o autorech stránek
Břeťa
Marcel
Jaroslav


Marcel – intro


Marcel Brus, 11.9.2009

Marcel-web2.jpgAHOJ VŠICHNI!

Přátelé, možná se tomu budete divit, ale docela dost jsem přemýšlel, proč vůbec nějakou webovou prezentaci dělat. "Dnes je přece na Internetu každý, je to naprostý standard" můžete namítnout. Ano, je to tak, ale stejně jsem se jen s tímto zdůvodněním odmítal spokojit. Přemýšlel jsem, jestli je v mém životě něco, co má takovou hodnotu, že se o to chci podělit se všemi ostatními. A jednu takovou skutečnost jsem našel. Myslím, že zvláště v dnešní době, charakteristické rozpadem hodnot a rezignací na nějaký hlubší smysl a cíl lidského života, je dobré podělit se o výsledky svého hledání a objevování na životní cestě zvané křesťanství.

Už od mládí mám tendenci zapisovat si různé myšlenky a úvahy. Do mých 18ti let to ale nemělo nic společného s křesťanstvím, jelikož jsem vyrostl v prostředí ateismu a o křesťanství jsem nikdy nic smysluplného neslyšel. To se však dramaticky změnilo v roce 1990, kdy se zcela nečekaně stal křesťanem můj nebližší kamarád Petr (taky byl dřív ateista) a ten mi poprvé o křesťanství řekl srozumitelně. Nebylo to jen o rozumových argumentech, celý ten proces mé reakce na Petrovo křesťanské svědectví byl mnohem hlubší a komplikovanější, nicméně byly to i mnohé odpovědi na mé rozumové námitky, které mi pomohly asi za rok dospět k rozhodnutí, že chci přijmout Ježíše Krista do svého života. To se stalo v mých 19ti letech. Tím, že jsem se stal křesťanem, jsem získal pevný světonázorový základ. Na tom jsem mohl stát a radoval jsem se z poznání, že život smysl a cíl skutečně ! Člověk by si mohl myslet, že od té chvíle jsem už měl "ve všem jasno". Pravda je ale taková, že jsem se musel (a musím) v následujícím životě vyrovnávat s řadou dalších otázek. Navíc se, na základě nových zkušeností a poznatků, stále znovu vracím k "základům víry" a zpětně je konfrontuji. Některé věci jsem řešil natolik, že jsem o nich časem napsal komplexnější studie, které, mám za to, má smysl zveřejnit. Kéž osloví každého čtenáře!

Ještě než vám představím těch několik studií, řeknu vám něco o sobě, ať alespoň trochu víte, co jsem zač :)

V prvé řadě chci říct, že nejsem ani profesionální teolog ani filosof. Jsem "laik", který se vyjadřuje způsobem srozumitelným pro normální běžné lidi.

Z přirozenosti jsem kritický a opatrný. Nejsem typ co "baští věci i s navijákem" a pokud i něco rychle přijmu, stejně se k tomu časem vracím a kriticky to hodnotím. To také platí pro věci víry. I když víra v Boha není něco, co lze rozřešit jenom a pouze na rozumové úrovni, věnoval jsem nemálo úsilí ujasnění si rozumových argumetntů, které křesťanskou víru podporují (a zároveň člověk také narazí na argumenty opačné). Samozřejmě, že jsou určité základní pravdy, s nimiž křesťanství stojí a padá, a z nichž nelze slevit. Pokud tyto "dogmata" hájím, pak proto, že jsem se osobně přesvědčil, že jsou dobré důvody jim důvěřovat.

V křesťanském prostředí se pohybuju od svých 19ti let, nyní (rok 2009) je to tedy již 18 let. Za tu dobu jsem už něco poznal a zažil. Zpětně vidím, že v počátečních letech svého křesťanského života jsem velmi nekriticky přijímal učení a příklad společenství, jehož jsem byl členem (což je ovšem ve věku 19ti let vcelku přirozené). Krom mnoho dobrého jsem si velmi rychle osvojil špatný postoj typu "my jsme nejlepší a ve všem máme pravdu". Život se ale odvíjel dál, postupně jsem poznal jiná společenství křesťanů, jiné křesťany jak z ČR, tak i z jiných zemí a protože žijeme ve věku informací, po letech jsem si mohl udělat mnohem komplexnější pohled na křesťanství a křesťany v dnešním světě. Skrze tyto zkušenosti a poznatky mě Pán Bůh vyvedl z mého naivního "vím (skoro) všechno" k postoji pokory a pochopení, že Boží působení mezi lidmi je mnohem širší a rozmanitější, než jsem si kdy představoval (dnes se mnohdy cítím spíš tak, že "nevím skoro nic":) .

Jak jsem tedy již řekl, řešil jsem ve svém životě několik zásadních témat. To první by se dalo nazvat Čemu jsem uvěřil a proč jsem tomu uvěřil . Toto dílo jsem prvně napsal pro své rodiče, kteří byli z mého příklonu ke křesťanství docela nešťastní. Postupně se ale z "Úvahy" (jak jsem toto dílko vždycky nazýval) stalo prostě moderně napsané vysvětlení křesťanského pohledu na svět určené jakémukoli zvídavému čtenáři.

Už od doby, kdy jsem se setkal s křesťanstvím se s větším či menším zaujetím vracím k tématu vztahu moderní vědy a víry. Někdy v první polovině devadesátých let jsem své postřehy sepsal do úvahy s názvem "Evoluce a Stvoření - jablko sváru nebo prostor k objevům?" Tato práce obsahuje řadu dobrých pasáží, na druhé straně se v průběhu času objevila spousta nových skutečností, které posunují téma na stále vyšší úroveň složitosti. V této oblasti bych spíš odkázal na literaturu napsanou profesionálními vědci, které je v současnosti již dostatek. Každopádně ale doporučuji (pokud nechcete strávit zbytek života studiem knih pro a proti evoluční teorii:) kouknout na velmi zdařilé výpisky, které Břeťa udělal z některých kapitol knihy I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist (Norman L. Geisler, Frank Turek)

V prvních letech mého křesťanského života jsem také přijal jednu literární inspiraci, která vedla k sepsání dobrodružné povídky Slabost času. Už jako teenager jsem se pokoušel psát sci-fi povídky, ale nic světoborného z toho nebylo. Slabost času je na rozdíl od mých teenagerovských pokusů literárně o kus dál a má i hlubší myšlenku.

Dalším tématem, které mě v druhé polovině devadesátých let vrtalo hlavou bylo, jak se postavit ke skutečnosti, že na světě je tolik různých náboženství. Postupně vznikla studie Jsou všechna náboženství jen různé cesty k jednomu cíli?

A to je, milí přátelé, prozatím všechno. Pokud vám alespoň některá z výše uvedených studií přiblíží křesťanství srozumitelným způsobem, pomůže odpovědět na otázky, které vám vrtají hlavou nebo demaskuje některý ze všeobecně rozšířených bludů o Bohu a křesťanech, pak má přítomnost na Internetu určitě nebude zbytečná!

Enjoy :o)Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: