o autorech stránek
Břeťa
Marcel
Jaroslav


Rozhovor s Jaroslavem Schrötterem


Břeťa Fajmon, 28.6.2023, krátký rozhovor s Jaroslavem Schrötterem, autorem série výkladů Markova evangelia na těchto stránkách

a) Jste věřícím křesťanem odmalička? Jaká byla Vaše cesta k víře?

 

Jsem konvertita. Až v dospělosti jsem byl formován a pokřtěn salesiány. Písmo a ostatní předměty teologie jsem studoval v podzemní církvi spolu se salesiánskými bohoslovci od druhé poloviny 70. let minulého století až do roku 89, a to i po mém vysvěcení berlínským arcibiskupem. Všechno tajně bez státního dozoru nad církvemi.

 

b) V katolické církvi nejsou běžné večerní Hovory nad Biblí, které už řadu let v Praze-Kobylisích děláte. Jak tyto pravidelné pořady (večery?) vznikly?

 

Už v 80. létech minulého století jsem učil některé kapitoly biblistiky v podzemní "malé teologii", tedy jakési po domech fungující škole pro všechny zájemce o základy teologie. Po revoluci jsme přešli do salesiánské školy Jabok. Později jsem ještě s několika dalšími přáteli pokračoval v rámci Kobyliské farnosti v podobné vzdělávací činnosti. Z toho se zrodily moje Hovory na různá témata z biblistiky i dogmatiky: o Duchu svatém, o křtu, o biřmování, o Bibli (Markovo evangelium, I. list Korintským, Geneze a teď Exodus). Každé to téma jsme probírali a probíráme několik let.

 

c) Máte Vy osobně nějakou oblíbenou biblickou knihu nebo způsob, jakým k Vám Pán Bůh skrze Bibli nejvíc promlouvá?

 

Nemám oblíbenou biblickou knihu. Hlubší vztah získávám k té části Bible, kterou se hlouběji zabývám. Čím víc pronikám do poselství  biblického textu, tím větší radost mám z Božího slova.

 

d) Měl byste nějakou radu pro začínajícího čtenáře Bible nebo pro člověka, který by chtěl začít brát Bibli vážně?

1.

Je dobré, abychom četli Bibli často a pravidelně, nejlépe každý den. Všechny předchozí zkušenosti s Božím slovem nám pomohou při každém dalším setkání s biblickým textem. Někdy stačí přečíst jednu větu. Jindy je Boží sdělení obsaženo v celém odstavci nebo i celé kapitole.

2.

Hledáme smysl, který svatopisec dává biblickému textu, protože to je Boží sdělení určené čtenáři. Je dobré využít některý komentář k příslušnému textu. Komentář nám pomáhá nacházet a porozumět poselství Božího slova.

3.

Po přečtení biblického textu a nalezení jeho smyslu se zamýšlíme nad tím, jak se přečtené Boží sdělení dotýká našeho života, co znamená právě pro nás a pro náš vztah k Bohu, co znamená pro náš vztah k druhým lidem, a také pro vztah k sobě samým.

 

Děkuji za odpovědi a za spolupráci na těchto stránkách..Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: