o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov
Recenze filmu – Princ Kaspian


Marcel Brus, zveřejněno 7.12.2009 (datum vytvoření příspěvku: 1.7.2008)

Už jste četli recenzi na film "Princ Kaspian", který se v kinech objevil 19.června 2008? A že ho tam pěkně setřeli, viďte? Je neuvěřitelné, jak se čeští kritici shodli, že Princ Kaspian je skutečně mizerný film. Nedávno jsem film v kině viděl a na vlastní oči jsem se přesvědčil, že v tomto případě se mizernými stali recenzenti. Jindy střízliví a kvalifikovaní lidé píšou občas až nehorázné bludy, jako kdyby ztratili zdravý rozum. Jak je to možné? V následujících odstavcích nabízím odpověď.

Dovolím si začít trochu zeširoka a popřemýšlet o Letopisech Narnie jako celku (koneckonců i první film "Lev, Čarodějnice a Skříň" byl v ČR přijat řekněme vlažně oproti ohlasu v USA a dalších zemích). Tedy - mám za to, že přijetí filmů o Narnii v ČR torpédují dvě hlavní příčiny. Jednak jde o to, že lidé se na filmy o Narnii dívají brýlemi očekávání odvozených z žánru fantasy (což je zejména standard nastolený Pánem Prstenů a sérií o Harry Potterovi) - a ona Narnie ve skutečnosti žádné fantasy v tomto slova smyslu není. Druhak, že Čechům prostě nejde pod nos křesťanské pozadí filmu. Pokud tedy chceme k "Narnijským filmům" přistoupit tak, aby nás měly vůbec šanci oslovit, musíme si zodpovědět základní otázku: Co ty Letopisy Narnie vlastně jsou?

První důležitá skutečnost je, že autor Letopisů Narnie C. S. Lewis byl nejenom spisovatel a filozof, ale také křesťan, pro nějž byla jeho víra něco naprosto živého a skutečného (na rozdíl od mnoha formálních "křesťanů, kteří s Bohem v životě nic neprožili). Lewis měl velký talent předávat komplikované duchovní pravdy jazykem, kterému lidé rozumí. A jeho díla jsou právě jedinečnou symbiózou Lewisova učenectví (byl profesorem na Oxfordu) a živého křesťanství. Jednak napsal skvělé, dodnes vyhledávané, filosofické eseje o křesťanství, a také se pustil do na svou dobu skutečně zásadního experimentu, kdy komponoval skutečnosti biblického vidění světa do různých moderních (rozuměj: na tehdejší dobu moderních) dobrodružných příběhů. Pokud jde o Letopisy Narnie, Lewis chtěl oslovit především děti a mládež a skrze dobrodružné (či fantasy) příběhy ukázat křesťanské hodnoty a postoje pro ně přitažlivým a inspirujícím způsobem. Proto jsou hrdinové Letopisů děti.

Další důležitá věc je, že Lewis chtěl, aby jeho hrdinové prošli skutečným dobrodružstvím (žádná pohádka pro malé děti). Takové dobrodružství ale nutně musí náležet do světa dospělých. Proto dětští hrdinové Letopisů sehrávají vlastně dospělé role (či role nepřiměřené tomu, kdo jsou a jací jsou), což je zvlášní pojetí, které může vyvolávat napětí.
S výše uvedenými rysy souvisí další potíž: narnijské příběhy neustále variují mezi pohádkou pro děti a "vážným dobrodružstvím". Prostě - chvíli máte pocit, že jste v druhém Pánu Prstenů a vzápětí přijde dětsky pohádková scéna, za chvíli je to zas "realistický příběh" a pak zas pohádka... Tohle je specifikum příběhů o Narnii, na které je třeba si prostě zvyknout. Berme Narnii takovou jaká je, nesnažme se tento příběh napasovat do mustru Pána Prstenů či jiných fantasy!

Pro plnou odpověď na úvodní otázku je nutno uvést ještě třetí nesmírně důležitou věc: příběhy z Narnie jsou do určité míry obraz (symbolika) na život křesťana. Lewis na "fyzických dobrodružstvích" a "fyzických hrdinech" symbolicky ukazuje realitu života duchovního - realitu života člověka, který skrze víru žije ve vztahu s Bohem.
Jeden příklad: naprosto klíčovou postavou Letopisů je Lev Aslan. Skrze postavu Aslana můžeme poznávat jaký je sám Bůh, že je vznešený, mocný a dobrý, ale zároveň nespoutaný, tajemný, nefungující podle našich představ. Člověk ho nemůže ovládat, musí být pokorný a učit se mu důvěřovat. Proto také v Kaspianovi, i přes všechnu snahu a bojové nasazení Narnianů, nakonec rozhodne Aslan svým zásahem. Ten ale přichází až poté, co lidé (či Narniané) sami aktivně vykročí do boje s uzurpátorem a prokážou obrovské hrdinství.
Pod linií bitevních scén k nám ale chce mluvit poselství: Bůh nás zve ke spoluvytváření dějin světa, vyzývá k odvaze a aktivitě, ne k sezení na zadku a čekání "až se stane zázrak" a vše se (samo) vyřeší. A nejlepší je, že dřív nebo později přijde i ten zázrak, protože Bůh je živý a záleží mu na nás!
Takové věci v jiných filmech nejsou (což mnozí můžou vnímat jako klad), ale v tom je právě jedinečnost příběhů Narnie.

Ve zřetelném zapracování křesťanských motivů do svých knih je Lewis naprosto odlišný od Tolkiena (který byl taky křesťan). Tolkienův příběh je principielně "pozemský" (proto má mnohem větší úspěch, lidé se s ním snadno ztotožní), zatímco Lewisův příběh je "pozemský i nebeský". Z tohoto důvodu je kritika, že "dějová linie je primitivně jednoduchá, postrádající hloubku" irelevantní, protože jednak je to přeci jen prvoplánově příběh pro děti, a druhak významná část hloubky příběhu je právě ve vrstvě duchovních obrazů, kterou, žel, většina diváků u nás nevnímá (ještě horší případ je, když ji vnímají apriori negativně).

Teď rozhodně nechci vytvořit dojem, že Letopisy Narnie jsou vlastně druhá Bible. Ne - řekl bych, že v Letopisech Narnie Lewis vytvořil zvláštní literární útvar, který je mixem pohádky pro děti, hrdinského příběhu pro dospělé, motivů z dávných mytologií (z čeho se vyvinulo dnešní "fantasy") a křesťanské teologie. Lewis se dotýká těch nejhlubších otázek, které si lidé kdy položili, ale dělá to se značnou lehkostí - proto Narnii milují jak děti, tak dospělí.
Proto ale také není vůbec snadné převést takové knihy do filmu. Ty knihy miluje spousta lidí a mají o nich své představy. A teď , režisére, tref se, aby ses každému zavděčil!
Kromě toho jsou zde ony klíčové vrstvy příběhu - dobrodružná a křesťanská. Ať tvůrci filmu udělají cokoli, vždy sklidí od někoho kritiku - křesťanští nadšenci by chtěli, aby byl ve filmu větší prostor pro scény odkazující na křesťanství (týká se zejména filmu Princ Kaspian), ateista by tam nejradši neviděl žádné. Myslím si, že Andrew Adamson ve finále vytvořil kvalitní kompromis a hlavně: dal Narnii nádhernou vizuální podobu, která by, mám za to, potěšila i samotného C.S. Lewise.

Na závěř, poté, co jsem položil důraz na křesťanské pozadí Letopisů Narnie, chci zdůraznit, že film Princ Kaspian je cíleně natočen jako velkopodívaná pro každého (Disney chce samozřejmě vydělat a křesťanských nadšenců Lewisových knih není až zas tolik). Film klade na "křesťanskou linii příběhu" menší důraz než kniha. Naopak výrazně větší důraz je položen na akční scény (to, co je v knize, filmařům nestačilo, tak dokonce vymysleli novou bitvu). Když připočtu krásné exteriéry, skvělou výpravu, sympatické hrdiny (dle mého soudu), kvalitního padoucha, pěknou hudbu, skvělé legrační hlášky - je zde prostě vše, co si divák od "popcornového velkofilmu" může přát.
Mě se tento film velmi líbil, i když jakožto čtenář knih si neodpustím dvě připomínky: jednak scénáristé dost výrazně posunuli charakter postavy Petra z knižního jednoznačně pozitivního na, řekněme, "rozporuplného". Asi usoudili, že vnést napětí mezi Petra a Kaspiana bude obohacující linie příběhu. Řekl bych, že ve filmu to funguje docela dobře, ale pro čtenáře knih je "filmový Petr" tak trochu šok. A druhá věc, co mě skutečně zamrzelo: Adamson úplně vypustil nejzásadnější dějovou linku s duchovním podtextem, kdy se dětem při putování za Kaspianem Aslan postupně zjevuje (stává se viditelným). Jde o to, že On je s nimi od počátku, ale oni nejsou svým srdcem s Ním. A tak, teprve po čase, je schopna Ho uvidět Lucinka a teprve později postupně i ostatní - přiměřeně tomu, jak se jejich důvěra v Aslana obnovuje. Tvůrci filmu si pravděpodobně vyhodnotili, že většinový divák by tuto dějovou linii příliš nepochopil a neocenil. 

PS: více o C. S. Lewisovi na české wikipedii. Nadšenci filmů o Narnii vytvořili pěkný web, který najdete zde.
PS2: filmy o Narnii můžou být velmi obohacující i pro "standardního českého ateistu" (a nečtenáře knih), pokud ovšem má možnost si o filmu s někým rozumně povykládat :o)

zpět na sérii recenzí: Letopisy Narnie


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: