Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Šelmy ze Zjevení 13 dnes?


Břeťa Fajmon, 22.1.2017; článek je napsán v silné závislosti na audiopřednáškách Dona Carsona [26], předn.číslo 4-5; všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible.

I ti, co by chtěli vykládat biblickou knihu Zjevení (počínaje kapitolou 4) výlučně jako knihu popisující posledních tři a půl roku lidské historie na této zemi, musí poněkud změnit svůj přístup při čtení 1.Janova listu, kapitoly 2, verše 18:
 • Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.
Tedy Antikrist či falešný prorok bude možná jeden největší na konci, ale Jan nás vede k tomu, abychom si dali pozor na ty vlivy, které se odehrávají v našem životě. Místo toho, abychom nějak teoreticky přemýšleli o posledním antikristu, spíše bychom si měli dát odpověď na otázku, komu sloužíme a jaké vlivy utvářejí náš život. Následující seznam se pokusí k tomuto přemýšlení inspirovat.

Je někdy obtížné rozlišit 1. šelmu (= Antikrista, Zjevení 13,1-10) jako politickou moc a 2.šelmu (= falešného proroka, Zjevení 13,11-18) jako ekonomickou či filosofickou moc, protože právě i Zjevení 13 popisuje, že tyto obě osoby jsou v úzké spolupráci a jsou součástí jednoho systému.

Šelma z moře (= 1.šelma = antikrist):

Ve Zj 13,1-10 je popsána jako člověk (a systém), který má moc a zabíjí křesťany či Boží lid; tento systém je celosvětový -- nebo má ambice se celosvětovým stát;
 • a) v prvních třech stoletích n.l.: šelma = Římská říše. Tento vojenský moloch po několik století uplatňoval moc téměř na celém světě. V dané době se vyvinul kult Říma a kult císaře, a ti, co nechtěli obětovat císaři či Římu malou rituální oběť jako svému božstvu, byli pronásledováni i zabíjeni.

 • b) středověká a poststředověká církev: církevní moc sama zabíjela křesťany, se kterými nesouhlasila v některých článcích víry (pronásledováni byli křesťani považovaní za věřící "moc" nebo "málo") ... týká se jak katolické církve, která dělala inkvizici, nebo reformační církve, která zabíjela např. anabaptisty za to, že zastávali křest naprostým ponořením člověka do vody.

 • c) ateistická moc = bezbožná moc komunismu: Solženicyn si všiml, že ruská komunistická moc za několik měsíců své vlády zabila více lidí, než církevní inkvizice za sto let (citát vynesl na světlo Ronnie Stevens v jedné ze svých promluv kolem roku 2000).

 • d) Hitler a třetí říše: z jednoho pohledu to byla velká stabilita měny a období ekonomické prosperity, z druhého pohledu se připravovalo masové zabíjení Židů a "slabých" (= křesťanů, Rómů) a válka, která měla dobývat světy.

 • e) dnešní doba v arabských zemích: Extrémní hnutí jako Islámský stát prohlašují království, které chtějí šířit na celý svět -- to je přesně podstata Antikrista, jenž se prohlašuje za světového vládce či za zachránce; křesťané jsou často zabíjeni. Arabská náboženství procházejí svým "středověkem" -- smutné je, že na rozdíl od křesťanství, které se vrací k tomu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, se islám často ve svém přemýšlení vrací ke svému militantnímu počátku (k zabíjení druhých);

 • f) dnešní západní svět: šelma není zřetelná, je tím pádem méně nebezpečná? Možná tím, že je skrytá, je rafinovanější a rozkládá společnost zevnitř, nikoli vnějším násilím, ale rozvíjí v nás vnitřní násilí. Ve Zjevení 17,6 je žena obrazem bezbožného sytému: "Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků" ... křesťané jsou pronásledováni nepřímo, propagandou falešných proroků = šelem ze země ("dělej si co chceš, ale zaplatíš za to svou duší").

Šelma ze země (= 2. šelma = falešný prorok):

Ve Zj 13,11-18 je popsána tato osoba jako někdo, kdo navazuje na první šelmu a v jejím zájmu rozvíjí ekonomickou a filosofickou propagandu, která vyzdvihuje první šelmu a diskriminuje ty (křesťany), kteří se nechtějí poklonit obrazu první šelmy.
 • aa) některé antikristovské filosofie vyšly přímo z církve, např. klasický liberalismus v církvi (= názor: Bible může a nemusí mít pravdu, Ježíš Kristus možná ani nevstal z mrtvých, hlavně že se máme rádi); tento názor už není dnes pro křesťany nebezpečím a je na ústupu, ale možná povstávají nové falešné důrazy a propagandy, kterých si ani nejsme vědomi;

 • bb) totalitní režimy ve 20.století, např u nás komunismus, byly doprovázeny represemi těch, co byli aktivní křesťané, např. jejich děti nemohly studovat vysokou školu; to je příklad útisku těch, co otevřeně dávali najevo svou křesťanskou víru;

 • cc) cokoli, co se snaží vzít Bohu jeho místo a čest (a Kristu jeho lásku vůči lidem, kterou prokázal, když zemřel za naše hříchy ... 1-list Janův 1,5 - - 2,2), lze označit za druhou šelmu -- veškerá čarování, tajemné síly (včetně Síly ze Star Wars), astrologie; ve stejné kategorii bude ovšem i vědecké poznání, pokud se snaží interpretovat to, co "vidí", jako "vše, co existuje", a odvést naši pozornost od Boha a toho, co vidí Bůh; vše, čemu věnujete veškerou svou energii, čas a peníze, je pro vás bohem;

 • dd) některé myšlenky či metody mohou mít k Bohu velmi blízko, ale přesto věřit jim odvádí lidi od Boha a Krista ... například věřit zázrakům či zázračným setkáním nás může odvést od Ježíše Krista a jeho lásky, kterou prokázal, když zemřel za naše hříchy; prožít lásku (či uzdravení) poté, co jsme roky prožívali nelásku, může být pro nás velká pomoc -- ovšem odsunovat z centra Ježíše Krista, který je u Otce a přimlouvá se za naše hříchy, nás může cca pět stupňů odklonit od toho správného kursu; pokud bude takových vlivů více, jsme v nebezpečí, že budeme hledat emocionální zážitky místo setkání s Kristem;

 • ee) některé druhy meditace mohou být zavádějící (např. se snažíte vyprázdnit mysl nebo soustředit na černou tečku uprostřed světlého okolí; po 30 minutách se budete cítit odpočatí); nepopírám, že se budete cítit odpočatí, ale křesťanská duchovní meditace je něco jiného -- duchovnost v Bibli je spojena s Duchem svatým, který je spojen se změnou našeho chování a láskou vůči druhým lidem kvůli Kristu + meditace v Bibli je spojena s tím, že myšlenky od Boha vezmeme a zvažujeme a uchováváme je ve své mysli a srdci, abychom vůči Bohu nehřešili; po 30 minutách v klidu nemusíme být ani blíže lásce k lidem, ani dále od hříchu;

 • ff) přežije naše západní kultura, která vytlačuje Boha na okraj a uctívá sebe sama, věci, úspěch, sport, peníze, osobnosti z médií? Dokonce i demokracie, zatímco zajišťuje relativní svobodu, když každých několik let odstaví lidi od moci a dává šanci dalším, může schválit tak špatné zákony (většina hlasujících někdy nehlasuje pro dobrou věc, ani nemá potřebnou moudrost), že křesťané se cítí nemístně (a možná i ohroženi), pokud musí žít v takové společnosti. A tak i demokracie se v jistém smyslu může stát antikristem. Až do konce budeme čelit těmto tlakům -- neexistují snadné odpovědi.

 • gg) příkladem propagandy lži v dnešní době je definice tolerance: dřívější definice (nesouhlasím s tebou a nemáš pravdu, ale můžeš tento svůj názor vyslovit) byla ve 21.století nahrazena jinou (jakýkoli vyslovený názor je stejně pravdivý -- tj. když prohlásíte, že něčí názor je mylný, jste netolerantní). Tj. když někdo přesvědčuje v nějaké oblasti, že on má pravdu a ostatní se mýlí, je označen za netolerantního (v takové společnosti se pak vytrácí obsah z veškeré argumentace a mezilidské komunikace). Don Carson vyjádřil tato témata v knize: Intolerance of Tolerance (a v audionahrávce upozorňuje, že i velké instituce mají tento v zásadě nelogický postoj: Pokud nesouhlasíte s naší definicí tolerance, tak jste vyloučeni!) Tedy dnešní oficiální tolerance je velmi netolerantní, respektive překvapivě relativizuje i zabíjení lidí (ve 20.století bylo zabito cca 100 milionů lidí mimo války ... není to i díky propagandě, že neexistuje absolutní zlo? pokud se totiž omlouvá zlo, můžete být zlí, jak chcete);

 • hh) internet je příkladem propagace mnoha věcí; jeho největší slabina je ta, že propaguje i všechny falešné pohledy a názory, ale často nenabízí jejich dobré zhodnocení nebo protinázory; i když se považuje za jisté klikací moudro a netváří se jako falešný prorok, možná jeho falešnost je i v tom, že žádné konkrétní dobré učení nenabízí, ale žádné učení = falešné učení ("dělej si, co chceš, třeba na tom nezáleží").


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: