Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus – literatura


Břeťa Fajmon, 6.2.2011

V angličtině z následujících knih doporučuji nejvíce [2], český čtenář si nesmí nechat ujít knihu [26]. Další doporučení viz rozhovor.cz/preklady/0087komentare.php.
 1. Peter Enns: Exodus (Zondervan 2000, edice NIVAC). Uvedení do knihy Exodus s textem ve verzi NIV, doplněno zamyšleními, jak tato kniha prakticky promlouvá k životu křesťana. Cca 600 stran.

 2. Douglas K.Stuart: Exodus (B&H Publishers 2006, edice NAC). Cca 800 stran. Opět s textem verze NIV, ale mírně podrobnější než [1]. Asi nejlepší evangelikální komentář ke knize Exodus.

 3. Brevard S. Childs: Exodus (The Westminster Press 1974, edice OTL). Podrobnější komentář i s poznámkami k hebrejskému překladu. Už je starší, ale stále je doporučován jako velmi dobrý komentář ke knize Exodus, možná proto, že dobře shrnuje informace o různých hebrejských a křesťanských výkladech v průběhu celé historie až do roku 1970.

 4. Karel A. Deurloo: Exodus a exil. Eman 2007, edice Malá biblická teologie, svazek I, cca 150 stran. Tato kniha si stručně všímá hlavních teologických motivů v prvním (13.stol. př.n.l.) i druhém (6.stol. př.n.l.) exodu Izraele, a tak sleduje motivy vyhnanství (otroctví) a návratu z vyhnanství v celém Tenaku. Nejedná se o výklady souvislých oddílů.

 5. Jiří Beneš: Desítka (Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku). Návrat domů 2008. Cca 200 stran. Výklad Desatera Hospodinových přikázání z Exodus 20 a Deuteronomium 5 v kontextu celé Bible. Velmi dobré a podrobné uvedení do výkladu Desatera.

 6. James Packer: Choďme Duchem. Z originálu napsaného roku 1984 vyšlo v češtině 1999. Cca 220 stran. Autor se v této knize zaměřuje na otázku, co to znamená nechat se vést Duchem svatým (což je analogie putování v knize Exodus, kde Hospodinův oblak vedl národ Izrael). Kniha obsahuje výborné postřehy o různých typech zbožnosti. V části o "charizmatických darech" zde uprostřed mnoha dobrých postřehů J.Packer vyjadřuje poněkud nevstřícný názor, že tzv. "charizmatické dary" v dnešní době jsou něčím jiným než duchovní dary v knize Skutky a v 1.listu Korintským (vyváženější a vstřícnější závěr v tomto směru vyjadřuje kniha D. Carsona: Showing the Spirit (1985)).

 7. Jeroma Daley: When God waits (Waterbrook Press 2005). Cca 170 stran. Tato kniha mluví o obdobích čekání, kdy člověk má určitou vizi, co chce v životě dělat, ale setkává se s překážkami. Proč má čekat a jak je řešit? Podobně i Mojžíš měl určitou vizi, jak pomoci svému lidu, ale nevěděl, jak ji uskutečnit, spíše naopak. Musel čekat, až k němu promluví Bůh. Co se můžeme naučit z toho, že musíme čekat?

 8. Eugene H. Peterson: The Contemplative Pastor (Eerdmans 1989, cca 170 stran). Tuto knihu napsal pastor jednoho sboru po 25 letech práce v tomto sboru, aby povzbudil všechny pastory a duchovní vedoucí na jejich cestě. I když autor nemluví o knize Exodus, jsou zde myšlenky na podobné téma, jako byl osud Mojžíše -- o životě toho, kdo duchovně vede druhé.

 9. Jan Heller: Hlubinné vrty (2007). Tato kniha obsahuje (co se týká sledování souvislého biblického textu): 50 stran je věnováno výkladu prvních 11 kapitol Genesis, 40 stran je věnováno výkladu Desatera (Exodus 20 a Deuteronomium 5), a podstatná část knihy je věnována výkladu obětního systému a významu obětí v Tóře (Leviticus?).

 10. Richard Rohr, Andreas Ebert: Devět tváří duše (Synergie 2001, 3.vydání, cca 250 stran). Tato poněkud psychologičtěji laděná kniha představuje dělení lidských osobností na devět temperamentů. Souvislost s knihou Exodus zde vidím v tom, že u každého z temperamentů je vykreslen jeho hřích -- všichni žijeme v nebezpečí zajetí v negativních stránkách našeho temperamentu. I to je jedna z rovin vysvobození, ke kterému nás volá Bůh.

 11. Dallas Willard, Don simpson: Revolution of character. Tato kniha mluví o podobném tématu jako kniha [10] -- o vysvobození od sebe sama, od svých zlozvyků a slabých stránek svého charakteru. Mluví konkrétně o tom, co to znamená obrátit se k Bohu: proměnit svou mysl, své city a pocity, svou vůli, své tělo, své vztahy s druhými (myšlenky jsou většinou doloženy citacemi z Bible).

 12. Roy a Revel Hession: Kalvárie, nebo Sínaj? Návrat domů 2004, 110 stran. Praktická brožurka manželů Hessionových shrnuje jejich životní vodítka ke zbožnosti (vyváženost mezi vírou chápanou jako hledání zážitků na jedné straně a vytíženým životem služby na druhé straně).

 13. Viktor Ber: Vyprávění a právo v knize Exodus. Mlýn 2009, cca 200 stran. Autor se zabývá zejména pasážemi obsahujícími právo: asi na 100 stranách (v kapitolách 4 a 6 knihy) podává svůj překlad kapitol 12-13, kapitol 20-23 a druhé poloviny kapitoly 34 knihy Exodus a komentář k těmto kapitolám. Dále asi na 50 stranách (kapitoly 3 a 5) mluví z hlediska práva o všech 40 kapitolách Exodu a uvádí širší souvislosti knihy. I když kniha Exodus je zkoumána většinou pouze z hlediska právních otázek ve vyprávění, čtenář najde mnohé pomocné postřehy k celé biblické knize. Po úvodním nástinu knihy Exodus (str.1-7) následuje exkurz do různých interpretačních přístupů práva a vyprávění v literatuře (str. 8-51) -- pokud by čtenáře odradil, navrhuji jej přeskočit: zbytek knihy od str. 53 je čtivý a autor srozumitelně vysvětluje závěry, ke kterým dospěl (nakl. Mlýn je dost nedostupné, v knihkupectví knihu obyčejně nemají a musí ji objednat, ale stále je ještě k dispozici).

 14. Cornelius Houtman: Exodus 1-7, Kampen: Kok Publishing House 1993.

 15. Cornelius Houtman: Exodus 8-19, Kampen: Kok Publishing House 1996.

 16. Cornelius Houtman: Exodus 20-40, Leuven: Peeters, 2000. Knihy [14],[15],[16] jsou nejobsáhlejším vědeckým příspěvkem v tomto seznamu literatury. Ještě byl vydán čtvrtý díl, ale tam je na sedmdesáti stranách jen rejstřík.

 17. W.H.C.Propp: Exodus 1-18. New York 1999, edice Anchor Bible.

 18. W.H.C.Propp: Exodus 19-40. New York 2006, edice Anchor Bible. Nejnovější vědecký příspěvek, ovšem skeptický k historické věrnosti Bible (jen dobrý lingvista).

 19. Komentář AUDIO ONLINE v češtině: Michael Waloschek: Exodus (2002). Audio lze stáhnout po registraci na stránce kam.cz a po přihlášení.

 20. Komentář LECTIO ONLINE v angličtině: Thomas Constable (kolem roku 1990, občas přepracováno a doplněno): Exodus (cca 180 stran).

 21. Roy Hession: Dobrá zpráva pro špatné lidi. Návrat domů 2009 (cca 150 stran).

 22. Nicky Gumbel: Význam smrti Ježíše Krista. Videopřednáška v rámci tzv. Kurzů Alfa (kurzy seznamující s křesťanským poselstvím).

 23. Ron Wyatt: Exodus objasněn. DVD zpracovávající závěry archeologa Rona Wyatta, distribuce na adrese www.b-a-n.cz na DVD v češtině. Tento druhý díl cyklu DVD se zabývá událostmi exodu Izraele z Egypta a dává alternativní vysvětlení trasy Exodu a verše Ex 14,6 na základě archeologických a podmořských výzkumů Dr. Lennarta M\"ollera v roce 2000 v Akabském zálivu. Dokument je také k nalezení v angličtině na Youtube, na adrese \verb|https://www.youtube.com/watch?v=UnMwW-GAKvA|.

 24. Finkelstein, I., Silberman, N.A.: Objevování Bible: Svatá písma Izraele ve světle moderní archeologie. Nakl. Vyšehrad, Praha 2007 (recenze 2008). Tato kniha přistupuje k historicitě Bible kriticky: příběhy patriarchů a exodus se nikdy neodehrály. Historicita doby Izraelských králů Saula, Davida a Šalomouna je zveličená a v měřítku uvedeném v Bibli se tyto věci neodehrály. Knihy Starého Zákona vznikly mnohem později než události, o kterých SZ mluví. Atd.

 25. Kitchen, K.A.: On the Reliability of the Old Testament. Eerdmans Publishing 2006, Cambridge (Paperback Edition 2006). Tato kniha spíše potvrzuje historicitu Starého Zákona. Uvádí argumenty ke zvážení, proč předchozí kniha [24] činí spíše ukvapené a archeologicky nejisté závěry.

 26. Stan Evers: Kristus v knize Exodus. 2012, stran 188. Souvislosti starozákonního záznamu exodu a novozákonní křesťanské víry. Důležitá kniha pro českého čtenáře.

 27. Victor Hamilton: Exodus, 2011. 752 stran, komentář verš po verši+ vlastní autorův překlad knihy Exodus do angličtiny. Mimo komentářové řady, ovšem autor napsal v sérii NICOT komentář ke Genesis, který má reputaci jednoho ze dvou nejdůležitějších komentářů ke Genesis, tj. i nezávisle publikovaný komentář ke knize Exodus by mohl být velmi kvalitní -- ovoce celoživotního studia. Zkuste si přečíst prvních čtyřicet stran v preview.

 28. Duane Garret: Exodus, 2013. Cca 752 stran, komentář verš po verši + vlastní autorův překlad knihy Exodus do angličtiny. Komentářová řada KEL. Kvalitní text, věnuje se též mírně různým alternativám datování exodu.

 29. Desmond Alexander: Exodus, ještě nevyšlo. Komentář verš po verši a vlastní autorův překlad knihy Exodus do angličtiny. Komentářová řada AOTC. Knihy [3] (1974), [2] (2006) a [29] (dosud nevyšlo) budou dobrým průřezem výkladů knihy Exodus v posledních padesáti letech.

 30. Vladimír Paserin st.: Kristus v obraze stánku. 138 stran, 2009, vo slovenčine (a nemohu najít českého prodejce), výklad kapitol Exodus 25-30 z křesťanského pohledu, zřejmě se jedná o podobné zaměření jako kniha [26], s tím, že kniha [26] si klade komplexnější cíle mluvit o celé knize Exodus.

 31. Komentáre k Starému zákonu 3 - Exodus, 2013, vo slovenčine, bohatý výklad knihy Exodus vycházející z hebrejského textu, řecké Septuaginty i řady komentátorů v historii církve. Nejpodrobnější dílo v češtině či slovenčině tohoto rázu. V této edici od slovenských autorů vyšlo dosud 1- Genesis (2008), 2 - Abdijáš Jonáš Micheáš (2010), 3- Exodus (2013) a svazek Markova evangelia v sesterské novozákonní sérii (2013).

 32. John Reisinger: Kamenné desky. Pdf soubor v češtině přístupný na internetu na stránce Reformace.cz. Toto dílko se zabývá obsahem a platností Desatera přikázání, jeho rolí ve své době i dnes. Je zde důraz na postoje reformované teologie, v kontrastu s teologií smlouvy (covenant theology) a dispenzační teologií (dispensationalism). Doplnění tématu lze též najíst v knize Čtyři Abrahamova potomstva, též přístupné od stejného autora na českém internetovém prostoru.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: