o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Nadstavbové kursy matematiky na VŠ: skripta


Břeťa Fajmon, 6.12.2011

Pod nadstavbovými kursy matematiky na VŠ rozumím ty kursy, které se učí na VŠ většinou ve vyšším než prvním ročníku. Tyto kursy jsem většinou učil a rád bych zde zveřejnil některé své materiály, a některé doporučil.

Pokračovat ve čtení článku Nadstavbové kursy matematiky na VŠ: skripta

Učebnice pro matematiku na VŠ


Břeťa Fajmon, 30.11.2011

Poté, co jsem vlastně od výuky matematiky na VŠ odešel, bych rád ještě v tomto a příštím článku doporučil nějaké materiály, na které jsem v průběhu let narazil, a které by se mohly hodit vyučujícím nebo studentům matematiky. Nemohu ovšem ovlivnit, zda některé odkazované texty budou dále přístupné na internetu, vše záleží na dobré vůli jejich autorů.

A) Vyrovnávací kurs pro první semestr na VŠ

Tato gymnaziální učebnice zcela stačí pro první semestr na VŠ, který má vyrovnávací charakter (teda ne pokud si ji jen koupíte, ale pokud ji pořádně celou propočítáte). Většina škol zde ještě přidává téma "matice a systémy lineárních rovnic" které zase nikde pořádně zpracováno není, ale toto téma lze zase například doplnit ze stran 1-21 textu Matematika 1 - sbírka úloh (a někteří zkoušející trvají ještě na schopnosti studentů spočítat příklad na Taylorův polynom, který najdete na str. 175-177 tohoto textu).

Pokračovat ve čtení článku Učebnice pro matematiku na VŠ

Výuka matematiky na střední a vysoké škole


Břeťa Fajmon, 6.9.2010

Rád bych zde prezentoval text, který jsem psal v létě 2010 o otázce koordinace a návaznosti výuky matematiky mezi střední a vysokou školou. Zabývám se též přemýšlením, co vlastně (a jakým způsobem) v matematice na střední a vysoké škole učit. Zajímají mne Vaše případné podněty na toto téma.

[update leden 2011: text je mírně upraven a doplněn o závěrečnou osobní reflexi.] Uvedené myšlenky jsou napsány z pozice vyučujícího, který strávil výukou matematiky na vysoké škole technického směru už třináct let.

Možnost diskuse ke článku Výuka matematiky na SŠ a VŠ