o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2019
2018
2017

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč
Rozhlasové pořady o Bibli


Břeťa Fajmon, 12.7.2010

Některé audio zdroje a pořady, které se věnují výkladu Bible.
  • Update 2015: celou řadu výkladových kázání na poslech najdete na stránce Reformace.cz - výklady písma.

  • Světem Bible – pořad Rádia 7: (najděte v seznamu pořadů "Světem Bible") Podle komentářů Vernona McGee přeložil Petr Zeman, rozhlasové pořady připravil a čte Pavel Vopalecký. Práce na tomto komentáři pro rozhlas začala více než před dvaceti lety, a v současné době je dokončena celá řada pořadů k Bibli (66 knih), která běží každý den asi dvacet minut v průběhu pěti let (= cca 1800 dní po dvaceti minutách, tj. asi 600 hodin vysílání) a snaží se zpřístupnit Bibli. Předností této řady je to, že se jedná o ucelený výklad celé Bible.

    Celý cyklus není ke stažení najednou, ale jednotlivé pořady jsou na uvedené stránce ke stažení čtyři týdny zpětně ve formátu mp3. Na Rádiu 7 běží další pravidelné pořady o Bibli, například Krok za Krokem.

  • Audiovýklad Bible – cyklus pořadů o Bibli od Petra Vaďury: Na různých rozhlasových stanicích v křesťanských pořadech Petr Vaďura vytváří také mnohé výkladové pořady o Bibli. Mnohé z nich jsou systematicky ukládány na této stránce, kde jsou všechny přístupné ke stažení (což je zase výhodou tohoto cyklu, že pořady jsou ihned k dispozici). Nejedná se o čtení textu, ale o rozhovor s některým českým křesťanským kazatelem či učitelem Bible. Některé z těchto rozhovorů vyšly knižně v edici Rozhovory nad Biblí nakladatelství Vyšehrad (1) Jan Heller: Znamení odkazující k nebi (2009 druhé vydání); 2) Jan Sokol: Zůstat na zemi (2008 první vydání); 3) Jan Heller: Na čem mi záleží (2009 první vydání), atd.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: