o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Promluvy k srdci ze stránky STUDNICE.ORG


Břeťa Fajmon, 16.11.2009

Doporučuji promluvy od srdce k srdci, od člověka k člověku ze stránky studnice.org, zejména na tomto místě chci doporučit kategorii kázání. Několik autorů se střídá v promluvách, které byly pravděpodobně vysloveny na setkání křesťanů. Mnohé z nich mne zaujaly a potěšily, a jak je i původní záměr názvu stránky, občerstvily.

Namátkou dvě konkrétní promluvy (v krátkých citacích jsem tučnězvyraznil ty milé obraty, které mne potěšily a ukazují na "lidské" vyjadřování autora):
 • Kázání Lukáše Makovičky z 11.6.2008: Boží vůle a lidské touhy. Velmi důležité téma o tom, zda má Bůh plán pro náš život. Má Bůh pro nás nalinkovaný plán na každý den, kterého se musíme držet, nebo nám dává v mnoha věcech svobodu? Zamyšlení dobře vystihuje, že Boží vůle je zjevena Bohem, a vysvětluje slovo "zjevení". Krátká ukázka:

  Právě proto, aby ve vztahu člověk-Bůh panovala jistota a pokoj, ukázal Bůh lidem svou vůli jasně. Právě proto, abychom se nemuseli bát, že nás nakonec skásne za něco, o čem jsme ani nevěděli, tak Bůh svou vůli vyvěsil před celým lidstvem, nachází se po celé Zemi v tolika kopiích jako žádný jiný dokument.

  Navíc dal každému svému dítěti průvodce – jmenuje se tuším Duch Svatý – aby nám Jeho vůli vysvětloval a jasně ukazoval. To je jeho hlavní úkol. Podobně jako když se chodíte ptát právníků, jaká je vůle státu v té a té věci, tak se věřící mají chodit ptát Ducha Svatého, protože On tu vůli zná skrznaskrz a umí v té psané vůli dobře hledat a krásně ji vysvětlovat.

  Jen mi někdy připadá, že bychom Ho chtěli donutit, aby dělal kdejaké eskapády a zajímavé věci, vytvářel atmosféru a dělal něco, co zaujme davy, spíš než abychom využili služeb, které nám nabízí především.

 • Kázání Lukáše Makovičky z 29.9.2009: Buď rozhodný!. O praktické rozhodnosti v našem životě. Kratinká ukázka:

  Pokud se začtete do knihy Přísloví, zjistíte, že slovíčko „blázen“ je tam používáno docela často, dalo by se až říci, že je poněkud nadužíváno. A když nebudete číst, jen abyste měli čárečku do svého denního výkazu „Jsem správný křesťan“, snadno zjistíte, že biblická definice „blázna“ se od té naší současné pořádně liší.

  Blázen, jak ho popisuje Bible, totiž není ono uslintané individuum neschopné jakéhokoli souvislého vyjadřování, které nám naskočí před oči jako první, ani pomatený psychopat nesmyslně páchající ohavná zvěrstva.

  Ba ne, když začnete biblickou definicí blázna poměřovat lidi kolem sebe, brzo zjistíte, že téměř nikdo není normální a žijete mezi samými blázny.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: