o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2022
2021
2020

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Anketka: jak rozumíte tomu, že člověk byl stvořen, aby byl obrazem Boha?


Břeťa Fajmon, 8.12.2018

Tento příspěvek uvádí několik odpovědí (a moje reakce) na otázku: Jak rozumíte větě z první kapitoly knihy Genesis: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

 • Aby se choval slušně (dobře) k životu a k ostatním lidem. Aby byl člověk upřímný, pravdomluvný, neubližoval, byl hodný, choval se dobře.

 • To jsou všechno důležité věci. Letos jsem slyšel zajímavou myšlenku, kterou bych tuto odpověď rád doplnil -- součástí "chování se dobře" jsou i "silné" věci, jako stálost, pevnost, nepodplatitelnost. Například učitel musí být i pevný a nehodnotit dobře studenta, který nic neví (což je docela těžké, být takto pevný). Ten autor myšlenky (Bruce Waltke) navrhuje, že kdyby Bůh byl jen slitovný a milostivý a vše nám slíbil a nic po nás nechtěl, tak bychom mu vlastně ani nevěřili, že je dostatečně mocný na to, aby ten laskavý svět vybudoval.

 • Aby bylo stvoření jemu podobné, možná aby někdo vládl nad přírodou místo něj a on mohl mít "pauzu".

 • Nemyslím, že Bůh stvořil nás lidi na práci místo toho, aby sám pracoval. Spíše kniha Genesis mluví o práci jako o velké výsadě pro člověka, kterou ale člověk dělá společně s Bohem. Genesis 2: Bůh vysadil zahradu ... člověk ji obdělával a střežil. Bůh stvořil zvířata ... člověk zvířata pojmenoval. Věřím, že člověk byl stvořen pro vztah s Bohem a projevuje se to i v té práci -- že pracují Bůh i člověk společně, a pak Bůh i člověk odpočívají.

 • Aby (člověk) nebyl jen jím (Bohem) samotným, aby byl něčím podobným, zajímavým. Dal nám "základ" a možnosti, ale obraz má možnost rozvíjet se i jiným směrem.

 • Ano, je to zvláštní, že obraz "může jít někam jinam" a zobrazovat i něco jiného. V určitém smyslu věřím, že Bůh nám dává velkou svobodu. Na druhé straně -- jsme jako "chodící zrcadla", která zobrazují originál; ale když "se vzdálíme příliš daleko", už je někdy na nás vidět něco jiného než ten originál. Našim úkolem je "být s tím originálem", aby se na nás "zrcadlily a odrážely" ty správné věci.

 • Rozumím tomu, že Bůh stvořil lidi, aby dělali to co on, tvořili. Tak to aspoň z toho úryvku chápu. Nemají však takovou moc, i když jim ji dal, ale rozdělenou do dvou (muž a žena).

 • Přesně tak -- všechny ty dobré věci můžeme dělat tvořivě. A současně nejsme voláni být k obrazu Boha sami, ale společně s dalšími, navzájem se podpořit.

 • Já si myslím, že Bůh stvořil člověka tak, aby (člověk) měl všecky vlastnosti a vědomosti, které potřeboval, aby se do člověka zobrazily -- všechny potřebné věci.

 • Ano, nemůžeme být obrazem Boha ve všem -- například nejsme obrazem jeho nezávislosti na všem ostatním, všemohoucnosti, všudypřítomnosti. Ale jsme povoláni být obrazem laskavosti i věrnosti a stálosti Boha.

 • Vidím to tak, že Bůh nás stvořil jako své méně dokonalé já. Vyvstává mi ale myšlenka, když Bůh je dokonalý, proč nestvořil i nás dokonalé, bez závisti, hněvu. Proč nechce, aby svět byl dokonalý.

 • On to chce. Ale zve nás -- a záleží mu na tom -- abychom tu "dokonalost" dotvořili společně s ním. Možná zde by už mohlo zaznít, že věřím, že Ježíš Kristus jako jediný dokázal plně být obrazem Boha, nikdo jiný. Možná je to málo, ale aspoň někdo!! Ba co víc, skrze spojení s Ježíšem Kristem můžeme i my té dokonalosti obrazu dojít -- že on promění naše srdce, když budeme to stát a přicházet k němu.

 • Jelikož nejsem věřící, nevěřím, že muže a ženu stvořil Bůh.

 • Jasně, muž a žena se narodili každý svým rodičům. Ale Bible nám podává svědectví, že ti první dva ne -- že ty Bůh stvořil. Může to pro nás být jednoznačně nepřijatelné, ale doporučuji zvážit Bibli jako žánr svědectví (že předchozí generace nám následujícím předávají, jak se setkaly s Bohem a co pro ně bylo důležité). Sice to není tak jasné a přesné jako výpočet integrálu z arcsin(x) metodou per partes, protože na rozdíl od úplného matematického odvození je pro nás řada věcí z těch nejranějších částí historie neznámá. Ale stejně to svědectví nese zprávu od lidí, kteří je považovali za důležité -- naději, že i my se v životě můžeme setkávat s Bohem, že skutečná Láska existuje, že život má smysl.

 • Nevím, jestli lidi opravdu stvořil Bůh, ale myslím, že v širším chápání má každý v sobě nějakou "sílu" nebo něco, co všechny spojuje, a že cílem je snažit se co nejvíc dosáhnout nějakého "lidského ideálu", který by se dal nazvat Bůh.

 • Ano, cílem je být plně lidským, sám i ve vztahu k ostatním. Přidal bych zde jen svědectví právě biblické knihy Genesis: poté, co lidé (kapitola 3) svým jednáním prohlásili, že si chtějí žít život nezávisle na Bohu, Bůh jim zakázal vstup do své zahrady a ta intenzivní přítomnost Boha byla lidem upřena. Potom v kapitole 4 vidíme to nejhorší, co by si snad nikdo z nás nepřál: aby jedno z našich dětí zabilo to druhé. Vidíme, že odstup od Boha lidi rychle dovedl do špatných konců a že uskutečnit ty dobré ideály bez Boha asi nepůjde.

 • Myslím si, že není možné, aby byl člověk obrazem Boha, to bychom byli všichni Bohové.

 • Ano, jak už bylo řečeno výše, jsme voláni být obrazem Boha jen v něčem, a stejně i toho jsme se dost brzy my lidé vzdali. Přesto Bůh Bible (nebo Ježíš Kristus, když čteme o plnosti jeho lidství) je jiný než bohové řeckých nebo římských pověstí -- ti jsou zobrazeni spíše jako lidé, kteří se haštěří a soupeří mezi sebou ... spíš mi to připadá jako "bozi k obrazu člověka". Když čtu Bibli, přitahuje mne k tomuto Ježíši Kristu, který byl plně obrazem Boha. Bůh Syn (Ježíš Kristus) s Bohem Otcem nijak nesoupeří o to, kdo bude mít hlavní slovo -- naopak Bůh Syn čerpá sílu od Otce i v těžkých úkolech, ale zůstává Otci poslušný. Otec miluje Syna a vzkřísil ho z mrtvých -- on viděl ten plný obraz Boha, i když mnozí obraz Boha v Ježíši neviděli, a odměnil ho.

  Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: