukazují někdy jeho briskní (česky: rázné) a kratičké odpovědi. Nechce se na některých místech dlouho rozepisovat, i když by mohl a snadno by to dokázal. Přemýšlí o souvislostech a vědeckých poznatcích, ale chce nechat hlavní slovo našeho poznání v mnoha věcech Bibli. Chce skrze Bibli slyšet především hlas Boha.

  Dnes nemáme k dispozici původní originální text Bible z počátku letopočtu, máme jen opisy opisů, takže na této cestě mohly též vzniknout chyby a drobné rozpory. Přesto není lepšího zdroje než Bible, o který se můžeme opřít při poznání Boha a toho, co nám lidem On chtěl a chce sdělit. Vzpomínám si při této souvislosti na slova učitele Carla Armerdinga (parafráze): I když je v Bibli několik míst, se kterými intelektuálně bojuji, nebrání mi to přijmout poselství Bible jako celek. V podobném duchu promlouvá i kniha Petra Douška.

  Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: