o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2018
2017
2016

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč
Letní kurs v Brně: kniha Genesis


Břeťa Fajmon, 24.1.2018

Zájemci o pečlivější porozumění Bibli jsou zváni na týdenní kurs 22.-27. července 2018 zaměřený na výklad biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Kurs bude probíhat od pondělka do soboty v době 8.00-11.15 (šest dní po 2 x 90 minutách) dopoledne. Místo konání v Brně bude upřesněno. Kurs je zdarma, zájemci se mohou hlásit na bretafajmon@rozhovor.cz.

Projdeme přibližně první polovinu knihy Genesis (25 z 50 kapitol). V této biblické knize se píše o tom, jak Bůh jednal a mluvil s lidmi v dávné historii (cca kolem roku 2000 před naším letopočtem). Ovšem při jejím čtení možná lépe začínáme rozumět tomu, kdo je to Bůh a jak jedná s námi a našimi rodinami dnes. Hlavní poselství knihy Genesis je dosti osobní: Hospodin chce být naším Bohem.
 • Téma 1: Stvoření vesmíru a dary člověku - Bůh je král i otec (kapitoly 1-2).
 • Téma 2: Lidský hřích a bolest - Bůh je bojovník a soudce (kapitoly 3-7).
 • Téma 3: Smlouva Boha s lidstvem - Bůh je otec (kapitoly 8-9).
 • Téma 4: Bůh je stvořitel národů - jazyky a jednota (kap. 10-11).
 • Téma 5: Volba jednoho, aby měli požehnání všichni - Bůh je král (12-14, 20).
 • Téma 6: Smlouva Boha s Abrahamem - Bůh je otec (kap. 15 a 17).
 • Téma 7: Zkáza Sodomy - Bůh je bojovník a soudce (kap. 18-19).
 • Téma 8: Abraham a jeho syn - chce nám Bůh vzít to nejcennější? (kap. 22-23)
 • Téma 9: Izmael - vztah křesťanství a islámu (kap. 16, 21 a 25).
 • Téma 10: Rebeka - narození dětí (kap. 24-25).
 • Téma 11: Izák - druhá generace smlouvy s Bohem (kap. 25 a 26).
 • Téma 12: Ezau - jídlo (kap. 25 a 27).
Pokud bude zájem o diskusi o tom, zda a jak Pán Bůh mluví skrze tyto kapitoly k Vám osobně, plus nad dalšími otázkami, které nad textem vyvstanou, bude to možné neformálně během oběda nebo po obědě (nebo po domluvě v úterý a v pátek ve 13.00-15.00 pro zájemce). Obědy v restauraci si hradí každý osobně.

Jako přípravu na tento kurs (či pokrytí kapitol, které nestihneme na kursu) lze projít následující zdroje:
 • Ronnie Stevens: Genesis. AUDIO - Série dvaceti promluv v angličtině s překladem do češtiny na semináři školy ETS Praha.

 • Břeťa Fajmon: Nad Biblí: Genesis. Poznámky při čtení Bible 2006.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: