o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2016
2015
2014

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč

Petr 2017-06-09 14:00:01 Křest a Večeře Páně: Dle mého názoru kře

Vlasta 2017-05-31 11:23:10 Křest a Večeře Páně: Vážený bratře Fajmo

Libor Diviš 2017-04-25 15:23:57 Software pro čtení Bible: Naprogramoval jsem

Břeťa 2017-02-15 17:03:18 Břeťa - intro: Vracím se k výuce m

Novější články – rok 2015


Symboly vánoc


Břeťa Fajmon, 2.12.2014
 • A) Z dob komunismu k nám o vánocích promlouvá zamyšlení Jana Wericha ... přemítá nad tím, že nadějí pro tento svět je dobrá vůle, nikoli zlá vůle. Zmiňuje i Ježíše, ale nikoli ideologicky, ale lidsky, jako toho, kdo byl pronásledovaný už od začátku svého života.

 • B) Z myšlenek té mladší generace, která byla nebo je dospělá až po roce 1989, vyčnívá píseň Štědrý večer nastal od Xindla X ... zobrazuje opilého Santu Clause, který už je unavený neustálým doručováním dárků a chtěl by dělat raději něco úplně jiného.

 • C) Poněkud umírněnější představy vzbuzuje "klasický" Santa Claus, jak jej známe z televize, nebo píseň Rolničky,rolničky (v anglické verzi Jingle Bells) ... přemýšlíme nad příběhem, o kterém všichni víme, že není pravdivý, a my češi se k tomu ještě možná podíváme na nějakou pohádku.

 • D) Vánoce jsou časem, který trávíme se svými blízkými, třeba jedeme na dovolenou, jak to dobře představuje písnička Last Christmas od skupiny Wham -- ale co když uprostřed těchto chvil prožijeme zklamání? Zbyde nám nějaký důvod k radosti?

Pokračovat ve čtení: Symboly vánoc

Exodus 14 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 26.11.2014

Několik slov ohledně geografie cesty Exodu: základní interpretační dělení je určeno dvěma otázkami, které spolu souvisí: a) kde se nachází místo u Pí-chírótu naproti Baal-sefónu, o kterém mluví Ex 14,2; b) kde se nachází hora Choréb = Sinaj, Boží hora, ke které slíbil Hospodin v Ex 3,1-12, že přivede Izrael.

ad a) Je Rákosové moře, které lid Izraele přešel za pomoci Hospodinova zázraku, dnešním Suezským zálivem nebo Akabským zálivem Rudého moře? Většina tradičních interpretací umisťuje přechod Izraele přes moře a zkázu faraonova vojska do Suezského zálivu (nebyly zde nalezeny žádné důkazy v usazeninách, ale po třech a půl tisíci let by to bylo pochopitelné). Dokument [23] nabízí některé důkazy pro umístění těchto událostí do Akabského zálivu -- je zde jedno sugestivní místo, ke kterému existuje jediná přístupová cesta horským kaňonem k moři, na jehož dně byly nalezeny korálové útvary tvarem připomínající kola a rozbité vozy (výzkum probíhal v letech 1997-2000).

ad b) Podle Bible se Mojžíšovi ukázal Hospodin v hořícím keři u hory Sinaj = Choréb (viz Exodus 3,1-12) a slíbil mu, že poté, co vyvede Izrael z Egypta, budou Bohu sloužit na dané hoře. Kde se ovšem v tom okamžiku nacházel Mojžíš -- byl v Arábii, tradičním území obývaném Midjánci, nebo na Sinajském poloostrově? Dokument [23] navrhuje jednu konkrétní polohu hory Sinaj v Arábii, tradiční výklady, např. prezentované Kennethem Kitchenem ([25]), nabízí několik hor na Sinajském poloostrově.

Pokračovat ve čtení článku Exodus 14 – komentářové poznámky

Křest a Večeře Páně


Břeťa Fajmon, 22.10.2014

Při čtení biblické knihy Exodus, zejména kapitol 11, 12 a 13 se dostáváme v Bibli k prvním dvěma rituálům hebrejské víry, a sice obřízce a slavení pesachu. To možná vyvolává otázky, zda existují nějaké analogické rituály i v křesťanské víře. S trochou fantazie bychom mohli říct, že křest je křesťanským ekvivalentem obřízky, a s mnohem pevnější jistotou lze říct, že Večeře Páně (= eucharistie) je křesťanským ekvivalentem slavnosti pesachu (nebo vlastně mnohem víc -- protože Ježíš Kristus je naplněním obrazu zabitého beránka, který byl při pesachu používán).

Pokračovat ve čtení článku Křest a Večeře Páně

Exodus 13 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 22.10.2014

Jak upozorňuje Viktor Bér ([13], str. 89.), v Exodu 11 až 13 je třikrát zdůrazněno, aby to, co nyní Izrael prožívá, bylo připomínáno a zachováváno i v budoucích generacích (a speciálně aby Izraelité dali odpověď svým synům, až se jich zeptají, co to znamená): pokrm Pesachu včetně potření nadpraží a veřejí dveří (Ex 12,26), odstranění kvasu po dobu sedmi dnů (Ex 13,8), a konečně zasvěcení prvorozených synů Izraele Hospodinu (Ex 13,14). Všechny tyto tři dílčí výzvy budou ohlédnutím za konkrétní historickou událostí vyvedení Izraele z otroctví Egypta, ale též slavností Hospodinu, která má svůj vlastní duchovní význam.

Jak cítíme z kapitoly 13 i z těch předchozích dvou, s pobytem Izraele v zaslíbené zemi Bůh pracuje jako s jistotou, které on sám je zárukou -- při současných událostech exodu a před těžkou cestou, na které Izrael je charakterizován jako vojenská jednotka (Ex 12,37 a Ex 13,18), kterážto charakteristika též vypovídá o tom, že cesta nebude jedoduchá, dává Hospodin Izraeli perspektivu do budoucnosti:

Pokračovat ve čtení článku Exodus 13 – komentářové poznámky

Exodus 12 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 29.9.2014

Ex 12,1-20: Textová poznámka k verši 11: Pesach ... od slovesa "pásach" = pominout, projít kolem, ušetřit. Anglické passover též dobře vystihuje podstatu; český překlad by mohl být "minutí, přeskočení" či "ušetření, prominutí" ... lid Izraele jedl beránka a jeho krví pomazal veřeje domu; pak Hospodinův anděl procházel Egyptem a pobíjel všechny prvorozené, ovšem MINUL, přeskocil domy s veřejemi označenými krví a nikoho v těchto domech nezabil. V multikulturním světě dneška je asi vhodné překládat termínem pesach, abychom přesne označili jeden ze svátků hebrejské víry.

Je zajímavé, že lid Izraele si daný měsíc měl ustanovit jako první měsíc v roce (Ex 12,1). Klíčovým měsícem neměl být první měsíc po žních, jako je to ve dnešním světě, ale první měsíc v nově nabyté svobodě, ke které celý národ přivedl Bůh (tato myšlenka viz Carl Armeding, na kazetách nahraný cyklus přednášek Exodus z 90.let minulého století).

Čtenář se při svém čtení Bible dostal zřejmě do klíčové kapitoly Starého zákona: Hospodin se vložil do vyhlazovací války Egypta vůči Izraeli a bojuje za svůj lid, odsouzený k otroctví.

Pokračovat ve čtení článku Exodus 12 – komentářové poznámky

Izrael ve 20. století


Břeťa Fajmon, 30.8.2014, ale v podstatě se jedná jen o odkaz na přednášku Mojmíra Kalluse zveřejněnou 25.11.2013 na Youtube (za odkaz děkuji Malvíně Vroblové) + odkaz na dvě knihy, které s tímto tématem souvisí
 • Izrael, Palestina a my, přednáška Mojmíra Kalluse zveřejněná 25.11.2013 na Youtube organizací Moderní společnost (která byla mimochodem v červenci 2014 registrována v Česku jako politická strana). Jedná se o historicko-politický přehled vývoje historie Izraele zhruba za posledních sto let, počínaje Sykes-Picotovou dohodou v roce 1916 a konče rezolucí o uznání Palestiny valným shromážděním OSN v roce 2012. Je to cca 75 minut dobrého přehledu o situaci na území Palestiny a Izraele, který běžně v našich médiích není k dispozici. Mojmír Kallus zmiňuje i roli Československa (a později České Republiky) ve dvou okamžicích tohoto období. Silně doporučuji pro získání základního přehledu. (update: šestidenní válka o Izrael v roce 1967 je výborně zpracovaná v 45min dokumentu české televize jako epizoda z cyklu Souboj vojevůdců, část: Dajan proti Ámirovi, k nalezení neoficiálně na ulozto.cz)
Pokračovat ve čtení: Izrael ve 20. století

Překlad nového světa


Břeťa Fajmon, 20.8.2014

Tento článek představuje překlad Bible zvaný Překlad nového světa (PNS) v sérii laických recenzí České překlady Bible.

Svaté Písmo - Překlad nového světa (PNS) je překladem Bible od autorů pocházejících z Náboženské Společnosti Svědkové Jehovovi (zkráceně NSSJ nebo SJ). Ve své ucelenosti byl poprvé vydán v češtině v roce 1987, revize překladu vyšla v roce 1997. K představení této skupiny věřících doporučuji spíše anglickou než českou Wikipedii. Rád bych se v dalším pokusil o stručnou recenzi přímo daného překladu Bible (jako alternativu ke kritickému článku na Wikipedii), která i když bude "česky" útržkovitá, snad vystihne některé věci aspoň pro české čtenáře. Důvodem, který mne podnítil k této recenzi, byla recenze Nového Zákona v Překladu Nového Světa od Josefa Bartoně (v knize: J. Bartoň: Pět českých novozákonních překladů - Nové Zákony od ČEP do roku 1989), kterou bych chtěl doplnit několika postřehy ke Starému Zákonu.

Pokračovat ve čtení článku Překlad nového světa

Jákob zápasí s Bohem


Břeťa Fajmon, 1.6.2014

Toto je sedmé ze série zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana.

Ve slovech Hospodina k Rebece při narození jejich synů (Gn 25, 22-23 je třetím zaznamenaným slovem od Hospodina k Izákovi a Rebece -- kromě Gn 26,2-5 a Gn 26,24) je řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, že Bůh si vyvolí spíše Jákoba než Ezaua. Nešlo o to, že Bůh si zamiloval Jákoba a Ezaua apriori nenáviděl, a tak mu neumožnil se zapojit do jeho záměrů. Bůh se vždy dívá na srdce člověka a na jeho skutky -- a Jákob byl muž bezúhonný ('muž bezúhonný' je překladem anglického 'the man of integrity' -- tj. bezúhonnost je ekvivalentem dnešního slova 'integrita, celistvost, celost') -- takový charakter, kterému nelze nic vytknout (Gn 25,27), kdežto Ezau nevolil skutky blízké Hospodinovým záměrům a nevážil si Hospodinova požehnání.

Jákob byl bezúhonný, řekli bychom "slušný člověk", nebo asi ještě nějaký lepší superlativ. Ovšem velké problémy celé rodiny byly způsobeny tím, že tento slušný člověk se několikrát dopustil podvodu. Na rozdíl od Ezaua toužil po vedoucí roli ve své rodině, ale chtěl se jí zmocnit tím, že využil bratrovi slabosti (Gn 25,29-34). Touží po hlavní části Hospodinova požehnání pro jejich rodinu, ale spolupracuje s matkou na podvodu, když přichází ke svému otci v době, kdy otec už je slepý, a vydává se za svého bratra (používá Boha pouze jako cestu něco získat, nevadí mu, že lže svému otci: Gn 27,19-20). Tak je to vlastně i v naší dnešní společnosti, složené ze samých hezkých, hodných a slušných (téměř bezúhonných :-) lidí, kteří sem tam udělají nějakou podlost. Věřím, že proto se s životem Jákoba můžeme snadno ztotožnit.

Pokračovat ve čtení článku Jákob zápasí s Bohem

Izák – zázračné dítě


Břeťa Fajmon, 27.5.2014

Toto je šesté ze série zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana.

Izák je v mnohém smyslu dítětem zázraků, dítětem nemožného. Izák se svým rodičům narodil v době, kdy už "nebylo naděje", nebylo na co čekat, protože Abraham se Sárou byli staří (Gn 17,17; 18,11-15). Abraham i Sára se smáli -- už snad nevěřili, že by se jim mohl narodit syn. Bůh na toto jejich pochybování reaguje svým způsobem a říká, aby dali dítěti jméno Izák (hebrejsky jic-chák = směje se), snad aby vyjádřil, že se také směje a že pro něj není nic nemožného. Jako by Bůh schválně čekal až do nejzazší chvíle, aby bylo jasné, že Izák je jeho darem, že je darem nadpřirozené milosti, darem od Hospodina.

Přesto toto zázračné dítě, tento "dar od Hospodina", má své sporné stránky. Možná nejvyšším bodem jeho života je, že byl ochoten se svým otcem nechat svázat a obětovat, protože to bylo součástí Hospodinova pokynu (Genesis 22, tato myšlenka viz jedno z kázání Ronnieho Stevense) Ovšem zdá se, že v další fázi svého života se zaměřuje spíše na jednotlivé dary než na Hospodina samotného (Gn 25,28) -- chce vyvýšit spíš svého oblíbeného syna, než aby se ptal Hospodina, jaký je jeho plán s jeho syny, a tomuto plánu se podřídil. O Jákobovi bylo jeho matce Rebece řečeno, že i když je druhým synem v pořadí, tak převezme hlavní požehnání od svého otce (Gn 25,21-23). Věděl o tomto Hospodinově slově Izák? Pokud ano, tak se později (Genesis 27) pokusil Boha obelstít a požehnat svému oblíbenějšímu synu Ezauovi. Opravňovalo toto Ezauovo jednání Rebeku k tomu (Gn 27), aby podvedla svého muže? Určitě ne. Každopádně přetahování mezi Rebekou a Izákem o budoucnost jejich dětí nevěstí pro tuto rodinu nic dobrého -- rodina bude natrvalo rozbita, Rebeka svého oblíbeného syna do své smrti už neuvidí (Genesis 28).

Pokračovat ve čtení článku Izák – zázračné dítě

Co Bůh řekl Abrahamovi


Břeťa Fajmon, 22.5.2014

Toto je páté zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana a je v jistém smyslu základní, protože jsem je napsal dříve než předchozí čtyři. Rád bych se zaměřil na život Abrahama v širším pohledu knih Genesis a Exodus.

Při setkání s Hospodinem v knize Exodus vidíme, že Bůh pamatoval na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem (Exodus 2,24). Hospodin se Mojžíšovi představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Exodus 3,6). Kniha Exodus je tedy rozuzlením vztahu Abrahama, Izáka a Jákoba k Bohu. Možná před ponořením se do jejího děje je důležité se podívat, co ve vztahu k Bohu prožili tito praotcové Izraele. Podívejme se do knihy Genesis nejprve na Abrahama a na jeho setkání s Bohem v průběhu jeho života (minimálně na ta setkání, která máme zaznamenána v Bibli).

Bůh nejen mluvil -- Bůh především jednal v životě Abrahama. Nyní ale mým zájmem v tomto článku je prozkoumat, co Bůh řekl Abrahamovi "do budoucnosti" -- co mu slíbil ve vztahu k Abrahamovým potomkům. To je totiž téma dále rozvíjené v knize Exodus.

Pokračovat ve čtení článku Co Bůh řekl Abrahamovi

Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (d) Boj


Břeťa Fajmon, 18.5.2014

Toto je čtvrté zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Citované verše z Bible jsou uvedeny v Českém ekumenickém překladu (ČEP).

Poslední klíčový motiv, o kterém bych se rád zmínil nad kapitolami Genesis 1-11, je motiv boje.
 • Genesis 2,15-17: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."
Možná v těchto slovech je ukryt první náznak boje - v tom, že člověk má střežit Hospodinovu zahradu, je možná ukryto, že bude někdo, kdo se bude snažit ten harmonický život v zahradě Eden narušit. Boj je tedy úkolem, který Bůh člověku svěřil. Druhá myšlenka na základě těchto slov: boj možná souvisí s životem. Člověk má bojovat za život, prohra v tom boji souvisí se smrtí.

Pokračovat ve čtení článku Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (d) Boj

Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (c) Spravedlnost


Břeťa Fajmon, 12.4.2014

Toto je třetí zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Citované verše z Bible jsou uvedeny v Českém ekumenickém překladu (ČEP).

V Bibli se poprvé se slovem "spravedlnost", "spravedlivý" setkáváme v šesté a sedmé kapitole knihy Genesis, při událostech potopy:
 • Genesis 6,9: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.
 • Genesis 7,1: I řekl Hospodin Noemu: "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý.
Je vidět, že se jedná o klíčové slovo v událostech potopy, protože Bůh chtěl Noeho uchránit právě proto, že byl spravedlivý on jediný, kdežto ostatní lidi spravedliví nebyli. A tak i když toto slovo v prvních pěti kapitolách Bible není použito, určitě v nich musí být definováno, aby člověk jednoznačně věděl, co je spravedlivé a co ne, a aby Bůh mohl život lidí objektivně posoudit. Pokusme se tedy pojetí spravedlnosti v prvních kapitlách Bible vystopovat:

Pokračovat ve čtení článku Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (c) Spravedlnost

Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (b) Otec


Břeťa Fajmon, 14.3.2014

Toto je druhá z úvah nad stránkami knihy Genesis. Citované verše jsou uvedeny v Českém ekumenickém překladu Bible.

Bůh je Otec. To přesně si vybavím, když čtu slova z první kapitoly knihy Genesis:
 • Genesis 1,26: I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby."
Děti jsou rodiči učeny životu, žijí v jejich blízkosti. V mnohém dorůstáme podoby svých rodičů. V podobném ohledu byl stvořen každý člověk -- aby žil v blízkosti Bohu, učil se od něj a dorostl do jeho podoby.
 • Genesis 2,8: A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.
Bůh vytvořil zahradu, která byla jeho, ve které on sám přebýval (byla to zahrada Hospodinova). Tím, že do této zahrady postavil člověka, jej pozval k velmi blízkému vztahu.

Pokračovat ve čtení článku Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (b) Otec

Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (a) Král


Břeťa Fajmon, 3.2.2014

Toto je první z několika zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Celý text těchto kapitol lze nalézt například zde (v Českém ekumenickém překladu = ČEP).

Bůh je králem. Nevím, co ve čtenáři vyvolává slovo "král", ani s kým toto slovo srovnává. Rád bych se pokusil o několik střípků pohledu na to, co to znamená, že Hospodin, Bůh Bible je králem.

Král dává zemi

S králem je neoddělitelně spjata země, kterou vlastní, do které může pozvat, koho on sám chce, a kterou může případně někomu svěřit do správy.
 • Genesis 1,1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Hospodinův svět je zvláštní v tom, že je veškerým světem přístupným lidské zkušenosti. Nejedná se o jeden stát či republiku, ale o celý vesmír.

Pokračovat ve čtení článku Genesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (a) Král

Promluvy z knihy Genesis


Břeťa Fajmon, 1.1.2014

Jaký je žánr biblické knihy Genesis a jak bychom měli přistoupit k příběhům, které tam čteme?

V diskuzi nad prvními kapitolami Bible vystoupil jeden čtenář s myšlenkou, abychom přepsali první dvě kapitoly knihy Genesis v souladu s novými vědeckými poznatky, protože styl v těchto přinejmenším prvních dvou kapitolách je už zastaralý. Zatímco otázka historické přesnosti kapitol Genesis 12-50 není tak palčivá (blíže viz článek Chronologie a historicita knihy Genesis), přinejmenším kapitoly Genesis 1-11 jsou podrobeny větší kritice.

Pokračovat ve čtení článku Promluvy z knihy Genesis

Starší články jsou rozděleny do jednotlivých rubrik