o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
„Předvolební” superčlánek Tomáše Bílka


Břeťa Fajmon, 3.5.2010; myšlenky ke článku Tomáše Bílka zveřejněném v Konzervativních listech (prosinec 2009)

Článek Tomáše Bílka – Proč nalézají legitimitu vzájemně nesmiřitelné ideologie – je předvolební jen v tom smyslu, že své myšlenky k němu zveřejňuji před volbami (proto uvozovky); jinak se jedná o článek nadčasový. Pokud Vám nestačí výše odkázaný originál, přidám zde také několik svých myšlenek, jak jsem nad článkem přemýšlel.

Článek se mi líbí zejména proto, že
  • ukazuje, že být dobrým politikem či bojovat za dobré věci lze v jakékoli politické straně (i když některé ideologie dávají existenci dobré společnosti větší prostor);

  • uvádí křesťanský pohled na politiku; pokud Bůh je stvořitelem veškeré skutečnosti, pak Bible musí obsahovat rozumný pohled i na oblast řízení státu (či aspoň obsahovat principy, ze kterých vyjít).

Východiska

Tomáš Bílek poukazuje na to, že křesťanský pohled na svět je základem dobré politiky, protože křesťanství dává společnosti jedinečný princip – „zapřít sebe sama a obětovat se pro dobro svého bližního”. Tento princip je jedinečný v tom, že
  • upozorňuje, že úsilí o všeobecné blaho a o sociální stát (levicové programy) je někdy jen únikem z reality a plýtváním a rozptylováním na úkor jiných lidí či budoucích generací; to neznamená, že být v levicové straně je špatné, ale že levicová strana si musí vytvořit rozumné hranice, kdy neplýtvat v přítomnosti a zodpovědně myslet na budoucnost;

  • i když křesťan ví, že „nebe na zemi” nevybuduje (že vždy bude na zemi hřích a špatní lidi), tak je ochoten „zapřít sebe sama” a usilovat o lepší společnost – rozhojňovat to dobré a chránit je před tím špatným (příkladem je mu Ježíš Kristus, který šel do Jeruzaléma, aby dokončil svou misi, přestože věděl, že za svou věc zaplatí smrtí);

  • kde je ta hranice, kdy už plýtváme svěřenými věcmi? paradoxně tato hranice spočívá v „zapření sebe sama”, tj. znamená „pomoci druhému ještě dříve, než mám zajištěn dostatek pro sebe sama”; proto mají křesťané šanci tuto hranici uplatňovat dobře, protože čekají odměnu v nebi (jaký mají nekřesťané základ pro zapírání sebe sama? paradoxně žádný – proto tento princip lze těžko uplatňovat ve společnosti, kde většina lidí věří, že mohou získat jen to, o co bojují svýma vlasníma rukama).
Tomáš bílek ví, že svými názory jde proti proudu většiny – přesto jde správným směrem, takzvaným Z-myšlením: jací by museli být lidi ve společnosti, která funguje dobře? A krok za krokem v cestě zpět od ideálu k našemu současnému stavu odhaluje, že princip „zapření sebe sama” musí být součástí života lidí, kteří budují dobrou společnost.

Odklon neokřesťanského liberalismu od původního křesťanství

Tomáš Bílek pokračuje tvrzením, že dnešní společnost někdy chce stavět na svém křesťanském odkazu a základu, ale dělá to značně pokrytecky: princip „zapření sebe sama” používá jen v otázce ekonomiky (zapřeme svoje finanční plýtvání a investujme do budoucnosti), ale v otázkách morálky se tento princip nesnaží uplatňovat (v otázce sexuální etiky hranice nevidí, nemá úctu k nenarozenému člověku). Jako by tím chtěl říct: této naší společnosti se nepodaří domluvit se na šetrném hospodaření, pokud nerespektují princip „zapření sebe sama” jako princip moudrosti prostupující veškerým životem.

Problém selektivní morálky

Tomáš Bílek chce pojmenovat problém, který je důležitý a pro naší společnost charakteristický: člověk je dobrý v jisté oblasti, či se na jistou věc chce soustředit, ale jiné věci, ve kterých musí také žít zodpovědně, jsou pro něj nesrovnatelně obtížnější -- proto potřebuje druhé či druhého, aby mu pomohli v oblasti jeho slabosti (potřebuje službu druhých, jejich jedinečné schopnosti a obdarování). Tady ten princip pomoci v mezilidské rovině pak autor článku aplikuje na politické strany: místo aby se strany navzájem osočovaly v oblastech, kde jsou slabé, mohly by pochopit, že si mají být navzájem pomocí v oblastech svých silných stránek: možná by tak různé strany v různých obdobích mohly přispívat společnosti v různé míře, v každém případě "hlavní hybnou silou politických pohybů by však byla nezištná snaha strany po zušlechťování určených sfér veřejného života" (citace článku).

Liberálně-konzervativní pohled

Zbytek článku Tomáše Bílka si vychutnejte sami. Pokud věci vidím správně, tak Tomáš Bílek se snaží uprostřed svého přemýšlení o dobře fungující společnosti definovat tzv. „liberálně-konzervativní” pohled, který je charakterizován pěti hodnotami:
  • Bůh: ten je autorem morálních zákonů; ale také tím, kdo nám dává další zdroje k životu kromě těch, které běžně známe (dává nám je jak v nebi, tak v našem současném životě). Víme, že on se o nás postará i v oblasti, ve které je proud požehnání náhle uzavřen (nemusíme překračovat jím stanovené hranice, protože nám dá věci ze svého zdroje).

  • Člověk: ten usiluje o dobré věci, ale při nejepší vůli si počíná selektivně (= daří se mu jen v některých oblastech), tj. v jiných oblastech je slabý, či agresivní,a potřebuje jisté vymezení hranic, nápravu a pomoc.

  • Svoboda jednotlivce: dnes velmi důležitá hodnota, která je respektovaná a v kursu; ale bez Boha (který v dnešní společnosti uznáván není) nebudou mít lidé morálku a utlučou se svými „svobodnými právy” (musíme se učit respektovat hranice druhých a hranice, které nám vymezil Bůh). Svoboda je ovšem veledůležitá hodnota: jen ve společnosti, kde je respektována svoboda, mohou vyrůst další důležité hodnoty jako sociální cítění, vlastenectví či zdravá úcta k tradici (= zdravý konzervatismus).

  • Volný trh: zřejmě atmosféra společnosti, kde má každý příležitost podnikání a není znevýhodňován předem.

  • Obětavost: to je princip „zapření sebe sama”, o kterém už byla řeč.
Autor uzavírá, že všechny politické strany mají šanci existovat a své silné stránky, ale nejlepší je investovat do stran, které upřednostňují uvedených pět pohledů a charakteristik. Liberálně-konzervativní ideologie je tedy takovým přístupem k politice, který se snaží udržet to dobré, k čemu už dospěl, ale vždy má svobodu pustit se do boje s nešvary, které ve společnosti vybujely překročením hranic v některé „dobré věci”.

Poznámka: Za další důležitý článek k letošním volbám považuji článek Romana Jocha: Kdo neví, kam jde, dojde obvykle někam jinam. Vynikající je též článek Karla Ledvinky: Role politických stran.

Diskuse:


Tomáš Bílek, přidáno 2010-06-09 16:15:34

Zdravím,

díky za pozitivní reakci na můj text. Objevil jsem ji v podstatě náhodou. Pokud byste chtěl mrknout na mé další texty, najdete je např.zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari.asp?idnov=1459 . Jsou to však spíše komentáře k aktuálním otázkám, a obávám se, že z hlediska konzervativního mainstreamu jsou docela \"na hraně.\" Pokud jde o texty tématicky příbuzné tomu, na který reagujete, pak vás odkážu radši tady :-) : http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=32&Itemid=9 nebo http://www.konzervativniklub.cz/vypisclanku.php?id=360

Srdečně,
Tomáš Bílek

Břeťa, přidáno 2010-06-10 09:48:03

Děkuji za info, také zdravím :-

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: