Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Promluvy z knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 14.4.2016

Tato stránka bude obsahovat články na některé motivy, které můžeme vidět v biblické knize Zjevení Janovo.
  • Ježíš Kristus a hebrejské svátky (14.4.2016) ... ve Staré smlouvě Hospodina s lidem Izraele bylo ustanoveno sedm svátků, které všechny mají vztah k Nové smlouvě a Ježíši Kristu -- kniha Zjevení dobře shrnuje ty z nich, kde starosmluvní svátky najdou své naplnění v Ježíši Kristu teprve v budoucnu.

  • Obsahuje kniha Zjevení dobrou zprávu? (4.7.2016) -- Zjevení je asi nejkrvavější biblickou knihou; přesto lze "mezi řádky" znovu vyčíst pozvání k novému životu, jak o tom mluví i ostatní knihy Nové smlouvy.

  • Šelmy ze Zjevení 13 dnes? (22.1.2017) -- Zjevení 13 mluví o šelmě z moře (= Antikristu) a šelmě ze země (= falešném proroku) -- Kdo je Antikristem a falešným prorokem dnes?

  • A budou s Kristem kralovat tisíc let (10.2.2018) -- Kapitola 20 knihy Zjevení představuje tradiční výkladový oříšek: stručné představení celé otázky a pohledů premilenialismu, amilenialismu, postmilenialismu (jejich slabých a silných stránek).

  • Splnění slibů sedmi sborům (11.11.2018) -- Kapitoly 2 a 3 knihy Zjevení píší dopis od Ježíše Krista sedmi sborům křesťanů -- do každého ze sborů Ježíš posílá své povzbuzení a slib, který bude splněn v budoucnu, jak to potvrzuje Boží slovo v knize Zjevení.
následující: Zjevení Janovo - literatura

Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: