o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Recenze filmu – Lev, čarodějnice a skříň


Břeťa Fajmon, 6.4.2012; v Česku do kin 2006, na DVD 2007 - 137 minut

Po uvedení série tří filmů o Pánu Prstenů je film Lev, čarodějnice a skříň jen slabým odvarem, co se týká hrůzostrašných scén ve filmu. To je ovšem v souladu s původní knihou C.S.Lewise, i s plánem filmařů - film je určen dětem asi o 8 let mladším než jsou diváci "prstenových" filmů. Ve filmu sice vystupují různé obludy, ale vždy jen v krátké sekvenci, a jsou prostřídávány spíše mluvícími zvířaty, takže jejich výzor skutečně nevyděsí. Nejvíc mne vyděsil jednooký kyklop, a to ne ve filmu, ale na fotce - tak paradoxně největšího zděšení lze dosáhnout zastavením DVD. Jinými slovy, Lev, čarodějnice a skříň si klade za cíl zaujmout něčím jiným, než hrůzostrašnými efekty.

Druhá myšlenka srovnání s "prstenovými" filmy, když už jsem s tím začal: zatímco Pán Prstenů je alegorie, k jehož výkladu je možné používat různé klíče, Letopisy Narnie jsou jasným obrazem křesťanského poselství, které nelze při chápání a interpretaci filmu vymazat. To vyděsilo mnohé diváky - sice až se setrvačností, tj. až u druhého a třetího celovečerního filmu, které nebyly tak finančně úspěšné jako "čarodějnice" možná právě z toho důvodu, že "je to zase ta propagace křesťanství" - ale nicméně, vyděsilo. Paradoxně nejvíce křesťanský je ALE první natočený film v celé sérii - právě Lev, čarodějnice a skříň. Nejvíce křesťanský v tom smyslu, že se v něm odehraje celý "velikonoční příběh", celá podstata Nového zákona, křesťanské části Bible. Pokud se divák nebude apriorně (= předem) děsit, ale povznese se nad zděšení, bude možná schopný ocenit právě hloubku té podstaty. Pokud se C.S. Lewis ve své knize snažil vylíčit křesťanství desetiletým dětem, mohl by je snad podle filmu pochopit každý starší deseti let:

 • Lev Aslan je obrazem Ježíše Krista: "Aslan odešel z Narnie na spoustu let - je to skutečný král této země, který se jednou vrátí".

 • Zrada Edmunda si zaslouží smrt - "je to stará magie": kdo jednou zradil, propadl smrti a čarodějnice jej může zabít (obraz hříchu a toho, že Bůh nenávidí a trestá hřích).

 • Oběť nevinného Aslana může zachránit i člověka odsouzeného k smrti - "je to stará magie, ale ještě větší moc má nevinná oběť" (oběť Ježíše Krista, který jediný byl nevinný, a proto jako jediný ji mohl podstoupit, má moc zaplatit a vykoupit před odsouzením na smrt i naše hříchy).

 • Když nevinný Aslan obětuje život za zrádce Edmunda, tak ani smrt jej nemá moc udržet - ta část staré magie, která čarodějnici zůstala utajena (odkaz na vzkříšení Ježíše Krista, který vstal z mrtvých jednou provždy a smrt nad ním už nemá moc).

 • Lucinka a Zuzana povzbuzují Aslana v jeho bolesti, kdy odchází a ví, že bude zabit (obraz odkazující na ženy, které byly Ježíšovi blízko v týdnu jeho ukřižování); a jako jediné jsou svědkyně jeho vzkříšení (odkaz na ženy, které se jako první setkaly se vzkříšeným Kristem).

 • "Kdo se jednou stane v Narnii králem, je jím navěky" (obraz jistoty člověka, který chce žít pro pravdu a Bůh jej přijal - pokud mne Bůh přijme, přijme mne jednou provždy).

  Ten, kdo se nebude smát tomu, že i děti ve filmu bojují a úspěšně zabijí několik potvor a každé ze čtyř dětí něčím podstatným přispěje narnijské říši, kde lidé nežijí (tj. čtyři děti jsou jedinými lidskými hosty v celé říši), možná bude moci odkrývat i další roviny filmu, které nemusíme vztahovat jen na děti: každý z nás dostal určité dary, které jsou důležité v tom boji dobra se zlem. I když to rozhodující v boji se zlem vybojoval a vybojuje někdo silnější než my, jakýmsi zvláštním způsobem pozývá i nás, abychom v tom boji pomohli, přispěli - a i ty naše dary a zbraně jsou důležitou součástí celé skládačky. Jsme v životě hozeni do bojů, z nichž mnohé, stejně jako Pevensiovy děti, jsme možná ani nechtěli a nestáli o ně. Ale stejně jako Lucinka, Edmund, Zuzana a Petr můžeme možná zjistit, že se do toho boje nejen máme zapojit, ale též i chceme zapojit, protože ten boj není jen okolo nás, ale probíhá i v nás samotných.

  Pokud ve filmu poznáváte Český ráj, máte pravdu - je to Český ráj. Zimní skalní scény byly natočeny v České Republice.

  zpět na sérii recenzí: Letopisy Narnie


  Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: